Otvoreni tenderi
Status Naziv tendera Početak prijema ponuda Rok za dostavljanje ponuda Ažuriran rok za dostavljanje ponuda Preuzmite sva dokumenta Obaveštenja Detalji
Aktivno Nabavka usluge rušenja stanica za snabdevanje gorivom na teritoriji Republike Srbije sa pribavljanjem dozvole za uklanjanje objekata za 2020. i 2021. godinu 20.11.2019. 03.12.2019.
Aktivno Kompleksna usluga železničkog transporta robe, nafte i naftnih derivata uz angažovanje železničkog osoblja za 2020. godinu 20.11.2019. 03.12.2019.
Aktivno Usluga prevoza naftnih derivata u unutrašnjoj rečnoj plovidbi za 2020. i 2021. godinu 20.11.2019. 28.11.2019.
Aktivno Pregled i održavanje industrijskih koloseka kompanije NIS a.d. Novi Sad za 2020. i 2021. godinu 20.11.2019. 03.12.2019.
Aktivno Jezgrovanje u periodu od 2020. do 2022. godine 19.11.2019. 02.12.2019.
Aktivno Snabdevanje strujom 15.11.2019. 21.11.2019.
Aktivno Nabavka usluge geodetskih poslova za potrebe projekata koje realizuje Departman za kapitalnu izgradnju u Bloku istraživanje i proizvodnja 12.11.2019. 25.11.2019.
Ažuriranо Isporuka Gastro robe u maloprodajnoj mreži 08.11.2019. 15.11.2019. 22.11.2019.

Produžen je rok za dostavljanje ponuda

Ažuriranо Izvođenje geofizičkih karotažnih merenja osnovnog seta GFK merenja na bušećim šipkama u kosousmerenim bušotinama u 2019/2020 godini 05.11.2019. 19.11.2019. 25.11.2019.
Ukupno : 9
// Google Analitika