Наручилац
Назив набавке
Рок за достављање понуда
Преузмите документа
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Сет делова конзоле за чување уља
Рок за достављање понуда: 30.03.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: ЗД НИС Петрол СРЛ, Румунија
Назив набавке: Design Services for Petrol Stations, Romania
Рок за достављање понуда: 30.03.2018
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: ЗД НИС Петрол ЕООД, Бугарска
Назив набавке: Insurance of property" and "Insurance of money" for the needs of "NIS Petrol" EOOD
Рок за достављање понуда: 29.03.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Ангажовање геодетске организације за катастарске послове
Рок за достављање понуда: 22.03.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: ЗД НИС Петрол ЕООД, Бугарска
Назив набавке: Delivery and installation of payment card totems for fuel stations owned by NIS Petrol EOOD
Рок за достављање понуда: 22.03.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: ЗД НИС Петрол ЕООД, Бугарска
Назив набавке: Delivery, installation and servicing of automatic coffee machines for production of hot drinks at petrol stations, owned by NIS Petrol EOOD
Рок за достављање понуда: 28.03.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: ЗД НИС Петрол ЕООД, Бугарска
Назив набавке: Provision of Brand Elements for the program “Drive Café” at Gazprom Branded Fuel Stations in Bulgaria
Рок за достављање понуда: 22.03.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: NIS Petrol doo Banja Luka / G - Petrol doo, Sarajevo
Назив набавке: Набавка, испорука, монтажа и пуштање у рад кафе апарата за БСТ у Босни и Херцеговини
Рок за достављање понуда: 20.04.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Израда елемената за пумпе OFS KN 2018-81-K
Рок за достављање понуда: 21.03.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Поправка и сервис теретних возила и радних машина OFS KN-2018-85-K
Рок за достављање понуда: 21.03.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка услуге праћења возила путем ГПС система
Рок за достављање понуда: 04.04.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: ЗД НИС Петрол СРЛ, Румунија
Назив набавке: CASING - onshore wells in Timis county (Romania)
Рок за достављање понуда: 28.03.2018
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка услуге машинске и термичке обраде
Рок за достављање понуда: 27.03.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Ангажовање "Вендора" постројења за гранулацију сумпора С-4460
Рок за достављање понуда: 23.04.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Матица
Назив набавке: Набавка услуге извођења радова и набавке материјала и опреме у складу са израђеном техничком документацијом и исходовањe аката неопходних за извођење радова код надлежних државних органа Републике Србије у циљу реализације пројекта Децентрализација топлотних извора у комплексу РНС
Рок за достављање понуда: 11.04.2018
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: ЗД НИС Петрол ЕООД, Бугарска
Назив набавке: Delivery of audio-video conference equipment for the meeting room of NIS Petrol EOOD
Рок за достављање понуда: 19.03.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка гума за радне машине и возила за потребе НАФТАГАС Технички сервиси и НАФТАГАС Нафтни сервиси OFS KN 2018-79
Рок за достављање понуда: 23.03.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка услуга израде пројекта модификације вагон цистерни на систем за подно пуњење нафтних деривата
Рок за достављање понуда: 30.03.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Набавка лабораторијске опреме за испитивање "JET-A1" за потребе Дирекција Лабораторија Downstream, НТЦ НИС-Нафтагас
Рок за достављање понуда: 29.03.2018
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Услуга уградње и набавка „Jacketing“ термоизолације
Рок за достављање понуда: 20.03.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Персонални детектори гаса
Рок за достављање понуда: 20.03.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Даљински мерач температуре у ЕХ изведби
Рок за достављање понуда: 20.03.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: ЗД НИС Петрол СРЛ, Румунија
Назив набавке: Secondary transport of fuels from storage facilities to Gazprom Petrol Stations, and between Petrol Stations
Рок за достављање понуда: 13.03.2018
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка услуге техничких прегледа возила
Рок за достављање понуда: 12.03.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: ЗД НИС Петрол СРЛ, Румунија
Назив набавке: Procurement of vehicles trough operating leasing for a period of 3 (three) years
Рок за достављање понуда: 12.03.2018
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка делова за санацију технолошких цевовода на складиштима НД и ТНГ
Рок за достављање понуда: 16.03.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: ЗД НИС Петрол ЕООД, Бугарска
Назив набавке: Delivery of DOMS controllers for the needs of 3 petrol stations, owned by NIS Petrol EOOD
Рок за достављање понуда: 09.03.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаDeadline for submitting tender applications is extended
Наручилац: Матица
Назив набавке: Набавка додатних услуга усменог и писменог превођења и лекторисања за НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 29.03.2018
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Изнајмљивање виљушкара и телехандлера за потребе НАФТАГАС - Транспорта д.о.о. Нови Сад 2018-73-K
Рок за достављање понуда: 08.03.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Услугa радиографије и aтестирањa технологије процеса заваривања 2018-72-К
Рок за достављање понуда: 08.03.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Набавка стационарних динамографа за бушотине у дубинском пумпању
Рок за достављање понуда: 21.03.2018
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Набавка услуге планирања и закупа медија
Рок за достављање понуда: 09.03.2018
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Ангажовање екипе за реаговање у акцидентним ситуацијама 2018-62-К
Рок за достављање понуда: 14.03.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Услуга превоза средњих дестилата у унутрашњем друмском саобраћају до купца РТБ Бор
Рок за достављање понуда: 14.03.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: ЗД НИС Петрол ЕООД, Бугарска
Назив набавке: Delivery of CISCO network switch devices for the needs of 3 petrol stations, owned by NIS Petrol EOOD
Рок за достављање понуда: 08.03.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Набавка материјала и извођење радова на замени изолатора и енергетске електронике за електростатички филтер ПБ-4701
Рок за достављање понуда: 20.04.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Одржавање Metso регулационих вентила u 2018. години
Рок за достављање понуда: 26.03.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Услуга истраживања тржишта балканских земаља
Рок за достављање понуда: 19.03.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Услуга прикупљања електронских података о продаји артикала из категорије Ауто програма код трговаца на малопродајном тржишту Републике Србије и извештавање за актуелне периоде
Рок за достављање понуда: 09.03.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: ЗД НИС Петрол ЕООД, Бугарска
Назив набавке: Compulsory stock of fuel reserves for the time period 30.04.2018 – 30.04.2019
Рок за достављање понуда: 08.03.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Пилот испитивање хидрокрекинг катализатора
Рок за достављање понуда: 12.03.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Квантитативна и квалитативна контрола сирове нафте и контрола пријема о отпреме полупроизвода и деривата нафте
Рок за достављање понуда: 16.03.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Изнајмљивање хидрауличне ротационе главе - КН 68
Рок за достављање понуда: 29.03.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаРок за достављање понуда је продужен.
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка и уградња вешалице лајнер колоне
Рок за достављање понуда: 08.03.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Услуга поправке радних машина за потребе ТХС - КН 67
Рок за достављање понуда: 08.03.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Мобилизација и демобилизација бушаћих постројења Н-3 и К-1 за извођење радова у Румунији
Рок за достављање понуда: 07.03.2018
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Набавка MHC/DHT катализатора
Рок за достављање понуда: 22.03.2018
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: NIS Petrol doo Banja Luka / G - Petrol doo, Sarajevo
Назив набавке: Техничко одржавање објеката и пратеће опреме у Босни и Херцеговини
Рок за достављање понуда: 21.03.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Пружање телекомуникационе услуге L3VPN
Рок за достављање понуда: 14.03.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Горионик за пећ ВА-402
Рок за достављање понуда: 19.03.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда