Наручилац
Назив набавке
Рок за достављање понуда
Преузмите документа
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Услуге набавке, израде, испоруке и уградње мобилијара продајног, сервисног простора и терасе на станицама за снабдевање горивом Блок Промета у НИС Петрол бренду на територији Републике Србије у току 2017. године“ - кровни уговор
Рок за достављање понуда: 07.04.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка, испорука, монтажа и пуштање у рад гастро опреме и беле технике за потребе изградње станица за снабдевање горивом Блока Промет у НИС Петрол бренду – Кровни уговор
Рок за достављање понуда: 07.04.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка, испорука, монтажа и пуштање у рад телевизора са носачем за потребе изградње станица за снабдевање горивом Блока Промет у НИС Петрол бренду, на територији Републике Србије у току 2017 године
Рок за достављање понуда: 07.04.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка, транспорт, монтажа, уградња и пуштање у рад аутоматског кафе апарата, на станицама за снабдевање горивом Блока Промет у НИС Петрол бренду, на територији Републике Србије
Рок за достављање понуда: 07.04.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Услуга набавке, израде, испоруке и уградње неутралне опреме продајног и сервисног простора на станицама за снабдевање горивом Блока Промет у НИС Петрол бренду, на територији Републике Србије у току 2017.године
Рок за достављање понуда: 07.04.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка услуге израде мајица и качкета
Рок за достављање понуда: 07.04.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Израда light box панела на НИС Петрол бензинским станицама
Рок за достављање понуда: 24.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка и испорука пливајуће зауставне бране на Каналу Дунав-Тиса-Динав код Новог Сад– на бункер станици Нови Сад у Блоку „Промет“
Рок за достављање понуда: 31.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Израдa техничке документације за извођење радова на реконструкцији инсталација и опреме на понтону на бункер станици у Прахову
Рок за достављање понуда: 24.03.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Уградња и монтажа пумпних аутомата
Рок за достављање понуда: 24.03.2017
Преузмите документа: File
ОбавештењаКоригован је технички задатак и продужен рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуге истраживачких агенција
Рок за достављање понуда: 17.03.2017
Преузмите документа: File
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуга израде техничке документације за бренд елементе и билборде за станице за снабдевање горивом у НИС Петрол бренду
Рок за достављање понуда: 13.03.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Набавка услуге редовног великог сервиса компресора за ваздух MATTEI ERCSE 511L за 2017. годину
Рок за достављање понуда: 10.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Набавка, испоруке и уградње пумпе за адитивирање на складишту НД у Нишу
Рок за достављање понуда: 10.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Услуга штампања, савијања, коричења и увезивања у јемственик техничке документације (ИДР, ПГД, ПЗИ, ПИО, елаборати, студије, анализе и др.) за изградњу ССГ, Блока Промет
Рок за достављање понуда: 10.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуге прегледа опреме у Ех изведби
Рок за достављање понуда: 08.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуге мерења уземљења на Аеросервису Београд
Рок за достављање понуда: 08.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Набавка услуге продукције рекламног материјала
Рок за достављање понуда: 10.03.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуга набавке промо заштитних маски за телефоне
Рок за достављање понуда: 03.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Пружање услуга контролног прегледа и сервисирања котларница на Складиштима и Стовариштима НД и ТНГ-а и испитивања унутрашњих гасних инсталација на Складиштима ТНГ-а за 2017 годину
Рок за достављање понуда: 06.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка услуге „Услужно пуњење и паковање G-Drive производа у „Doypack“ амбалажи – са капицом“ запремине од 3 литра
Рок за достављање понуда: 06.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Избор извођача за пружање услуге техничког прегледа објекта - станица за снабдевање горивом (ССГ) на територији Републике Србије које ће бити изграђене у току 2017. године
Рок за достављање понуда: 10.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Nабавкa студијe продаје горива на тржиштима земаља Централноисточне и Југоисточне Европе
Рок за достављање понуда: 10.03.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Одржавање возила у радионицама и на терену марке ROHR Блока Промет за 2017
Рок за достављање понуда: 03.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Набавка услуге поправке косачица за 2017. годину.
Рок за достављање понуда: 27.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Пружање услуге оверавања подземних резервоара волуметријском методом
Рок за достављање понуда: 03.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка сигурносних система за Блок промет
Рок за достављање понуда: 03.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Набавка услуге поправке косачица за 2017. годину.
Рок за достављање понуда: 17.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Флексибилнила црева за рад вагон претакалишта на СНД Нови Сад и Пожега Блок Промет за 2017.г
Рок за достављање понуда: 24.02.2017
Преузмите документа: Package icon Microsoft Office document icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка резервних делова за виталне системе на складиштима
Рок за достављање понуда: 24.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Вршење услуге геодетских радова: израде катастарско-топографских планова за потребе израде планске документације, урбанистичко-техничке документације и техничке документације - ПАРТИЈА 1 Вршење услуге стручног надзора над изведеним геодетским радовима - снимљеним катастарско-топографским плановима - ПАРТИЈА 2
Рок за достављање понуда: 07.02.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Набавка услуге узорковањe и израде анализе квалитета земљишта за пројекте изградње станица за снабдевање горивом (ССГ) са рушењем постојећих
Рок за достављање понуда: 08.02.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Набавка услуге „нултог“ мерења буке у животној средини за пројекте изградње станица за снабдевање горивом (ССГ) са рушењем постојећих
Рок за достављање понуда: 08.02.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуге вршења техничке контроле пројеката за грађевинску дозволу (ПГД) за изградњу саобраћајних прикључака станице за снабдевање горивом (ССГ)на државне путеве I и II реда у Републици Србији
Рок за достављање понуда: 08.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуга закупа медијског простора - "Top Speed" апликација
Рок за достављање понуда: 08.02.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуга одржавања климатизације и расхладних уређаја на објектима Блока Промет за 2017 годину
Рок за достављање понуда: 07.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: L_Procurement od Euro Diesel Fuel Additives for Ultra D
Рок за достављање понуда: 03.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: L_Procurement of euro diesel fuel additives for G drive
Рок за достављање понуда: 03.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуга замене батерија за виљушкар за 2017. годину.
Рок за достављање понуда: 06.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуга карактеризације отпада на објектима Блока Промет за 2017. годину
Рок за достављање понуда: 02.02.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка услуге израде техничке документације за озакоњење објеката на складиштима Блока Промет
Рок за достављање понуда: 22.02.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за доставу понуда
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка услуге „Тајног купца“ на станицама за снабдевање горивом у Републици Србији, Босни и Херцеговини, Румунији и Бугарској
Рок за достављање понуда: 01.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуга одржавања кафе апарата марке „WMF“
Рок за достављање понуда: 19.01.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Реконструкција тоалета на 13 Станица за снабдевање горивом НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 18.01.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуга израде полица за уља и техничке течности
Рок за достављање понуда: 19.01.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуга контролног мониторинга цена у малопродаји
Рок за достављање понуда: 18.01.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Набавка услуге мерење нивоа буке у животној средини – мерење акустичних параметара на објектима Блока Промет
Рок за достављање понуда: 18.01.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Набавка услуге транспорта бурића са адитивом
Рок за достављање понуда: 30.12.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Набавка и брендирање промотивних поклона за корпоративне клијенте и пословне партнере
Рок за достављање понуда: 13.12.2016
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: L_Procurement of euro diesel fuel additives
Рок за достављање понуда: 14.12.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења