Наручилац
Назив набавке
Рок за достављање понуда
Преузмите документа
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Услуга годишње одржавање анализатора у Енергани Панчево
Рок за достављање понуда: 30.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Сервисирање и одржавање система за детекцију и дојаву пожара на објектима малих електрана
Рок за достављање понуда: 28.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Модификација компресора за компримовање природног гаса на локацији МОС Палић
Рок за достављање понуда: 27.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Ревизија енергетских трансформатора у мобилним трафо станицaма Блока Енергетике, Енергана Панчево
Рок за достављање понуда: 23.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Инструментални рад на сервисирању процесних рачунара ДСЦ-ПЛЦ
Рок за достављање понуда: 23.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Редовно и ванредно одржавање CEMS система у Енергани Панчево
Рок за достављање понуда: 22.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Редован и ванредан сервис дизел агрегата за 2018. годину
Рок за достављање понуда: 17.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_ЛОТ 1 - Сервисирање и одржавање система за детекцију гаса у Енергани Нови Сад ЛОТ 2 – Севисирање и одржавање система за детекцију гаса на објектома малих електрана
Рок за достављање понуда: 13.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Лот 1: Испитивање громобранске инсталације Лот 2: Мерење и испитивање изједначења потенцијала ( еквипотенцијал) Лот 3: Испитивање електричних инсталација ниског напона Лот 4: Испитивање високонапонске опреме Лот 5: Испитивање услова радне околине Лот 6: Ревизија акта о процени ризика
Рок за достављање понуда: 21.11.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаRok je produžen
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Услуга Превентивни преглед и годишње одржавање UPS система са припадајућим батеријама у Енергани Панчево и Енергани Нови Сад
Рок за достављање понуда: 13.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_ЛОТ 2 - Калибрација и валидација коришћењем стандардних референтних метода мерења (QAL 2) CEMS уређајa у Енергани Панчево за 2018. Годину
Рок за достављање понуда: 03.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Услуга санације ESV вентила турбогенератора TG- 9601 и прања плочастих хладњака уља у Енергани Панчево
Рок за достављање понуда: 03.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Електромонтажни радови у Енергани Панчево
Рок за достављање понуда: 10.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Услуга ангажовања консултанта, набавке материјала и услуга за унапређивањепроцеса филтрације на пешчаном филтеру у постројењу за производњу и дистрибуцију вода у Енергани Панчево
Рок за достављање понуда: 10.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Услуга за годишње одржавање аутоматског система за управљање технолошким процесима АСУТП SCADA Атлас МАX на когенерационим постројењима
Рок за достављање понуда: 03.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Одржавање аутоматског система мониторинга енергетског биланса Блока Енергетика (АЦМЕБ)
Рок за достављање понуда: 31.10.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: ЛОТ 1 - Мерење емисије у Енерганама Нови Сад и Панчево за 2018. годину ЛОТ 2 - Калибрација и валидација коришћењем стандардних референтних метода мерења (QAL 2) CEMS уређајa у Енергани Панчево за 2018. Годину
Рок за достављање понуда: 25.10.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Aнализа моторног уља за потребе блока Енергетика локација Енергана Нови Сад
Рок за достављање понуда: 23.10.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Сервисирање, пуњење ПП апарата и хидраната за потребе Енергане Нови Сад, Енергане Панчево, Когенерације, Хидротермалних система и постројења за КПГ за 2018. годину
Рок за достављање понуда: 23.10.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Радови на санацији спољашње и унутрашње хидранске инсталације у блоку Енерегтика
Рок за достављање понуда: 05.10.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Услуга израде пројектно-техничке документације УРП повезивања објекта „ Vila Aleksandar“ на Палићу са ХТС Пј-1/Х у циљу снабдевања термалном водом за потребе грејања објекта и пуњења базена за потребе блока Енергетика Услуга израде пројектно-техничке документације УРП повезивања објекта „Tehnocoop“ на Палићу са ХТС Пј-1/Х у циљу снабдевања термалном водом за потребе грејања објекта и пуњења базена за потребе блока Енергетика Услуга израде пројектно-техничке документације УРП повезивања термалног базена на Палићу са ХТС Пј-2/Х у циљу снабдевања термалном водом за пуњење базена
Рок за достављање понуда: 27.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Радови на санацији спољашње и унутрашње хидранске инсталације у блоку Енерегтика
Рок за достављање понуда: 30.08.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Извођење радова на изградњи челичне конструкције котла БФ-9602 у Енергани Панчево
Рок за достављање понуда: 30.08.2017
Преузмите документа: File
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Ревизија енергетских трансформатора у мобилним трафо станицама Блока Енергетика
Рок за достављање понуда: 23.08.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Одржавање система за компримовање природног гаса КПГ за потребе блока Енергетика
Рок за достављање понуда: 23.08.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Услуга за годишње одржавање аутоматског система за управљање технолошким процесима АСУТП SCADA Атлас МАX на когенерационим постројењима ЛФО број 167-17
Рок за достављање понуда: 16.08.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: L_Popravka mernih instrumenata
Рок за достављање понуда: 27.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Механичко и хемијско чишћење резервоара за складиштење мазута FB-0902 и резервоара за складиштење висбрекованог бензина ФБ-0901 у оквиру пројекта капитални ремонт резервоара FB-0902
Рок за достављање понуда: 18.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Подешавања параметара рада турбине TG-9601
Рок за достављање понуда: 25.07.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПоновно је продужен рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Услуга санације хладњака смеше горива и ваздуха за потребе блока Енергетика
Рок за достављање понуда: 10.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Одржавање инструменталне, комуникационе и опреме на АSUTP системима, у Енергани Нови Сад за 2017. годину
Рок за достављање понуда: 16.06.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Услуга одржавања турбокомпресора
Рок за достављање понуда: 09.06.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Уградња заштитних решетки на дифузорима вентилатора расхладног торња EF-9132 за потребе блока Енергетика локација Енергана Панчево
Рок за достављање понуда: 06.06.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достваљање понуда и измењен технички задатак
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л Услуга израде и монтаже панела за дозир пумпе на расхладним торњевима EF-9131 и EF-9132 за потребе блока Енергетика локација Енергана Панчево
Рок за достављање понуда: 30.05.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Замена комуникационе картице у трафо-станици TS220/6/6kV
Рок за достављање понуда: 29.05.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Годишње одржавање компресора тип ZR55 7,5 FF произвођача Аtlas Copco
Рок за достављање понуда: 23.05.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_РАДОВИ ЗА ИСПИТИВАЊЕ, ДЕФЕКТАЦИЈУ И СЕРВИСИРАЊЕ ЗАШТИТНИХ ПРЕКИДАЧА СЕКУНДАРА ТРАНСФОРМАТОРА И СПОЈНОГ ПОЉА У CA И CB ПОСТРОЈЕЊУ ЕНЕРГАНЕ ПАНЧЕВО ПРОИЗВОЂАЧА ОПРЕМЕ АББ
Рок за достављање понуда: 22.05.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Испитивање вибрационог стања система електромотор –редуктор -вентилатор на расхладном торњу ЕФ-9132 у Енергани Панчево
Рок за достављање понуда: 19.05.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Испитивање релејне заштите 220kV разводног постројења у TS220/6/6kV
Рок за достављање понуда: 15.05.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Замена 6kV кабла за напајање GA-9532
Рок за достављање понуда: 12.05.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Уградња заштитних решетки на дифузорима вентилатора расхладног торња EF-9132 за потребе блока Енергетика локација Енергана Панчево
Рок за достављање понуда: 15.05.2017
Преузмите документа: File
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Одржавање ротационе опреме ( компресори ваздуха, клипне, вијчане осовинске пумпе, вентилатори)
Рок за достављање понуда: 10.05.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Услуга за сервис парних турбина произвођача КК&К
Рок за достављање понуда: 19.05.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПоновно је продужен рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Замена 6kV кабла за напајање GA-9532
Рок за достављање понуда: 28.04.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Подополагачки радови за потребе блока Енергетика локација Енергана Панчево
Рок за достављање понуда: 28.04.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Израда техничке документације за пројекат Проширење система Видео надзора у Трафо станицама Блока Енергетике
Рок за достављање понуда: 28.04.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Aнализа моторног уља за потребе блока Енергетика локација Енергана Нови Сад
Рок за достављање понуда: 06.04.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Реконструкција вибрационог мониторинга расхладног мониторинга на расхладном торњу ЕF-9132 у Енергани Панчево по систему „кључ у руке“
Рок за достављање понуда: 24.03.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Ревизија енергетских трансформатора
Рок за достављање понуда: 20.03.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Услуга антикорозивне заштите на текућем одржавању Хидротермалних и когенерационих система за 2017 годину
Рок за достављање понуда: 01.03.2017
Преузмите документа: File
Обавештења