Наручилац
Назив набавке
Рок за достављање понуда
Преузмите документа
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Aнализа моторног уља за потребе блока Енергетика локација Енергана Нови Сад
Рок за достављање понуда: 06.04.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Реконструкција вибрационог мониторинга расхладног мониторинга на расхладном торњу ЕF-9132 у Енергани Панчево по систему „кључ у руке“
Рок за достављање понуда: 24.03.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Ревизија енергетских трансформатора
Рок за достављање понуда: 20.03.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Одржавање когенерационих постројења
Рок за достављање понуда: 20.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Услуга антикорозивне заштите на текућем одржавању Хидротермалних и когенерационих система за 2017 годину
Рок за достављање понуда: 01.03.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Одржавање зелених и парковских површина у Блоку Енергетика (Енергана Панчево, Енергана Нови Сад и у делу Хидротермалних система)
Рок за достављање понуда: 01.03.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Услуга интервентног одржавања опреме под притиском
Рок за достављање понуда: 17.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Услуга редовног и ванредног сервиса дизел агрегата за 2017 годину
Рок за достављање понуда: 23.01.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Одржавање циркулационих пумпи за потребе Блока Енергетика
Рок за достављање понуда: 18.01.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Одржавање когенератора Србобран 1&2 за 2017. годину
Рок за достављање понуда: 27.01.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за доствљање понуда
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Одржавање когенерационог постројења Бока зa 2017. годину
Рок за достављање понуда: 27.01.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Санација антистатик пода
Рок за достављање понуда: 13.01.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Услуга одржавања анализатора у Енергани Панчево
Рок за достављање понуда: 11.01.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Преглед и испитивање опреме под притиском“– годишњи уговор за 2017. годину
Рок за достављање понуда: 29.12.2016
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Одржавање инструменталне, комуникационе и опреме на АSUTP системима, у Енергани Нови Сад за 2017. годину
Рок за достављање понуда: 22.12.2016
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Услуга за годишње одржавање дозир пумпи у Енергани Панчево
Рок за достављање понуда: 22.12.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Репарација арматуре у Енергани Панчево за 2017. годину
Рок за достављање понуда: 23.12.2016
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаРок за достављање понуда је продужен
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Механичко, хемијско и водено прање котлова и припадајуће опреме и чишћење, одмашћивање и прање бетонских и металних површина и система цевовода уљне, атмосферске и фекалне канализације за Енергану Панчево (годишњи уговор за 2017. Годину)
Рок за достављање понуда: 16.12.2016
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Одржавање анализатора у Енергани Панчево за 2017. годину
Рок за достављање понуда: 15.12.2016
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаРок за достављање понуда је продужен.
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Услуга годишњег одржавања система климатизације у Енергани Панчево (за 2017. годину)
Рок за достављање понуда: 09.12.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Набавка услуга извођења радова и испоруке и уградње опреме и материјала по принципу "кључ у руке" за потребе изградње објекта Информационог центра ТЕ-ТО Панчево у Панчеву
Рок за достављање понуда: 12.12.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Сервисирање и одржавање система за детекцију и дојава пожара на Когенерацијама за 2017. годину
Рок за достављање понуда: 28.11.2016
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Превентивни преглед и годишње одржавање УПС система са припадајућим батеријама у Енергани ПА и НС
Рок за достављање понуда: 28.11.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Услуга повезивања Стакленика у Србобрану на постојећи вод у циљу снабдевања термалном водом за потребе грејање објекта
Рок за достављање понуда: 18.11.2016
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Сервисирање и одржавање система за дојаву и гашење пожара у Енергани Панчево
Рок за достављање понуда: 22.11.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Механичко, хемијско и водено прање котлова и припадајуће опреме и чишћење, одмашћивање и прање бетонских и металних површина и система цевовода уљне, атмосферске и фекалне канализације за Енергану Панчево (годишњи уговор за 2017. Годину)
Рок за достављање понуда: 21.11.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_ЛОТ 1 - Мерење емисије у Енерганама Нови Сад и Панчево за 2017. годину ЛОТ 2 - Испитивање исправности рада CEMS система у Енергани Панчево за 2017. годину
Рок за достављање понуда: 21.11.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Одржавање инструменталне опреме АСТУП система, PLC контролера и комуникационе опреме за 2017. годину
Рок за достављање понуда: 15.11.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: L_Maintenance Services of Invensys DCS and ESD in Power Plant Pančevo during 2017.
Рок за достављање понуда: 25.11.2016
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаTender deadline is extended
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Редовни прегледи и сервисирање стабилног система за дојаву пожара у Енергани Панчево (Блок 9 РНП)
Рок за достављање понуда: 15.11.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Сервисирање и одржавање система за детекцију гаса
Рок за достављање понуда: 15.11.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Сервисирање и одржавање система за детекцију и дојава пожара на Когенерацијама за 2017. годину
Рок за достављање понуда: 15.11.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Услуга повезивања Стакленика у Србобрану на постојећи вод у циљу снабдевања термалном водом за потребе грејање објекта ЛФО број 184-16
Рок за достављање понуда: 10.11.2016
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Редовно и ванредно одржавање CEMS система у Енергани Панчево“ (годишњи уговор за 2017. годину)
Рок за достављање понуда: 10.11.2016
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Периодична испитивања и ревизија акта о процени ризика
Рок за достављање понуда: 10.11.2016
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Лекарски прегледи за 2017. годину у Новом Саду и Панчеву
Рок за достављање понуда: 08.11.2016
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Текуће одржавање инструменталне опреме
Рок за достављање понуда: 15.11.2016
Преузмите документа: File
ОбавештењаРок за достављање понуда је продужен до 15.11.2016 до 14h.
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Сервисирање, пуњење ПП апарата и хидраната за потребе Енергане Нови Сад, Енергане Панчево, Когенерације, Хидротермалних система и постројења за КПГ за 2017. годину
Рок за достављање понуда: 04.11.2016
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Санација цевовода и технолошких судова на КОГ Бока
Рок за достављање понуда: 18.08.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Nabavka usluge –vršenje stručnog nadzora u toku izvođenja radova na projektu adaptacije sistema instrumentalnog vazduha u pogonu Energana Pančevo LFO 151-16
Рок за достављање понуда: 04.08.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Санација АБ димњака CA -9601 за потребе Енергане Панчево
Рок за достављање понуда: 21.07.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Набавка и испорука мерних уређаја
Рок за достављање понуда: 07.07.2016
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаЖелимо да вам укажемо да захтев за еталонирање ( “услуга еталонирања мерила за лабораторијска мерења и издавање уверења о еталонирању према СРПС ИСО/ИЕЦ 17025“) подразумева да није потребно вршити еталонирање од стране званичних институција у Србији која се баве пословима еталонирања, већ је потребно доставити „Типски атест (тyпе тест репорт) и Фабричко Еталонирање (Фабрички калибрациони лист) од произвођача опрем. Обавештавамо све потенцијалне учеснике да је рок за достављање понуда продужен до 07.07.2016. до 10h.
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Сервисирање 6 kV прекидача у разводном постројењу у трафостанициi TС Н1 и трафо станици ТС Е у Енергани Панчево ЛФО 119-16
Рок за достављање понуда: 06.07.2016
Преузмите документа: File
ОбавештењаПродужен је рок за понуду.
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Ревизија енергетских трансформатора у трафо станицама Блока Енергетика
Рок за достављање понуда: 05.07.2016
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Испитивање трафо уља на енергетским трансформаторима за Енергану Панчево
Рок за достављање понуда: 23.06.2016
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Ревизија и чишћење 0,4 кВ разводних постројења типа SIVACON S8 Siemens у трафо станици TS 2201 ( РСС и МСС) у Енергани Панчево
Рок за достављање понуда: 28.06.2016
Преузмите документа: File
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Услуга сервисирања 6kV прекидача у разводном постројењу трафо-станице ТС Н1 и трафо станице ТС Е у Енергани Панчево
Рок за достављање понуда: 21.06.2016
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Набавка и испорука регулационог вентила
Рок за достављање понуда: 17.06.2016
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Доградња вентилатора за хлађење на 6 KV фреквентним регулаторима на погонима GB5002 i GB5003 по принципу „кључ у руке“
Рок за достављање понуда: 17.06.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Надоградња „BYPASS“ система напојних модула на 6 kV фреквентним регулаторима ПХ за МХЦ постројење по принципу „кључ у руке“
Рок за достављање понуда: 17.06.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења