Наручилац
Назив набавке
Рок за достављање понуда
Преузмите документа
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Услуга ревизије (санација/периодично контролисање) боца за ТНГ за период 2019.-2020.
Рок за достављање понуда: 08.11.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Услуга одржавања вагон цистерни Блока Промет
Рок за достављање понуда: 08.11.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка терморолни за 2019. и 2020. годину
Рок за достављање понуда: 02.11.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка услуге електромашинског одржавања на складиштима НД и ТНГ-а у циљу превентивног, текућег и хаваријског одржавања у периоду од 2019-2021.године
Рок за достављање понуда: 08.11.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Грађевински радови на одржавању станица за снабдевање горивом
Рок за достављање понуда: 08.11.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Техничко одржавање станица за снабдевање горивом
Рок за достављање понуда: 08.11.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Превоз безоловних моторних бензина, средњих дестилата и тешког газолина у унутрашњем друмском саобраћају
Рок за достављање понуда: 31.10.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Превоз мазута и битумена у унутрашњем друмском саобраћају
Рок за достављање понуда: 31.10.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка услуге грађевинских и грађевинско занатских радова на складиштима НД и ТНГ-а у циљу превентивног, текућег и хаваријског одржавања у периоду од 2019-2021.године
Рок за достављање понуда: 08.11.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка спојница,заптивача и електромотора
Рок за достављање понуда: 25.10.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Услуга Ишчитавање података са дигиталних тахографа и софтверска обрада преузетих података са извештајем на месечном нивоу за потребе Нафтагас-Транспорта доо, OFS KN 2018-189-K
Рок за достављање понуда: 18.10.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Надоградња Honeywell DCS система у Рафинерији нафте у Панчеву
Рок за достављање понуда: 23.10.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Услуга поправке и сервисирања агрегата за осветљење
Рок за достављање понуда: 22.10.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: ИЗНАЈМЉИВАЊЕ ДИЗЕЛ ЕЛЕКТРИЧНИХ АГРЕГАТА
Рок за достављање понуда: 24.10.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Услуга израде утробе качаљки ОФС КН 2018-186-К
Рок за достављање понуда: 18.10.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: ЗД НИС Петрол СРЛ, Румунија
Назив набавке: Maintenance for equipment, devices and construction from Gazprom Filling Stations in Romania
Рок за достављање понуда: 12.10.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Ремонт сандука за превоз набушеног материјала, комуналног отпада и талпи за потребе Нафтагас-Транспорта доо, OFS KN 2018-188-K
Рок за достављање понуда: 10.10.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Набавка кезинга и тубинга за потребе Блока Истраживање и производња
Рок за достављање понуда: 23.10.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Ревизија и ремонт (сервис и периодични преглед) горионика и гасних рампи
Рок за достављање понуда: 22.10.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Даљинско праћење возила путем ГПС уређаја и IVMS за потребе Нафтагас-Транспорта доо, OFS KN 2018-185-K
Рок за достављање понуда: 15.10.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Услуга чишћења подземних резервоара и сепаратора са збрињавањем опасног отпада (третман опасног отпада) на објектима Блока Промет
Рок за достављање понуда: 19.10.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка електроматеријала - 183
Рок за достављање понуда: 11.10.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка делова за когенерацију - 184
Рок за достављање понуда: 02.10.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Сервис и поправка возила МАН - 182
Рок за достављање понуда: 01.10.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка уређаја за лоцирање кварова каблова - ОФС КН 2018-180
Рок за достављање понуда: 27.09.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Пружање услуге чишћења тубинг бушотине од парафина применом механичког крацера
Рок за достављање понуда: 19.10.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Сервисирање и одржавање парних котлова на возилима МЕРЦЕДЕС у гарантном року за потребе НАФТАГАС - Транспорта д.о.о. Нови Сад, OFS KN 2018-181-K
Рок за достављање понуда: 25.09.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка резервних делова за погон бушење - OFS KN 2019-2
Рок за достављање понуда: 08.10.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка филтера - OFS KN 2019-1
Рок за достављање понуда: 08.10.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Вулканизерске услуге за теретна возила са заменом гума за потребе Блока Промет за 2019,2020. И 2021.годину
Рок за достављање понуда: 08.10.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Услуга оверавања пумпних аутомата
Рок за достављање понуда: 10.10.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Израда ПТД за пројекат „Зграда лабораторије у РНП“
Рок за достављање понуда: 12.10.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка рударског алата и заптивки, OFS KN 2019-4
Рок за достављање понуда: 27.09.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка резервних делова за бушење -ОФС КН 2019-3
Рок за достављање понуда: 03.10.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: НАБАВКА УСЛУГЕ :ЗБРИЊАВАЊЕ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА , за потребе НАФТАГАС – Нафтни сервиси д.о.о. Нови Сад“
Рок за достављање понуда: 25.09.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка делова за пумпе за потребе ЗД НАФТАГАС-Технички Сервиси доо ОФС КН 2018-179
Рок за достављање понуда: 17.09.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Услуга проширења Електро DCS са мониторингом и управљањем трафостаницама TSE стара, TSE нова и TSG.
Рок за достављање понуда: 03.10.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Замена опреме за преношење и обезбеђивање терета за потребе НАФТАГАС - Транспорта д.о.о. Нови Сад -177
Рок за достављање понуда: 12.09.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка резервних делова за Волво пента - 175
Рок за достављање понуда: 18.09.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: МОНТАЖА ОГРАДА ОКО БУШОТИНА за потребе ЗД ТХС ОФС КН 2018-178-K
Рок за достављање понуда: 14.09.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Прање путничких и лаких теретних возила на локацији Нови Сад за потребе НАФТАГАС - Транспорта д.о.о. Нови Сад, OFS KN 2018-176-K
Рок за достављање понуда: 24.09.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Санација пратећег грејања и термоизолације на цевоводима у РНП
Рок за достављање понуда: 13.09.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Набавка система за контролу и мониторинг корозије на S-2100
Рок за достављање понуда: 12.10.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Набавка десалтер система за постројење S-2100
Рок за достављање понуда: 12.10.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Сервисирање и одржавање возила Kraz PPU и ADPM за потребе НАФТАГАС - Транспорта д.о.о. Нови Сад, OFS KN 2018-173-K
Рок за достављање понуда: 06.09.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка делова за редукторе качаљки OFS KN 2018-174-K
Рок за достављање понуда: 05.09.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: ЗД НИС Петрол ЕООД, Бугарска
Назив набавке: Изнајмљивање апарата за кафу за 9 бензинских станица, у власништву НИС Петрол ЕООД
Рок за достављање понуда: 05.09.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Набавка резервних делова за компресоре – (кровни уговори за 2019-2020)
Рок за достављање понуда: 28.09.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Сервисирање и одржавање полуприколица у гарантном року "Fesan и Kassbohrer" за потребе НАФТАГАС - Транспорта д.о.о. Нови Сад, OFS KN 2018-172-K
Рок за достављање понуда: 07.09.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка услуге Oдржавањa управљачког ДЦС Honeywell система за потребе Нафтагас-Тeхничких сервиса доо, OFS KN 2018-171-K
Рок за достављање понуда: 10.09.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда