Некурентна роба

Kompanija
Цена материјала изражена у динарима без урачунатог ПДВ-а, трошкове ПДВ-а сноси купац.Предметни материјали се продају у виђеном стању са локација које су приказане у табелама.Предност при избору купца има понуђач који понуди највећу цену за материјале. Уколико више понуђача понуди исту цену за материјале уз прихватање осталих услова, Продавац задржава право да одреди најповољнијег Купца.Продавац задржава право да не изврши избор ниједног понуђача.

Међусобни односи са Купцем ближе ће се уредити типском формом уговора о купопродаји који ће израдити НИС а.д. Нови Сад. Уколико изабрани понуђач не потпише понуђени му уговор у року од 5 радних дана од дана када му се достави на потписивање, сматраће се да је одустао од понуде.

Понуду могу поднети правна лица а иста мора да буде потписана и печатирана од стране овлашћеног лица фирме и да садржи:

назив, адресу, телефон, мејл адресу понуђача, назив групе и редни број материјала, понуђени износ са и без ПДВ-а за сваку ставку у динарима посебно.

Уз понуду правна лица прилажу фотокопију извода из АПР и порески индентификациони број (ПИБ), образац – депоновог потписа.

Заинтересовани могу упутити захтев за разгледање предметних материјала и добити све информације:
srdjan.dobrosavljevic@nis.eu или на телефонски број (064) 888-1829 ; (021) 481-5215

Понуде се подносе eлектронски на адресу:
NKR@nis.rs
– са назнаком „Понуда за НКР”.


Организациона јединица Назив, марка, модел, ЈУС, ТУ, САП број Група Подгрупа Јединица мере Количина Цена Детаљи
Blok Istrazivanje i proizvodnja O PRSTEN KOSULJICE CILINDRA MOTORA CLARK, SAP broj 6079737 Ротациона Опрема Компресори KOM - komad 10,00 770,00
Blok Istrazivanje i proizvodnja LEZAJ OSNOVNI DONJI II CLARK 251-222-001,SAP broj 6090154 Ротациона Опрема Компресори KOM - komad 3,00 28.562,98
Blok Istrazivanje i proizvodnja LEZAJ OSNOVNI DONJI CLARK 251-223-002,SAP broj 6090155 Ротациона Опрема Компресори KOM - komad 3,00 28.562,98
Blok Istrazivanje i proizvodnja LEZAJ OSNOVNI MOTORA CB ZGMVC -7-A2,SAP broj 6090276 Ротациона Опрема Компресори KOM - komad 3,00 107.054,98
Blok Istrazivanje i proizvodnja LEZAJ VRATILA VENTILAT. 2311HK GMK CLARK,SAP broj 6142265 Ротациона Опрема Компресори KOM - komad 2,00 14,00
Blok Istrazivanje i proizvodnja VENTIL USISNI 1. ST 6 GMK CLARK HMA-6,SAP broj 6142266 Ротациона Опрема Компресори KOM - komad 6,00 14,00
Blok Istrazivanje i proizvodnja ZAPTIVAC PUMPE ZA VODU CB 2-01S-077-005,SAP broj 6171491 Ротациона Опрема Компресори KOM - komad 2,00 30.090,97
Blok Prerada OPEKA RN9 SCM, SAP broj 8124593 Конструктивни, Градивни Материјали Опека KOM - komad 2.973,00 383,75
Blok Prerada OPEKA TERMOIZOLACIONA JM23,SAP broj 8188303 Конструктивни, Градивни Материјали Опека KOM - komad 220,00 12.912,45
Blok Prerada OPEKA TERMOIZOLACIONA LP2,SAP broj 8188040 Конструктивни, Градивни Материјали Опека KOM - komad 5,00 117.812,09
Укупно : 52
Уколико су вам потребне логистичке услуге, све информације можете пронаћи на линку:https://www.tenderi.nis.eu/sr/usluge-skladistenja

Како бисмо Вам омогућили боље корисничко искуство, ова странице користи колачиће (cookie). Употреба колачића