Квалификације

Назив квалификације
Прва етапа
Друга етапа
Преузмите документа
Обавештења
Назив квалификације: Prequalification procedure to introduce new bidders for civil construction services
Прва етапа: 06.10.2018
Друга етапа: 06.10.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења:
Назив квалификације: Consignment Procurement of Mud Materials
Прва етапа: 01.10.2018
Друга етапа: 31.12.2021
Преузмите документа: Package icon
Обавештења:
Назив квалификације: Израда пројектно-техничке документације (ПТД) за електроенергетске објекте, извођење пројектно-истраживачких радова (ПИР) и пружање пројектантских услуга за потребе Блока Истраживања и производња
Прва етапа: 24.08.2018
Друга етапа: 03.08.2020
Преузмите документа: Package icon
Обавештења:
Назив квалификације: Израда пројектно-техничке документације (ПТД) за повезивање бушотина, цевоводе и уградњу АМУ, извођење пројектно-истраживачких радова (ПИР) и пружање пројектантских услуга за потребе Блока Истраживања и производња
Прва етапа: 24.08.2018
Друга етапа: 03.08.2020
Преузмите документа: Package icon
Обавештења:
Назив квалификације: Израда пројектно-техничке документације (ПТД) за инфраструктурне објекте, извођење пројектно-истраживачких радова (ПИР) и пружање пројектантских услуга за потребе Блока Истраживања и производња
Прва етапа: 24.08.2018
Друга етапа: 03.08.2020
Преузмите документа: Package icon
Обавештења:
Назив квалификације: Одржавање пословних апликација и унапређење постојећих/имплементација нових ИТ решења у НИС а.д. Нови Сад
Прва етапа: 08.08.2018
Друга етапа: 13.08.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења: Рок за доставу пријава је продужен
Назив квалификације: Хемикалије за третман флуида
Прва етапа: 15.05.2018
Друга етапа: 31.12.2020
Преузмите документа: Package icon
Обавештења:
Назив квалификације: Извођење радова и реконструкција станице за снабдевање горивом и другим индустријским објектима на територији Републике Србије
Прва етапа: 30.04.2018
Друга етапа: 31.12.2019
Преузмите документа: Package icon
Обавештења:
Назив квалификације: Набавка подземне опреме за потребе Блока UPS
Прва етапа: 16.04.2018
Друга етапа: 31.12.2019
Преузмите документа: Package icon
Обавештења:
Назив квалификације: Адитив за побољшање нискотемпературних карактеристика дизела
Прва етапа: 01.05.2018
Друга етапа: 31.12.2020
Преузмите документа: Package icon
Обавештења:
Назив квалификације: Одржавање и надоградња "SAP" и "Oracle BI" система
Прва етапа: 01.02.2018
Друга етапа: 01.02.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења:
Назив квалификације: Друмски превоз битумена у међународном саобраћају - превоз од РН Панчево до ино купаца
Прва етапа: 31.12.2019
Друга етапа: 31.12.2019
Преузмите документа: Package icon
Обавештења:
Назив квалификације: Друмски превоз авио горива у међународном саобраћају - превоз од РН Панчево до ино-купаца
Прва етапа: 31.12.2019
Друга етапа: 31.12.2019
Преузмите документа: Package icon
Обавештења:
Назив квалификације: Additives for cementnig
Прва етапа: 08.11.2017
Друга етапа: 31.12.2019
Преузмите документа: Package icon
Обавештења:
Назив квалификације: Additives for chemical treatment
Прва етапа: 01.11.2017
Друга етапа: 31.12.2019
Преузмите документа: Package icon
Обавештења:
Назив квалификације: Збрињавање опасног, неопасног отпада и зауљене амбалаже на нивоу НИС а.д.
Прва етапа: 07.11.2017
Друга етапа: 31.12.2020
Преузмите документа: Package icon
Обавештења:
Назив квалификације: Извођење грађевинских радова на изради платоа за бушаћа постројења, приступних путева и инфраструктуре на нафтним и гасним објектима Блока Истраживање и производња за 2018 и 2019 годину
Прва етапа: 13.10.2017
Друга етапа: 31.12.2019
Преузмите документа: Package icon
Обавештења:
Назив квалификације: Капитални ремонт Рафинерије нафте Панчево 2019. године
Прва етапа: 02.10.2017
Друга етапа: 15.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења:
Назив квалификације: Procurement of the Christmas Trees for the Block Upstream
Прва етапа: 15.08.2017
Друга етапа: 31.12.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења:
Назив квалификације: Procurement of the Integrated Services for Directional Drilling of Wells in Serbia
Прва етапа: 12.07.2017
Друга етапа: 31.12.2020
Преузмите документа: Package icon
Обавештења:
Назив квалификације: Годишњи уговор за изградњу цевовода и технолошких система у Блоку Истраживање и производња
Прва етапа: 07.07.2017
Друга етапа: 31.12.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења:
Назив квалификације: Набавка цеви и цевног материјала за потребе НИС а.д. и ЗД
Прва етапа: 30.05.2017
Друга етапа: 31.12.2020
Преузмите документа: Package icon
Обавештења:
Назив квалификације: Procurement of the industrial reciprocating compressor units for the Block Upstream
Прва етапа: 07.07.2017
Друга етапа: 31.12.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења:
Назив квалификације: The procurement for the services of performing workover and isolation works in NIS j.s.c. exploration and production wells
Прва етапа: 20.04.2017
Друга етапа: 31.12.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења: Продужен је рок за достављање понуда
Назив квалификације: Services of casings and liners cementing in period 2017-2020
Прва етапа: 11.04.2017
Друга етапа: 31.12.2020
Преузмите документа: Package icon
Обавештења:
Назив квалификације: Implementation of Energy Trading and Risk Management software solution
Прва етапа: 31.05.2017
Друга етапа: 31.05.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења: Рок за доставу пријава је продужен
Назив квалификације: Procurement of Services of Technical and Engineering Control (Supervision) during Well Services and Workover
Прва етапа: 30.04.2017
Друга етапа: 31.12.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења:
Назив квалификације: Procurement of the Sucker rods for the Block Upstream
Прва етапа: 03.03.2017
Друга етапа: 03.03.2018
Преузмите документа: File
Обавештења:
Назив квалификације: Procurement of Services of Technological Circulation of Wells
Прва етапа: 05.12.2016
Друга етапа: 31.12.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења:
Назив квалификације: Групне обуке за „софт скилс“ обуке
Прва етапа: 25.11.2016
Друга етапа: 31.12.2018
Преузмите документа: File
Обавештења:
Назив квалификације: Пружањe телекомуникационих услуга за период 2017-2022. године
Прва етапа: 29.09.2016
Друга етапа: 29.09.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења:
Назив квалификације: Услуге персонализације и технолошког процесирања компанијских картица - процесирање картице из loyalty програма Наручиоца
Прва етапа: 22.08.2016
Друга етапа: 22.08.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења:
Назив квалификације: Услуге персонализације и технолошког процесирања компанијских картица - обезбеђење POS терминала, израда и персонализација картице и систем за управљање компанијским картицама.
Прва етапа: 22.08.2016
Друга етапа: 22.08.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења:
Назив квалификације: Mud Materials
Прва етапа: 15.08.2016
Друга етапа: 31.12.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења:
Назив квалификације: Набавка личне заштитне опреме (ЛЗО) за потребе НИС а.д. и ЗД
Прва етапа: 08.09.2016
Друга етапа: 08.09.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења:
Назив квалификације: Execution of seismic exploration
Прва етапа: 21.07.2016
Друга етапа: 31.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења:
Назив квалификације: Услугa имплементације система за слање и чување излазних електронских фактура (е-фактура)
Прва етапа: 08.07.2016
Друга етапа: 08.07.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења:
Назив квалификације: Израда пројектно - техничке документације за потребе Блока Истраживање и производња
Прва етапа: 23.06.2016
Друга етапа: 02.06.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења:
Назив квалификације: Корисничке ИТ услуге
Прва етапа: 14.06.2016
Друга етапа: 14.06.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења:
Назив квалификације: Casing and Tubing Pipes
Прва етапа: 19.05.2016
Друга етапа: 31.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења:
Назив квалификације: Услуга израде, испоруке и надзора над монтажом елемената визуелне комуникације за типску станицу за снабдевање горивом тип "Ѕ" у НИС Петрол бренду на територији Републике Србије
Прва етапа: 04.05.2016
Друга етапа: 31.12.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења: Рок за достављање пријава је продужен.
Назив квалификације: Извођење радова на изградњи типске станице за снабдевање горивом тип "S" у НИС Петрол бренду са рушењем постојеће, на територији Републике Србије.
Прва етапа: 04.05.2016
Друга етапа: 31.12.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења: Рок за достављање пријава је продужен
Назив квалификације: Procurement of Services of Geophysical Logging Methods in the Cased Holes Owned by NIS JSC Novi Sad for period 2016-2019
Прва етапа: 27.04.2016
Друга етапа: 31.12.2019
Преузмите документа: Package icon
Обавештења:
Назив квалификације: The Procurement of Services of Geophysical Logging Methods in the Open Holes Owned by NIS jsc Novi Sad for period 2016 - 2019
Прва етапа: 27.04.2016
Друга етапа: 31.12.2019
Преузмите документа: Package icon
Обавештења:
Назив квалификације: Третман система расхладне воде у НИС - РНП
Прва етапа: 01.05.2016
Друга етапа: 31.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења:
Назив квалификације: Polymer for Bitumen Modification
Прва етапа: 04.01.2016
Друга етапа: 31.12.2019
Преузмите документа: Package icon
Обавештења:
Назив квалификације: Process Chemicals
Прва етапа: 15.10.2015
Друга етапа: 31.12.2019
Преузмите документа: Package icon
Обавештења:
Назив квалификације: Additives for Improvement of Low Temperature Characteristics of Euro Diesel Fuel
Прва етапа: 01.11.2015
Друга етапа: 31.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења:
Назив квалификације: Additive for Improving Fuel Lubricity and Electrical Conductivity for Euro Diesel
Прва етапа: 01.11.2015
Друга етапа: 31.12.2019
Преузмите документа: Package icon
Обавештења:
Назив квалификације: ИБЦ контејнери за потребе Дирекције за мазива
Прва етапа: 15.10.2015
Друга етапа: 15.10.2015
Преузмите документа: Package icon
Обавештења: