Наручилац
Назив набавке
Рок за достављање понуда
Преузмите документа
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Услуга оверавања пумпних аутомата за 2018. годину
Рок за достављање понуда: 22.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка пнеуматика за теретна возила у 2018. години
Рок за достављање понуда: 22.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Термоизолациони радови у 2018. години за потребе Блока Прерада, Блока Енеркетика и Блока Сервиси (НАФТАГАС - Технички сервиси)“
Рок за достављање понуда: 20.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Набавкa услуге извођења радова, испоруке опреме и израде техничке документације за потребе реализације пројекта „Рибрендинг ССГ Багрдан"
Рок за достављање понуда: 22.11.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаРок за достављање понуда је продужен
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Слање Email порука добављачима
Рок за достављање понуда: 13.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Слање СМС булк обавештења
Рок за достављање понуда: 13.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_ЛОТ 1 - Сервисирање и одржавање система за детекцију гаса у Енергани Нови Сад ЛОТ 2 – Севисирање и одржавање система за детекцију гаса на објектома малих електрана
Рок за достављање понуда: 13.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Лот 1: Испитивање громобранске инсталације Лот 2: Мерење и испитивање изједначења потенцијала ( еквипотенцијал) Лот 3: Испитивање електричних инсталација ниског напона Лот 4: Испитивање високонапонске опреме Лот 5: Испитивање услова радне околине Лот 6: Ревизија акта о процени ризика
Рок за достављање понуда: 21.11.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаRok je produžen
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Конзервација складишта НД Београд за 2018 годину
Рок за достављање понуда: 20.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Набавка услуге имплементације софтверског решења – мобилни оператер
Рок за достављање понуда: 15.11.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: ЗД НИС Петрол СРЛ, Румунија
Назив набавке: Waste Management Services
Рок за достављање понуда: 20.11.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Папир А4
Рок за достављање понуда: 17.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Извођење радова на санацији пода резервоара ФБ-1902 у Манипулацији РНП
Рок за достављање понуда: 22.11.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Објављивања Позива за понуду за набавку Услуге изнајмљивања аутоматских линија за пуњење
Рок за достављање понуда: 17.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Објављивања Позива за понуду за набавку и испоруку дрвених палета
Рок за достављање понуда: 17.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Објављивања Позива за понуду за набавку и испоруку Картонске амбалаже – Картонских кутија
Рок за достављање понуда: 17.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Услуга сервиса запорне арматуре на Складиштима НД-а и ТНГ-а за 2018.годину
Рок за достављање понуда: 17.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Услуга одржавања кафе апарата марке „Franke“ и „WMF“ за 2018.годину
Рок за достављање понуда: 08.12.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за доставу понуда
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Испорука опреме и материјала и извођење радова на модернизацији радио система и са израдом ПИО на пројекту „Модернизација радио система Рафинерије Нафте Панчево
Рок за достављање понуда: 27.11.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Резервни делови за бушотинске сервисе
Рок за достављање понуда: 24.11.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Услуга Превентивни преглед и годишње одржавање UPS система са припадајућим батеријама у Енергани Панчево и Енергани Нови Сад
Рок за достављање понуда: 13.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Сервис, поправка и шестомесечни преглед дизаличних уређаја у РНП за 2018. годину
Рок за достављање понуда: 17.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Сервис и одржавање надградње цистерне за исплаку „Cappelloto“ за 2018 годину
Рок за достављање понуда: 17.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Сервис и поправка специјалног возила IVECO TRAKKER AC410 T-41 за 2018 годину
Рок за достављање понуда: 17.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Сервис и поправка, контролни преглед и интервентно одржавање локомотива у РНП за 2018. годину
Рок за достављање понуда: 17.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Ангажовање железничког особља – машиновођа у 2018 г.
Рок за достављање понуда: 24.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Ангажовање помоћног воза у 2018 г.
Рок за достављање понуда: 24.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Ангажовање железничког особља – маневриста у 2018
Рок за достављање понуда: 24.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Израда ПТД за пројекат „Замена нисколегираних цевовода Ѕ-2200“
Рок за достављање понуда: 17.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Ручни преносни ултразвучни мерач пропуштања у вакуум
Рок за достављање понуда: 17.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Постављање ивичњака у Бечеју за потребе Блока Истраживање и производња
Рок за достављање понуда: 06.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка транспортних услуга и услуга радних машина - аутодизалица
Рок за достављање понуда: 15.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка опреме за Gravel Pack
Рок за достављање понуда: 23.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Пројекат инвестиционог одржавања: Уградња запорне арматуре и бајпасних линија на опреми ради поузданијег рада постројења у РНП
Рок за достављање понуда: 15.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Изградњa гараже са израдом пројектно – техничке документације и исходовање свих потребних сагласности и дозвола за извођење радова по принципу „кључ у руке
Рок за достављање понуда: 07.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_ЛОТ 2 - Калибрација и валидација коришћењем стандардних референтних метода мерења (QAL 2) CEMS уређајa у Енергани Панчево за 2018. Годину
Рок за достављање понуда: 03.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Л_Набавка и уградња вентилатора за расхладну кулу
Рок за достављање понуда: 06.11.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Л_Зимско одржавање путева за 2018 годину
Рок за достављање понуда: 23.11.2017
Преузмите документа: File
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуга брзог превоза пакованих роба у унутрашњем саобраћају за 2018. годину
Рок за достављање понуда: 03.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Услуга санације ESV вентила турбогенератора TG- 9601 и прања плочастих хладњака уља у Енергани Панчево
Рок за достављање понуда: 03.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Електромонтажни радови у Енергани Панчево
Рок за достављање понуда: 10.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Набавка техничких соли за блок истраживање и производњу
Рок за достављање понуда: 17.11.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Извођење грађевинских радова на нафтним и гасним објектима Блока Истраживање и производња
Рок за достављање понуда: 03.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Услуга друмског превоза камионом у међународном друмском саобраћају (превоз паковане робе моторна/индустријска, мазиве масти и сродне течности“ за 2018. Годину
Рок за достављање понуда: 02.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Набавкa услуге извођења радова, испоруке опреме и израде техничке документације за потребе реализације пројекта „Рибрендинг ССГ Багрдан“
Рок за достављање понуда: 03.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Набавка услуге израде, испоруке и монтажа елемената визуелне комуникације за станицу за снабдевање горивом ССГ Багрдан
Рок за достављање понуда: 03.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка термо ролни
Рок за достављање понуда: 10.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: ЗД НИС Петрол СРЛ, Румунија
Назив набавке: Permitting for Geophysical Data Acquisition
Рок за достављање понуда: 10.11.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Услуга ангажовања консултанта, набавке материјала и услуга за унапређивањепроцеса филтрације на пешчаном филтеру у постројењу за производњу и дистрибуцију вода у Енергани Панчево
Рок за достављање понуда: 10.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Набавка услуге израде и испоруке пословних кошуља
Рок за достављање понуда: 30.10.2017
Преузмите документа: File
Обавештења