Наручилац
Назив набавке
Рок за достављање понуда
Преузмите документа
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Ревитализација С-2450- инструментална опрема
Рок за достављање понуда: 10.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Електро мотори
Рок за достављање понуда: 10.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Замена клинастог ременог преноса са зупчастим ременим преносом на вентилаторима С-2100
Рок за достављање понуда: 14.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Сет за поправку заптивача EagleBurgmann
Рок за достављање понуда: 06.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Ремонт локомотиве SCHÖMA 5756
Рок за достављање понуда: 01.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Спојница мембранска контактора DC2601/2
Рок за достављање понуда: 01.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Вршење стручног надзора на инвестиционом пројекту Блок Прерада "Развој рафинеријске прераде у НИС а.д. Нови Сад"
Рок за достављање понуда: 15.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Синтетички концентрат (пенило) за гашење пожара (AFFF) 1%
Рок за достављање понуда: 24.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Склоп пумпе хидраулични GA2452
Рок за достављање понуда: 03.03.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Л_Извођење помоћних радова за ивестициони пројекат "Развој рафинеријске прераде у НИС а.д.
Рок за достављање понуда: 10.03.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достваљање понуда
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Израда и испорука посуде ФА-2607 са пратећом техничком документацијом
Рок за достављање понуда: 10.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Набавка пројектантских услуга за 2017.
Рок за достављање понуда: 08.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Вијчана роба
Рок за достављање понуда: 03.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Л_Набавка инжењеринг услуга у Рафиниерији Нафте Панчево
Рок за достављање понуда: 02.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Cleaning of Furnace in Operation - ON-LINE Cleaning in Pancevo Oil Refinery
Рок за достављање понуда: 16.01.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Делови пумпе GA 4305 A/B
Рок за достављање понуда: 20.01.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Л_Уградња термоизолације на засунима – Jacketing metoda
Рок за достављање понуда: 21.12.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Л_Уградња термоизолације на засунима – Jacketing metoda
Рок за достављање понуда: 16.12.2016
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Л_Израда Геодетских снимања на пројекту „Развој рафинеријске прераде у НИС а.д.
Рок за достављање понуда: 13.12.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Изнајмљивање високопритисних уређаја за прање водом измењивача топлоте, ваздушних хладњака и друге опреме у току 2017 године
Рок за достављање понуда: 04.11.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Набавка Механичких заптивача EagleBurgmann
Рок за достављање понуда: 18.10.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Л_Узорковање и анализа земљишта у Рафинерији нафте Панчево
Рок за достављање понуда: 09.09.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Upgrade Uniformance PHD-a u RNP
Рок за достављање понуда: 09.09.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Supply of Columns (Lot 1 - Columns Group I, Lot 2 - Columns Group II, Lot 3 - Columns Group III)
Рок за достављање понуда: 20.09.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Passenger Freight Elevator
Рок за достављање понуда: 13.09.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Л_Замена филтерске јединице посуде ФА-2601
Рок за достављање понуда: 21.07.2016
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Л_Дефектажа квара на апарату за одређивање величине честица, Mastersizer 2000, Malvern
Рок за достављање понуда: 10.06.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Л_Штампа HSE материјала
Рок за достављање понуда: 10.06.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Повезивање водоника високог притиска од S-300 до GB-5004 A/B и GB-5006
Рок за достављање понуда: 07.06.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Л_Лампа LED преносна акумулаторска у Ex изведби
Рок за достављање понуда: 25.05.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Engaging of Sulzer service
Рок за достављање понуда: 31.05.2016
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаBid submission deadline extended
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Инструментација за потребе Блока Прерада
Рок за достављање понуда: 24.05.2016
Преузмите документа: Package icon Microsoft Office document icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Л_Делови утоварне руке Emco Wheaton
Рок за достављање понуда: 19.04.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Л_Делови миксера – Mixing Solutions
Рок за достављање понуда: 19.04.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Л_Израда и испорука носача бочних цеви пећи БA-2201
Рок за достављање понуда: 19.04.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Л_Термоелементи- Инструментација за регулацију температура
Рок за достављање понуда: 11.04.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Л_Трансмитери
Рок за достављање понуда: 12.04.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Л_Аксијални компензатор
Рок за достављање понуда: 05.04.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Л_Резервни делови за ППА
Рок за достављање понуда: 06.04.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Л_Израда и испорука вратила пумпи
Рок за достављање понуда: 04.04.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Л_Делови пумпе Milton Roy
Рок за достављање понуда: 25.03.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Л_Одвајач кондензата са потхлађивањем
Рок за достављање понуда: 01.04.2016
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Л_Аутомат плућни S 5000
Рок за достављање понуда: 28.03.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Л_Услуга одржавања надградње специјалних возила
Рок за достављање понуда: 24.03.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Л_Показивач правца ветра
Рок за достављање понуда: 25.03.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Л_Сервис механичког заптивача контактора DC-2601
Рок за достављање понуда: 08.03.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Л_Трансмитери
Рок за достављање понуда: 07.03.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Л_Делови пумпе Milton Roy
Рок за достављање понуда: 02.03.2016
Преузмите документа: File
ОбавештењаОдустанак Наручиоца од набавке
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Л_Делови турбине Westinghouse
Рок за достављање понуда: 26.02.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Л_Радно коло GA2204
Рок за достављање понуда: 26.02.2016
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда