Продаја неликвидне робе – отпада

Број предмета: П-002-2017 -ЗАВРШЕНО
Назив предмета: ПРОДАЈА НЕЛИКВИДНЕ РОБЕ ОТПАДА –НАФТАГАС TEХНИЧКИ СЕРВИСИ д.о.о. Зрењанин, НАФТАГАС НАФТНИ СЕРВИСИ д.о.о. Нови Сад, НАФТАГАС ТРАНСПОРТ д.о.о. Нови Сад

Предмет продаје: папир, картон, ПЕТ, дрво и лименке

Позив за достављање понуда са пратећом документацијом можете преузети  ОВДЕ.


Број предмета: П-001-2017 -ЗАВРШЕНО
Назив предмета: ПРОДАЈА НЕЛИКВИДНЕ РОБЕ ОТПАДАНАФТАГАС TEХНИЧКИ СЕРВИСИ д.о.о. ЗРЕЊАНИН

Предмет продаје: отуђење алуминијума са нечистоћама

Позив за достављање понуда са пратећом документацијом можете преузети ОВДЕ.

Контакт особа за комерцијална питања:

Милан Кравић (milan.kravic@nis.eu), тел: 064 888 8734