Наручилац
Назив набавке
Рок за достављање понуда
Преузмите документа
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка услуге мерења, продукција и монтажа бренд елемената нафтних деривата на НИС Петрол бензинским станицама
Рок за достављање понуда: 31.05.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка услуге израде брендираних поклона
Рок за достављање понуда: 05.06.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуга ангажовања корпе за потребе монтажа.
Рок за достављање понуда: 31.05.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Набавка промо заштитиних маски за мобилне телефоне
Рок за достављање понуда: 29.05.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуга ремонта подизно прелазне рампе (пасареле) на утоварној истоварним местима на складиштима Блока Промет ХД Нови Сад, НД Београд, НД Смедерево, НД Ниш и НД Пожега.
Рок за достављање понуда: 29.05.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Монтажа новогодишње декорације БС за Нову 2018. годину
Рок за достављање понуда: 26.05.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка, монтажа, демонтажа, пуштање у рад и сервисирање система за централизовано управљање мултимедијалним садржајем на SSG "Digital signage"
Рок за достављање понуда: 08.06.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка услуге израде мајица и качкета
Рок за достављање понуда: 02.06.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка услуге продукције промо опреме
Рок за достављање понуда: 01.06.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуга испитивања и периодична оверавања мерних средстава на теретним возилима (гравитациона метода) и ванредног испитивања и оверавања мерних средстава на Складиштима нафтних деривата и ТНГ-а и у Блоку Промет у 2017. години
Рок за достављање понуда: 05.06.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаРок за достављање понуда је продужен само за ЛОТ 3
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Монтажа новогодишње декорације БС за Нову 2018. годину
Рок за достављање понуда: 17.05.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуга премештања и програмирања рачунара мерне опреме.
Рок за достављање понуда: 16.05.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуга испоруке новогодишње декорације ССГ за Нову 2017/18. годину
Рок за достављање понуда: 19.05.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Услуга набавке и уградње умирујућих цеви на резервоарима МГ-3 и МГ-4 у складу са препорукама произвођача на Складишту нафте Нови Сад
Рок за достављање понуда: 19.05.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Испорука и монтажа монтажних објеката (контејнера) за смештај помоћног материјала на 3 ССГ ( Наис, Фонтана, Прељина 2)
Рок за достављање понуда: 10.05.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Услуга набавке и испоруке противпожарних ормара за запаљиве и експлозивне течности
Рок за достављање понуда: 12.05.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуга декорације ССГ за Нову 2017/18. годину
Рок за достављање понуда: 26.05.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка услуге рото штампе
Рок за достављање понуда: 28.04.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Набавка услуге истраживачких агенција
Рок за достављање понуда: 19.04.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Набавка, испорука и постављање вибрационих трака
Рок за достављање понуда: 13.04.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Реконструкција тоалета на 2 Станице за снабдевање горивом НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 06.04.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Услуге набавке, израде, испоруке и уградње мобилијара продајног, сервисног простора и терасе на станицама за снабдевање горивом Блок Промета у НИС Петрол бренду на територији Републике Србије у току 2017. године“ - кровни уговор
Рок за достављање понуда: 07.04.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка, испорука, монтажа и пуштање у рад гастро опреме и беле технике за потребе изградње станица за снабдевање горивом Блока Промет у НИС Петрол бренду – Кровни уговор
Рок за достављање понуда: 07.04.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка, испорука, монтажа и пуштање у рад телевизора са носачем за потребе изградње станица за снабдевање горивом Блока Промет у НИС Петрол бренду, на територији Републике Србије у току 2017 године
Рок за достављање понуда: 07.04.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка, транспорт, монтажа, уградња и пуштање у рад аутоматског кафе апарата, на станицама за снабдевање горивом Блока Промет у НИС Петрол бренду, на територији Републике Србије
Рок за достављање понуда: 07.04.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Услуга набавке, израде, испоруке и уградње неутралне опреме продајног и сервисног простора на станицама за снабдевање горивом Блока Промет у НИС Петрол бренду, на територији Републике Србије у току 2017.године
Рок за достављање понуда: 07.04.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Израда light box панела на НИС Петрол бензинским станицама
Рок за достављање понуда: 24.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка и испорука пливајуће зауставне бране на Каналу Дунав-Тиса-Динав код Новог Сад– на бункер станици Нови Сад у Блоку „Промет“
Рок за достављање понуда: 21.04.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за доставу понуда
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Израдa техничке документације за извођење радова на реконструкцији инсталација и опреме на понтону на бункер станици у Прахову
Рок за достављање понуда: 24.03.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Уградња и монтажа пумпних аутомата
Рок за достављање понуда: 24.03.2017
Преузмите документа: File
ОбавештењаКоригован је технички задатак и продужен рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуге истраживачких агенција
Рок за достављање понуда: 17.03.2017
Преузмите документа: File
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуга израде техничке документације за бренд елементе и билборде за станице за снабдевање горивом у НИС Петрол бренду
Рок за достављање понуда: 13.03.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Набавка услуге редовног великог сервиса компресора за ваздух MATTEI ERCSE 511L за 2017. годину
Рок за достављање понуда: 10.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Набавка, испоруке и уградње пумпе за адитивирање на складишту НД у Нишу
Рок за достављање понуда: 10.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Услуга штампања, савијања, коричења и увезивања у јемственик техничке документације (ИДР, ПГД, ПЗИ, ПИО, елаборати, студије, анализе и др.) за изградњу ССГ, Блока Промет
Рок за достављање понуда: 10.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуге прегледа опреме у Ех изведби
Рок за достављање понуда: 08.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуге мерења уземљења на Аеросервису Београд
Рок за достављање понуда: 08.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Набавка услуге продукције рекламног материјала
Рок за достављање понуда: 10.03.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуга набавке промо заштитних маски за телефоне
Рок за достављање понуда: 03.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Пружање услуга контролног прегледа и сервисирања котларница на Складиштима и Стовариштима НД и ТНГ-а и испитивања унутрашњих гасних инсталација на Складиштима ТНГ-а за 2017 годину
Рок за достављање понуда: 06.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка услуге „Услужно пуњење и паковање G-Drive производа у „Doypack“ амбалажи – са капицом“ запремине од 3 литра
Рок за достављање понуда: 06.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Избор извођача за пружање услуге техничког прегледа објекта - станица за снабдевање горивом (ССГ) на територији Републике Србије које ће бити изграђене у току 2017. године
Рок за достављање понуда: 10.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Nабавкa студијe продаје горива на тржиштима земаља Централноисточне и Југоисточне Европе
Рок за достављање понуда: 10.03.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Одржавање возила у радионицама и на терену марке ROHR Блока Промет за 2017
Рок за достављање понуда: 03.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Набавка услуге поправке косачица за 2017. годину.
Рок за достављање понуда: 27.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Пружање услуге оверавања подземних резервоара волуметријском методом
Рок за достављање понуда: 03.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка сигурносних система за Блок промет
Рок за достављање понуда: 03.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Набавка услуге поправке косачица за 2017. годину.
Рок за достављање понуда: 17.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Флексибилнила црева за рад вагон претакалишта на СНД Нови Сад и Пожега Блок Промет за 2017.г
Рок за достављање понуда: 24.02.2017
Преузмите документа: Package icon Microsoft Office document icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка резервних делова за виталне системе на складиштима
Рок за достављање понуда: 24.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења