Претквалификације

Наручилац
Прва етапа
Друга етапа
Преузмите документа
Обавештења
Наручилац: Капитални ремонт Рафинерије нафте Панчево 2019. године
Прва етапа: 02.10.2017
Друга етапа: 15.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења:
Наручилац: Procurement of the Christmas Trees for the Block Upstream
Прва етапа: 15.08.2017
Друга етапа: 31.12.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења:
Наручилац: Procurement of the Integrated Services for Directional Drilling of Wells in Serbia
Прва етапа: 12.07.2017
Друга етапа: 31.12.2020
Преузмите документа: Package icon
Обавештења:
Наручилац: Годишњи уговор за изградњу цевовода и технолошких система у Блоку Истраживање и производња
Прва етапа: 07.07.2017
Друга етапа: 31.12.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења:
Наручилац: Набавка цеви и цевног материјала за потребе НИС а.д. и ЗД
Прва етапа: 30.05.2017
Друга етапа: 31.12.2020
Преузмите документа: Package icon
Обавештења:
Наручилац: Procurement of the industrial reciprocating compressor units for the Block Upstream
Прва етапа: 07.07.2017
Друга етапа: 31.12.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења:
Наручилац: The procurement for the services of performing workover and isolation works in NIS j.s.c. exploration and production wells
Прва етапа: 20.04.2017
Друга етапа: 31.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења:
Наручилац: Services of casings and liners cementing in period 2017-2020
Прва етапа: 11.04.2017
Друга етапа: 31.12.2020
Преузмите документа: Package icon
Обавештења:
Наручилац: Implementation of Energy Trading and Risk Management software solution
Прва етапа: 31.05.2017
Друга етапа: 31.05.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења: Рок за доставу пријава је продужен
Наручилац: Procurement of Services of Technical and Engineering Control (Supervision) during Well Services and Workover
Прва етапа: 30.04.2017
Друга етапа: 31.12.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења:
Наручилац: Procurement of the Sucker rods for the Block Upstream
Прва етапа: 03.03.2017
Друга етапа: 03.03.2018
Преузмите документа: File
Обавештења:
Наручилац: Procurement of Services of Technological Circulation of Wells
Прва етапа: 05.12.2016
Друга етапа: 31.12.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења:
Наручилац: Групне обуке за „софт скилс“ обуке
Прва етапа: 25.11.2016
Друга етапа: 29.12.2017
Преузмите документа: File
Обавештења:
Наручилац: Пружањe телекомуникационих услуга за период 2017-2022. године
Прва етапа: 29.09.2016
Друга етапа: 29.09.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења:
Наручилац: Услуге персонализације и технолошког процесирања компанијских картица - процесирање картице из loyalty програма Наручиоца
Прва етапа: 22.08.2016
Друга етапа: 22.08.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења:
Наручилац: Услуге персонализације и технолошког процесирања компанијских картица - обезбеђење POS терминала, израда и персонализација картице и систем за управљање компанијским картицама.
Прва етапа: 22.08.2016
Друга етапа: 22.08.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења:
Наручилац: Mud Materials
Прва етапа: 15.08.2016
Друга етапа: 31.12.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења:
Наручилац: Набавка личне заштитне опреме (ЛЗО) за потребе НИС а.д. и ЗД
Прва етапа: 08.09.2016
Друга етапа: 08.09.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења:
Наручилац: Execution of seismic exploration
Прва етапа: 21.07.2016
Друга етапа: 31.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења:
Наручилац: Услугa имплементације система за слање и чување излазних електронских фактура (е-фактура)
Прва етапа: 08.07.2016
Друга етапа: 08.07.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења:
Наручилац: Израда пројектно - техничке документације за потребе Блока Истраживање и производња
Прва етапа: 23.06.2016
Друга етапа: 02.06.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења:
Наручилац: Корисничке ИТ услуге
Прва етапа: 14.06.2016
Друга етапа: 14.06.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења:
Наручилац: Casing and Tubing Pipes
Прва етапа: 19.05.2016
Друга етапа: 31.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења:
Наручилац: Услуга израде, испоруке и надзора над монтажом елемената визуелне комуникације за типску станицу за снабдевање горивом тип "Ѕ" у НИС Петрол бренду на територији Републике Србије у току 2016 / 2017 године.
Прва етапа: 04.05.2016
Друга етапа: 31.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења:
Наручилац: Извођење радова на изградњи типске станице за снабдевање горивом тип "S" у НИС Петрол бренду са рушењем постојеће, на територији Републике Србије у току 2016./2017.
Прва етапа: 04.05.2016
Друга етапа: 31.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења:
Наручилац: Procurement of Services of Geophysical Logging Methods in the Cased Holes Owned by NIS JSC Novi Sad for period 2016-2019
Прва етапа: 27.04.2016
Друга етапа: 31.12.2019
Преузмите документа: Package icon
Обавештења:
Наручилац: The Procurement of Services of Geophysical Logging Methods in the Open Holes Owned by NIS jsc Novi Sad for period 2016 - 2019
Прва етапа: 27.04.2016
Друга етапа: 31.12.2019
Преузмите документа: Package icon
Обавештења:
Наручилац: Третман система расхладне воде у НИС - РНП
Прва етапа: 01.05.2016
Друга етапа: 31.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења:
Наручилац: Polymer for Bitumen Modification
Прва етапа: 04.01.2016
Друга етапа: 31.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења:
Наручилац: Process Chemicals
Прва етапа: 15.10.2015
Друга етапа: 31.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења:
Наручилац: Additives for Improvement of Low Temperature Characteristics of Euro Diesel Fuel
Прва етапа: 01.11.2015
Друга етапа: 31.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења:
Наручилац: Additive for Improving Fuel Lubricity and Electrical Conductivity for Euro Diesel
Прва етапа: 01.11.2015
Друга етапа: 31.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења:
Наручилац: ИБЦ контејнери за потребе Дирекције за мазива
Прва етапа: 15.10.2015
Друга етапа: 15.10.2015
Преузмите документа: Package icon
Обавештења:
Наручилац: Fluid Treatment Chemicals
Прва етапа: 11.09.2015
Друга етапа: 15.08.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења:
Наручилац: Закуп аутоцистерни за сирову нафту
Прва етапа: 24.08.2015
Друга етапа: 31.12.2016
Преузмите документа: File
Обавештења:
Наручилац: Procurement of integrated services for directional drilling of wells in Serbia in period 2015 - 2017
Прва етапа: 27.07.2015
Друга етапа: 31.12.2017
Преузмите документа: File
Обавештења:
Наручилац: Услуге медијских агенција у 2015. години за компаније из Србије, Босне и Херцеговине, Румуније и Бугарске
Прва етапа: 15.11.2014
Друга етапа: 15.11.2015
Преузмите документа: Package icon
Обавештења:
Наручилац: Пружање услуга истраживачких агенција
Прва етапа: 15.11.2014
Друга етапа:
Преузмите документа: Package icon
Обавештења:
Наручилац: N/A
Прва етапа: 15.11.2014
Друга етапа:
Преузмите документа:
Обавештења:
Наручилац: Изградња, реконструкција и ребрендинг станица за снабдевање горивом
Прва етапа: 31.01.2014
Друга етапа: 31.12.2017
Преузмите документа: Package icon Microsoft Office document icon
Обавештења: Одустанак Наручиоца од поступка претквалификације
Наручилац: Имплементација елемената брендана станицама за снабдевање горивом у Србији и земљама у окружењу за НИС триколор и Газпром бренд
Прва етапа: 15.01.2014
Друга етапа: 31.12.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења:
Наручилац: Монтажа и демонтажа скела за потребе НИС а.д. Нови Сад
Прва етапа: 04.10.2013
Друга етапа: 31.12.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења:
Наручилац: Антикорозивна заштита за потребе НИС а.д. Нови Сад
Прва етапа: 30.09.2013
Друга етапа: 30.12.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења:
Наручилац: Изградња и реконструкција бензинских станица у земљама окружења
Прва етапа: 31.12.2016
Друга етапа: 31.12.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења:
Наручилац: Пројектовање или вршење техничке контроле главних пројеката као и пружање услуга стручног надзора при изграднји односно тоталној реконструкцији објеката станица за снабдевање горивом моторних возила у земљама у окружењу
Прва етапа: 31.08.2011
Друга етапа: 03.08.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења:
Наручилац: EPCM Services for Bottom of the Barrel Project in Pancevo Oil Refinery NIS jsc
Прва етапа: 16.02.2016
Друга етапа: 16.02.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења:
Наручилац: Prequalification for the Award of Contract for turnkey delivery of CCPP Pancevo including Gas Turbine Long-Term Service Agreement
Прва етапа: 25.01.2016
Друга етапа: 08.02.2016
Преузмите документа: Package icon PDF icon
Обавештења: Bid submission deadline is extended (February, 8th 2016, at 11 a.m. CET).
Наручилац: Пружање "full service advertising" услуга
Прва етапа: 09.11.2015
Друга етапа: 09.11.2015
Преузмите документа: Package icon
Обавештења:
Наручилац: Услуга медијских агенција
Прва етапа: 01.11.2015
Друга етапа: 01.11.2015
Преузмите документа: Package icon
Обавештења:
Наручилац: Услуге дигиталне и "offset" штампе
Прва етапа: 16.11.2015
Друга етапа: 16.11.2015
Преузмите документа: Package icon
Обавештења: