Наручилац
Назив набавке
Рок за достављање понуда
Преузмите документа
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка услуга успостављања Система управљања безбедношћу за железнички превоз и сертификацију лица задуженог за одржавање теретних кола у компанији НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 03.05.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка услуге израде нових форматних делова производних машина према новом дизајну боце 0,5л и 1,5л
Рок за достављање понуда: 20.04.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Услуга унапређењa HSE перформанси на понтонима 2 и 3 на складишту Нови Сад – Набавка и уградња заштитних гумених одбојника за понтонима 2 и 3 на складишту Нови Саду
Рок за достављање понуда: 18.04.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка услуге штампања, савијања, коричења и увезивање у јемственик техничке документације (ИДР, ПГД, ПЗИ, ПИО, ИДП елаборати, студије, анализе и др.) за изградњу станица за снабдевање горивом (ССГ) – КРОВНИ УГОВОР
Рок за достављање понуда: 30.03.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка флексибилних црева
Рок за достављање понуда: 30.03.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Услуга набавке и брендирања промотивних поклона за потребе маркетинг кампање – заштитници од сунца.
Рок за достављање понуда: 22.03.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка услуге праћења возила путем ГПС система
Рок за достављање понуда: 04.04.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка услуга израде пројекта модификације вагон цистерни на систем за подно пуњење нафтних деривата
Рок за достављање понуда: 30.03.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка делова за санацију технолошких цевовода на складиштима НД и ТНГ
Рок за достављање понуда: 16.03.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Услуга превоза средњих дестилата у унутрашњем друмском саобраћају до купца РТБ Бор
Рок за достављање понуда: 14.03.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Услуга истраживања тржишта балканских земаља
Рок за достављање понуда: 19.03.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Услуга прикупљања електронских података о продаји артикала из категорије Ауто програма код трговаца на малопродајном тржишту Републике Србије и извештавање за актуелне периоде
Рок за достављање понуда: 09.03.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка услуге дигиталне агенције за потребе развоја и промоције потрошачких брендова
Рок за достављање понуда: 27.02.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка услуге унапређења HSE перформанси на понтонима 2 и 3 на складишту Нови Сад: 1.Лот1 - Набавка пливајућих брана (за мирне воде); 2.Лот 2 - Набавка и уградња гумених одбојника
Рок за достављање понуда: 22.02.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Кошење траве и одржавања зелених површина на објектима Блока Промет за 2018. годину
Рок за достављање понуда: 20.02.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Услуга прања ИБЦ контејнера за 2018.годину
Рок за достављање понуда: 19.02.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка услуге продукције промо опреме
Рок за достављање понуда: 14.02.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Испорука и монтажа фрижидера за сладолед за станица за снабдевање горивом Блока Промет у Гаспром бренду у току 2018 године – Кровни уговор.
Рок за достављање понуда: 30.01.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуга превоза адитива из Белгије
Рок за достављање понуда: 31.01.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка застава за 2018. годину
Рок за достављање понуда: 31.01.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Набавка услугe прегледa објекта и израда извештаја за исходовање употребне дозволе након реконструкције путног прелаза на индустријском колосеку РНП у км 2+231
Рок за достављање понуда: 08.12.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка услуге одржавања електро и машинске инсталације на бункер станицама Смедерево, Нови Сад и Прахово за 2018.годину
Рок за достављање понуда: 06.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуга сервисирања и одржавања теретног лифта за 2018.годину
Рок за достављање понуда: 29.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка услуге ревизије челичних боца за ТНГ називног пуњења 2,3,5,10 и 35 кг из складишта ТНГ
Рок за достављање понуда: 30.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуга набавке и брендирања промотивних поклона за корпоративне клијенте и пословне партнере
Рок за достављање понуда: 20.11.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Набавка услуге санације танквана резервоара МГ-3 и МГ-4 на бункер станици Нови Сад за 2018.годину
Рок за достављање понуда: 22.11.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаРок за достављање понуда је продужен
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Објављивање позива за понуду за набавку и испоруку Металних бачви
Рок за достављање понуда: 22.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Објављивања Позива за понуду за набавку и испоруку дрвених палета
Рок за достављање понуда: 17.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Услуга сервиса запорне арматуре на Складиштима НД-а и ТНГ-а за 2018.годину
Рок за достављање понуда: 17.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуга брзог превоза пакованих роба у унутрашњем саобраћају за 2018. годину
Рок за достављање понуда: 03.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка термо ролни
Рок за достављање понуда: 10.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Набавка услуге израде и испоруке пословних кошуља
Рок за достављање понуда: 30.10.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Услуга oдржавања возила Блока Промет марке IVECO и ZASTAVA у радионицама и на терену
Рок за достављање понуда: 08.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Услуга редовног и корективног одржавања ротационе опреме на складиштима за нафтне деривате и ТНГ-а Блока Промет за 2018.годину
Рок за достављање понуда: 15.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Набавка услуге продукције конструкција за „beach flag“ заставе
Рок за достављање понуда: 30.10.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Набавка додатних услуга за корпоративне клијенте у домену „помоћ на путу“ и обављање техничких прегледа
Рок за достављање понуда: 20.10.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка услуга железничког особља за 2018 годину
Рок за достављање понуда: 06.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка покретне платформе за рад на висини
Рок за достављање понуда: 25.10.2017
Преузмите документа: Package icon Microsoft Office document icon
ОбавештењаОдустанак наручиоца од набавке
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка услуге дигиталног маркетинга за 2018. Годину
Рок за достављање понуда: 01.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка услуге израде идентификационих картица и додатне опреме за запослене за 2018 годину
Рок за достављање понуда: 25.10.2017
Преузмите документа: Binary Data
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Набавка услуге закупа енергетског објекта за снабдевање бродова и техничких пловних објеката течним горивом, танкер типа N, на подручју града Београда
Рок за достављање понуда: 16.10.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Набавка услуге штампе обода за палете
Рок за достављање понуда: 18.10.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Пoзив зa дoстaвљање пoнудa за зимску наградну акцију „Instant Win“ на НИС Петрол и Газпром бензинским станицама – технички уређаји
Рок за достављање понуда: 13.10.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуга контроле здравствене исправности намирница и контрола санитације радних површина у објектима за припрему хране za 2018. годину
Рок за достављање понуда: 16.10.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Набавка услуге обраде приступница за 2018. годину
Рок за достављање понуда: 13.10.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Набавка соли за путеве
Рок за достављање понуда: 04.10.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Набавка услуге испоруке и уградње ваздушних завеса
Рок за достављање понуда: 22.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Штампа и испорука самолепљивих фолија за обележавање и означавање листицама опасности према правилнику РИД и осталих самолепљивих фолија.
Рок за достављање понуда: 18.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуга набавке и уградње гаражних врата
Рок за достављање понуда: 11.09.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуга извођења радова одвођења пречишћених зауљених отпадних вода у реципијент и укидање упојног бунара на ССГ "Сокобања"
Рок за достављање понуда: 11.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења