Наручилац
Назив набавке
Рок за достављање понуда
Преузмите документа
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Nabavka betona lokacija deponija isplake Novo Miloševo OFS KN 2018-167-K
Рок за достављање понуда: 27.08.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Набавка, испорука, уградња и пуштање у рад опреме за системе техичке заштите на објектима НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 07.09.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Набавка услуге изградње тренинг-центра у Елемиру
Рок за достављање понуда: 04.09.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Остали
Назив набавке: Набаква лабораторијске опреме за испитивање уља и мазива за потребе Дирекције Лабораторија Downstream НТЦ НИС Нафтагас
Рок за достављање понуда: 30.08.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: NIS Petrol doo Banja Luka / G - Petrol doo, Sarajevo
Назив набавке: Испорука и уградња опреме за техничку заштиту на терминалу Попови и бензинским станицама Попови и Трњаци
Рок за достављање понуда: 22.08.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Деконтаминација и чишћење опреме у капиталном ремонту 2019
Рок за достављање понуда: 28.08.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Сервис и поправка возила, MAN - 164
Рок за достављање понуда: 17.08.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Уређај за испитивање опруга - 162
Рок за достављање понуда: 17.08.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка уређаја за лоцирање кварова каблова - 165
Рок за достављање понуда: 17.08.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Стручни надзор на извођењу „Ремонтних радова у склопу капиталног ремонта 2019. године у РНП“
Рок за достављање понуда: 07.09.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: ЗД НИС Петрол ЕООД, Бугарска
Назив набавке: Training and personal development of the employees
Рок за достављање понуда: 14.08.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка услуге санације отпадног материјала генерисаног у процесима бушења -144
Рок за достављање понуда: 10.08.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка црне и обојене металургије - 151
Рок за достављање понуда: 03.08.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка гума за погон Сеизмички сервиси,OFS KN-2018-154
Рок за достављање понуда: 16.08.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка и уградња подеста, газишта, степеништа, газишта платформи, стубова ограда, рукохвата, ногобрана, лајсни од композитних материјала и елемената за причвршћивање за потребе ЗД ТХС Погон Изградња -161
Рок за достављање понуда: 01.08.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Избор консултанта за услуге спровођења студије изводљивости развојног пројекта и израде идејног решења за Хотел Бечићи, Црна Гора и Хотел Вис, Златибор, Србија
Рок за достављање понуда: 24.08.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Сервисирање возила - радних машина - 157
Рок за достављање понуда: 07.08.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка ланаца , семеринга , клинастог ремења , лежајева , пнеуматских и хидрауличних вентила , вијчане робе , челичних ужади - 159
Рок за достављање понуда: 06.08.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка услуге израде челичних ужади и челичних привезница -158-K
Рок за достављање понуда: 06.08.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Набавка лабораторијског намештаја, монтажа, инсталирање и пуштање у рад
Рок за достављање понуда: 10.08.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Услуга машинске обраде материјала - 150
Рок за достављање понуда: 30.07.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Ватростални радови у Капиталном ремонту 2019
Рок за достављање понуда: 15.08.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Поправка хидрауличних компоненти за потребе зависног друштва Нафтагас Нафтни Сервиси доо, Погон Сеизмички сервиси - 156
Рок за достављање понуда: 07.08.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Ангажовање супервизора из области исплачних флуида
Рок за достављање понуда: 27.07.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Матица
Назив набавке: Aдаптација ESD система на FCC-у, Битумену, Сулфолану, Блоку 5 и 6 са заменом инструментације у пољу – по принципу „кључ у руке“
Рок за достављање понуда: 15.08.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: ЗД НИС Петрол ЕООД, Бугарска
Назив набавке: Measurement of working environment parameters
Рок за достављање понуда: 12.07.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: RAM студија за DCU
Рок за достављање понуда: 17.08.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Матица
Назив набавке: Унапређење система радио веза
Рок за достављање понуда: 18.07.2018
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Адаптација (замена) 6kV разводног постројења у процесној трансформаторској станици TS C у РНП – набавка опреме и извођење радова, израда пројекта изведеног објекта (ПИО)
Рок за достављање понуда: 25.07.2018
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка полимерних материјала
Рок за достављање понуда: 27.07.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Изнајмљивање теренских возила без возача за потребе Нафтагас-Транспорта доо, OFS KN 2018-152-K
Рок за достављање понуда: 17.07.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: ЛОТ-1 - Набавка опреме и материјала и извођење радова на ремонту турбине Т/GB-2301, T/GB-2501 и T/GB-2601 и ЛОТ-2 - Набавка опреме и материјала и извођење радова на ремонту турбине Т/GB-4301
Рок за достављање понуда: 14.08.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Машинско-монтажни радови за потребе НАФТАГАС Технички сервиси -147
Рок за достављање понуда: 16.07.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Матица
Назив набавке: Замена 6kV напојних каблова за ТS N2 (FCC комплекс)
Рок за достављање понуда: 16.07.2018
Преузмите документа: File
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Услуга санације саобраћајнице и уградња водонепропусне септичке јаме на ССГ Ада
Рок за достављање понуда: 06.07.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Internals for Top Section of Atmospheric Tower DA-2101 and relevant accessories
Рок за достављање понуда: 13.07.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка лежајева
Рок за достављање понуда: 05.07.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Услуга организације промотивних догађаја
Рок за достављање понуда: 05.07.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Санација – црпљење угљоводоника из пијезометарске мреже
Рок за достављање понуда: 28.06.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Рентирање система контроле параметара бушења и система видео надзора, за потребе Нафтагас нафтних сервиса - 146
Рок за достављање понуда: 13.07.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Поправка радних машина JCB, CAT, BOMAG за потребе зависног друштва НАФТАГАС-Технички Сервиси доо -142
Рок за достављање понуда: 17.07.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка материјала за санацију ППЗ система СТНГ Чачак и СТНГ Београд КН 141
Рок за достављање понуда: 19.06.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка припремака КН 134
Рок за достављање понуда: 03.07.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка резервних делова за Погон Бушење OFS KN 2018-143
Рок за достављање понуда: 26.06.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Набавка опреме и материјала и извођење радова на ремонту GB-5001
Рок за достављање понуда: 02.07.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Лежаји (аксијални) за SULZER пумпе
Рок за достављање понуда: 02.07.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Сегменти испуне колоне и притисне решетке
Рок за достављање понуда: 13.07.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Електроматеријал – РЕМОНТ 2019.год
Рок за достављање понуда: 22.06.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Набавка делова произвођача Metso (ЛОТ 1), Flowserve (ЛОТ 2) и Samson (ЛОТ 3)
Рок за достављање понуда: 22.06.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Припрема, организација, надзор и контрола квалитета рeмонтних радова за потребе капиталног ремонта 2019. године, за потребе НАФТАГАС - Технички сервиси д.о.о. Зрењанин, OFS KN 2018-140-K
Рок за достављање понуда: 21.06.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења