Наручилац
Назив набавке
Рок за достављање понуда
Преузмите документа
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Одржавање одвајача кондезата у току 2018. године
Рок за достављање понуда: 05.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Одржавање Schneider мерно регулационе опреме у РНП – вишегодишњи уговор
Рок за достављање понуда: 05.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Замена катализатора, слојева грејдинга и керамичких куглица у реакторима за хидротретман Рафинерија нафте Панчево
Рок за достављање понуда: 05.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Заштита водотока реке Дунав у току 2018. године
Рок за достављање понуда: 24.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Трошкови слања узорака - друмски и авионски превоз у 2018, у НИС а.д, Блок „Прерада“ – Рафинерија нафте“
Рок за достављање понуда: 01.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Мерење емисије на ВРУ (Пристаниште, Аутопунилиште и Железничко пунилиште) – Партија 1 и високим емитерима – Партија 2 на период од три године, у НИС а.д, Блок „Прерада“ – Рафинерија нафте“
Рок за достављање понуда: 01.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Поправка и ревизија 0,4 и 6kV електромотора у 2018 г.
Рок за достављање понуда: 05.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Екстерне лабораторијске анализе у 2018 г.
Рок за достављање понуда: 24.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Контролна испитивања стања материјала и процесне опреме са и без разарања у 2018
Рок за достављање понуда: 24.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Сервис, поправка и шестомесечни преглед дизаличних уређаја у РНП за 2018. годину
Рок за достављање понуда: 17.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Сервис и одржавање надградње цистерне за исплаку „Cappelloto“ за 2018 годину
Рок за достављање понуда: 17.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Сервис и поправка специјалног возила IVECO TRAKKER AC410 T-41 за 2018 годину
Рок за достављање понуда: 17.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Сервис и поправка, контролни преглед и интервентно одржавање локомотива у РНП за 2018. годину
Рок за достављање понуда: 17.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Ангажовање железничког особља – машиновођа у 2018 г.
Рок за достављање понуда: 24.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Ангажовање помоћног воза у 2018 г.
Рок за достављање понуда: 24.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Ангажовање железничког особља – маневриста у 2018
Рок за достављање понуда: 24.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Израда ПТД за пројекат „Замена нисколегираних цевовода Ѕ-2200“
Рок за достављање понуда: 17.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Ручни преносни ултразвучни мерач пропуштања у вакуум
Рок за достављање понуда: 17.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Хидраулични алат за завртњеве - осам глава
Рок за достављање понуда: 10.11.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Механички заптивачи на пумпама
Рок за достављање понуда: 03.11.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Мерила нивоа
Рок за достављање понуда: 03.11.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Ротаметар (ЛОТ 1) и прирубнички манометри (ЛОТ 2)
Рок за достављање понуда: 27.10.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Трансмитер протока и сензор масеног мерача
Рок за достављање понуда: 27.10.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Резервни делови „Clyde Union“
Рок за достављање понуда: 13.10.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Резервни делови за анализаторе за оптимизацију рада пећи АР-2202А/Б
Рок за достављање понуда: 16.10.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Л_Услуге луке за складиштење опреме на пројекту „Развој рафинеријске прераде у НИС а.д
Рок за достављање понуда: 10.10.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Набавка делова компресора ГБ 2401, 2402
Рок за достављање понуда: 27.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Л_Услуга луке за складиштење опреме
Рок за достављање понуда: 18.09.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Резервни делови „Howden“
Рок за достављање понуда: 06.10.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Пумпа за воду 45 КW, 12W
Рок за достављање понуда: 06.09.2017
Преузмите документа: Package icon Microsoft Office document icon
ОбавештењаОдустанак наручиоца од набавке
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Лим 2 мм МОНЕЛ 400
Рок за достављање понуда: 02.08.2017
Преузмите документа: Package icon Microsoft Office document icon
ОбавештењаОдустанак наручиоца од набавке
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Регенерација солвента на серији С-3600 у РНП
Рок за достављање понуда: 17.11.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Замена пумпе и адаптација линије за транспорт истрошене сумпорне киселине
Рок за достављање понуда: 17.11.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Медицинске услуге на градилишту
Рок за достављање понуда: 21.07.2017
Преузмите документа: Package icon Microsoft Office document icon
ОбавештењаОдустанак наручиоца од набавке
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Набавка инструментације за бакљу
Рок за достављање понуда: 01.08.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Замена клинастог ременог преноса са зупчастим ременим преносом на вентилаторима С-2100
Рок за достављање понуда: 06.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Ангажовање сервисера Sulzer
Рок за достављање понуда: 30.06.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Замена пумпи и адаптација линије за транспорт истрошене сумпорне киселине - кључ у руке
Рок за достављање понуда: 09.05.2017
Преузмите документа: Package icon Microsoft Office document icon
ОбавештењаОдустанак наручиоца од набавке
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Неутрализација резервоара FB-2602
Рок за достављање понуда: 24.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Л_„Portable gas detection„ у оквиру Пројекта "Развој рафинеријске прераде у НИС а.д. Нови Сад"
Рок за достављање понуда: 24.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења1. Naručilac će ponuđačima omogućiti Prilog 3 ovog Poziva (Predlog Ugovora sa prilozima) minimum 5 radnih dana pre krajnjeg roka za dostavu ponuda koji je iskazan u članu 9 ovog Poziva. 2. Pre dostavljanja ponude zainteresovani potencijalni Ponuđači su u obavezi da izvrše obilazak lokacije i upoznaju se sa obimom i sadržajem dokumentacije koja mu se može dati kao podloga za rad. Nakon obavljene posete Naručilac će Ponuđaču/-ima izdati potvrdu koju je potrebno priložiti uz ponudu. Kontakt lice: Predrag Basta, mob. +381 64 8884010, predrag.basta@nis.eu i Željko Milutinović, mob. +381 64 888 6544, zeljko.milutinovic@nis.eu. 3. Документација је допуњена прилозима. 4. Рок за достављање понуда је продужен.
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Вршење стручног надзора на инвестиционом пројекту Блок Прерада "Развој рафинеријске прераде у НИС а.д. Нови Сад"
Рок за достављање понуда: 15.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Л_Извођење помоћних радова за ивестициони пројекат "Развој рафинеријске прераде у НИС а.д.
Рок за достављање понуда: 10.03.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достваљање понуда
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Л_Набавка инжењеринг услуга у Рафиниерији Нафте Панчево
Рок за достављање понуда: 02.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Л_Уградња термоизолације на засунима – Jacketing metoda
Рок за достављање понуда: 21.12.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Л_Уградња термоизолације на засунима – Jacketing metoda
Рок за достављање понуда: 16.12.2016
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Л_Израда Геодетских снимања на пројекту „Развој рафинеријске прераде у НИС а.д.
Рок за достављање понуда: 13.12.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Изнајмљивање високопритисних уређаја за прање водом измењивача топлоте, ваздушних хладњака и друге опреме у току 2017 године
Рок за достављање понуда: 04.11.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Набавка Механичких заптивача EagleBurgmann
Рок за достављање понуда: 18.10.2016
Преузмите документа: Package icon Microsoft Office document icon
ОбавештењаОдустанак наручиоца од набавке
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Л_Узорковање и анализа земљишта у Рафинерији нафте Панчево
Рок за достављање понуда: 09.09.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Upgrade Uniformance PHD-a u RNP
Рок за достављање понуда: 09.09.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења