Наручилац
Назив набавке
Рок за достављање понуда
Преузмите документа
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Санација складишта за хемикалије на производном објекту СГС Мартонош и лимарске услуге за потребе НАФТАГАС - Технички сервиси д.о.о. Зрењанин
Рок за достављање понуда: 26.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Поправка и сервис радних машина за потребе зависног друштва Нафтагас –Технички сервиси – Погон Изградња
Рок за достављање понуда: 03.08.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Извођење радова на реконструкцији станице за снабдевање горивом за потребе ЗД НАФТАГАС Технички сервиси доо
Рок за достављање понуда: 28.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Надзор над електрорадовима за потребе НАФТАГАС Технички сервиси
Рок за достављање понуда: 26.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка материјала за санацију складишта за хемикалије на производном објекту СГС Мартонош за потребе ЗД НАФТАГАС Технички сервиси доо
Рок за достављање понуда: 26.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Изнајмљивање (рентирање) мобилних јединица видео надзора ОФС КН 2017-49
Рок за достављање понуда: 27.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка услуге поправке и сервиса радних машина за потребе ЗД Технички сервиси
Рок за достављање понуда: 03.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Fishing Tools
Рок за достављање понуда: 29.06.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаРок за подношење понуда је продужен
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Procurement of Fishing Tools
Рок за достављање понуда: 22.06.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Материјал за заваривање за потребе ЗД Технички сервиси и ЗД Нафтни сервиси
Рок за достављање понуда: 16.06.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка пнеуматика са вулканизерским услугама и складиштењем пнеуматика на моторним возилима за потребе НАФТАГАС – Tранспорта д.о.о. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 29.05.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Vacuum Degasser and Mud Gas Separator for ID-6
Рок за достављање понуда: 18.05.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Израда / репарација хидрауличних и пнеуматских црева
Рок за достављање понуда: 26.04.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Л_Транспортне услуге и услуге грађевинских машина
Рок за достављање понуда: 28.04.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Услуга сервиса и поправке мењача Allison
Рок за достављање понуда: 27.04.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка ланаца, семеринга, клинастог ремења, лежајева, пнеуматских и хидрауличних вентила, вијчане робе и ужади
Рок за достављање понуда: 21.04.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка електроматеријала
Рок за достављање понуда: 20.04.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Ангажовање извођача за изнајмљивање опреме, механичко чишћење и хемисјко прање индустријске опреме у НИС а.д. за потребе НАФТАГАС Технички сервиси доо, Зрењанин
Рок за достављање понуда: 07.04.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка аутоелектрике
Рок за достављање понуда: 31.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка антиклизајућих подлога за бушаћа постројења за потребе ЗД НАФТАГАС Нафтни сервиси доо
Рок за достављање понуда: 24.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Изнајмљивање алата
Рок за достављање понуда: 24.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Vacuum Degasser and Mud Gas Spearator (Poor Boy
Рок за достављање понуда: 23.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Pressure Control Equipment
Рок за достављање понуда: 23.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка алата за потребе ЗД НАФТАГАС Технички сервиси доо
Рок за достављање понуда: 22.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка услуге репарације делова пумпи
Рок за достављање понуда: 27.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка услуге израде резервних делова процесне опреме и резервни делови од графита за пумпе
Рок за достављање понуда: 27.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка услуге израде резервних делова за хидраулична клешта
Рок за достављање понуда: 27.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка резервних делова за пумпе
Рок за достављање понуда: 21.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка резервних делова за когенератор TGC 2016-V8 за потребе зависног друштва НАФТАГАС Технички сервиси доо, Зрењанин
Рок за достављање понуда: 24.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка транспортних услуга и услуга радних машина
Рок за достављање понуда: 13.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка лабораторијског материјала и опреме
Рок за достављање понуда: 14.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка услуге баждарења, еталонирања и калибрације
Рок за достављање понуда: 10.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка цементних мешавина за потребе цементације колона
Рок за достављање понуда: 09.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка услуге гумирања
Рок за достављање понуда: 31.01.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка услуге техничких прегледа
Рок за достављање понуда: 24.01.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Ручни ископ за потребе НАФТАГАС Технички сервиси доо, Зрењанин
Рок за достављање понуда: 17.01.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Л_Ангажовање извођача за ручно чишћење и одмашћивање и механичко прање
Рок за достављање понуда: 30.12.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка резервних делова и потрошног материјала за први и други квартал 2017 године за птребе ЗД НАФТАГАС Технички сервиси
Рок за достављање понуда: 26.12.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка ЈЕТ Пумпе за потребе зависног друштва НАФТАГАС-Нафтни сервиси доо
Рок за достављање понуда: 20.12.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка потрошног машинског материјала
Рок за достављање понуда: 09.12.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка заптивних прстенова и кабла за ЕК
Рок за достављање понуда: 08.12.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Spare Parts for Drilling Rigs
Рок за достављање понуда: 07.12.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка црне и обојене металургије за потребе ЗД НАФТАГАС Технички сервиси доо
Рок за достављање понуда: 18.11.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка резервних делова за бушење
Рок за достављање понуда: 15.11.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Л_Реконструкција силоса
Рок за достављање понуда: 10.11.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: L_LFO 367-16
Рок за достављање понуда: 04.11.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Specification Parts for Choke Manifold 10K
Рок за достављање понуда: 14.11.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка сервисних услуга уградње система за мерење потрошње горива на постројењима и пратећој опреми погона по систему "кључ у руке"
Рок за достављање понуда: 28.11.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка услуге поправке и сервиса радних машина (виљушкара и телехандлера) за потребе НАФТАГАС Транспорта доо, Нови Сад
Рок за достављање понуда: 28.10.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Л_Набавка услуге геодетских радова
Рок за достављање понуда: 11.10.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења