Наручилац
Назив набавке
Рок за достављање понуда
Преузмите документа
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка услуге „Услужно пуњење и паковање G-Drive производа у „Doypack“ амбалажи – са капицом“ запремине од 3 литра
Рок за достављање понуда: 06.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Избор извођача за пружање услуге техничког прегледа објекта - станица за снабдевање горивом (ССГ) на територији Републике Србије које ће бити изграђене у току 2017. године
Рок за достављање понуда: 10.03.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Nабавкa студијe продаје горива на тржиштима земаља Централноисточне и Југоисточне Европе
Рок за достављање понуда: 10.03.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Одржавање возила у радионицама и на терену марке ROHR Блока Промет за 2017
Рок за достављање понуда: 03.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Набавка услуге поправке косачица за 2017. годину.
Рок за достављање понуда: 27.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Пружање услуге оверавања подземних резервоара волуметријском методом
Рок за достављање понуда: 03.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка сигурносних система за Блок промет
Рок за достављање понуда: 03.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Kошење траве и одржавањe зелених површина на објектима Блока Промет за 2017 годину
Рок за достављање понуда: 24.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Набавка услуге поправке косачица за 2017. годину.
Рок за достављање понуда: 17.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка канцеларијског материјала за Блок Промет
Рок за достављање понуда: 24.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Флексибилнила црева за рад вагон претакалишта на СНД Нови Сад и Пожега Блок Промет за 2017.г
Рок за достављање понуда: 24.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Услуга израде антистатик пода у пунионици боца на Складишту ТНГ у Чачку
Рок за достављање понуда: 24.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка резервних делова за виталне системе на складиштима
Рок за достављање понуда: 24.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Вршење услуге геодетских радова: израде катастарско-топографских планова за потребе израде планске документације, урбанистичко-техничке документације и техничке документације - ПАРТИЈА 1 Вршење услуге стручног надзора над изведеним геодетским радовима - снимљеним катастарско-топографским плановима - ПАРТИЈА 2
Рок за достављање понуда: 07.02.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Набавка услуге узорковањe и израде анализе квалитета земљишта за пројекте изградње станица за снабдевање горивом (ССГ) са рушењем постојећих
Рок за достављање понуда: 08.02.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Набавка услуге „нултог“ мерења буке у животној средини за пројекте изградње станица за снабдевање горивом (ССГ) са рушењем постојећих
Рок за достављање понуда: 08.02.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуге вршења техничке контроле пројеката за грађевинску дозволу (ПГД) за изградњу саобраћајних прикључака станице за снабдевање горивом (ССГ)на државне путеве I и II реда у Републици Србији
Рок за достављање понуда: 08.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Услуга техничке контроле пројеката за грађевинску дозволу (ПГД) за изградњу станица за снабдевање горивом (са рушењем постојеће), на територији Републике Србије Блока Промет
Рок за достављање понуда: 13.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Услуга штампања, савијања, коричења и увезивања у јемственик техничке документације (ИДР, ПГД, ПЗИ, ПИО, елаборати, студије, анализе и др.) за изградњу ССГ, Блока Промет
Рок за достављање понуда: 13.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуга закупа медијског простора - "Top Speed" апликација
Рок за достављање понуда: 08.02.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуга одржавања климатизације и расхладних уређаја на објектима Блока Промет за 2017 годину
Рок за достављање понуда: 07.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: L_Procurement od Euro Diesel Fuel Additives for Ultra D
Рок за достављање понуда: 03.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: L_Procurement of euro diesel fuel additives for G drive
Рок за достављање понуда: 03.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуга замене батерија за виљушкар за 2017. годину.
Рок за достављање понуда: 06.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуга карактеризације отпада на објектима Блока Промет за 2017. годину
Рок за достављање понуда: 02.02.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка услуге изнајмљивања аутоматских линија за пуњење за техничке течности на период од годину дана, за потребе Дирекције за мазива
Рок за достављање понуда: 27.01.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка услуга испоруке и монтаже баштенских сунцобрана и постоља за сунцобране
Рок за достављање понуда: 03.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка за пружање услуга независне контролне куће у послу увоза / извоза нафтних деривата и ТНГ за 2017. годину
Рок за достављање понуда: 01.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка услуге израде техничке документације за озакоњење објеката на складиштима Блока Промет
Рок за достављање понуда: 22.02.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за доставу понуда
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка услуге „Тајног купца“ на станицама за снабдевање горивом у Републици Србији, Босни и Херцеговини, Румунији и Бугарској
Рок за достављање понуда: 01.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуга одржавања кафе апарата марке „WMF“
Рок за достављање понуда: 19.01.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Реконструкција тоалета на 13 Станица за снабдевање горивом НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 18.01.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуга израде полица за уља и техничке течности
Рок за достављање понуда: 19.01.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуга контролног мониторинга цена у малопродаји
Рок за достављање понуда: 18.01.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Набавка услуге мерење нивоа буке у животној средини – мерење акустичних параметара на објектима Блока Промет
Рок за достављање понуда: 18.01.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Услуга израде техничке документације за озакоњење станица за снабдевање горивом
Рок за достављање понуда: 03.02.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Набавка услуге транспорта бурића са адитивом
Рок за достављање понуда: 30.12.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Набавка и брендирање промотивних поклона за корпоративне клијенте и пословне партнере
Рок за достављање понуда: 13.12.2016
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: L_Procurement of euro diesel fuel additives
Рок за достављање понуда: 14.12.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка услуге редовног и корективног одржавања ротационе опреме за нафтне деривате и ТНГ-а Блока Промет за 2017. годину
Рок за достављање понуда: 12.12.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуга организације БТЛ промотивних активности.
Рок за достављање понуда: 06.12.2016
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаТендер се односи на следеће станице: 1. БС Суботица 2 – Пушкинов трг бб 2. БС Суботица 4 – Сомборски пут бб 3. БС Палић – Сплитска алеја бб 4. БС Краљево 3 – Олге Јовичић бб 5. БС Чарли Чаплин – Деспота Стефана бб 6. БС Бачка Паланка – Обровачки пут бб
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка и испорука етикета / налепница за потребе Дирекције за мазива за 2017. год.
Рок за достављање понуда: 09.12.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуга одржавања кафе апарата за 2017.годину
Рок за достављање понуда: 01.12.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Набавка услуге израде брендираних Drive Cafe шоља
Рок за достављање понуда: 30.11.2016
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Контрола и сервисирање система за детекцију запаљивих пара и гасова - на објектима Блока Промет за 2017. годину
Рок за достављање понуда: 25.11.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуга закупа медијског простора у оквиру емисије „Вреле гуме“
Рок за достављање понуда: 24.11.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуге замене дигиталних тахографа и активације IMS сигнала у теретним возилима Блока „Промет“
Рок за достављање понуда: 24.11.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуге набавке и брендирања промотивних поклона за корпоративне клијенте и пословне партнере
Рок за достављање понуда: 25.11.2016
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуге испоруке и монтаже баштенских сунцобрана и постоља за сунцобране
Рок за достављање понуда: 24.11.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка и испорука дрвених палета за потребе Дирекције за мазива за 2017. год
Рок за достављање понуда: 30.11.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења