Наручилац
Назив набавке
Рок за достављање понуда
Преузмите документа
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Услуга ангажовања аутоцистерне са возачем за сипање ЕУРО ДИЗЕЛА у дизел електро агрегате
Рок за достављање понуда: 29.05.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Испорука опреме и материјала, извођење радова, и пуштање у рад истема за прање ејекторског гаса на С-2200 као и услуге реатестације по Атеx и ПЕД директиви и првог прегледа опреме у Еx заштити
Рок за достављање понуда: 20.06.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Капитални ремонт турбогенератора ТГ-9601 у Енергани Панчево
Рок за достављање понуда: 06.06.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Израда урбанистичко-техничке и техничке документације за потребе реализације пројектно-истраживачке фазе за набавку и уградњу топилице за полимер модификовани битумен на Складишту нафте Нови Сад
Рок за достављање понуда: 09.06.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Израда приступног пута и платоа бушотине El-83 за бушаће постројење ID-6 методом цементе стабилизације
Рок за достављање понуда: 24.05.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Израда техничке документације и исходовање дозвола за замену резервоара за складиштење H2SO4 у Енергани Панчево
Рок за достављање понуда: 25.05.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Превоз расуте робе (индустријска уља) аутоцистернама у унутрашњем друмском саобраћају“ за потребе Дирекције Мазива
Рок за достављање понуда: 24.05.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_УСЛУГА АНГАЖОВАЊА АУТОЦИСТЕРНЕ СА ВОЗАЧЕМ ЗА СИПАЊЕ ЕУРО ДИЗЕЛА У ДИЗЕЛ ЕЛЕКТРО АГРЕГАТЕ
Рок за достављање понуда: 24.05.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Уградња он-лине анализатора за дестилацију и за тачку замућења на линији дизела са МХЦ/ДХТ-а по принципу кључ у руке
Рок за достављање понуда: 14.06.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Инвестиоционо одржавање резервоара FB-0804 - замена пода и крова“ за потребе Блока Прерада
Рок за достављање понуда: 26.05.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Санација саобраћајница на бензинским станицама
Рок за достављање понуда: 23.05.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Пројекат за извођење радова на инвестиционом одржавању на постојећем котловском постројењу БФ – 9602 ради поправке односно замене оштећених делова компезатора на вези димоводног канала и економајзера и обезбеђењу лакшег приступа појединим деловима котловског постројења
Рок за достављање понуда: 30.05.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Повећање функционалности презентационе и комуникационе IT опреме
Рок за достављање понуда: 19.05.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Изградња система за паљење бакље на СС1 Велебит
Рок за достављање понуда: 02.06.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Уградња термоизолације на инструментима и импулсним водовима на С - 200“
Рок за достављање понуда: 26.05.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_ПОДЛИВАЊЕ према пројекту: УРП Уградња компресорске јединице контејнерског типа на производном објекту КС КП (TEI – 00684)
Рок за достављање понуда: 18.05.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Санација упојних базена
Рок за достављање понуда: 23.05.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Уградња грејања на усису компресора GB-2301
Рок за достављање понуда: 19.05.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: L_Procurement of the service of stabilization of near-wellbore zone based on Turn Key model
Рок за достављање понуда: 12.05.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Пружање услуге подршке стручном надзору Наручиоца и вршење других услуга
Рок за достављање понуда: 12.05.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Друмски превоз битумена до ино-купаца
Рок за достављање понуда: 10.05.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Збрињавање отпада – Запрљани туцаник
Рок за достављање понуда: 09.05.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Превоз расуте робе (индустријска уља) аутоцистернама у унутрашњем друмском саобраћају
Рок за достављање понуда: 09.05.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Санација кабине за виљушкар Hyundai 16T
Рок за достављање понуда: 03.05.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_ Адаптација НН постројења у трафо станици ТС Л и ТС Ф у Енергани Панчево - Модул 2 и 3
Рок за достављање понуда: 17.05.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Антикорозивна заштита машинске опреме за ремонт 2017. године
Рок за достављање понуда: 08.05.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Набавка услугe процене непокретности
Рок за достављање понуда: 08.05.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Санација резервоара на објектима инвеститора за реализацију пројекта УРП Санација резервоара Р-1 и Р-3 на УС Тиса
Рок за достављање понуда: 12.05.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаРок за достављање понуда је продужен
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Набавка услуге Алат за евиденцију управљања отпадом
Рок за достављање понуда: 15.05.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Реконструкција запорне арматуре на нафтоводу Надрљан - Нови
Рок за достављање понуда: 10.05.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Реконструкција цевовода и посуда испод изолација – 3. фаза, контролни прорачун за посуде и израда пројеката испитних система посуда
Рок за достављање понуда: 04.05.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Адаптација НН постројења у трафо станици ТС Е2
Рок за достављање понуда: 05.05.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: L_Implementation of well workover automation
Рок за достављање понуда: 22.05.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаTender deadline is extended
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Израда недостајућих газишта на Складиштима НД Нови Сад и НД Смедерево
Рок за достављање понуда: 05.05.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Замена главних разводних ормана на бензинским станицама
Рок за достављање понуда: 05.05.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Адаптација система за поврат кондензата у Енергани Нови Сад
Рок за достављање понуда: 05.05.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Матица
Назив набавке: Набавка дубинских пумпи за период 2017/2018. године за потребе Блока Истраживање и производња
Рок за достављање понуда: 15.05.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: L_Feasibility Study for Increasing the Overall Efficiency and Reformate Yield at Naphtha Reforming Unit
Рок за достављање понуда: 23.05.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаTender deadline is extended
Наручилац: Матица
Назив набавке: Збрињавање зауљених талога / зауљене земље у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 04.05.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Замена кошуљице компресора ГБ-301 A/Б у Рафинерији нафте Панчево – кључ у руке
Рок за достављање понуда: 16.05.2017
Преузмите документа: File
ОбавештењаПоновно је продужен рок за достављање понуда
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Санација термички изолованог тунела
Рок за достављање понуда: 26.04.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Интеграција интерфејса SAP-SCADA на аутопретакалиштима Блока Промет са пратећим радовима
Рок за достављање понуда: 25.04.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Модернизација инсталација за утовар/истовар битумена на ЖП/АП и спаљивање отпадних гасова
Рок за достављање понуда: 09.05.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Реконструкција резервоара ФБ-0805
Рок за достављање понуда: 28.04.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Набавка услугe испоруке материјала/опреме и извођења радова на пројекту: “Зграда диспечера у РНП“
Рок за достављање понуда: 28.04.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Замена паровода у Енергани ПА – израда техничке документације и исходовање дозвола и сагласности
Рок за достављање понуда: 08.05.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Уређење зграде и радничких поросторија
Рок за достављање понуда: 26.04.2017
Преузмите документа: File
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Уградња грејања на усису компресора GB-2301
Рок за достављање понуда: 28.04.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Санација постојећих кабловских регала у РНП
Рок за достављање понуда: 28.04.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Обука из области геологије, рударства и економске геологије
Рок за достављање понуда: 18.04.2017
Преузмите документа: File
Обавештења