Aukcije


Status Naziv aukcije Početak prijema ponuda Rok za dostavljanje ponuda Ažuriran rok za dostavljanje ponuda Preuzmite sva dokumenta Obaveštenja Detalji
Aktivno A-020/2020 Aukcija za prodaju nelikvidne robe – rashodovana osnovna sredstva (otpad) Bloka Istraživanje i proizvodnja u NIS a.d. Novi Sad 26.02.2020. 06.03.2020.
Aktivno A-019/2020 Aukcija za prodaju nelikvidne robe - otpada u lotovima zavisnog društva Naftagas-Naftni servisi d.o.o. Novi Sad 25.02.2020. 06.03.2020.
Aktivno A-016/2020 Aukcija za prodaju nepokretnosti u lotovima u NIS a.d. Novi Sad 10.02.2020. 06.03.2020.
Ukupno : 3