Otvoreni tenderi
Status Naziv tendera Početak prijema ponuda Rok za dostavljanje ponuda Ažuriran rok za dostavljanje ponuda Preuzmite sva dokumenta Obaveštenja Detalji
Aktivno Nabavka i postavljanje plutajućeg plovila pontonskog tipa za snadbevanje brodova pogonskim gorivom(pontonska bunker stanica) na lokaciji lučkog područja Veliko Gradište po principu “ključ u ruke” 13.12.2018. 27.12.2018.
Aktivno Usluge sakupljanja gotovine 10.12.2018. 21.12.2018.
Aktivno Osiguranje kredita 07.12.2018. 20.12.2018.
Aktivno Nabavka seizmičke opreme 06.12.2018. 20.12.2018.
Ažuriranо Mehaničko čišćenje, hemijsko čišćenje i vodeno pranje termoenergetske opreme i čišćenje metalnih, betonskih površina i kanalizacionih sistema 04.12.2018. 18.12.2018. 19.12.2018.

Produžen je rok za dostavljanje ponuda

Ažuriranо Nabavka dubinskih memorijskih merača i površinskih memorijskih merača 19.11.2018. 10.12.2018. 24.12.2018.

Produžen je rok za dostavljanje ponuda

Ažuriranо Nabavka elektro materijala i opreme broj 2018-UPS-MTR-KN-KROVNI-2019-2021-PV-54 09.11.2018. 10.12.2018. 17.12.2018.

Produžen je rok za dostavljanje ponuda

Ažuriranо Iznajmljivanje hidraulične rotacione glave 30.10.2018. 13.11.2018. 17.12.2018.

Produžen je rok za dostavljanje ponuda

Ukupno : 8