Наручилац
Назив набавке
Рок за достављање понуда
Преузмите документа
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Л_Одржавање зелених површина у Погонима Блока Истраживање и производња(Погон Средњи банат, Погон Северни Банат, ПП и ТНГ)
Рок за достављање понуда: 08.02.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Л_Ванредни лекарски прегледи
Рок за достављање понуда: 01.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Л_Одржавање надзорно управљачког система (НУС) LOT 1 - Одржавање надзорно управљачког система (НУС), ажурирање датотека, корекције дизајна и интеграција нових елемената система. Софтвер је EMERSON LOT 2 - Одржавање надзорно управљачког система (НУС), ажурирање датотека, корекције дизајна и интеграција нових елемената система. Софтвер је EUROTHERM
Рок за достављање понуда: 30.01.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Изнајмљивање дизел електричних агрегата
Рок за достављање понуда: 12.01.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Л_Набавка лабораторијске опреме за модернизацију лабораторије за уља и мазива за потребе Дирекција Лабораторија Downstream, НТЦ НИС-Нафтагас
Рок за достављање понуда: 20.12.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Л_Набавка и монтажа сигурносног електронског ормарића за чување и праћење узимања кључева „Key Watcher“ у згради НТЦ-а
Рок за достављање понуда: 13.12.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Л_Набавка и монтажа сигурносног електронског ормарића за кључеве
Рок за достављање понуда: 29.11.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Revizija i remont ( servis i periodični pregled) gorionika i gasnih rampi
Рок за достављање понуда: 07.12.2016
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Л_Услуга поправке уређаја за рендгенску дифракцију Ултима IV, Ригаку у лабораторији Upstream
Рок за достављање понуда: 28.11.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Preparation and issuance of work fluids in the fields of NISjsc
Рок за достављање понуда: 29.11.2016
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Л_Набавка мултигасног детектора, ормана за складиштење хемикалија и аксијалног вентилатора у Ех изведби
Рок за достављање понуда: 18.11.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Набавка електроматеријала и опреме за 2017.годину
Рок за достављање понуда: 05.12.2016
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Набавке услуге катодне заштите
Рок за достављање понуда: 17.11.2016
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Л_Хемијско и механичко чишћење котлова
Рок за достављање понуда: 18.11.2016
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Л_набавка лабораторијске опреме за потребе Лабораторијe Upstream, НТЦ НИС-Нафтагас
Рок за достављање понуда: 14.11.2016
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаРок за достављање понуда је продужен
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Л_Периодични лекарски прегледи
Рок за достављање понуда: 27.10.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Organization of the Work of the Emergency and Rescue Section (ERS) on the Blowouts of Oil and Gas of the Exploration and Production in the period from 01.01.2017 to 31.12.2017 year
Рок за достављање понуда: 28.10.2016
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Набавка резервних делова за компресоре
Рок за достављање понуда: 02.11.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Л_Услуга систематских и специјалистичких лекарских прегледа запослених НТЦ-а по локацијама
Рок за достављање понуда: 07.10.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Набавка материјала - 2016-UPS-MTR-LFO-CAP-1870-1871-PV-34
Рок за достављање понуда: 10.10.2016
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Procurement of Laboratory Equipment for Laboratory Upstream NTC NIS - Naftagas
Рок за достављање понуда: 23.09.2016
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Л_Основни систематски преглед, специјалистички преглед-мушки и специјалистички преглед штитне жлезде
Рок за достављање понуда: 05.09.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Л_Систематски специјалистички преглед - женски
Рок за достављање понуда: 02.09.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: L_Multy frac wells
Рок за достављање понуда: 29.08.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Л_Допуна и ревизија акта о процени ризика на радном месту и у радној околини у „НТЦ НИС-Нафтагас“ доо Нови Сад
Рок за достављање понуда: 10.08.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Л_Набавка материјала (2016-UPS-MTR-LFO-CAP-17-PV-22)
Рок за достављање понуда: 21.07.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Л_Израда пројекта за дојаву пожара и детекцију гасова
Рок за достављање понуда: 18.07.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Л_Поправка и сервис пумпи за погон питинг
Рок за достављање понуда: 08.07.2016
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Л_Половни стационарни парни уређај за прање процесних судова и опреме
Рок за достављање понуда: 01.07.2016
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Л_NDT pipeline diagnostics service
Рок за достављање понуда: 24.06.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Л_Набавка материјала
Рок за достављање понуда: 01.07.2016
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Л_Изнајмљивање дизел електричних агрегата
Рок за достављање понуда: 12.05.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Л_Набавка резервних делова за компресоре
Рок за достављање понуда: 16.05.2016
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Л_Пумпе
Рок за достављање понуда: 05.05.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Л_Одржавање зелених површина
Рок за достављање понуда: 20.04.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Л_Поправка и сервис пумпи за Погон ПИТНИНГ
Рок за достављање понуда: 19.04.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Л_Сервис процесног хроматографа АББ
Рок за достављање понуда: 13.04.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Л_Сервис процесног хроматографа SICK
Рок за достављање понуда: 13.04.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Л_Реѕервни делови за компресоре
Рок за достављање понуда: 20.04.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Л_Грејач бакље
Рок за достављање понуда: 04.04.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Л_Набавка цеви, фитинга и арматуре
Рок за достављање понуда: 30.03.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Л_Набавка резервних делова за компресоре
Рок за достављање понуда: 08.04.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Л_Набавка цеви, фитинга и арматуре
Рок за достављање понуда: 25.03.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Л_Набавка електро материјала
Рок за достављање понуда: 11.03.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Л_Услуга дератизације и дезинсекције објеката по локацијама
Рок за достављање понуда: 04.03.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Л_Услуга претходних и периодичних прегледа за 112 запослена по локацијама
Рок за достављање понуда: 03.03.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Л_Услуга испитивања услова радне околине у зимском и летњем периоду
Рок за достављање понуда: 29.02.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: L_Preparation and issuance of work fluids in the fields of NISjsc
Рок за достављање понуда: 24.02.2016
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Л_Сервис ДЕА – POWERLINK PR165
Рок за достављање понуда: 19.02.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Л_Ceramic proppant
Рок за достављање понуда: 19.02.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења