Наручилац
Назив набавке
Рок за достављање понуда
Преузмите документа
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Замена пумпе и адаптација линије за транспорт истрошене сумпорне киселине
Рок за достављање понуда: 28.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_ГРП за разраду и експлоатацију угљоводоника нафтног поља Касидол
Рок за достављање понуда: 14.07.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Одвајачи кондензата са пловком
Рок за достављање понуда: 21.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Медицинске услуге на градилишту
Рок за достављање понуда: 21.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Прикључци "HOKE"
Рок за достављање понуда: 21.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Замена ДЦС мрежних свичева и радних станица на систему даљинског управљања и надзора у Енергани Панчево
Рок за достављање понуда: 19.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Заптивачи IFS
Рок за достављање понуда: 21.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Аутоматски апарат за одређивање густине помоћу У-осцилујуће цеви у сировој нафти и нафтним производима
Рок за достављање понуда: 21.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Набавка и уградња система за дојаву пожара
Рок за достављање понуда: 13.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Изградња складишта за хемикалије на СС-1 Велебит и СОС Мокрин – југ и санација складишта за хемикалије на СГС Мартонош – запад
Рок за достављање понуда: 20.07.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за доставу понуда
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Подешавања параметара рада турбине TG-9601
Рок за достављање понуда: 25.07.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПоновно је продужен рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Услуга израде техничке документације пројеката изведеног објекта, за потребе прибављања водних дозвола
Рок за достављање понуда: 20.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Набавка делова за пумпе
Рок за достављање понуда: 27.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Servicing of the burners at boiler BF-9602 (Pillard)
Рок за достављање понуда: 25.07.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Матица
Назив набавке: Испорука пројектне документације, набавка и уградња опреме и софтвера, имплементација аутоматизованог система мерења потрошње електричне енергије на нафтним пољима
Рок за достављање понуда: 26.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Збрињавање зауљених талога / зауљене земље у РНП за Блок Енергетику
Рок за достављање понуда: 11.07.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Ултразвучни уређај за проверу исправности рада одвајача кондезата
Рок за достављање понуда: 19.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Замена оштећене и недостајуће термоизолације на опреми у Рафинерији Нафте Панчево
Рок за достављање понуда: 19.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Израда студије за повећања поузданости ротационе опреме
Рок за достављање понуда: 26.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Трајно збрињавање опасног отпада
Рок за достављање понуда: 07.07.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Израда пројекта за Замену 6 кВ напојних каблова за TS N2
Рок за достављање понуда: 11.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Набавка и испорука новогодишње декорације на бензинским станицама за Нову 2017/2018. годину
Рок за достављање понуда: 10.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Санација резервоара Р-3 и Р-9 на ОС КП и Р-1 и Р-2 на СОС Мокрин Југ
Рок за достављање понуда: 17.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Услуга санације хладњака смеше горива и ваздуха за потребе блока Енергетика
Рок за достављање понуда: 10.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Професионално-техничке обуке за НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 10.07.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Трајно збрињавање опасног отпада
Рок за достављање понуда: 04.07.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Studija izvodljivosti koja se odnosi na zamenu instrumenata parnog pratećeg grejanja sa elektro instrumentima na FCC kompleksu u Rafineriji Nafte Pančevo
Рок за достављање понуда: 21.07.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Израда пројекта за успостављање уклопне шеме са двостраним напајањем на 0,4 kV нивоу у TS L и TS R
Рок за достављање понуда: 06.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Реконструкција постојећих септичких јама на 7 станицa за снабдевање горивом Блока Промет на територији Републике Србије
Рок за достављање понуда: 12.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Проширење система Видео надзора у Трафо станицама Блока Енергетике
Рок за достављање понуда: 07.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Набавка аутоцистерне 12м³ за превоз белог горива и аутоцистерне 19м³ и приколице 19м³ за превоз белог горива
Рок за достављање понуда: 21.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: ЗД НИС Петрол ЕООД, Бугарска
Назив набавке: Provision of Brand Elements for the program “Drive Café” at Gazprom Branded Fuel Stations in Bulgaria
Рок за достављање понуда: 10.07.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаBid submission deadline is extended.
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Услуга стручног надзора: за праћење и контролу извођења радова на реконструкцији постојећих септичких јама на 7 станицa за снабдевање горивом Блока Промет (ЛОТ 1) и за праћење и контролу извођења радова на уградњи и пуштању у рад 16 сепаратора, пијезометара и мерача на бензинским станицама Блока Промет (ЛОТ 2)
Рок за достављање понуда: 12.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Услуга израде Књиге графичког стандарда и техничког приручника за малопродајни концепт "Drive Cafe" за НИС Петрол и Газпром бензинске станице
Рок за достављање понуда: 26.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Пројектовање, исходовање сагласности и дозвола, испорука опреме и изградња по принципу „кључ у руке
Рок за достављање понуда: 14.07.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Инструментација I
Рок за достављање понуда: 19.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Услуга генералног ремонта компресорске јединице КЦП за компримовање гаса на производном објекту Инвеститора по принципу „кључ у руке“
Рок за достављање понуда: 10.07.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Матица
Назив набавке: Уређење локације за трајни смештај извођача у Рафинерији нафте Панчево
Рок за достављање понуда: 11.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Манометри, термометри и термоелементи
Рок за достављање понуда: 17.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Набавка инструментације за бакљу
Рок за достављање понуда: 01.08.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: ЗД НИС Петрол ЕООД, Бугарска
Назив набавке: L_Full service operation leasing of one passenger vehicle
Рок за достављање понуда: 03.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Израда урбанистичко-техничке и техничке документације за потребе реализације пројектно-истраживачке фазе за набавку и уградњу топилице за полимер модификовани битумен на Складишту нафте Нови Сад
Рок за достављање понуда: 10.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Услуга уградње и пуштање у рад сепаратора, пијезометара и мерача протока и израду пројектно – техничке документације на 16 ССГ Блока Промет
Рок за достављање понуда: 07.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Изградња нових и санација постојећих платформи, степеништа и газишта за безбедан приступ вентилима у Рaфинерији Нафте Панчево“
Рок за достављање понуда: 07.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Набавка резервних делова за DCS
Рок за достављање понуда: 07.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Набавка резервних делова за детекцију гаса
Рок за достављање понуда: 07.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Набавка резервних делова за aнализатор CEMS
Рок за достављање понуда: 07.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Трансмитери
Рок за достављање понуда: 06.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Надоградња постојећег система за управљање технолошким процесима у Енергани Нови Сад
Рок за достављање понуда: 28.06.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Израда пројекта за Замену 6кВ напојних каблова за TS N2
Рок за достављање понуда: 29.06.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења