Наручилац
Назив набавке
Рок за достављање понуда
Преузмите документа
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Синтетички концентрат (пенило) за гашење пожара (AFFF) 1%
Рок за достављање понуда: 24.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка резервних делова за пумпе
Рок за достављање понуда: 21.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Услуга одржавања Citrix лиценци
Рок за достављање понуда: 14.02.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Испитивања радних платформи за кретање запослених
Рок за достављање понуда: 14.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Услуга повременог ангажовања додатне радне снаге
Рок за достављање понуда: 09.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Одржавање НОН АПЦ упс уређајa
Рок за достављање понуда: 10.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Израда пројектно-техничке документације за реализацију пројекта – Адаптација система за поврат кондензата у Енергани Нови Сад
Рок за достављање понуда: 14.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Уградња ON-LINE анализатора за мерење Ph вредности и концентрације H2S, RSH, BTEX и индекса угљоводоника на линијама препумпавања воде из апи
Рок за достављање понуда: 06.03.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка резервних делова за когенератор TGC 2016-V8 за потребе зависног друштва НАФТАГАС Технички сервиси доо, Зрењанин
Рок за достављање понуда: 24.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка транспортних услуга и услуга радних машина
Рок за достављање понуда: 13.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Вршење услуге геодетских радова: израде катастарско-топографских планова за потребе израде планске документације, урбанистичко-техничке документације и техничке документације - ПАРТИЈА 1 Вршење услуге стручног надзора над изведеним геодетским радовима - снимљеним катастарско-топографским плановима - ПАРТИЈА 2
Рок за достављање понуда: 07.02.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Набавка услуге узорковањe и израде анализе квалитета земљишта за пројекте изградње станица за снабдевање горивом (ССГ) са рушењем постојећих
Рок за достављање понуда: 08.02.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Набавка услуге „нултог“ мерења буке у животној средини за пројекте изградње станица за снабдевање горивом (ССГ) са рушењем постојећих
Рок за достављање понуда: 08.02.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка црне и обојене металургије за потребе зависног друштва НАФТАГАС-Технички Сервиси доо
Рок за достављање понуда: 09.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Maintenance for software MCA for SAP
Рок за достављање понуда: 08.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуге вршења техничке контроле пројеката за грађевинску дозволу (ПГД) за изградњу саобраћајних прикључака станице за снабдевање горивом (ССГ)на државне путеве I и II реда у Републици Србији
Рок за достављање понуда: 08.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Услуга техничке контроле пројеката за грађевинску дозволу (ПГД) за изградњу станица за снабдевање горивом (са рушењем постојеће), на територији Републике Србије Блока Промет
Рок за достављање понуда: 13.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Услуга штампања, савијања, коричења и увезивања у јемственик техничке документације (ИДР, ПГД, ПЗИ, ПИО, елаборати, студије, анализе и др.) за изградњу ССГ, Блока Промет
Рок за достављање понуда: 13.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуга закупа медијског простора - "Top Speed" апликација
Рок за достављање понуда: 08.02.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Друмски превоз ГМ-1 из РН Панчево до купца у Румунији – Крајова
Рок за достављање понуда: 06.02.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуга одржавања климатизације и расхладних уређаја на објектима Блока Промет за 2017 годину
Рок за достављање понуда: 07.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: L_Procurement od Euro Diesel Fuel Additives for Ultra D
Рок за достављање понуда: 03.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: L_Procurement of euro diesel fuel additives for G drive
Рок за достављање понуда: 03.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка лабораторијског материјала и опреме
Рок за достављање понуда: 14.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: ЗД НИС Петрол ЕООД, Бугарска
Назив набавке: Preventive medical examinations
Рок за достављање понуда: 14.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: ЗД НИС Петрол ЕООД, Бугарска
Назив набавке: Compulsory stock of fuel reserves for the time period 30.04.2017 – 30.04.2018
Рок за достављање понуда: 14.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Proofreading services for the purposes of NIS j.s.c. Novi Sad
Рок за достављање понуда: 10.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Извођење грађевинских и хидротехничких радова за пројекат: Реконструкција хидрантске мреже на локацији Службе складишних операција Блока УПС у Елемиру
Рок за достављање понуда: 14.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Склоп пумпе хидраулични GA2452
Рок за достављање понуда: 03.03.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Превоз уља за ложење средње С у унутрашњој речној пловидби
Рок за достављање понуда: 02.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуга замене батерија за виљушкар за 2017. годину.
Рок за достављање понуда: 06.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка услуге баждарења, еталонирања и калибрације
Рок за достављање понуда: 10.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Санација бетонског прилаза
Рок за достављање понуда: 07.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Л_Извођење помоћних радова за ивестициони пројекат "Развој рафинеријске прераде у НИС а.д.
Рок за достављање понуда: 10.03.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достваљање понуда
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Израда пројектно-техничке документације за Службу електроенергетике у 2017. години
Рок за достављање понуда: 10.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуга карактеризације отпада на објектима Блока Промет за 2017. годину
Рок за достављање понуда: 02.02.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Израда и испорука посуде ФА-2607 са пратећом техничком документацијом
Рок за достављање понуда: 10.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Организације спровођења нафтне конференције компаније НИС а.д. Нови Сад у Републици Српској
Рок за достављање понуда: 03.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Oбезбеђење софтверских лиценци за пружање корисничких ИТ услуга – Принтинг лиценце
Рок за достављање понуда: 02.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Превоз уља за ложење средње - С у унутрашњој речној пловидби
Рок за достављање понуда: 30.01.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка цементних мешавина за потребе цементације колона
Рок за достављање понуда: 09.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: NIS Petrol doo Banja Luka / G - Petrol doo, Sarajevo
Назив набавке: Набавка БОС рачунара за БСт у Босни и Херцеговини
Рок за достављање понуда: 09.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Набавка сервисних услуга перфорација колектор стена у бушотинама за 2017. годину
Рок за достављање понуда: 09.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Л_Одржавање зелених површина у Погонима Блока Истраживање и производња(Погон Средњи банат, Погон Северни Банат, ПП и ТНГ)
Рок за достављање понуда: 08.02.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: L_Immigration services on the teritory of Romania
Рок за достављање понуда: 02.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Ангажовање теренских возила без возача за потребе НАФТАГАС Транспорт доо, Нови Сад
Рок за достављање понуда: 03.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: L_Performing VSP (Vertical Seismic Profilling) measurement in NISj.s.c. wells
Рок за достављање понуда: 31.01.2017
Преузмите документа: File
ОбавештењаTender deadline is extended
Наручилац: ЗД НИС Петрол ЕООД, Бугарска
Назив набавке: Transportation of oil and special products
Рок за достављање понуда: 01.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Услуге слања пошиљки брзом поштом у домаћем и иностраном саобраћају
Рок за достављање понуда: 08.02.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Превоз лаког газолина(са гасном фазом-нестабилисани гасни кондензат) аутоцистернама
Рок за достављање понуда: 30.01.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења