Наручилац
Назив набавке
Рок за достављање понуда
Преузмите документа
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Мобилизација и демобилизација бушаћих постројења Н-3 и К-1 за извођење радова у Румунији
Рок за достављање понуда: 07.03.2018
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Набавка MHC/DHT катализатора
Рок за достављање понуда: 22.03.2018
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: NIS Petrol doo Banja Luka / G - Petrol doo, Sarajevo
Назив набавке: Техничко одржавање објеката и пратеће опреме у Босни и Херцеговини
Рок за достављање понуда: 21.03.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Пружање телекомуникационе услуге L3VPN
Рок за достављање понуда: 07.03.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Горионик за пећ ВА-402
Рок за достављање понуда: 14.03.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Контролна мерења „QAL 2“ за CEMS
Рок за достављање понуда: 27.02.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Лабораторијска опрема
Рок за достављање понуда: 06.03.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Услуга набавке поклона за поклон акцију Агро програма
Рок за достављање понуда: 05.03.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Стратегија набавке потрошног радионичног материјала / алата
Рок за достављање понуда: 05.03.2018
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: ЗД НИС Петрол СРЛ, Румунија
Назив набавке: Requisition of tubular running and casing drilling services for onshore exploration wells in Romania
Рок за достављање понуда: 02.03.2018
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Изнајмљивање БОП опреме у Румунији
Рок за достављање понуда: 09.03.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Резервни делови за језгро апарат
Рок за достављање понуда: 03.03.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Набавка ватрогасне опремe
Рок за достављање понуда: 01.03.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Набавка и уградња саобраћајне сигнализације и опреме у складу са Пројектом саобраћаја и саобраћајне сигнализације унапређења безбедности саобраћаја на деоници Спољностарчевачке улице испред Рафинерије нафте Панчево КП 16000 и КП15712/1
Рок за достављање понуда: 01.03.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Кровно уговарање - Набавка, испорука, монтажа и пуштање у рад справа за мерење течних горива за потребе станица за снабдевање горивом на територији Републике Србије
Рок за достављање понуда: 07.03.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Кровно уговарање - Набавка, испорука, монтажа и пуштање у рад дизел електричних агрегата за потребе резервног напајања станица за снабдевање горивом на територији Републике Србије
Рок за достављање понуда: 27.02.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Санација хидрантске мреже на Складишту нафтних деривата Нови Сад
Рок за достављање понуда: 07.03.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Сет актуатора за „hidrocom“ систем
Рок за достављање понуда: 28.02.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Поправка и сервис теретних возила Поправка и сервис радних машина – виљушкара и трактора ОФС КН 2018-65-K
Рок за достављање понуда: 20.02.2018
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка услуге дигиталне агенције за потребе развоја и промоције потрошачких брендова
Рок за достављање понуда: 27.02.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Услуга снимања подземних инсталација за период 2018-2020 године
Рок за достављање понуда: 27.02.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Ремонт централних клима система
Рок за достављање понуда: 27.02.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Унапређење и одржавање система „RBI/RCM”
Рок за достављање понуда: 20.02.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Поправка електромотора и трансформатора за потребе зависног друштва Нафтагас Нафтни Сервиси, Погон бушење OFS-KN-2018-54
Рок за достављање понуда: 27.02.2018
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Ажурирање постојећих технолошких упутстава
Рок за достављање понуда: 06.03.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: NIS Petrol doo Banja Luka / G - Petrol doo, Sarajevo
Назив набавке: Набавка личне заштитне опреме (ЛЗО) за БСт. у брендовима "GAZPROM" и "NIS Petrol" кроз форму консигнационе продавнице на територији Босне и Херцеговине
Рок за достављање понуда: 03.04.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка услуге унапређења HSE перформанси на понтонима 2 и 3 на складишту Нови Сад: 1.Лот1 - Набавка пливајућих брана (за мирне воде); 2.Лот 2 - Набавка и уградња гумених одбојника
Рок за достављање понуда: 22.02.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Кошење траве и одржавања зелених површина на објектима Блока Промет за 2018. годину
Рок за достављање понуда: 20.02.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Procurement of spare parts OFS KN 2018-64
Рок за достављање понуда: 27.02.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка резервних делова за гас детектор
Рок за достављање понуда: 23.02.2018
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: ЗАМЕНА ГОРИОНИКА НА ПЕЋИМА ВА-2101 И ВА-2301 по принципу „кључ у руке“
Рок за достављање понуда: 09.03.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Услуга уградње и набавка енергетски ефикаснијих одвајача кондензата
Рок за достављање понуда: 02.03.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Контролни преглед и итервентно одржавање локомотива у Рафинерији нафте Панчево
Рок за достављање понуда: 22.02.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка машине за савијање лима OFS KN 2018-57
Рок за достављање понуда: 21.02.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Актуатор слајд вентила Bafco
Рок за достављање понуда: 20.02.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Вађење и прање испуне колоне ДА-4303
Рок за достављање понуда: 09.02.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Делови утоварних руку ЕMCO
Рок за достављање понуда: 20.02.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Одржавање контролног система и инструментације на компресорима и сушачима ваздуха произвођача Atlas Copco за период 2018.-2020. године
Рок за достављање понуда: 07.03.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Одржавање станице природног гаса С-9900/9950 систем интегратора GASTEH
Рок за достављање понуда: 07.03.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Одржавање горионика Weishaupt у РНП у току 2018
Рок за достављање понуда: 07.03.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Израда и испорука заптивки према узорку у току 2018. години
Рок за достављање понуда: 09.03.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Матица
Назив набавке: Санација упојних базена на ОС Кп
Рок за достављање понуда: 19.02.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Услуга прања ИБЦ контејнера за 2018.годину
Рок за достављање понуда: 19.02.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка услуге продукције промо опреме
Рок за достављање понуда: 14.02.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: ЗД НИС Петрол СРЛ, Румунија
Назив набавке: Well pad construction Beba Veche Sud 1000 well
Рок за достављање понуда: 09.02.2018
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Procurement of Cable Service Loop TDS-11 SA OFS KN 2018-60
Рок за достављање понуда: 22.02.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка услуге уградње мерне и регулационе опреме на средствима рада НАФТАГАС Нафтних сервиса OFS KN 55-2018
Рок за достављање понуда: 22.02.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка детектора за дим и метеоролошких станица OFS KN 2018-58
Рок за достављање понуда: 06.02.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Ремонт центрифугалног сепаратора у Рафинерији нафте Панчево
Рок за достављање понуда: 13.02.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Procurement of technology process simulators for operator training – OTS
Рок за достављање понуда: 01.03.2018
Преузмите документа: File
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда