Наручилац
Назив набавке
Рок за достављање понуда
Преузмите документа
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Услуга годишњег сервиса горионика типа TF DDZG – 260, производ компаније „Sаасkе“
Рок за достављање понуда: 05.04.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Извођење ватросталних радова
Рок за достављање понуда: 09.01.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Сервис побуде генератора
Рок за достављање понуда: 09.01.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Услуга одржавања алуминијумске столарије
Рок за достављање понуда: 08.01.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Услуга репарације арматуре у Енергани Панчево за 2018. годину
Рок за достављање понуда: 15.01.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаРок је продужен
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Ревизија фреквентних регулатора
Рок за достављање понуда: 15.01.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Услуга одржавање дозир пумпи за потребе блока Енергетика
Рок за достављање понуда: 25.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Услуга одржавање циркулационих пумпи за потребе блока Енергетика
Рок за достављање понуда: 20.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Сервис побуде генератора
Рок за достављање понуда: 20.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Мерење електричних величина у трафо станицама у Блоку Енергетика / Енергана Нови Сад
Рок за достављање понуда: 20.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Услуга подливања постоља пумпи саморазливајућим материјалом
Рок за достављање понуда: 15.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Услуга одржавања алуминијумске столарије
Рок за достављање понуда: 15.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Услуга за одржавање парних турбина у Енергани Панчево
Рок за достављање понуда: 20.12.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаРок је продужен
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Израда и уградња полиетиленских цеви полиетиленских фабрикованих фитинга за потребе одржавања пластичних цевовода за потребе блока Енергетика
Рок за достављање понуда: 15.12.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Преглед и одржавање унутрашње гасне инсталације за Енергану Нови Сад и когенерационим постројењима“ - годишњи уговор за 2018. Годину
Рок за достављање понуда: 15.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Сервисирање и одржавање система за детекцију и дојаву пожара на објектима малих електрана
Рок за достављање понуда: 13.12.2017
Преузмите документа: File
ОбавештењаРок је промењен
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: L_Израда и санација челичне констукције у Енергани Панчево-годишњи уговор за 2018. Годину
Рок за достављање понуда: 15.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Одржавање инструменталне, комуникационе и опреме АСУТП система
Рок за достављање понуда: 14.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Одржавање постројења КПГ Нови Сад
Рок за достављање понуда: 19.12.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаРок је продужен
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_ЛОТ 1 Сервисирање и одржавање система за гашење пожара у Енергани Панчево ЛОТ 2 Редовни прегледи, периодични прегледи и сервисирање стабилне инсталације за дојаву пожара у Енергани Панчево (Блок 9 РНП)
Рок за достављање понуда: 08.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: L_Одржавање и ревизија електромотора 0,4 и 6kV“ – годишњи уговор за 2018 годину за Енергану Панчево и Енергану Нови Сад
Рок за достављање понуда: 13.12.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаРок је продужен
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Механичко, хемијско и водено прање котлова и припадајуће опреме и чишћење, одмашћивање и прање бетонских и металних површина и система цевовода уљне, атмосферске и фекалне канализације за Енергану Панчево (годишњи уговор за 2018. Годину
Рок за достављање понуда: 06.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Редовни прегледи, периодични прегледи и сервисирање стабилне инсталације за дојаву пожара у Енергани Панчево Блок 9 РНП за потребе блока Енергетика
Рок за достављање понуда: 04.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Преглед и испитивање опреме под притиском за потребе блока Енергетика
Рок за достављање понуда: 04.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Услуга годишње одржавање анализатора у Енергани Панчево
Рок за достављање понуда: 04.12.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Сервисирање и одржавање система за детекцију и дојаву пожара на објектима малих електрана
Рок за достављање понуда: 01.12.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Модификација компресора за компримовање природног гаса на локацији МОС Палић
Рок за достављање понуда: 27.12.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Ревизија енергетских трансформатора у мобилним трафо станицaма Блока Енергетике, Енергана Панчево
Рок за достављање понуда: 23.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Инструментални рад на сервисирању процесних рачунара ДСЦ-ПЛЦ
Рок за достављање понуда: 23.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Редовно и ванредно одржавање CEMS система у Енергани Панчево
Рок за достављање понуда: 22.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Редован и ванредан сервис дизел агрегата за 2018. годину
Рок за достављање понуда: 17.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_ЛОТ 1 - Сервисирање и одржавање система за детекцију гаса у Енергани Нови Сад ЛОТ 2 – Севисирање и одржавање система за детекцију гаса на објектома малих електрана
Рок за достављање понуда: 13.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Лот 1: Испитивање громобранске инсталације Лот 2: Мерење и испитивање изједначења потенцијала ( еквипотенцијал) Лот 3: Испитивање електричних инсталација ниског напона Лот 4: Испитивање високонапонске опреме Лот 5: Испитивање услова радне околине Лот 6: Ревизија акта о процени ризика
Рок за достављање понуда: 21.11.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаRok je produžen
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Услуга Превентивни преглед и годишње одржавање UPS система са припадајућим батеријама у Енергани Панчево и Енергани Нови Сад
Рок за достављање понуда: 13.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_ЛОТ 2 - Калибрација и валидација коришћењем стандардних референтних метода мерења (QAL 2) CEMS уређајa у Енергани Панчево за 2018. Годину
Рок за достављање понуда: 03.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Услуга санације ESV вентила турбогенератора TG- 9601 и прања плочастих хладњака уља у Енергани Панчево
Рок за достављање понуда: 03.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Електромонтажни радови у Енергани Панчево
Рок за достављање понуда: 10.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Услуга ангажовања консултанта, набавке материјала и услуга за унапређивањепроцеса филтрације на пешчаном филтеру у постројењу за производњу и дистрибуцију вода у Енергани Панчево
Рок за достављање понуда: 10.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Услуга за годишње одржавање аутоматског система за управљање технолошким процесима АСУТП SCADA Атлас МАX на когенерационим постројењима
Рок за достављање понуда: 03.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Одржавање аутоматског система мониторинга енергетског биланса Блока Енергетика (АЦМЕБ)
Рок за достављање понуда: 31.10.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: ЛОТ 1 - Мерење емисије у Енерганама Нови Сад и Панчево за 2018. годину ЛОТ 2 - Калибрација и валидација коришћењем стандардних референтних метода мерења (QAL 2) CEMS уређајa у Енергани Панчево за 2018. Годину
Рок за достављање понуда: 25.10.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Aнализа моторног уља за потребе блока Енергетика локација Енергана Нови Сад
Рок за достављање понуда: 23.10.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Сервисирање, пуњење ПП апарата и хидраната за потребе Енергане Нови Сад, Енергане Панчево, Когенерације, Хидротермалних система и постројења за КПГ за 2018. годину
Рок за достављање понуда: 23.10.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Радови на санацији спољашње и унутрашње хидранске инсталације у блоку Енерегтика
Рок за достављање понуда: 05.10.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Услуга израде пројектно-техничке документације УРП повезивања објекта „ Vila Aleksandar“ на Палићу са ХТС Пј-1/Х у циљу снабдевања термалном водом за потребе грејања објекта и пуњења базена за потребе блока Енергетика Услуга израде пројектно-техничке документације УРП повезивања објекта „Tehnocoop“ на Палићу са ХТС Пј-1/Х у циљу снабдевања термалном водом за потребе грејања објекта и пуњења базена за потребе блока Енергетика Услуга израде пројектно-техничке документације УРП повезивања термалног базена на Палићу са ХТС Пј-2/Х у циљу снабдевања термалном водом за пуњење базена
Рок за достављање понуда: 27.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Радови на санацији спољашње и унутрашње хидранске инсталације у блоку Енерегтика
Рок за достављање понуда: 30.08.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Извођење радова на изградњи челичне конструкције котла БФ-9602 у Енергани Панчево
Рок за достављање понуда: 30.08.2017
Преузмите документа: File
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Ревизија енергетских трансформатора у мобилним трафо станицама Блока Енергетика
Рок за достављање понуда: 23.08.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Одржавање система за компримовање природног гаса КПГ за потребе блока Енергетика
Рок за достављање понуда: 23.08.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Услуга за годишње одржавање аутоматског система за управљање технолошким процесима АСУТП SCADA Атлас МАX на когенерационим постројењима ЛФО број 167-17
Рок за достављање понуда: 16.08.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења