Наручилац
Назив набавке
Рок за достављање понуда
Преузмите документа
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Израда и испорука резерних сегмената ваздушних хладњака ЕC-2602 ( 4 ком ) на основу пројектног задатка
Рок за достављање понуда: 02.06.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Ангажовање специјалиста за контролу подмазивања на ротационим агрегатима у РНП на период од 3 месеца
Рок за достављање понуда: 19.05.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Израда и испорука покретних радних алуминијумских платформи са пратећом техничком документацијом на основу Техничког задатака
Рок за достављање понуда: 26.05.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Набавка материјала за уградњу линије минималног протока пумпе ГА-2206
Рок за достављање понуда: 16.05.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Набавка материјала за уградњу пригушивача Silencer BD-44504
Рок за достављање понуда: 11.05.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Услуга енергетске сертификације и израда енергетског пасоша за објекте "МЦЦ-а"
Рок за достављање понуда: 04.05.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Замена пумпи и адаптација линије за транспорт истрошене сумпорне киселине - кључ у руке
Рок за достављање понуда: 09.05.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Набавка сигурносних вентила за FCC постројење
Рок за достављање понуда: 27.04.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Замена постојећих регулационих вентила – кључ у руке
Рок за достављање понуда: 27.04.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Набавка роба: ЛОТ-1 „ Лабораторијски апарат за одређивање раствореног кисеоникa у водама“; ЛОТ-2 "Апарат за кулометријско одређивање садржаја воде у нафтним дериварима"; ЛОТ- 3 "Аутоматски апарат за одређивање густине помоћу У-осцилујуће цеви у сировој нафти и нафтним производима"; ЛОТ- 4 "Аутоматски апарат за одређивање садржаја угљеничног остатка-микрометода"; Л0Т- 5 "Аутоматски апарат за одређивање садржаја соли у сировој нафти"; ЛОТ- 6 "Лабораторијски гасно- хроматографски анализатор за одређивање састава ТНГ-а"
Рок за достављање понуда: 20.04.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Реконструкија улазно/излазних капија у Рафинерији нафте Панчево- Антитерористичка заштита, по систему „кључ у руке“
Рок за достављање понуда: 09.05.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Израда ПЛAС-а за постројења МХЦ комплекса и дорада постојећих ПЛАС-ева
Рок за достављање понуда: 25.04.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Fabrication and delivery of the Filter Unit of FA-2601 vessel
Рок за достављање понуда: 13.04.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Ултразвучни уређај за проверу исправности рада одвајача кондензата
Рок за достављање понуда: 04.04.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Машинска обрада материјала – годишњи уговор за 2017 годину
Рок за достављање понуда: 31.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Неутрализација резервоара FB-2602
Рок за достављање понуда: 24.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Инсталација додатних мерења на НИР анализатору за узорке на постројењу С-300 по систему „кључ у руке“
Рок за достављање понуда: 29.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Л_„Portable gas detection„ у оквиру Пројекта "Развој рафинеријске прераде у НИС а.д. Нови Сад"
Рок за достављање понуда: 24.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења1. Naručilac će ponuđačima omogućiti Prilog 3 ovog Poziva (Predlog Ugovora sa prilozima) minimum 5 radnih dana pre krajnjeg roka za dostavu ponuda koji je iskazan u članu 9 ovog Poziva. 2. Pre dostavljanja ponude zainteresovani potencijalni Ponuđači su u obavezi da izvrše obilazak lokacije i upoznaju se sa obimom i sadržajem dokumentacije koja mu se može dati kao podloga za rad. Nakon obavljene posete Naručilac će Ponuđaču/-ima izdati potvrdu koju je potrebno priložiti uz ponudu. Kontakt lice: Predrag Basta, mob. +381 64 8884010, predrag.basta@nis.eu i Željko Milutinović, mob. +381 64 888 6544, zeljko.milutinovic@nis.eu. 3. Документација је допуњена прилозима. 4. Рок за достављање понуда је продужен.
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Замена клинастог ременог преноса са зупчастим ременим преносом на вентилаторима С-2100
Рок за достављање понуда: 14.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Вршење стручног надзора на инвестиционом пројекту Блок Прерада "Развој рафинеријске прераде у НИС а.д. Нови Сад"
Рок за достављање понуда: 15.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Склоп пумпе хидраулични GA2452
Рок за достављање понуда: 03.03.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Л_Извођење помоћних радова за ивестициони пројекат "Развој рафинеријске прераде у НИС а.д.
Рок за достављање понуда: 10.03.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достваљање понуда
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Л_Набавка инжењеринг услуга у Рафиниерији Нафте Панчево
Рок за достављање понуда: 02.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Делови пумпе GA 4305 A/B
Рок за достављање понуда: 20.01.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Л_Уградња термоизолације на засунима – Jacketing metoda
Рок за достављање понуда: 21.12.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Л_Уградња термоизолације на засунима – Jacketing metoda
Рок за достављање понуда: 16.12.2016
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Л_Израда Геодетских снимања на пројекту „Развој рафинеријске прераде у НИС а.д.
Рок за достављање понуда: 13.12.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Изнајмљивање високопритисних уређаја за прање водом измењивача топлоте, ваздушних хладњака и друге опреме у току 2017 године
Рок за достављање понуда: 04.11.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Л_Узорковање и анализа земљишта у Рафинерији нафте Панчево
Рок за достављање понуда: 09.09.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Upgrade Uniformance PHD-a u RNP
Рок за достављање понуда: 09.09.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Supply of Columns (Lot 1 - Columns Group I, Lot 2 - Columns Group II, Lot 3 - Columns Group III)
Рок за достављање понуда: 20.09.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Passenger Freight Elevator
Рок за достављање понуда: 13.09.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Л_Замена филтерске јединице посуде ФА-2601
Рок за достављање понуда: 21.07.2016
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Л_Дефектажа квара на апарату за одређивање величине честица, Mastersizer 2000, Malvern
Рок за достављање понуда: 10.06.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Л_Штампа HSE материјала
Рок за достављање понуда: 10.06.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Повезивање водоника високог притиска од S-300 до GB-5004 A/B и GB-5006
Рок за достављање понуда: 07.06.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Л_Лампа LED преносна акумулаторска у Ex изведби
Рок за достављање понуда: 25.05.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Engaging of Sulzer service
Рок за достављање понуда: 31.05.2016
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаBid submission deadline extended
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Инструментација за потребе Блока Прерада
Рок за достављање понуда: 24.05.2016
Преузмите документа: Package icon Microsoft Office document icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Л_Делови утоварне руке Emco Wheaton
Рок за достављање понуда: 19.04.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Л_Делови миксера – Mixing Solutions
Рок за достављање понуда: 19.04.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Л_Израда и испорука носача бочних цеви пећи БA-2201
Рок за достављање понуда: 19.04.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Л_Термоелементи- Инструментација за регулацију температура
Рок за достављање понуда: 11.04.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Л_Трансмитери
Рок за достављање понуда: 12.04.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Л_Аксијални компензатор
Рок за достављање понуда: 05.04.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Л_Резервни делови за ППА
Рок за достављање понуда: 06.04.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Л_Израда и испорука вратила пумпи
Рок за достављање понуда: 04.04.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Л_Делови пумпе Milton Roy
Рок за достављање понуда: 25.03.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Л_Одвајач кондензата са потхлађивањем
Рок за достављање понуда: 01.04.2016
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Л_Аутомат плућни S 5000
Рок за достављање понуда: 28.03.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења