Наручилац
Назив набавке
Рок за достављање понуда
Преузмите документа
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Унапређење дела инфраструктуре у складишту ССО Блока УПС у Елемиру по принципу „кључ у руке“
Рок за достављање понуда: 08.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Одржавање хигијене у објектима НИС а.д. Нови Сад и ћеркама фирмама
Рок за достављање понуда: 09.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Kомплекснa логистичкa услуга превоза нафте, нафтних деривата, природног гаса и деривата природног гаса – ТНГ-а у међународном железничком транспорту (увоз – извоз)
Рок за достављање понуда: 09.03.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Санација и адаптација просторија Одељења за технолошки транспорт (ОТТ) Нови Сад
Рок за достављање понуда: 03.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_"Креирање извештаја“ и „Креирање ефектних извештаја у Excell-у
Рок за достављање понуда: 27.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Финансијска писменост за продавце
Рок за достављање понуда: 27.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Атестација опреме за рад
Рок за достављање понуда: 28.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: L_Maintenance of packers with the associated equipment and engineering and technical support in the performance of work (technical supervision), as well as organization of equipment delivery to the Customer’s premises
Рок за достављање понуда: 21.03.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Набавка УПС уређаја са пратећим услугама повезивања и монтаже
Рок за достављање понуда: 27.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Набавка предформи
Рок за достављање понуда: 06.03.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Уградња котлова за грејање на складишту ТНГ Нови Сад и НД Нови Сад
Рок за достављање понуда: 28.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Монтажа и демонтажа скела за потребе Блока Истраживање и производња
Рок за достављање понуда: 24.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Набавка услуге превентивног одржавања UPS уређаја
Рок за достављање понуда: 23.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Изградња постројења за производњу и дистрибуцију компримованог природног гаса на ССГ Жарково 2 - К.О. Чукарица
Рок за достављање понуда: 14.03.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достваљање понуда
Наручилац: Матица
Назив набавке: L_Study of the hot water system at RNP
Рок за достављање понуда: 03.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Реконструкција резервоара ФБ-0805
Рок за достављање понуда: 07.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Превоз воде Јазак, рекламног и репроматријала материјала у Републици Србији и иностранству
Рок за достављање понуда: 21.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Антикорозивна заштита спољних површина резервоара Р11 на складишту НД Нови Сад
Рок за достављање понуда: 21.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Израда елабората о зонама опасности за потребе одобрења локације, пројеката електро инсталација, елабората заштите од пожара и главног пројекта заштите од пожара који су део техничке документације за доградњу постројења за истакањекомпримованог природног гаса (КПГ) на ССГ Жарково 2
Рок за достављање понуда: 21.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Набавка материјала и извођење радова на пројекту инвестиционог одржавања „Замена пратећег грејања на инструментима електро грејањем“
Рок за достављање понуда: 27.02.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Асфалтирање саобраћајница на складиштима
Рок за достављање понуда: 20.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Квантитативна и квалитативна контрола сирове нафте и деривата нафте у земљи и иностранству и контроле условности превозних средстава
Рок за достављање понуда: 17.02.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Услуга одржавања Citrix лиценци
Рок за достављање понуда: 14.02.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Испитивања радних платформи за кретање запослених
Рок за достављање понуда: 14.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Услуга повременог ангажовања додатне радне снаге
Рок за достављање понуда: 09.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Одржавање НОН АПЦ упс уређајa
Рок за достављање понуда: 10.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Израда пројектно-техничке документације за реализацију пројекта – Адаптација система за поврат кондензата у Енергани Нови Сад
Рок за достављање понуда: 14.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Уградња ON-LINE анализатора за мерење Ph вредности и концентрације H2S, RSH, BTEX и индекса угљоводоника на линијама препумпавања воде из апи
Рок за достављање понуда: 06.03.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Maintenance for software MCA for SAP
Рок за достављање понуда: 08.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Друмски превоз ГМ-1 из РН Панчево до купца у Румунији – Крајова
Рок за достављање понуда: 06.02.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Proofreading services for the purposes of NIS j.s.c. Novi Sad
Рок за достављање понуда: 10.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Извођење грађевинских и хидротехничких радова за пројекат: Реконструкција хидрантске мреже на локацији Службе складишних операција Блока УПС у Елемиру
Рок за достављање понуда: 14.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Превоз уља за ложење средње С у унутрашњој речној пловидби
Рок за достављање понуда: 02.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Санација бетонског прилаза
Рок за достављање понуда: 07.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Израда пројектно-техничке документације за Службу електроенергетике у 2017. години
Рок за достављање понуда: 10.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Организације спровођења нафтне конференције компаније НИС а.д. Нови Сад у Републици Српској
Рок за достављање понуда: 03.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Oбезбеђење софтверских лиценци за пружање корисничких ИТ услуга – Принтинг лиценце
Рок за достављање понуда: 02.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Превоз уља за ложење средње - С у унутрашњој речној пловидби
Рок за достављање понуда: 30.01.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Набавка сервисних услуга перфорација колектор стена у бушотинама за 2017. годину
Рок за достављање понуда: 09.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: L_Immigration services on the teritory of Romania
Рок за достављање понуда: 02.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: L_Performing VSP (Vertical Seismic Profilling) measurement in NISj.s.c. wells
Рок за достављање понуда: 31.01.2017
Преузмите документа: File
ОбавештењаTender deadline is extended
Наручилац: Матица
Назив набавке: Услуге слања пошиљки брзом поштом у домаћем и иностраном саобраћају
Рок за достављање понуда: 08.02.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Превоз лаког газолина(са гасном фазом-нестабилисани гасни кондензат) аутоцистернама
Рок за достављање понуда: 30.01.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Одржавање кружне расвете
Рок за достављање понуда: 02.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Реконструкција пратећег грејања од границе РНП ка Пристаништу
Рок за достављање понуда: 10.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Сервис клима уређаја
Рок за достављање понуда: 30.01.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: L_Study for reconstruction of Flare system
Рок за достављање понуда: 08.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Услугe слања E-mail порука добављачима
Рок за достављање понуда: 25.01.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Замена горионика на пећи БА-2201А/Б
Рок за достављање понуда: 28.02.2017
Преузмите документа: File
ОбавештењаПродужен је рок за достваљање понуда
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Набавка одржавања УПС уређаја
Рок за достављање понуда: 25.01.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења