Prodaja nelikvidne robe – otpada

Broj predmeta: P-001-2019 -OTVORENO

Naziv predmeta: PRODAJA NELIKVIDNE ROBE OTPADA - NAFTAGAS NAFTNI SERVISI d.o.o. NOVI SAD

Predmet prodaje:

  • 15 01 02-plastična ambalaža;
  • 15 01 01-papirna i kartonska ambalaža i 
  •  20 01 01-papir i karton

Poziv za dostavljanje ponuda i ostalu dokumentaciju možete naći OVDE.

 Kontakt osoba za komercijalna pitanja:

Milan Kravić (milan.kravic@nis.eu), tel.: 064 888 8734