Наручилац
Назив набавке
Рок за достављање понуда
Преузмите документа
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка акумулаторских батерија OFS KN 2018-105-K
Рок за достављање понуда: 07.05.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Renting of BOP Equipment in Romania OFS KN 2018-63
Рок за достављање понуда: 14.05.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка материјала и услуе за санацију резервоара OFS KN 2018-106-K
Рок за достављање понуда: 20.04.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Сервис и поправка компресора OFS KN 2018-96-K
Рок за достављање понуда: 25.04.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Procurement of Spare Parts OFS KN 2018-103
Рок за достављање понуда: 24.04.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка електромонтажних и инструменталних радова OFS KN 2018-102
Рок за достављање понуда: 13.04.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка заптивки за погон Бушотински сервиси OFS KN 2018-95-K
Рок за достављање понуда: 18.04.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Поправка и сервис машина за топло прање OFS KN 2018-99-K
Рок за достављање понуда: 17.04.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка механичарског и електричарског алата OFS KN 2018-101
Рок за достављање понуда: 17.04.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Услуга одржавања виљушкара OFS KN-2018-79-K
Рок за достављање понуда: 17.04.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Услуга механичког чишћења и одмашћивања површина
Рок за достављање понуда: 05.04.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка црне и обојене металургије и материјала за заваривање OFS KN 2018-100
Рок за достављање понуда: 04.04.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Извођење радова и реконструкција станице за снабдевање горивом и другим индустријским објектима на територији Републике Србије
Рок за достављање понуда: 24.04.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаРок за достављање понуда је продужен.
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Изнајмљивање аутоматских хидрауличних клешта OFS KN 2018-82
Рок за достављање понуда: 04.04.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Поправка и сервис машина за топло прање 2018-52-К
Рок за достављање понуда: 04.04.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка црне металургије OFS KN 2018-88
Рок за достављање понуда: 28.03.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка опреме за потребе НАФТАГАС Технички сервиси доо OFS KN 2018-86
Рок за достављање понуда: 03.04.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Сервис и поправка клима уређаја
Рок за достављање понуда: 02.04.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Обезбеђивање уласка у посед на Пројекту 3Д сеизмичких истраживања Турија 4 и Ада Мол
Рок за достављање понуда: 26.03.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка услуге сервиса и поправке кардана, полуосовина и упорних спона OFS KN 2018-76-K
Рок за достављање понуда: 30.03.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Ангажовање геодетске организације за катастарске послове
Рок за достављање понуда: 22.03.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Израда елемената за пумпе OFS KN 2018-81-K
Рок за достављање понуда: 21.03.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Поправка и сервис теретних возила и радних машина OFS KN-2018-85-K
Рок за достављање понуда: 21.03.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка услуге машинске и термичке обраде
Рок за достављање понуда: 27.03.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка гума за радне машине и возила за потребе НАФТАГАС Технички сервиси и НАФТАГАС Нафтни сервиси OFS KN 2018-79
Рок за достављање понуда: 23.03.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка услуге техничких прегледа возила
Рок за достављање понуда: 12.03.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Изнајмљивање виљушкара и телехандлера за потребе НАФТАГАС - Транспорта д.о.о. Нови Сад 2018-73-K
Рок за достављање понуда: 08.03.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Услугa радиографије и aтестирањa технологије процеса заваривања 2018-72-К
Рок за достављање понуда: 08.03.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Ангажовање екипе за реаговање у акцидентним ситуацијама 2018-62-К
Рок за достављање понуда: 14.03.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Изнајмљивање хидрауличне ротационе главе - КН 68
Рок за достављање понуда: 29.03.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаРок за достављање понуда је продужен.
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка и уградња вешалице лајнер колоне
Рок за достављање понуда: 08.03.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Услуга поправке радних машина за потребе ТХС - КН 67
Рок за достављање понуда: 08.03.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Мобилизација и демобилизација бушаћих постројења Н-3 и К-1 за извођење радова у Румунији
Рок за достављање понуда: 07.03.2018
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Резервни делови за језгро апарат
Рок за достављање понуда: 03.03.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Поправка и сервис теретних возила Поправка и сервис радних машина – виљушкара и трактора ОФС КН 2018-65-K
Рок за достављање понуда: 20.02.2018
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Поправка електромотора и трансформатора за потребе зависног друштва Нафтагас Нафтни Сервиси, Погон бушење OFS-KN-2018-54
Рок за достављање понуда: 27.02.2018
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Procurement of spare parts OFS KN 2018-64
Рок за достављање понуда: 27.02.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка резервних делова за гас детектор
Рок за достављање понуда: 23.02.2018
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка машине за савијање лима OFS KN 2018-57
Рок за достављање понуда: 21.02.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Procurement of Cable Service Loop TDS-11 SA OFS KN 2018-60
Рок за достављање понуда: 22.02.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка услуге уградње мерне и регулационе опреме на средствима рада НАФТАГАС Нафтних сервиса OFS KN 55-2018
Рок за достављање понуда: 23.03.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаРок за достављање понуда је продужен.
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка детектора за дим и метеоролошких станица OFS KN 2018-58
Рок за достављање понуда: 06.02.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка црне металургије OFS KN 2018-5
Рок за достављање понуда: 26.01.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка услуге ручног ископа за потребе НАФТАГАС Технички сервиси OFS KN 2018-4
Рок за достављање понуда: 24.01.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Emergency Repair of the Equipment and Devices within the Drilling Rig ZJ40DBST OFS KN 2018-53-K
Рок за достављање понуда: 22.01.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Procurement of GP Screen
Рок за достављање понуда: 23.01.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка резервних делова за дубинске моторе за погон Бушење
Рок за достављање понуда: 03.01.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Изнајмљивање БОП опреме
Рок за достављање понуда: 09.01.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка услуге за извођење радова на реконструкцији станице за снабдевање горивом Багрдан за потребе НАФТАГАС-Тeхничких сервиса д.о.о
Рок за достављање понуда: 26.12.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка црне металургије и стругарског материјала OFS KN-2017-117
Рок за достављање понуда: 13.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења