Otvoreni tenderi
Status Naziv tendera Početak prijema ponuda Rok za dostavljanje ponuda Ažuriran rok za dostavljanje ponuda Preuzmite sva dokumenta Obaveštenja Detalji
Aktivno Nabavka usluge tehničke podrške N3 22.08.2019. 28.08.2019.
Aktivno Održavanje skladišta goriva Kostinbrod 22.08.2019. 30.08.2019.
Aktivno Nabavka baraka NFS KN 2019-23 21.08.2019. 10.09.2019.
Aktivno Izbor dobavljača za isporuku i ugradnju rasvete u led tehnici za sve Gazprom i NIS benzinske stanice na teritoriji Bosne i Hercegovine 19.08.2019. 11.09.2019.
Aktivno Nabavka geodetske opreme za potrebe Departmana za projektovanje infrastrukture NTC NIS-Naftagas 15.08.2019. 28.08.2019.
Ažuriranо Nabavka opreme i materijala i izvođenje radova na projektu „Rekonstrukcija industrijskog koloseka u krugu RNP“ 01.08.2019. 30.08.2019.
Ukupno : 6
// Google Analitika