Наручилац
Назив набавке
Рок за достављање понуда
Преузмите документа
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: ЛОТ 1 - Славине кугласте; ЛОТ 2 - Вентили и засуни
Рок за достављање понуда: 02.08.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Лим 2 мм МОНЕЛ 400
Рок за достављање понуда: 02.08.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Резервни делови за управљачке системе
Рок за достављање понуда: 09.08.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Регенерација солвента на серији С-3600 у РНП
Рок за достављање понуда: 08.08.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Уградња CEMS-а на С-5000 у РНП
Рок за достављање понуда: 07.08.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Израда и испорука двојне укрсне (енглеске) скретнице на дрвеним праговима
Рок за достављање понуда: 07.08.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Филтери „Faudi“
Рок за достављање понуда: 28.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Замена пумпе и адаптација линије за транспорт истрошене сумпорне киселине
Рок за достављање понуда: 28.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Одвајачи кондензата са пловком
Рок за достављање понуда: 21.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Медицинске услуге на градилишту
Рок за достављање понуда: 21.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Прикључци "HOKE"
Рок за достављање понуда: 21.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Заптивачи IFS
Рок за достављање понуда: 21.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Аутоматски апарат за одређивање густине помоћу У-осцилујуће цеви у сировој нафти и нафтним производима
Рок за достављање понуда: 21.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Набавка делова за пумпе
Рок за достављање понуда: 27.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Ултразвучни уређај за проверу исправности рада одвајача кондезата
Рок за достављање понуда: 19.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Инструментација I
Рок за достављање понуда: 19.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Манометри, термометри и термоелементи
Рок за достављање понуда: 17.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Набавка инструментације за бакљу
Рок за достављање понуда: 01.08.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Набавка резервних делова за DCS
Рок за достављање понуда: 07.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Набавка резервних делова за детекцију гаса
Рок за достављање понуда: 07.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Набавка резервних делова за aнализатор CEMS
Рок за достављање понуда: 07.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Трансмитери
Рок за достављање понуда: 06.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Израда техничке документације, набавка материјала и извођење радова на пројекту инвестиционог одржавања „Уградња електро-пратећег грејања за обезбеђење сигурног рада постројења у току зимског периода“
Рок за достављање понуда: 05.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Филтери ваздуха
Рок за достављање понуда: 12.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Заптивачи Fluiten
Рок за достављање понуда: 12.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Резервни делови Stratco
Рок за достављање понуда: 18.07.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за доставу понуда.
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Резервни делови Flowserve
Рок за достављање понуда: 31.07.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Лабораторијски апарати (ЛОТ 1, ЛОТ 2, ЛОТ 3)
Рок за достављање понуда: 30.06.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Набавка релеја, баријера, батерија и switch-eva
Рок за достављање понуда: 30.06.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Замена клинастог ременог преноса са зупчастим ременим преносом на вентилаторима С-2100
Рок за достављање понуда: 06.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Набавка електроматеријала за потребе сектора енергетике
Рок за достављање понуда: 28.06.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Плетенице
Рок за достављање понуда: 26.06.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Модернизација и санација анализаторских система у Блоку Прерада - Модул 1 - Модернизација помоћних система у анализаторским кућицама процесних постројења РНП
Рок за достављање понуда: 30.06.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Ангажовање сервисера Sulzer
Рок за достављање понуда: 30.06.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Ремонт ротационе опреме
Рок за достављање понуда: 07.07.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Замена постојећих регулационих вентила КУР - ЛОТ 1 и ЛОТ 2
Рок за достављање понуда: 23.06.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Инсталација додатних мерења на НИР анализатору за узорке на постројењу С-300 по систему „кључ у руке“
Рок за достављање понуда: 16.06.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Механички заптивачи на пумпама GA-2101/S, GA-2401/S i GA-2422/S
Рок за достављање понуда: 23.06.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Ангажовање специјалиста за контролу подмазивања на ротационим агрегатима у РНП на период од 3 месеца
Рок за достављање понуда: 19.05.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Замена пумпи и адаптација линије за транспорт истрошене сумпорне киселине - кључ у руке
Рок за достављање понуда: 09.05.2017
Преузмите документа: Package icon Microsoft Office document icon
ОбавештењаОдустанак наручиоца од набавке
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Неутрализација резервоара FB-2602
Рок за достављање понуда: 24.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Л_„Portable gas detection„ у оквиру Пројекта "Развој рафинеријске прераде у НИС а.д. Нови Сад"
Рок за достављање понуда: 24.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења1. Naručilac će ponuđačima omogućiti Prilog 3 ovog Poziva (Predlog Ugovora sa prilozima) minimum 5 radnih dana pre krajnjeg roka za dostavu ponuda koji je iskazan u članu 9 ovog Poziva. 2. Pre dostavljanja ponude zainteresovani potencijalni Ponuđači su u obavezi da izvrše obilazak lokacije i upoznaju se sa obimom i sadržajem dokumentacije koja mu se može dati kao podloga za rad. Nakon obavljene posete Naručilac će Ponuđaču/-ima izdati potvrdu koju je potrebno priložiti uz ponudu. Kontakt lice: Predrag Basta, mob. +381 64 8884010, predrag.basta@nis.eu i Željko Milutinović, mob. +381 64 888 6544, zeljko.milutinovic@nis.eu. 3. Документација је допуњена прилозима. 4. Рок за достављање понуда је продужен.
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Вршење стручног надзора на инвестиционом пројекту Блок Прерада "Развој рафинеријске прераде у НИС а.д. Нови Сад"
Рок за достављање понуда: 15.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Л_Извођење помоћних радова за ивестициони пројекат "Развој рафинеријске прераде у НИС а.д.
Рок за достављање понуда: 10.03.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достваљање понуда
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Л_Набавка инжењеринг услуга у Рафиниерији Нафте Панчево
Рок за достављање понуда: 02.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Л_Уградња термоизолације на засунима – Jacketing metoda
Рок за достављање понуда: 21.12.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Л_Уградња термоизолације на засунима – Jacketing metoda
Рок за достављање понуда: 16.12.2016
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Л_Израда Геодетских снимања на пројекту „Развој рафинеријске прераде у НИС а.д.
Рок за достављање понуда: 13.12.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Изнајмљивање високопритисних уређаја за прање водом измењивача топлоте, ваздушних хладњака и друге опреме у току 2017 године
Рок за достављање понуда: 04.11.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Л_Узорковање и анализа земљишта у Рафинерији нафте Панчево
Рок за достављање понуда: 09.09.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења