Otvoreni tenderi
Status Naziv tendera Početak prijema ponuda Rok za dostavljanje ponuda Ažuriran rok za dostavljanje ponuda Preuzmite sva dokumenta Obaveštenja Detalji
Aktivno Isporuka, demontaža postojeće opreme, montaža i puštanje u pogon gasnih motora snage min 480 kW 03.12.2019. 23.12.2019.
Aktivno Usluga prikupljanja, transporta i predaje pazara sa maloprodajnih objekata NIS a.d. Novi Sad 03.12.2019. 16.12.2019.
Aktivno IT infrastructure for Jimbolia GMO and Teremia MOU 03.12.2019. 17.12.2019.
Aktivno Izgradnja nove hidrantske mreže u Rafineriji nafte u Pančevu 02.12.2019. 16.01.2020.
Ažuriranо Jezgrovanje u periodu od 2020. do 2022. godine 19.11.2019. 02.12.2019. 09.12.2019.

Produžen je rok za dostavljanje ponuda

 

Ažuriranо Isporuka Gastro robe u maloprodajnoj mreži 08.11.2019. 15.11.2019. 13.12.2019.

Produžen je rok za dostavljanje ponuda

Ukupno : 6
// Google Analitika