KvalifikacijeStatus Naziv kvalifikacije Početak prijema prijava Rok za dostavljanje prijava prve etape Rok za dostavljanje prijava druge etape Preuzmite sva dokumenta Obaveštenja Detalji
Ažuriranо Konsignaciona nabavka isplačnih materijala 24.08.2018. 30.09.2018. 31.12.2021.
Ažuriranо Izrada projektno-tehničke dokumentacije (PTD) za elektroenergetske objekte, izvođenje projektno-istraživačkih radova (PIR) i pružanje projektantskih usluga za potrebe Bloka Istraživanja i proizvodnja 03.08.2018. 23.08.2018. 02.08.2020.
Ažuriranо Izrada projektno-tehničke dokumentacije (PTD) za povezivanje bušotina, cevovode i ugradnju AMU, izvođenje projektno-istraživačkih radova (PIR) i pružanje projektantskih usluga za potrebe Bloka Istraživanja i proizvodnja 03.08.2018. 23.08.2018. 02.08.2020.
Aktivno Izrada projektno-tehničke dokumentacije (PTD) za infrastrukturne objekte, izvođenje projektno-istraživačkih radova (PIR) i pružanje projektantskih usluga za potrebe Bloka Istraživanja i proizvodnja 03.08.2018. 23.08.2018. 02.08.2020.
Aktivno Hemikalije za tretman fluida 30.03.2018. 14.05.2018. 31.12.2020.
Aktivno Izvođenje radova i rekonstrukcija stanice za snabdevanje gorivom i drugim industrijskim objektima na teritoriji Republike Srbije 23.03.2018. 29.04.2018. 31.12.2019.
Aktivno Nabavka podzemne opreme za potrebe Bloka UPS 23.03.2018. 15.04.2018. 31.12.2019.
Aktivno Aditiv za poboljšanje niskotemperaturnih karakteristika dizela 05.03.2018. 30.04.2018. 31.12.2020.
Aktivno Drumski prevoz bitumena u međunarodnom saobraćaju - prevoz od RN Pančevo do ino kupaca 10.11.2017. 31.12.2019. 31.12.2019.
Aktivno Drumski prevoz avio goriva u međunarodnom saobraćaju - prevoz od RN Pančevo do ino-kupaca 10.11.2017. 31.12.2019. 31.12.2019.
Ukupno : 33