Otvoreni tenderi
Status Naziv tendera Početak prijema ponuda Rok za dostavljanje ponuda Ažuriran rok za dostavljanje ponuda Preuzmite sva dokumenta Obaveštenja Detalji
Aktivno Rekonstrukcija i dogradnja zgrade laboratorije u RNP sa pratećom infrastrukturom po principu „ključ u ruke“ 28.02.2020. 30.03.2020.
Aktivno Koncept razvoja Smart Asset 27.02.2020. 18.03.2020.
Aktivno HSE Project for work at heights 24.02.2020. 09.03.2020.
Aktivno Usluga planiranja i zakupa medija 24.02.2020. 09.03.2020.
Aktivno Drainage System for unloading of fuel from wagons 24.02.2020. 02.03.2020.
Aktivno IT infrastruktura SCADA sistema 19.02.2020. 12.03.2020.
Ukupno : 6