Наручилац
Назив набавке
Рок за достављање понуда
Преузмите документа
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Услуга санације саобраћајнице и уградња водонепропусне септичке јаме на ССГ Ада
Рок за достављање понуда: 06.07.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Internals for Top Section of Atmospheric Tower DA-2101 and relevant accessories
Рок за достављање понуда: 06.07.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка лежајева
Рок за достављање понуда: 05.07.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Услуга организације промотивних догађаја
Рок за достављање понуда: 05.07.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Санација – црпљење угљоводоника из пијезометарске мреже
Рок за достављање понуда: 28.06.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Рентирање система контроле параметара бушења и система видео надзора, за потребе Нафтагас нафтних сервиса - 146
Рок за достављање понуда: 03.07.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Поправка радних машина JCB, CAT, BOMAG за потребе зависног друштва НАФТАГАС-Технички Сервиси доо -142
Рок за достављање понуда: 03.07.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка материјала за санацију ППЗ система СТНГ Чачак и СТНГ Београд КН 141
Рок за достављање понуда: 19.06.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка припремака КН 134
Рок за достављање понуда: 03.07.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка резервних делова за Погон Бушење OFS KN 2018-143
Рок за достављање понуда: 26.06.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Набавка опреме и материјала и извођење радова на ремонту GB-5001
Рок за достављање понуда: 02.07.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Лежаји (аксијални) за SULZER пумпе
Рок за достављање понуда: 02.07.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Сегменти испуне колоне и притисне решетке
Рок за достављање понуда: 02.07.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Електроматеријал – РЕМОНТ 2019.год
Рок за достављање понуда: 22.06.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Rezervni delovi NUOVO PIGNONE za GB 502B - REMONT 2019
Рок за достављање понуда: 22.06.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Спирометални заптивачи – РЕМОНТ 2019.год
Рок за достављање понуда: 22.06.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Прекидачи, детектори уземљења и електроника
Рок за достављање понуда: 22.06.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Набавка делова произвођача Metso (ЛОТ 1), Flowserve (ЛОТ 2) и Samson (ЛОТ 3)
Рок за достављање понуда: 22.06.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Резервни делови за стационарну опрему ЛОТ 1 - 7 - РЕМОНТ
Рок за достављање понуда: 22.06.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Припрема, организација, надзор и контрола квалитета рeмонтних радова за потребе капиталног ремонта 2019. године, за потребе НАФТАГАС - Технички сервиси д.о.о. Зрењанин, OFS KN 2018-140-K
Рок за достављање понуда: 21.06.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка материјала, опреме и резервних делова за потребе капиталног ремонта
Рок за достављање понуда: 20.06.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: ЗД НИС Петрол ЕООД, Бугарска
Назив набавке: Испорука, монтажа и сервисирање аутоматских кафе апарата за топле напитке на бензинским станицама у власништву НИС Петрол ЕООД, Бугарска
Рок за достављање понуда: 21.06.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Уље
Рок за достављање понуда: 19.06.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка уређаја за дување пнеуматика и самоуслужних усисивача на станицама за снабдевање горивом Блока Промет
Рок за достављање понуда: 14.06.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка потрошног материјала за потребе капиталног ремонта у Рафинерији нафте Панчево
Рок за достављање понуда: 18.06.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка услуге дистрибуције рекламног - промо материјала и промо опреме (курирске услуге)
Рок за достављање понуда: 14.06.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Сервис компресора ОФС КН 2018-140-К
Рок за достављање понуда: 18.06.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Калибрација система за детекцију гаса, сервис система, монтажа и нулто пуштање система у рад - 139-K
Рок за достављање понуда: 18.06.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Коалесцер филтерска јединица за посуде FA-2610 и FA-2611
Рок за достављање понуда: 29.06.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка брусно-резног материјала и клингерита за капитални ремонт
Рок за достављање понуда: 15.06.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Nabavka usluga zamene neispravnog merača protoka na pontonu 1 u skladištu ND Smederevo
Рок за достављање понуда: 13.06.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: ЛОТ 2-Трасирање цевовода за 2018-202.година и ЛОТ 3-Испитивање стања катодне заштите и изолационе опреме за 2018-2020. година
Рок за достављање понуда: 27.06.2018
Преузмите документа: File
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка услугe демонтаже, испитивања, санације и монтаже арматуре за потребе капиталног ремонта
Рок за достављање понуда: 13.06.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: NIS Petrol doo Banja Luka / G - Petrol doo, Sarajevo
Назив набавке: Маркетинг - Закуп медија
Рок за достављање понуда: 07.06.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Набавка радних кожних фотеља за коришћење 24 сата , (24/7)
Рок за достављање понуда: 12.06.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Опремa за одређивање садржаја укупних седимената врућом филтрацијом у резидуалним уљима за ложење - поступак одређивања после старења према захтевима стандарда ISO 10307-1 и ISO 10307-2 са пратећим прибором
Рок за достављање понуда: 12.06.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: ЗД НИС Петрол ЕООД, Бугарска
Назив набавке: Delivery of Densitometer for warehouse Kostinbrod
Рок за достављање понуда: 13.06.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Испитивање роторских упуштача за потребе капиталног ремонта РНП OFS KN 130-2018-K
Рок за достављање понуда: 11.06.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Услуга испитивања високонапонских трансформатора за потебе капиталног ремонта РНП OFS KN 2018-129-K
Рок за достављање понуда: 11.06.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Услуга монтаже / демонтаже електро пратећег грејања за потребе капиталног ремонта у РНП OFS KN 2018-128-K
Рок за достављање понуда: 11.06.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Услуга ремонта електромотора за потребе капиталног ремонта РНП OFS KN 2018-127-K
Рок за достављање понуда: 11.06.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Изнајмљивање дизел компресора за потребе капиталног ремонта РНП OFS KN 126-2018-K
Рок за достављање понуда: 11.06.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Услуга изнајмљивања дизел агрегата за потербе капиталног ремонта РНП OFS KN 125-2018-K
Рок за достављање понуда: 11.06.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Ангажовање пумпи високог притиска за прање опреме за потребе капиталног ремонта РНП OFS KN 2018-124-K
Рок за достављање понуда: 19.06.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаРок за доставу понуда је продужен
Наручилац: Матица
Назив набавке: Замена 6kV разводних постројења у трафо станицама ТС Естара, ТС Енова и ТС Г
Рок за достављање понуда: 15.06.2018
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Набавка материјала за пројекат замене нисколегираних цевовода на С-2200
Рок за достављање понуда: 08.06.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Logistic support for business activities in Romania
Рок за достављање понуда: 31.05.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка услуге геодетски радови
Рок за достављање понуда: 07.06.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка услуге електромонтажни и инструментални радови OFS KN 2018-132-K
Рок за достављање понуда: 26.06.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Механичко чишћење опреме за потребе ремонтних активности на постројењима Блока Прерада током капиталног ремонта
Рок за достављање понуда: 07.06.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења