Otvoreni tenderi
Status Naziv tendera Početak prijema ponuda Rok za dostavljanje ponuda Ažuriran rok za dostavljanje ponuda Preuzmite sva dokumenta Obaveštenja Detalji
Ažuriranо Nabavka erupcionih uređaja za potrebe Bloka UPS 15.07.2019. 26.07.2019. 02.08.2019.

Produžen je rok za dostavljanje ponuda

Aktivno Proizvodnja, transport, montaža i oblaganje nadstrešnice u NIS Petrol brendu sa izradom tipske tehničke dokumentacije, za 11 (jedanaest) stanica za snabdevanje gorivom na teritoriji Republike Srbije 15.07.2019. 02.08.2019.
Aktivno Nabavka usluga proizvodnje, transporta i montaže maloprodajnih objekata formata A u NIS Petrol brendu sa izradom tipske tehničke dokumentacije, za 11 (jedanaest) stanica za snabdevanje gorivom na teritoriji Republike Srbije 15.07.2019. 02.08.2019.
Aktivno Proizvodnja, transport i montaža prefabrikovanih armiranobetonskih (AB) elemenata sa izradom tipske tehničke dokumentacije, za 11 (jedanaest) stanica za snabdevanje gorivom na teritoriji Republike Srbije 15.07.2019. 02.08.2019.
Aktivno Nabavka usluge održavanja higijene i isporuke higijenskog materijala i sredstava za čišćenje na BST u Bosni i Hercegovini 11.07.2019. 30.07.2019.
Aktivno Nabavka baraka OFS KN 2019-21 08.07.2019. 19.07.2019.
Ažuriranо Nabavka 32 tegljača za prevoz belih derivata 05.07.2019. 18.07.2019. 29.07.2019.

Produžen je rok za dostavljanje ponuda

Ažuriranо Unapređenje zaptivanja centrifugalnih pumpi S-100 21.06.2019. 18.07.2019. 16.08.2019.

Produžen je rok za dostavljanje ponuda

Ukupno : 8
// Google Analitika