Otvoreni tenderi
Status Naziv tendera Početak prijema ponuda Rok za dostavljanje ponuda Ažuriran rok za dostavljanje ponuda Preuzmite sva dokumenta Obaveštenja Detalji
Aktivno Delivery and installation of Adblue modular storage and sales systems at 2 filling stations, operated by NIS Petrol 24.01.2020. 31.01.2020.
Aktivno Slikline services provided under a Framework Agreement 22.01.2020. 29.01.2020.
Ažuriranо Nabavka rezervnih delova za redovno održavanje kogeneratorskih postrojenja 30.12.2019. 22.01.2020. 30.01.2020.
Ažuriranо Nabavka erupcionih zasuna 30.12.2019. 22.01.2020. 29.01.2020.

Produžen je rok za dostavljanje ponuda

Ukupno : 4