KvalifikacijeStatus Naziv kvalifikacije Početak prijema prijava Rok za dostavljanje prijava prve etape Rok za dostavljanje prijava druge etape Preuzmite sva dokumenta Obaveštenja Detalji
Aktivno Nabavka 145 vagon cisterni za prevoz belih derivata nafte u periodu 2020-2024. godine 17.09.2019. 10.10.2019. 31.12.2020.
Ažuriranо Izrada tehničke dokumentacije, vršenje tehničke kontrole i tehničkog pregleda za investicione projekte u RNP Blok Prerada 12.08.2019. 30.08.2019. 12.08.2022.
Ažuriranо Kvalifikacija za nabavku LZO 24.06.2019. 23.07.2019. 31.12.2022.

Tenderska dokumentacija je ažurirana.

Aktivno Kvalifikacioni postupak za nabavku klipnih šipki za Blok Upstream 11.06.2019. 24.06.2019. 31.12.2020.
Ažuriranо Tehnološka obrada bušotina 10.06.2019. 16.08.2019. 09.06.2022.

Produžen je rok

Ažuriranо Konsignaciona nabavka isplačnih materijala 24.08.2018. 30.09.2018. 31.12.2021.
Ažuriranо Izrada projektno-tehničke dokumentacije (PTD) za elektroenergetske objekte, izvođenje projektno-istraživačkih radova (PIR) i pružanje projektantskih usluga za potrebe Bloka Istraživanja i proizvodnja 03.08.2018. 23.08.2018. 02.08.2020.
Ažuriranо Izrada projektno-tehničke dokumentacije (PTD) za povezivanje bušotina, cevovode i ugradnju AMU, izvođenje projektno-istraživačkih radova (PIR) i pružanje projektantskih usluga za potrebe Bloka Istraživanja i proizvodnja 03.08.2018. 23.08.2018. 02.08.2020.
Aktivno Izrada projektno-tehničke dokumentacije (PTD) za infrastrukturne objekte, izvođenje projektno-istraživačkih radova (PIR) i pružanje projektantskih usluga za potrebe Bloka Istraživanja i proizvodnja 03.08.2018. 23.08.2018. 02.08.2020.
Aktivno Hemikalije za tretman fluida 30.03.2018. 14.05.2018. 31.12.2020.
Ukupno : 18