Наручилац
Назив набавке
Рок за достављање понуда
Преузмите документа
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Материјал за пратеће грејање - кровни уговор - ЛОТ 1 - Бакарне цеви, ЛОТ 2 - Хоке спојнице 316 SS, ЛОТ 3 - Хоке спојнице месинг
Рок за достављање понуда: 13.02.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Кошење траве у РНП у 2018. години
Рок за достављање понуда: 13.02.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Ремени - кровни уговор
Рок за достављање понуда: 09.02.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Испорука и монтажа фрижидера за сладолед за станица за снабдевање горивом Блока Промет у Гаспром бренду у току 2018 године – Кровни уговор.
Рок за достављање понуда: 30.01.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Овални заптивачи - кровни уговор
Рок за достављање понуда: 09.02.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Набавка електроматеријала за потребе сектора енергетике – КРОВНИ УГОВОР
Рок за достављање понуда: 19.02.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Безазбестне плоче - кровни уговор
Рок за достављање понуда: 09.02.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: ЗД НИС Петрол ЕООД, Бугарска
Назив набавке: Roof repair of FS-s 7113 Sofia, Dolni Bogrov, 8139 Bansko and 6226 Ruse
Рок за достављање понуда: 01.02.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: L_Уређење расвете у кругу погона
Рок за достављање понуда: 02.02.2018
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Л_Уређење локације и озелењавање
Рок за достављање понуда: 02.02.2018
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Набавка услуге - Одржавање катодне заштите
Рок за достављање понуда: 14.02.2018
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуга превоза адитива из Белгије
Рок за достављање понуда: 31.01.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: ЗД НИС Петрол ЕООД, Бугарска
Назив набавке: Delivery and installation of UPS devices for the needs of 16 petrol stations, owned by NIS Petrol EOOD
Рок за достављање понуда: 30.01.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Превоз сирове нафте и радног флуида са закупом аутоцистерни полуприколица
Рок за достављање понуда: 13.02.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Ревизија Акта о процени ризика у Рафинерији нафте Панчево
Рок за достављање понуда: 06.02.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Хидрауличко фрактурирање бушотина у периоду 2018 - 2019
Рок за достављање понуда: 02.02.2018
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка црне металургије OFS KN 2018-5
Рок за достављање понуда: 26.01.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Опрема за изоловање и закључавање - ЛОТО ОПРЕМА
Рок за достављање понуда: 02.02.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка услуге ручног ископа за потребе НАФТАГАС Технички сервиси OFS KN 2018-4
Рок за достављање понуда: 24.01.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка застава за 2018. годину
Рок за достављање понуда: 31.01.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Л_Замена дрвених прозора са ПВЦ столаријом
Рок за достављање понуда: 26.01.2018
Преузмите документа: File
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда / Коригован је пакет документације
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Хидрограђевински радови у 2018
Рок за достављање понуда: 30.01.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Ремонт турбине и брзо затварајућег вентила ТGB-2402
Рок за достављање понуда: 12.02.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Заптивач мембране резервоара Vacono
Рок за достављање понуда: 29.01.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Услуга oдржавања система за праћење производње Блока УПС (NGT smart, OIS УСОИ, ППДН, ОИС+, Шахматка и Технички режими, АРМ Диспечер)
Рок за достављање понуда: 01.02.2018
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Л_ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА У ПОГОНИМА БЛОКА ИСТРАЖИВАЊЕ И ПРОИЗВОДЊА (Погон Средњи Банат/Зрењанин/ППиТНГ, Погон Северни Банат, Погин Средњи Банат -Турија)
Рок за достављање понуда: 25.01.2018
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Набавка резервних делова EagleBurgmann
Рок за достављање понуда: 24.01.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Emergency Repair of the Equipment and Devices within the Drilling Rig ZJ40DBST OFS KN 2018-53-K
Рок за достављање понуда: 22.01.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Израда потврда из радног односа
Рок за достављање понуда: 12.01.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Procurement of GP Screen
Рок за достављање понуда: 23.01.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Извођење ватросталних радова
Рок за достављање понуда: 09.01.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Сервис побуде генератора
Рок за достављање понуда: 09.01.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Услуга одржавања алуминијумске столарије
Рок за достављање понуда: 08.01.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Услуга репарације арматуре у Енергани Панчево за 2018. годину
Рок за достављање понуда: 15.01.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаРок је продужен
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Technical expert supervision during drilling and overhauls_
Рок за достављање понуда: 15.01.2017
Преузмите документа: File
ОбавештењаTender deadline is extended
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Kerosene Mercaptan Removal Units Feasibility Study
Рок за достављање понуда: 16.02.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаDeadline for submitting tender applications is extended
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Ревизија фреквентних регулатора
Рок за достављање понуда: 15.01.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Делови ON/OFF вентила METSO
Рок за достављање понуда: 16.01.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Матица
Назив набавке: L_Casings and liners cementing on one well based on Turn Key model
Рок за достављање понуда: 22.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Услуга одржавање дозир пумпи за потребе блока Енергетика
Рок за достављање понуда: 25.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Превоз мoторних бензина, средњих дестилата и тешког газолина у унутрашњем друмском саобраћају
Рок за достављање понуда: 19.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка резервних делова за дубинске моторе за погон Бушење
Рок за достављање понуда: 03.01.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: ЗД НИС Петрол ЕООД, Бугарска
Назив набавке: Railway freight service of light fuels to Kostinbrod storage
Рок за достављање понуда: 22.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Услуга прегледа, испитивања и одржавања стабилних система за гашење пожара водом, типа "Drenčer" у РНП - вишегодишњи уговор
Рок за достављање понуда: 11.01.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Преглед, испитивање и одржавање аутоматских стабилних система за гашење пожара тешком пеном у РНП- вишегодишњи уговор
Рок за достављање понуда: 11.01.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Матица
Назив набавке: L_Услуга сервисирања и одржавања виљушкара HYUNDAI 16t
Рок за достављање понуда: 29.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Изнајмљивање БОП опреме
Рок за достављање понуда: 09.01.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка услуге за извођење радова на реконструкцији станице за снабдевање горивом Багрдан за потребе НАФТАГАС-Тeхничких сервиса д.о.о
Рок за достављање понуда: 26.12.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Л_Набавка услуге експертне и стручне подршке за НТЦ
Рок за достављање понуда: 21.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Извођење термоизолационих радова у 2017. години
Рок за достављање понуда: 19.12.2017
Преузмите документа: File
Обавештења