Наручилац
Назив набавке
Рок за достављање понуда
Преузмите документа
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Ангажовање извођача за изнајмљивање опреме, механичко чишћење и хемисјко прање индустријске опреме у НИС а.д. за потребе НАФТАГАС Технички сервиси доо, Зрењанин
Рок за достављање понуда: 07.04.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка аутоелектрике
Рок за достављање понуда: 31.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка антиклизајућих подлога за бушаћа постројења за потребе ЗД НАФТАГАС Нафтни сервиси доо
Рок за достављање понуда: 24.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Изнајмљивање алата
Рок за достављање понуда: 24.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Vacuum Degasser and Mud Gas Spearator (Poor Boy
Рок за достављање понуда: 23.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Pressure Control Equipment
Рок за достављање понуда: 23.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка услуге израде / репарације хидрауличних пнеуматских црева
Рок за достављање понуда: 16.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка алата за потребе ЗД НАФТАГАС Технички сервиси доо
Рок за достављање понуда: 22.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка услуге репарације делова пумпи
Рок за достављање понуда: 27.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка услуге израде резервних делова процесне опреме и резервни делови од графита за пумпе
Рок за достављање понуда: 27.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка услуге израде резервних делова за хидраулична клешта
Рок за достављање понуда: 27.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка резервних делова за пумпе
Рок за достављање понуда: 21.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка резервних делова за когенератор TGC 2016-V8 за потребе зависног друштва НАФТАГАС Технички сервиси доо, Зрењанин
Рок за достављање понуда: 24.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка транспортних услуга и услуга радних машина
Рок за достављање понуда: 13.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка лабораторијског материјала и опреме
Рок за достављање понуда: 14.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка услуге баждарења, еталонирања и калибрације
Рок за достављање понуда: 10.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка цементних мешавина за потребе цементације колона
Рок за достављање понуда: 09.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка услуге гумирања
Рок за достављање понуда: 31.01.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка услуге техничких прегледа
Рок за достављање понуда: 24.01.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Ручни ископ за потребе НАФТАГАС Технички сервиси доо, Зрењанин
Рок за достављање понуда: 17.01.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Л_Ангажовање извођача за ручно чишћење и одмашћивање и механичко прање
Рок за достављање понуда: 30.12.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка резервних делова и потрошног материјала за први и други квартал 2017 године за птребе ЗД НАФТАГАС Технички сервиси
Рок за достављање понуда: 26.12.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка ЈЕТ Пумпе за потребе зависног друштва НАФТАГАС-Нафтни сервиси доо
Рок за достављање понуда: 20.12.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка потрошног машинског материјала
Рок за достављање понуда: 09.12.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка заптивних прстенова и кабла за ЕК
Рок за достављање понуда: 08.12.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Spare Parts for Drilling Rigs
Рок за достављање понуда: 07.12.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка црне и обојене металургије за потребе ЗД НАФТАГАС Технички сервиси доо
Рок за достављање понуда: 18.11.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка резервних делова за бушење
Рок за достављање понуда: 15.11.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Л_Реконструкција силоса
Рок за достављање понуда: 10.11.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: L_LFO 367-16
Рок за достављање понуда: 04.11.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Specification Parts for Choke Manifold 10K
Рок за достављање понуда: 14.11.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка сервисних услуга уградње система за мерење потрошње горива на постројењима и пратећој опреми погона по систему "кључ у руке"
Рок за достављање понуда: 28.11.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка услуге поправке и сервиса радних машина (виљушкара и телехандлера) за потребе НАФТАГАС Транспорта доо, Нови Сад
Рок за достављање понуда: 28.10.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Л_Набавка услуге геодетских радова
Рок за достављање понуда: 11.10.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка гумено-техничке робе, резервних делова за потребе НАФТАГАС Нафтни сервиси доо
Рок за достављање понуда: 14.10.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка материјала за за потребе ЗД НАФТАГАС Технички сервиси доо Зрењанин
Рок за достављање понуда: 10.10.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Procurement of the spare parts for BOP for purposes of the subsidiary NAFTAGAS-OILFIELD SERVICES LLC Novi Sad
Рок за достављање понуда: 29.09.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Изнајмљивање опреме за прање тубинга за потребе зависног друштва НАФТАГАС-Технички Сервиси доо Зрењанин
Рок за достављање понуда: 16.09.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Резервни делови за транспортна возила
Рок за достављање понуда: 15.09.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Л_Ангажовање радника са опремом за просецање праваца у Делиблатској пешчари
Рок за достављање понуда: 02.09.2016
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка алата за Погон Бушење
Рок за достављање понуда: 19.09.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Casing Equipment
Рок за достављање понуда: 13.09.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка мерних уређаја и лабораторијских система за III и IV квартал 2016 године
Рок за достављање понуда: 26.08.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Помоћни везивни прибор за подизање терета
Рок за достављање понуда: 19.08.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка / замена аналогних тахографа дигиталним за потребе НАФТАГАС Транспорта доо
Рок за достављање понуда: 26.08.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка алата за III и IV квартал 2016 године
Рок за достављање понуда: 26.08.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Tender for Procurement of Spare Parts for Well and Drilling Equipment for Third and Fourth Quarter 2016
Рок за достављање понуда: 26.08.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка резервних делова за потребе ЗД НАФТАГАС Технички сервиси доо
Рок за достављање понуда: 25.08.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Одржавање теретних возила марке Mercedes BENZ у гарантном року за потребе НАФТАГАС Транспорта доо Нови Сад
Рок за достављање понуда: 26.08.2016
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаРок за достављање понуда је продужен.
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Изнајмљивање виљушкара и телехандлера за потребе НАФТАГАС Транспорта доо
Рок за достављање понуда: 10.08.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења