Наручилац
Назив набавке
Рок за достављање понуда
Преузмите документа
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Л_Завршни грађевински радови у грађевинарству за потребе НАФТАГАС - Технички сервиси д.о.о. Зрењанин ОФС КН 2017-113
Рок за достављање понуда: 01.12.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Nabavka rezervnih delova za Alatnu službu – pogon Bušenje OFS KN 2018-42
Рок за достављање понуда: 08.12.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Gasna oprema i kablovi za Bušotinske servise
Рок за достављање понуда: 01.12.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка усисних црева
Рок за достављање понуда: 29.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка RIDGID алата, ОФС КН 2018-41-K
Рок за достављање понуда: 01.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка дрвених талпи за потребе НАФТАГАС-Тeхничких сервиса д.о.о ОФС КН 2017-112
Рок за достављање понуда: 17.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка брусно-резног материјала за потребе НАФТАГАС-Тeхничких сервиса д.о.о- Број поступка ОФС КН 2018-3-K
Рок за достављање понуда: 22.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Резервни делови за бушотинске сервисе
Рок за достављање понуда: 24.11.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка транспортних услуга и услуга радних машина - аутодизалица
Рок за достављање понуда: 15.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка опреме за Gravel Pack
Рок за достављање понуда: 23.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка вијчане робе за потребе НАФТАГАС-ТЕХНИЧКИ СЕРВИСИ Д.О.О. ЗРЕЊАНИН ОФС КН 2018-22-К
Рок за достављање понуда: 09.11.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка резервних делова за машину за топло прање за потребе НАФТАГАС-ТЕХНИЧКИ СЕРВИСИ Д.О.О. ЗРЕЊАНИН ОФС КН 2018-23-К
Рок за достављање понуда: 09.11.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка хемије и потрошног материјала
Рок за достављање понуда: 06.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка алата за потребе ЗД НАФТАГАС Технички сервиси
Рок за достављање понуда: 03.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка потрошног материјала и резервних делова за погон Бушење
Рок за достављање понуда: 03.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Spare Parts for Well Services Department
Рок за достављање понуда: 09.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка мерних уређаја
Рок за достављање понуда: 02.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка црева
Рок за достављање понуда: 30.10.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка резервних делова за опрему CATERPILLAR
Рок за достављање понуда: 06.11.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаРок за достављање понуда је продужен.
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка опреме за подизање терета
Рок за достављање понуда: 30.10.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка резервних делова за каротажну апаратуру
Рок за достављање понуда: 30.10.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка радне жице
Рок за достављање понуда: 27.10.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка грађевинског материјал OFS KN 2018-11-K
Рок за достављање понуда: 24.10.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка уља и мазива OFS 2017-21-K
Рок за достављање понуда: 24.10.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Procurement of Spare Parts OFS KN 2017-102
Рок за достављање понуда: 24.10.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка резервних делова за возила
Рок за достављање понуда: 24.10.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Резервни делови за когенерацију MWM
Рок за достављање понуда: 27.10.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаРок за достављање понуда је продужен.
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Грађевинско-занатски радови OFS KN 2017-104
Рок за достављање понуда: 13.10.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Резервни делови за возила
Рок за достављање понуда: 20.10.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Индустријска пластика
Рок за достављање понуда: 20.10.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка резервних делова за бушење ОФС КН 2018-27
Рок за достављање понуда: 27.10.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка заптивних прстенова КН ОФС 2018-30
Рок за достављање понуда: 20.10.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка лептирастих вентила за бушење ОФС КН 2018-32
Рок за достављање понуда: 20.10.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка исплачних црева КН ОФС 2018-33
Рок за достављање понуда: 20.10.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка филтера КН ОФС 2018-34K
Рок за достављање понуда: 20.10.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка кабела EK ОФС КН 2018-31
Рок за достављање понуда: 27.10.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка транспортних услуга и услуга радних машина-аутодизалице за потребе НАФТАГАС-Транспорт д.о.о., OFS KN 2017-103-К
Рок за достављање понуда: 11.10.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка резервних делова за погон Бушење OFS KN 2018-39
Рок за достављање понуда: 25.10.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Резервни делови геотрон OFS KN 2018-38
Рок за достављање понуда: 25.10.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка резервних делова за НФС OFS KN 2017-80
Рок за достављање понуда: 25.10.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка резервних делова за ОХ мерења OFS KN 2018-37
Рок за достављање понуда: 25.10.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Вибро сита OFS KN 2018-35
Рок за достављање понуда: 25.10.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Дисплеј за MD Totco OFS KN 2018-29
Рок за достављање понуда: 18.10.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка алата
Рок за достављање понуда: 16.10.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Cable for TDS
Рок за достављање понуда: 16.10.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Услуга годишњег одржавања когенераторских модула
Рок за достављање понуда: 13.10.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка акумулаторских батерија
Рок за достављање понуда: 13.10.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка услуге поправке стамбених барака
Рок за достављање понуда: 10.10.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка клингерита
Рок за достављање понуда: 11.10.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка потрошног материјала ОФС КН 2018-25
Рок за достављање понуда: 10.10.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења