Aukcije


Status Naziv aukcije Početak prijema ponuda Rok za dostavljanje ponuda Ažuriran rok za dostavljanje ponuda Preuzmite sva dokumenta Obaveštenja Detalji
Ažuriranо A-031/2019 Aukcija za prodaju osnovnih sredstava-vozila u lotovima Bloka Promet u NIS a.d. Novi Sad 18.09.2019. 30.09.2019.
Aktivno A-030/2019 Aukcija za prodaju rezervoara za TNG (podzemnog) Bloka Promet u NIS a.d. Novi Sad 05.09.2019. 23.09.2019.
Ažuriranо A-021/2019 Aukcija za prodaju nelikvidne imovine (Rashodovana osnovna sredstva-otpad) zavisnog društva Naftagas-Naftni servisi d.o.o. Novi Sad u NIS a.d. Novi Sad 08.08.2019. 16.08.2019.

Odustanak od aukcije

Ukupno : 3
// Google Analitika