Aukcije


Status Naziv aukcije Početak prijema ponuda Rok za dostavljanje ponuda Ažuriran rok za dostavljanje ponuda Preuzmite sva dokumenta Obaveštenja Detalji
Aktivno A-038/2018 Aukcija za prodaju rashodovanih protivpožarnih aparata Bloka Istraživanje i proizvodnja u NIS a.d. Novi Sad 06.11.2018. 16.11.2018.
Aktivno A-037/2018 Aukcija za prodaju nepokretnosti (Apartmani u Buljaricama, Republika Crna Gora) u NIS a.d. Novi Sad 31.10.2018. 21.12.2018.
Ažuriranо A-036/2018 Aukcija za prodaju nelikvidne robe Bloka Prometu NIS a.d. Novi Sad 29.10.2018. 14.11.2018.
Ukupno : 3