Наручилац
Назив набавке
Рок за достављање понуда
Преузмите документа
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Л_Интеграција компресора за ЦО2 А и Б на ДЦС Емерсон по принципу " кључ у руке"
Рок за достављање понуда: 30.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Инсталација додатних мерења на НИР анализатору за узорке на постројењу С-300 по систему „кључ у руке“
Рок за достављање понуда: 29.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Преглед и одржавање фреквентних регулатора - годишњи уговор за 2017
Рок за достављање понуда: 28.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Израда пројектно техничке документације са допуном HAZOP&SIL студије на пројекту "Замена Инструментације у пољу ESD система на FCC-у, Битумену, Блоку V и VI"
Рок за достављање понуда: 18.04.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен рок за достављање понуда.
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Одржавање „АВВ“ процесних анализатора и „СЕМЅ“ система у 2017 – Партија 1 и 2
Рок за достављање понуда: 21.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: L_Service of stabilization of near-wellbore zone
Рок за достављање понуда: 24.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Замена заковица алуминијумских кровова резервоара FB-1309/1310/1802 и FB-1204/1902/1904
Рок за достављање понуда: 28.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Ревизија енергетских трансформатора
Рок за достављање понуда: 20.03.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_За извођење грађевинских, хидротехничких, електро радова, радова дојаве пожара и видео надзора, за пројекте изградње: • Надстрешницe за складиштење уља и мазива на сервисном комплексу у Зрењанину • Надстрешницe за складиштење резервних делова на сервисном комплексу у Зрењанину
Рок за достављање понуда: 22.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Политике превенције удеса за Севесо постројења нижег реда за потребе ИБ у 2017. години у Блоку Истраживање и производња“ за потребе Блока истраживање и производња.
Рок за достављање понуда: 27.03.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Одржавање система материјалног биланса
Рок за достављање понуда: 17.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка антиклизајућих подлога за бушаћа постројења за потребе ЗД НАФТАГАС Нафтни сервиси доо
Рок за достављање понуда: 24.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Изнајмљивање алата
Рок за достављање понуда: 24.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Израда геомеханичких елабората за израду планске и техничке документације за изградњу станица за снабдевање горивом и пројекта обезбеђења, санације и стабилизације косина и клизишта у 2017. години
Рок за достављање понуда: 21.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Набавка услуге израде техничке документације за изградњу саобраћајних прикључака станице за снабдевање горивом (ССГ) на државне путеве I и II реда у Републици Србији, која je део техничке документације за изградњу 7 станица за снабдевање горивом (ССГ) у току 2017. године
Рок за достављање понуда: 20.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Набавка услуге израде техничке документације и вршење пројектантског надзора на изградњи станица за снабдевање горивом (ССГ), за седам ССГ на територији Републике Србије, у току 2017. године
Рок за достављање понуда: 24.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Управљање возним парком путничких возила (FMU - Fleet Management usluge) и закуп нових возила
Рок за достављање понуда: 07.04.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Термостатички биметални одвајач кондензата са потхлађивањем
Рок за достављање понуда: 24.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Замена оштећених електроормана, разводних табли, санација електроинсталација и замена старих топљивих осигурача са аутоматским прекидачима
Рок за достављање понуда: 24.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Збрињавање отпадних боца техничких гасова
Рок за достављање понуда: 21.03.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Л_ИСПИТИВАЊЕ СИСТЕМА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА и ОДРЖАВАЊЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ (спољашњи хидранти)“, услуге „ИСПИТИВАЊЕ УНУТРАШЊИХ ХИДРАНАТА“, услуге „ИСПИТИВАЊЕ ВАТРОГАСНИХ ЦРЕВА (за спољашње и за унутрашње хидранте)“ за потребе ЗОПа у 2017 години у Блоку „Истраживање и производња“
Рок за достављање понуда: 21.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Израда пројеката електроенергетских инсталација, главних пројеката заштите од пожара и елабората о зонама опасности за потребе одобрења локације, који су део техничке документације за изградњу 23 станицe за снабдевање горивом (ССГ) са рушењем постојећих у току 2017. године
Рок за достављање понуда: 17.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Сервисирање и одржавање виљушкара Hyundai 2t у гарантном року
Рок за достављање понуда: 13.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Израда техничке документације за изградњу кружног тока на државном путу другог реда у Јагодини заједно са израдом техничке документације за изградњу саобраћајних прикључака станице за снабдевање горивом ССГ „Јагодина 3“ на државни пут другог реда која је интегрални део кружног тока
Рок за достављање понуда: 20.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуге истраживачких агенција
Рок за достављање понуда: 17.03.2017
Преузмите документа: File
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Л_„ИСПИТИВАЊЕ СИСТЕМА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА“, услуге „ИСПИТИВАЊЕ СИСТЕМА ЗА ДОЈАВУ ГАСА - СИСТЕМИ ЗА ДЕТЕКЦИЈУ ЕКСПЛОЗИВНИХ ГАСОВА И ПАРА“ и услуге "ИСПИТИВАЊЕ СИСТЕМА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА - СИСТЕМИ ЗА АУТОМАТСКО ГАШЕЊЕ ПОЖАРА CO2" све за потребе система индустријске безбедности у 2017 години у Блоку „Истраживање и производња“.
Рок за достављање понуда: 20.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Л_ услуге одржавања компресорске јединице контејнерског типа „Superior“ за компримовање и транспорт природног гаса на производном објекту Инвеститора SS-1 Elemir
Рок за достављање понуда: 21.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_„Консултантске услуге – IT security
Рок за достављање понуда: 20.03.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за доствљање понуда
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_„Ангажовање компакт прувера“,
Рок за достављање понуда: 13.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Набавка грејача H01 и H14 и разводник кутија
Рок за достављање понуда: 22.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуга израде техничке документације за бренд елементе и билборде за станице за снабдевање горивом у НИС Петрол бренду
Рок за достављање понуда: 13.03.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Инвестиционо одржавање резервоара ФБ-0804 – замена пода и крова
Рок за достављање понуда: 24.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: NIS Petrol doo Banja Luka / G - Petrol doo, Sarajevo
Назив набавке: Испорука и уградња опреме за адитивирање горива на терминалу Попови
Рок за достављање понуда: 22.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Замена електро ормана на рефлекторским стубовима и санација електричних инсталација по принципу „кључ у руке“
Рок за достављање понуда: 20.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Одржавање когенерационих постројења
Рок за достављање понуда: 20.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Л_„Portable gas detection„ у оквиру Пројекта "Развој рафинеријске прераде у НИС а.д. Нови Сад"
Рок за достављање понуда: 24.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења1. Naručilac će ponuđačima omogućiti Prilog 3 ovog Poziva (Predlog Ugovora sa prilozima) minimum 5 radnih dana pre krajnjeg roka za dostavu ponuda koji je iskazan u članu 9 ovog Poziva. 2. Pre dostavljanja ponude zainteresovani potencijalni Ponuđači su u obavezi da izvrše obilazak lokacije i upoznaju se sa obimom i sadržajem dokumentacije koja mu se može dati kao podloga za rad. Nakon obavljene posete Naručilac će Ponuđaču/-ima izdati potvrdu koju je potrebno priložiti uz ponudu. Kontakt lice: Predrag Basta, mob. +381 64 8884010, predrag.basta@nis.eu i Željko Milutinović, mob. +381 64 888 6544, zeljko.milutinovic@nis.eu. 3. Документација је допуњена прилозима. 4. Рок за достављање понуда је продужен.
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Набавка услуге одржавања софтвера my.spaceman“
Рок за достављање понуда: 07.03.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Софтвер BUN (софтвер који се користи на бункер станицама)“
Рок за достављање понуда: 07.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Набавка услуге редовног великог сервиса компресора за ваздух MATTEI ERCSE 511L за 2017. годину
Рок за достављање понуда: 10.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Вођење стручног надзора на изградњи станице за снабдевање горивом са рушењем постојеће, на територији Републике Србије у току 2017. године
Рок за достављање понуда: 24.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Консултантске услуге – анализа рањивости система
Рок за достављање понуда: 10.03.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Набавка, испоруке и уградње пумпе за адитивирање на складишту НД у Нишу
Рок за достављање понуда: 10.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Vacuum Degasser and Mud Gas Spearator (Poor Boy
Рок за достављање понуда: 23.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Pressure Control Equipment
Рок за достављање понуда: 23.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка услуге израде / репарације хидрауличних пнеуматских црева
Рок за достављање понуда: 16.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: L_Preparation, processing, loading, transportation and unloading of oil equipment scrap waste and means of transport in Turkmenistan
Рок за достављање понуда: 17.03.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Услуга штампања, савијања, коричења и увезивања у јемственик техничке документације (ИДР, ПГД, ПЗИ, ПИО, елаборати, студије, анализе и др.) за изградњу ССГ, Блока Промет
Рок за достављање понуда: 10.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: L_Preparation, processing, loading, transportation and unloading of household and office equipment in turkmenistan on “turnkey” term basis
Рок за достављање понуда: 17.03.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Израда ограда и поклопаца кела код производних бушотина
Рок за достављање понуда: 10.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Збрињавање отпадних боца техничких гасова
Рок за достављање понуда: 07.03.2017
Преузмите документа: File
Обавештења