Otvoreni tenderi
Status Naziv tendera Početak prijema ponuda Rok za dostavljanje ponuda Ažuriran rok za dostavljanje ponuda Preuzmite sva dokumenta Obaveštenja Detalji
Aktivno Rentiranje dleta u periodu od 2020. do 2022. godine 20.09.2019. 04.10.2019.
Ažuriranо Hidraulično frakturiranje 2020/2021 06.09.2019. 03.10.2019. 10.10.2019.

Produžen je rok za dostavljanje ponuda

Ažuriranо Nabavka rezervnih delova za kogenerator 03.09.2019. 23.09.2019.
Ažuriranо Rušenje i raščišćavanje parcela u Kalotini i Krivini 28.08.2019. 09.09.2019. 23.09.2019.

Produžen je rok za dostavljanje ponuda

Ažuriranо Nabavka opreme i materijala i izvođenje radova na projektu „Rekonstrukcija industrijskog koloseka u krugu RNP“ 01.08.2019. 30.08.2019. 21.10.2019.

Produžen je rok za dostavljanje ponuda.

Ukupno : 5
// Google Analitika