Наручилац
Назив набавке
Рок за достављање понуда
Преузмите документа
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Набавка одржавања УПС уређаја
Рок за достављање понуда: 25.01.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Израда техничке документације за познату главну опрему и исходовање дозвола и сагласности надлежних државних органа за постројење за одвајање водоник сулфида (H2S) из раствореног гаса на две одвојене локације којим се снабдевају: а) мала електрана Турија називне снаге 995 kW на локацији СОС Турија Север и б) мала електрана Бока називне снаге 329 kW на локацији УС Бока
Рок за достављање понуда: 01.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка услуге техничких прегледа
Рок за достављање понуда: 24.01.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Ревитализација С-2450 – набавка стационарне опреме (ЛОТ 1 - LOT 12)
Рок за достављање понуда: 31.01.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Услуга уградње новог измењивача за загревање воде за десалтер FA-2151 (замена ЕА-2116 А/В) по систему кључ у руке
Рок за достављање понуда: 07.02.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Услуга редовног и ванредног сервиса дизел агрегата за 2017 годину
Рок за достављање понуда: 23.01.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Збрињавање опасног отпада – Земља и камен који садрже опасне супстанце
Рок за достављање понуда: 19.01.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Л_Одржавање надзорно управљачког система (НУС) LOT 1 - Одржавање надзорно управљачког система (НУС), ажурирање датотека, корекције дизајна и интеграција нових елемената система. Софтвер је EMERSON LOT 2 - Одржавање надзорно управљачког система (НУС), ажурирање датотека, корекције дизајна и интеграција нових елемената система. Софтвер је EUROTHERM
Рок за достављање понуда: 30.01.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Превоз расуте робе (индустријска уља) аутоцистернама у унутрашњем друмском саобраћају
Рок за достављање понуда: 20.01.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Одржавање циркулационих пумпи за потребе Блока Енергетика
Рок за достављање понуда: 18.01.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуга одржавања кафе апарата марке „WMF“
Рок за достављање понуда: 19.01.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Л_Набавка инжењеринг услуга у Рафиниерији Нафте Панчево
Рок за достављање понуда: 02.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Реконструкција тоалета на 13 Станица за снабдевање горивом НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 18.01.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуга израде полица за уља и техничке течности
Рок за достављање понуда: 19.01.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуга контролног мониторинга цена у малопродаји
Рок за достављање понуда: 18.01.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Набавка услуге мерење нивоа буке у животној средини – мерење акустичних параметара на објектима Блока Промет
Рок за достављање понуда: 18.01.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка електромонтажних и инструменталних радова за потребе НАФТАГАС Технички сервиси доо, Зрењанин
Рок за достављање понуда: 24.01.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Одржавање когенератора Србобран 1&2 за 2017. годину
Рок за достављање понуда: 27.01.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за доствљање понуда
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Изградња стубних трансформаторских станица: 1. СТС Ве-237, 400 kVa, 20(10)/0,4 kV, погон "Северни Банат" 2. СТС Ве-280, 400 kVa, 20(10)/0,4 kV, погон "Северни Банат"
Рок за достављање понуда: 20.01.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Услуга преноса података домаћем саобраћају
Рок за достављање понуда: 16.01.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Обезбеђење комуникационих линкова преко мобилне мреже
Рок за достављање понуда: 16.01.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Одржавање когенерационог постројења Бока зa 2017. годину
Рок за достављање понуда: 27.01.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Санација антистатик пода
Рок за достављање понуда: 13.01.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_„ПРЕВОЗ РАСУТЕ РОБЕ АУТОЦИСТЕРНАМА У УНУТРАШЊЕМ ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ“ за потребе НИС а.д. Нови Сад, Блока Промет, Дирекције Мазива
Рок за достављање понуда: 11.01.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Услуга одржавања анализатора у Енергани Панчево
Рок за достављање понуда: 11.01.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Ручни ископ за потребе НАФТАГАС Технички сервиси доо, Зрењанин
Рок за достављање понуда: 17.01.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_ХСЕ форум извођача
Рок за достављање понуда: 16.01.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Замена нисконапонског развода ТС 23 у Енергани Нови Сад
Рок за достављање понуда: 23.01.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_MDM Maintenance
Рок за достављање понуда: 16.01.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Унапређење и замена компоненти „ArcSight“ система за праћење сигурносних инцидената
Рок за достављање понуда: 13.01.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Услуга израде техничке документације за озакоњење станица за снабдевање горивом
Рок за достављање понуда: 03.02.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Услуга израде Елабората о резервама угљоводоника поља
Рок за достављање понуда: 23.01.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Набавка услуге „оспособљавања за рад за следећа занимања: 1. Оператер на производњиу нафте и гаса 3. категорије, Оператер за припрему нафте и гаса 4. и 5. категорије, оператер ХДМ, Оператер азотног постројења, Оператер алата на жици, Оператер савитљивог тубинга. Шеф торња/Вођа смене на ремонтном постројењу, Оператер ЕК, Оператер ЦИС-а
Рок за достављање понуда: 30.12.2016
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Изнајмљивање дизел електричних агрегата
Рок за достављање понуда: 12.01.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Procurement of Service of Hydraulic Fracturing in 2017
Рок за достављање понуда: 20.01.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаBid submission deadline was extended.
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Cleaning of Furnace in Operation - ON-LINE Cleaning in Pancevo Oil Refinery
Рок за достављање понуда: 16.01.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_"Сервисирање и одржавање виљушкара" за потребе Сектора складишних операција, ФМТСПиКИ
Рок за достављање понуда: 18.01.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_ Услуга оператера система управљања амбалажним отпадом
Рок за достављање понуда: 29.12.2016
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Извођење машинско-монтажних и грађевинских радова и набавка опреме и материјала у оквиру пројекта "Оптимизација линија паре у манипулацији"
Рок за достављање понуда: 23.01.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Преглед и испитивање опреме под притиском“– годишњи уговор за 2017. годину
Рок за достављање понуда: 29.12.2016
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Набавка услуге транспорта бурића са адитивом
Рок за достављање понуда: 30.12.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Имплементација система за континуално хемијско чишћење пећи BA-2201A/B у раду по принципу „кључ у руке
Рок за достављање понуда: 06.01.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Л_Ангажовање извођача за ручно чишћење и одмашћивање и механичко прање
Рок за достављање понуда: 30.12.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Делови пумпе GA 4305 A/B
Рок за достављање понуда: 20.01.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Мерење емисије на високим емитерима – Партија 1 и прорачун емисије на АПИ сепаратору – Партија 2 у 2017, у НИС а.д, Блок "Прерада" - Рафинерија нафте
Рок за достављање понуда: 30.12.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Л_Уградња термоизолације на засунима – Jacketing metoda
Рок за достављање понуда: 21.12.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Обнова лиценци за апликацију Маximo
Рок за достављање понуда: 20.12.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Одржавање инструменталне, комуникационе и опреме на АSUTP системима, у Енергани Нови Сад за 2017. годину
Рок за достављање понуда: 22.12.2016
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Услуге одржавања система радио веза у НИС ад Нови Сад
Рок за достављање понуда: 09.01.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Л_Набавка лабораторијске опреме за модернизацију лабораторије за уља и мазива за потребе Дирекција Лабораторија Downstream, НТЦ НИС-Нафтагас
Рок за достављање понуда: 20.12.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења