Наручилац
Назив набавке
Рок за достављање понуда
Преузмите документа
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Набавка Регенератора триетилен гликола – пакет јединица, са услугом пуштања у рад, обуком оператера Наручиоца на локацији за пуштање у рад, опреативан рад, оперативно и превентивно одржавање и сервисирање
Рок за достављање понуда: 05.12.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Услуга сервисирања компресорских јединица на производним објектима инвеститора
Рок за достављање понуда: 04.12.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Л_Набавка и уградња вентилатора за расхладну кулу
Рок за достављање понуда: 06.11.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Л_Зимско одржавање путева за 2018 годину
Рок за достављање понуда: 23.11.2017
Преузмите документа: File
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Л_Вентилатори са електромотором за ФН1 са уградњом и пуштањем у рад
Рок за достављање понуда: 03.11.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Набавка противпожарне опреме за Блок Истраживање и производњу у периоду од 3 године ( 2018-2020)
Рок за достављање понуда: 02.11.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Л_Израда индустријског пода машинско-браварске радионице на производном објекту Питниг-Елемир
Рок за достављање понуда: 31.10.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Ревизија, сервис и поправке трафо станица за 2018/2019/2020 годину
Рок за достављање понуда: 10.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Услуга геодетских послова у 2018. години
Рок за достављање понуда: 01.11.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Набавка противпожарне опреме
Рок за достављање понуда: 03.11.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: ЛОТ 1-Набавка услуге за испитивање и преглед стања катодне заштите за потребе израде пројектно-техничке документације катодне заштите Лот 2-Набавка услуге израде пројекта изведеног стања катодне заштите
Рок за достављање понуда: 19.10.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Л_SERVIS DEA CUMMINS -UPS-SU-OPEX LFO-60-09-NT-17
Рок за достављање понуда: 25.09.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Л_Набавка Услуге ЛФО – 2017-UPS-SU-LFO-CAP-2537-PV-51-1
Рок за достављање понуда: 21.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Л_Сервис ДЕА –WILSON
Рок за достављање понуда: 25.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Набавка лабораторијских хемикалија и потрошног материјала за НТЦ
Рок за достављање понуда: 09.10.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Л_Набавка и уградња монорејске сервисне дизалице
Рок за достављање понуда: 20.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Л_Израда хоризонталне и вертикалне сигнализације
Рок за достављање понуда: 22.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Л_Услуга уградње пловака на покретном трофазном мерном сепаратору С-2 са дигиталном регулацијом нивоа течности
Рок за достављање понуда: 13.09.2017
Преузмите документа: File
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Л_Допуна УРП Уградња пумпе П-6 за отпрему нафте на УС Тиса
Рок за достављање понуда: 12.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Л_Набавка Услуге ЛФО – 2017-UPS-SU-LFO-CAP-PV-50
Рок за достављање понуда: 04.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Л_Систематски специјалистички преглед - женски
Рок за достављање понуда: 18.08.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Л_Основни систематски преглед
Рок за достављање понуда: 21.08.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Набавка лабораторијске опреме за потребе Лабораторијe Upstream, НТЦ НИС-Нафтагас
Рок за достављање понуда: 23.08.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Л_Услуга одржавања софтверског пакета „Dspace“ у пројекту развоја базе података THINKER
Рок за достављање понуда: 25.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Л_Izbor imenovanog tela za razvrstavanje,ocenjivanje usaglašenosti I ispitivanje opreme pod pritiskom
Рок за достављање понуда: 21.07.2017
Преузмите документа: File
ОбавештењаРевидиран пакет докумената
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Л_Откривање и снимање трасе и дубине постојећих подземних инсталација са уношењем података у геодетске подлоге и електро шеме
Рок за достављање понуда: 28.07.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Л_Услуга израде пројекта изведеног стања катодне заштите
Рок за достављање понуда: 14.08.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Л_Израда, испорука и монтажа дуплог пода за потребе НТЦ-а
Рок за достављање понуда: 13.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Л_Набавка услуге систематских, специјалистичких и офталмолошких прегледa запослених НТЦ-а
Рок за достављање понуда: 21.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: L_Izbor imenovanog tela za razvrstavanje,ocenjivanje usaglašenosti I ispitivanje opreme pod pritiskom
Рок за достављање понуда: 15.06.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Л_Набавка услуге лабораторијских геомеханичких испитивања стенског материјала
Рок за достављање понуда: 08.06.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Л_Пројекат анализе са планом консултација за унапређење коришћења Autodesk 3D софтвера
Рок за достављање понуда: 26.05.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Section 1- Surveying pipeline defects by method magnetometric defectoscopy Section 2- Diagnostics of the current pipeline condition by using the methods PCM, CIPS, DCVG, Making isometric projections, P&ID schematics and specifications of valves
Рок за достављање понуда: 23.05.2017
Преузмите документа: File
ОбавештењаCustomer`s withdrawal from the procedure
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Л_Набавка услуге експертне подршке на пројекту „Squeeze“ и при пројекту „Разрада матрице раствора за гушење бушотина“
Рок за достављање понуда: 20.05.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Л_Израда упрошћеног рударског пројекта (УРП) повезиванја бушотине на колектор у сабирној станици или на АМУ (аутоматски мерни уређај)
Рок за достављање понуда: 05.05.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Л_Набавка услуге експертне подршке на пројекту „Squeeze“ и при пројекту „Разрада матрице раствора за гушење бушотина
Рок за достављање понуда: 19.04.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Л_Пројекат анализе са планом консултација за унапређење коришћења Autodesk 3D софтвера
Рок за достављање понуда: 13.04.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Л_Пројекат анализе са планом консултација за унапређење коришћења Autodesk 3D софтвера
Рок за достављање понуда: 28.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Л_Успостављање линкова за пренос података
Рок за достављање понуда: 29.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Л_Проширење алармног система погона ТНГ и интеграција Д-27А на ДЦС
Рок за достављање понуда: 03.04.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Л_Проширење ЕСД система
Рок за достављање понуда: 03.04.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Л_Замена дотрајалог МЦЦ1.1 новим по систему „кључ у руке“
Рок за достављање понуда: 03.04.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Л_Замена гликолне пумпе на ГР-101
Рок за достављање понуда: 30.03.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Л_Интеграција компресора за ЦО2 А и Б на ДЦС Емерсон по принципу " кључ у руке"
Рок за достављање понуда: 30.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Л_ИСПИТИВАЊЕ СИСТЕМА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА и ОДРЖАВАЊЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ (спољашњи хидранти)“, услуге „ИСПИТИВАЊЕ УНУТРАШЊИХ ХИДРАНАТА“, услуге „ИСПИТИВАЊЕ ВАТРОГАСНИХ ЦРЕВА (за спољашње и за унутрашње хидранте)“ за потребе ЗОПа у 2017 години у Блоку „Истраживање и производња“
Рок за достављање понуда: 21.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Л_„ИСПИТИВАЊЕ СИСТЕМА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА“, услуге „ИСПИТИВАЊЕ СИСТЕМА ЗА ДОЈАВУ ГАСА - СИСТЕМИ ЗА ДЕТЕКЦИЈУ ЕКСПЛОЗИВНИХ ГАСОВА И ПАРА“ и услуге "ИСПИТИВАЊЕ СИСТЕМА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА - СИСТЕМИ ЗА АУТОМАТСКО ГАШЕЊЕ ПОЖАРА CO2" све за потребе система индустријске безбедности у 2017 години у Блоку „Истраживање и производња“.
Рок за достављање понуда: 20.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Л_ услуге одржавања компресорске јединице контејнерског типа „Superior“ за компримовање и транспорт природног гаса на производном објекту Инвеститора SS-1 Elemir
Рок за достављање понуда: 21.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Л_Одржавање зелених површина у Погонима Блока Истраживање и производња(Погон Средњи банат, Погон Северни Банат, ПП и ТНГ)
Рок за достављање понуда: 08.02.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Л_Ванредни лекарски прегледи
Рок за достављање понуда: 01.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Л_Одржавање надзорно управљачког система (НУС) LOT 1 - Одржавање надзорно управљачког система (НУС), ажурирање датотека, корекције дизајна и интеграција нових елемената система. Софтвер је EMERSON LOT 2 - Одржавање надзорно управљачког система (НУС), ажурирање датотека, корекције дизајна и интеграција нових елемената система. Софтвер је EUROTHERM
Рок за достављање понуда: 30.01.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења