Наручилац
Назив набавке
Рок за достављање понуда
Преузмите документа
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Набавка MHC/DHT катализатора
Рок за достављање понуда: 22.03.2018
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Пружање телекомуникационе услуге L3VPN
Рок за достављање понуда: 07.03.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Кровно уговарање - Набавка, испорука, монтажа и пуштање у рад справа за мерење течних горива за потребе станица за снабдевање горивом на територији Републике Србије
Рок за достављање понуда: 07.03.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Кровно уговарање - Набавка, испорука, монтажа и пуштање у рад дизел електричних агрегата за потребе резервног напајања станица за снабдевање горивом на територији Републике Србије
Рок за достављање понуда: 27.02.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Санација хидрантске мреже на Складишту нафтних деривата Нови Сад
Рок за достављање понуда: 07.03.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: ЗАМЕНА ГОРИОНИКА НА ПЕЋИМА ВА-2101 И ВА-2301 по принципу „кључ у руке“
Рок за достављање понуда: 09.03.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Санација упојних базена на ОС Кп
Рок за достављање понуда: 19.02.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Procurement of technology process simulators for operator training – OTS
Рок за достављање понуда: 01.03.2018
Преузмите документа: File
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Матица
Назив набавке: Превоз сирове нафте и радног флуида са закупом аутоцистерни полуприколица
Рок за достављање понуда: 13.02.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Хидрауличко фрактурирање бушотина у периоду 2018 - 2019
Рок за достављање понуда: 02.02.2018
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Услуга oдржавања система за праћење производње Блока УПС (NGT smart, OIS УСОИ, ППДН, ОИС+, Шахматка и Технички режими, АРМ Диспечер)
Рок за достављање понуда: 01.02.2018
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Израда потврда из радног односа
Рок за достављање понуда: 12.01.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Technical expert supervision during drilling and overhauls_
Рок за достављање понуда: 15.01.2017
Преузмите документа: File
ОбавештењаTender deadline is extended
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Kerosene Mercaptan Removal Units Feasibility Study
Рок за достављање понуда: 16.02.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаDeadline for submitting tender applications is extended
Наручилац: Матица
Назив набавке: L_Casings and liners cementing on one well based on Turn Key model
Рок за достављање понуда: 22.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Превоз мoторних бензина, средњих дестилата и тешког газолина у унутрашњем друмском саобраћају
Рок за достављање понуда: 19.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: L_Услуга сервисирања и одржавања виљушкара HYUNDAI 16t
Рок за достављање понуда: 29.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Извођење термоизолационих радова у 2017. години
Рок за достављање понуда: 19.12.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Услуга III лица за израду пројеката – израдa изометрика и шема за ХТ
Рок за достављање понуда: 19.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Санирање пољских путева и враћање земљишта у првобитно стање на пројектима ЗД рефлективних сеизмичких испитивања у 2017/2018. години
Рок за достављање понуда: 13.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: L_Preparation of project documentation (Basic Design Package) on the project Replacement of lift steam with lift gas to the FCC riser
Рок за достављање понуда: 22.01.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаTender deadline is extended again
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Oracle техничка подршка за Exadata хардвер
Рок за достављање понуда: 13.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Oдржавање мониторинг лиценци
Рок за достављање понуда: 12.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Oдржавање SBA система за 2018
Рок за достављање понуда: 15.12.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаРок је продужен
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Набавка услуге штампе рекламног материјала-офсет штампа
Рок за достављање понуда: 12.12.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Израда и монтажа ограде у складишту у Елемиру
Рок за достављање понуда: 08.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Набавка услуге брендинга материјала
Рок за достављање понуда: 12.12.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Освајање бушотина клиповањем у периоду 2018-2020
Рок за достављање понуда: 15.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Избор правног лица за вршење стручног надзора на инвестиционим пројектима Блока Прерада
Рок за достављање понуда: 13.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Одржавање лиценци Symantec
Рок за достављање понуда: 05.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Реконструкција погона компресора GB 2601 - Замена турбине електромотором (Модул 1) по принципу кључ у руке
Рок за достављање понуда: 26.01.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Матица
Назив набавке: Термоизолациони радови у 2018. години за потребе Блока Прерада, Блока Енеркетика и Блока Сервиси (НАФТАГАС - Технички сервиси)
Рок за достављање понуда: 06.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Израда пројектне документације адаптације станице за мешање гасова на локацији Велебит
Рок за достављање понуда: 14.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Санирање пољских путева и враћање земљишта у првобитно стање на пројектима ЗД рефлективних сеизмичких испитивања у 2017/2018. години
Рок за достављање понуда: 07.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: L_Procurement of service for Technical expert supervision during drilling and overhauls
Рок за достављање понуда: 15.01.2018
Преузмите документа: File
ОбавештењаTender deadline is extended
Наручилац: Матица
Назив набавке: L_Procurement of service for Maintenance of packers with the associated equipment and engineering and technical support
Рок за достављање понуда: 05.12.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Aнтикорозивна заштита за потребе Блока Прерада, Блока Енергетика, Нафтагас –Техничких сервиса и Нафтагас – Нафтних сервиса за 2018. годину
Рок за достављање понуда: 08.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Техничка контрола техничке документације, надзор над изградњом, координатор за пројектовање и координатор за извођење у циљу реализације пројекта Децентрализација топлотних извора у комплексу РНС за потребе Блока Енергетика
Рок за достављање понуда: 12.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Припрема радног флуида
Рок за достављање понуда: 15.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Penetration test
Рок за достављање понуда: 30.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Израдa пројектне документације инвестиционог одржавања цевовода рафината објекта сулфолан за уградњу електро пратећег грејања и термоизолације на линији рафината са S-3600
Рок за достављање понуда: 05.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Грађевински радови на специјалној санацији против-пожарног цевовода у РНП
Рок за достављање понуда: 27.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Монтажа и демонтажа скела за потребе Блока Прерада, Блока Енергетика, Нафтагас - техничких сервиса и Блока Истраживање и производња у периоду од 2018 - 2020. године godine
Рок за достављање понуда: 30.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Израдa пројектне документације и добијање дозвола и сагласности за релизацију пројекта „Обезбеђивање одговарајућег притиска противпожарне паре за реакторе DC-0251/0252
Рок за достављање понуда: 04.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Израда пројектно техничке документације за реконструкцију постројења за производњу и пласман КПГ са ГПС КПГ Палић
Рок за достављање понуда: 06.12.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок
Наручилац: Матица
Назив набавке: Гушење бушотина које претходи ремонту бушотина
Рок за достављање понуда: 07.12.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Матица
Назив набавке: L_Preparation of project documentation (basic design package & local authority documentation) on the Project reconstruction of corrosion prevention system on S-2100
Рок за достављање понуда: 06.12.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаDeadline for submitting tender applications is extended
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Припрема за зимске услове
Рок за достављање понуда: 24.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Израда ПТД и извођење радова на изградњи железничких вага на складиштима ТНГ Чачак и ТНГ Зрењанин
Рок за достављање понуда: 24.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Геодетски радови
Рок за достављање понуда: 27.11.2017
Преузмите документа: File
Обавештења