Наручилац
Назив набавке
Рок за достављање понуда
Преузмите документа
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Друмски превоз битумена до ино-купаца
Рок за достављање понуда: 06.04.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: L_Service of stabilization of near-wellbore zone
Рок за достављање понуда: 12.04.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Израда Студије оправданости са идејним решењем за повезивање малих објеката на хидротермални систем Кањижа“ за потребе Блока Енергетика
Рок за достављање понуда: 13.04.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Санација и адаптација просторија Одељења за технолошки транспорт (ОТТ) Нови Сад
Рок за достављање понуда: 03.04.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Набавка услуге „реализација приказа података са ABB NGC 8206 и Elster FC1 у Мерној платформи ЈП Србијагас
Рок за достављање понуда: 31.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Реализација радова на затварању једног базена на Депонији отпадне исплаке у Новом Милошеву
Рок за достављање понуда: 05.04.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Уградња страјнера и лоптастих славина на пунилиштима ТНГ-а
Рок за достављање понуда: 07.04.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Реконструкција далековода на напајање НП Елемир и НП Турија
Рок за достављање понуда: 05.04.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Реконструкција трафостаницa СТС А3 НП Елемир
Рок за достављање понуда: 04.04.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Набавка Примавера лиценци
Рок за достављање понуда: 29.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Електронски портал за дистрибуцију докумената коминтентима
Рок за достављање понуда: 03.04.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Матица
Назив набавке: Реконструкција и изградња Система за заштиту од пожара на SS-I Велебит
Рок за достављање понуда: 06.04.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Набавка услуге реконструкције трафостаница
Рок за достављање понуда: 04.05.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Замена кошуљице компресора GB-302C у Рафинерији нафте Панчево – кључ у руке
Рок за достављање понуда: 13.04.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Service for cleaning well tubing from parafin usign mechanical pig
Рок за достављање понуда: 04.04.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: L_Petrotechnical in-house group trainings at NIS a.d. Novi Sad
Рок за достављање понуда: 28.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: L_Training “ Workover and Isolation Works in Oil and Gas Wells“
Рок за достављање понуда: 28.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Израда комплетне техничке документације за потребе исходовања решења о одобрењу извођења радова, пријаве и извођења радова за пројекат: Реконструкција индустријског колосека / Продужење железничке ваге у оквиру индустријског колосека у РНП
Рок за достављање понуда: 03.04.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Уградња вентила сигурности за растерећење цевовода у Манипулацији и израда извештаја генерисаних из Schneider Electric BOSS
Рок за достављање понуда: 07.04.2017
Преузмите документа: File
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Матица
Назив набавке: Кровно уговрање за надоградњу и проширење постојеће IT Enterprise инфраструктурне, серверске, пратеће опреме и услуга
Рок за достављање понуда: 03.04.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Сакупљање, транспорт и депоновање отпада – Земља и камен који садрже опасне супстанце
Рок за достављање понуда: 20.03.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаИзмењен је рок за достављање понуда
Наручилац: Матица
Назив набавке: Израда пројектно техничке документације са допуном HAZOP&SIL студије на пројекту "Замена Инструментације у пољу ESD система на FCC-у, Битумену, Блоку V и VI"
Рок за достављање понуда: 18.04.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен рок за достављање понуда.
Наручилац: Матица
Назив набавке: L_Service of stabilization of near-wellbore zone
Рок за достављање понуда: 24.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Замена заковица алуминијумских кровова резервоара FB-1309/1310/1802 и FB-1204/1902/1904
Рок за достављање понуда: 28.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_За извођење грађевинских, хидротехничких, електро радова, радова дојаве пожара и видео надзора, за пројекте изградње: • Надстрешницe за складиштење уља и мазива на сервисном комплексу у Зрењанину • Надстрешницe за складиштење резервних делова на сервисном комплексу у Зрењанину
Рок за достављање понуда: 22.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Политике превенције удеса за Севесо постројења нижег реда за потребе ИБ у 2017. години у Блоку Истраживање и производња“ за потребе Блока истраживање и производња.
Рок за достављање понуда: 27.03.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Одржавање система материјалног биланса
Рок за достављање понуда: 17.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Израда геомеханичких елабората за израду планске и техничке документације за изградњу станица за снабдевање горивом и пројекта обезбеђења, санације и стабилизације косина и клизишта у 2017. години
Рок за достављање понуда: 21.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Набавка услуге израде техничке документације за изградњу саобраћајних прикључака станице за снабдевање горивом (ССГ) на државне путеве I и II реда у Републици Србији, која je део техничке документације за изградњу 7 станица за снабдевање горивом (ССГ) у току 2017. године
Рок за достављање понуда: 20.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Набавка услуге израде техничке документације и вршење пројектантског надзора на изградњи станица за снабдевање горивом (ССГ), за седам ССГ на територији Републике Србије, у току 2017. године
Рок за достављање понуда: 24.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Управљање возним парком путничких возила (FMU - Fleet Management usluge) и закуп нових возила
Рок за достављање понуда: 07.04.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Збрињавање отпадних боца техничких гасова
Рок за достављање понуда: 21.03.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Израда пројеката електроенергетских инсталација, главних пројеката заштите од пожара и елабората о зонама опасности за потребе одобрења локације, који су део техничке документације за изградњу 23 станицe за снабдевање горивом (ССГ) са рушењем постојећих у току 2017. године
Рок за достављање понуда: 17.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Сервисирање и одржавање виљушкара Hyundai 2t у гарантном року
Рок за достављање понуда: 13.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Израда техничке документације за изградњу кружног тока на државном путу другог реда у Јагодини заједно са израдом техничке документације за изградњу саобраћајних прикључака станице за снабдевање горивом ССГ „Јагодина 3“ на државни пут другог реда која је интегрални део кружног тока
Рок за достављање понуда: 20.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_„Консултантске услуге – IT security
Рок за достављање понуда: 20.03.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за доствљање понуда
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_„Ангажовање компакт прувера“,
Рок за достављање понуда: 13.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Инвестиционо одржавање резервоара ФБ-0804 – замена пода и крова
Рок за достављање понуда: 24.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Набавка услуге одржавања софтвера my.spaceman“
Рок за достављање понуда: 07.03.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Софтвер BUN (софтвер који се користи на бункер станицама)“
Рок за достављање понуда: 07.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Вођење стручног надзора на изградњи станице за снабдевање горивом са рушењем постојеће, на територији Републике Србије у току 2017. године
Рок за достављање понуда: 24.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Консултантске услуге – анализа рањивости система
Рок за достављање понуда: 10.03.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Матица
Назив набавке: L_Preparation, processing, loading, transportation and unloading of oil equipment scrap waste and means of transport in Turkmenistan
Рок за достављање понуда: 17.03.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Матица
Назив набавке: L_Preparation, processing, loading, transportation and unloading of household and office equipment in turkmenistan on “turnkey” term basis
Рок за достављање понуда: 17.03.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Израда ограда и поклопаца кела код производних бушотина
Рок за достављање понуда: 10.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Збрињавање отпадних боца техничких гасова
Рок за достављање понуда: 07.03.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Израда система катодне заштите
Рок за достављање понуда: 08.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Изградња аутоматског путног прелаза на индустријском колосеку Складишта НД и ТНГ Ниш по принципу „кључ у руке
Рок за достављање понуда: 31.03.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Услуга замене вентилатора на расхладном торњу EF-9132
Рок за достављање понуда: 21.03.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПоновно је продужен рок за достaвљање понуда
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Обука Lean Six Sigma
Рок за достављање понуда: 03.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења