Aukcije


Status Naziv aukcije Početak prijema ponuda Rok za dostavljanje ponuda Ažuriran rok za dostavljanje ponuda Preuzmite sva dokumenta Obaveštenja Detalji
Aktivno A-027/2019 Aukcija za prodaju nelikvidne robe u lotovima Bloka Promet u NIS a.d. Novi Sad 16.08.2019. 23.08.2019.
Ukupno : 1
// Google Analitika