КвалификацијеСтатус Назив квалификације Почетак пријема пријава Рок за достављање пријава прве етапе Рок за достављање пријава друге етапе Преузмите сва документа Обавештења Детаљи
Активно Квалификациони поступак за набавку клипних шипки за Блок Upstream 11.06.2019. 24.06.2019. 31.12.2020.
Активно Технолошка обрада бушотина 10.06.2019. 01.07.2019. 09.06.2022.
Ажурирано Консигнациона набавка исплачних материјала 24.08.2018. 30.09.2018. 31.12.2021.
Ажурирано Израда пројектно-техничке документације (ПТД) за електроенергетске објекте, извођење пројектно-истраживачких радова (ПИР) и пружање пројектантских услуга за потребе Блока Истраживања и производња 03.08.2018. 23.08.2018. 02.08.2020.
Ажурирано Израда пројектно-техничке документације (ПТД) за повезивање бушотина, цевоводе и уградњу АМУ, извођење пројектно-истраживачких радова (ПИР) и пружање пројектантских услуга за потребе Блока Истраживања и производња 03.08.2018. 23.08.2018. 02.08.2020.
Активно Израда пројектно-техничке документације (ПТД) за инфраструктурне објекте, извођење пројектно-истраживачких радова (ПИР) и пружање пројектантских услуга за потребе Блока Истраживања и производња 03.08.2018. 23.08.2018. 02.08.2020.
Активно Хемикалије за третман флуида 30.03.2018. 14.05.2018. 31.12.2020.
Активно Извођење радова и реконструкција станице за снабдевање горивом и другим индустријским објектима на територији Републике Србије 23.03.2018. 29.04.2018. 31.12.2019.
Активно Набавка подземне опреме за потребе Блока UPS 23.03.2018. 15.04.2018. 31.12.2019.
Активно Адитив за побољшање нискотемпературних карактеристика дизела 05.03.2018. 30.04.2018. 31.12.2020.
Укупно : 28
// Google Analitika