Наручилац
Назив набавке
Рок за достављање понуда
Преузмите документа
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: L_Procurement of the service of stabilization of near-wellbore zone based on Turn Key model
Рок за достављање понуда: 12.05.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Израда и испорука покретних радних алуминијумских платформи са пратећом техничком документацијом на основу Техничког задатака
Рок за достављање понуда: 26.05.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Vacuum Degasser and Mud Gas Separator for ID-6
Рок за достављање понуда: 18.05.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Пружање услуге подршке стручном надзору Наручиоца и вршење других услуга
Рок за достављање понуда: 12.05.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Одржавање ротационе опреме ( компресори ваздуха, клипне, вијчане осовинске пумпе, вентилатори)
Рок за достављање понуда: 10.05.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Друмски превоз битумена до ино-купаца
Рок за достављање понуда: 10.05.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Збрињавање отпада – Запрљани туцаник
Рок за достављање понуда: 09.05.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Section 1- Surveying pipeline defects by method magnetometric defectoscopy Section 2- Diagnostics of the current pipeline condition by using the methods PCM, CIPS, DCVG, Making isometric projections, P&ID schematics and specifications of valves
Рок за достављање понуда: 23.05.2017
Преузмите документа: File
ОбавештењаTender deadline is extended
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: ЛОТ 1- Снимање дефеката цевовода магнометријском методом ЛОТ 2- Дијагностика тренутног стања цевовода методама PCM, CIPS, DCVG, Израда, Изометрика, P&D шема и спецификација арматуре
Рок за достављање понуда: 23.05.2017
Преузмите документа: File
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Испорука и монтажа монтажних објеката (контејнера) за смештај помоћног материјала на 3 ССГ ( Наис, Фонтана, Прељина 2)
Рок за достављање понуда: 10.05.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Превоз расуте робе (индустријска уља) аутоцистернама у унутрашњем друмском саобраћају
Рок за достављање понуда: 09.05.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Набавка материјала за уградњу линије минималног протока пумпе ГА-2206
Рок за достављање понуда: 16.05.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Услуга набавке и испоруке противпожарних ормара за запаљиве и експлозивне течности
Рок за достављање понуда: 12.05.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Санација кабине за виљушкар Hyundai 16T
Рок за достављање понуда: 03.05.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_ Адаптација НН постројења у трафо станици ТС Л и ТС Ф у Енергани Панчево - Модул 2 и 3
Рок за достављање понуда: 17.05.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Антикорозивна заштита машинске опреме за ремонт 2017. године
Рок за достављање понуда: 08.05.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Набавка услугe процене непокретности
Рок за достављање понуда: 08.05.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Услуга за сервис парних турбина произвођача КК&К
Рок за достављање понуда: 19.05.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПоновно је продужен рок за достављање понуда
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Санација резервоара на објектима инвеститора за реализацију пројекта УРП Санација резервоара Р-1 и Р-3 на УС Тиса
Рок за достављање понуда: 12.05.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаРок за достављање понуда је продужен
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Набавка услуге Алат за евиденцију управљања отпадом
Рок за достављање понуда: 15.05.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуга декорације ССГ за Нову 2017/18. годину
Рок за достављање понуда: 26.05.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Реконструкција запорне арматуре на нафтоводу Надрљан - Нови
Рок за достављање понуда: 10.05.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Набавка материјала за уградњу пригушивача Silencer BD-44504
Рок за достављање понуда: 11.05.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Реконструкција цевовода и посуда испод изолација – 3. фаза, контролни прорачун за посуде и израда пројеката испитних система посуда
Рок за достављање понуда: 04.05.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: ЗД НИС Петрол СРЛ, Румунија
Назив набавке: Power Supply for Gazprom Petrol Stations, Romania
Рок за достављање понуда: 05.05.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Замена 6kV кабла за напајање GA-9532
Рок за достављање понуда: 28.04.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Адаптација НН постројења у трафо станици ТС Е2
Рок за достављање понуда: 05.05.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Подополагачки радови за потребе блока Енергетика локација Енергана Панчево
Рок за достављање понуда: 28.04.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: L_Implementation of well workover automation
Рок за достављање понуда: 22.05.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаTender deadline is extended
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Израда недостајућих газишта на Складиштима НД Нови Сад и НД Смедерево
Рок за достављање понуда: 05.05.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Замена главних разводних ормана на бензинским станицама
Рок за достављање понуда: 05.05.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Адаптација система за поврат кондензата у Енергани Нови Сад
Рок за достављање понуда: 05.05.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Израда техничке документације за пројекат Проширење система Видео надзора у Трафо станицама Блока Енергетике
Рок за достављање понуда: 28.04.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Набавка дубинских пумпи за период 2017/2018. године за потребе Блока Истраживање и производња
Рок за достављање понуда: 15.05.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Л_Набавка услуге експертне подршке на пројекту „Squeeze“ и при пројекту „Разрада матрице раствора за гушење бушотина“
Рок за достављање понуда: 20.05.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Израда / репарација хидрауличних и пнеуматских црева
Рок за достављање понуда: 26.04.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Л_Израда упрошћеног рударског пројекта (УРП) повезиванја бушотине на колектор у сабирној станици или на АМУ (аутоматски мерни уређај)
Рок за достављање понуда: 05.05.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Матица
Назив набавке: L_Feasibility Study for Increasing the Overall Efficiency and Reformate Yield at Naphtha Reforming Unit
Рок за достављање понуда: 23.05.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаTender deadline is extended
Наручилац: Матица
Назив набавке: Збрињавање зауљених талога / зауљене земље у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 04.05.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Замена кошуљице компресора ГБ-301 A/Б у Рафинерији нафте Панчево – кључ у руке
Рок за достављање понуда: 16.05.2017
Преузмите документа: File
ОбавештењаПоновно је продужен рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Услуга енергетске сертификације и израда енергетског пасоша за објекте "МЦЦ-а"
Рок за достављање понуда: 04.05.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Санација термички изолованог тунела
Рок за достављање понуда: 26.04.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Интеграција интерфејса SAP-SCADA на аутопретакалиштима Блока Промет са пратећим радовима
Рок за достављање понуда: 25.04.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: ЗД НИС Петрол ЕООД, Бугарска
Назив набавке: L_Audio Services for the PSs, owned by NIS Petrol EOOD
Рок за достављање понуда: 25.04.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Модернизација инсталација за утовар/истовар битумена на ЖП/АП и спаљивање отпадних гасова
Рок за достављање понуда: 09.05.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка услуге рото штампе
Рок за достављање понуда: 28.04.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Реконструкција резервоара ФБ-0805
Рок за достављање понуда: 28.04.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Набавка услугe испоруке материјала/опреме и извођења радова на пројекту: “Зграда диспечера у РНП“
Рок за достављање понуда: 28.04.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Замена паровода у Енергани ПА – израда техничке документације и исходовање дозвола и сагласности
Рок за достављање понуда: 08.05.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Уређење зграде и радничких поросторија
Рок за достављање понуда: 26.04.2017
Преузмите документа: File
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда