Наручилац
Назив набавке
Рок за достављање понуда
Преузмите документа
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Набавка механичких заптивача на пумпама С-2400
Рок за достављање понуда: 06.10.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Сервисирање анализатора тачке росе на сушачима компресора за инструментални ваздух
Рок за достављање понуда: 29.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка цевне арматуре за капитални ремонт FB-0902
Рок за достављање понуда: 28.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Гумирање ОФС КН 2017-81-К
Рок за достављање понуда: 05.10.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Набавка услуге генералног ремонта когенерационог сета произвођача Cummins Power Generation и услуга редовног одржавања у периоду од 2 године“ за потребе Блока Енергетика
Рок за достављање понуда: 11.10.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка црне металургије, потрошног материјала и алата
Рок за достављање понуда: 27.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Грађевински радови за потребе Блока Енергетика у 2018. години
Рок за достављање понуда: 06.10.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка грађевинског материјала и термотехничкке инсталације за изградњу ССГ за потребе НАФТАГАС Технички сервиси доо
Рок за достављање понуда: 27.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: ЗД НИС Петрол СРЛ, Румунија
Назив набавке: Invitation for participation in tender for Directional drilling services and bits for deviated well in Timis county
Рок за достављање понуда: 06.10.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: ЗД НИС Петрол СРЛ, Румунија
Назив набавке: Drilling fluid and engineering services for deviated well in Timis county
Рок за достављање понуда: 06.10.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: ЗД НИС Петрол СРЛ, Румунија
Назив набавке: Cement services on deviated well in Timis county area ( Romania)”
Рок за достављање понуда: 06.10.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: ЗД НИС Петрол СРЛ, Румунија
Назив набавке: Purchasing Casing for deviated well in Timis county (Romania)
Рок за достављање понуда: 06.10.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Доградња МЕ Велебит 3 - повезивање МЕ велебит 3Б са акумулатором топлоте и котларницом
Рок за достављање понуда: 11.10.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Услуга адаптације пумпне станице 340 на складишту нафтних деривата Смедерево
Рок за достављање понуда: 04.10.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка поклона за зимску наградну акцију „Instant Win“ на НИС Петрол и Газпром бензинским станицама
Рок за достављање понуда: 29.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка ватрогасне пумпе и преносног противпожарног монитораза потребе зависног друштва НАФТАГАС-Нафтни сервиси доо OFS KN 2017-86
Рок за достављање понуда: 04.10.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Услуга израде пројектно-техничке документације УРП повезивања објекта „ Vila Aleksandar“ на Палићу са ХТС Пј-1/Х у циљу снабдевања термалном водом за потребе грејања објекта и пуњења базена за потребе блока Енергетика Услуга израде пројектно-техничке документације УРП повезивања објекта „Tehnocoop“ на Палићу са ХТС Пј-1/Х у циљу снабдевања термалном водом за потребе грејања објекта и пуњења базена за потребе блока Енергетика Услуга израде пројектно-техничке документације УРП повезивања термалног базена на Палићу са ХТС Пј-2/Х у циљу снабдевања термалном водом за пуњење базена
Рок за достављање понуда: 27.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Адаптација електроенергетског напајања и резервног извора напајања на УС Надрљан
Рок за достављање понуда: 29.09.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Санација резервоара Р1 И Р3 са уградњом пливајућих усиса - Јерменовци
Рок за достављање понуда: 03.10.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Израда техно економске анализе варијантних решења замене две постојеће напојне пумпе и израде техничке документације за адаптацију/реконструкцију за одабрано решење у Енергани Рафинерије нафте Панчево
Рок за достављање понуда: 10.10.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Уређај "CIVACON 8800E" за блокаду препуњавања и проверу уземљења цистерни на Аутопунилишту
Рок за достављање понуда: 03.10.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Aутоматски апарат - Микросепарометар за одређивање сепарационих карактеристика воде у млазном гориву ЈЕТ A1 према захтеву стандарда ASTM D 3948
Рок за достављање понуда: 26.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: ЗД НИС Петрол ЕООД, Бугарска
Назив набавке: Delivery and installation of UPS devices for the for the needs of 3 petrol stations
Рок за достављање понуда: 26.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Услуга израде пакета техничке документације у складу са Законом о пловидби и лукама на унутрашњим водама, за потребе утврђивања/проширења лучких подручја, уписа у уписник лучких оператера и прибављања енергетских лиценци за бункер станице компаније НИС ад Нови Сад
Рок за достављање понуда: 02.10.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Машинско монтажни радови за потребе Нафтагас-технички сервиси
Рок за достављање понуда: 25.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Сервисирање и одржавање аутоцистерни за потребе Нафтагас Транспорта OFS KN 2017-89
Рок за достављање понуда: 25.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Oпремањe аутоцистерни системима против смрзавања надградње возила за потребе Нафтагас Транспорта OFS KN 2017-88
Рок за достављање понуда: 25.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Замена баластних потрошача (load banks) ради повећања електричне снаге когенерационих електрана „Велебит 1“ и Велебит 2“ по моделу „кључ у руке“
Рок за достављање понуда: 22.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Набавка услуге извођења радова са набавком и испоруком материјала и опреме за потребе реконструкције мале електране Велебит 3Б“ за потребе Блока Енергетика
Рок за достављање понуда: 06.10.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Алат за бушотинске сервисе - 87
Рок за достављање понуда: 06.10.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Набавка кејзинга и тубинга за 2018.годину
Рок за достављање понуда: 29.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Друмски превоз битумена до Купца на територији Косова и Метохије“ за потребе Блока Промет
Рок за достављање понуда: 20.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Набавка услуге испоруке и уградње ваздушних завеса
Рок за достављање понуда: 22.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Испорука и уградња материјала (по јединичним ценама) и извођење радова на замени дела цевовода сирове воде у Блоку 9 РНП
Рок за достављање понуда: 04.10.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Л_SERVIS DEA CUMMINS -UPS-SU-OPEX LFO-60-09-NT-17
Рок за достављање понуда: 25.09.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Л_Набавка Услуге ЛФО – 2017-UPS-SU-LFO-CAP-2537-PV-51-1
Рок за достављање понуда: 21.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Л_Сервис ДЕА –WILSON
Рок за достављање понуда: 25.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Набавка делова компресора ГБ 2401, 2402
Рок за достављање понуда: 27.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Услуга генералног ремонта компресорске јединице Sertco за компримовање гаса на производном објекту Инвеститора
Рок за достављање понуда: 18.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Набавка трагача и тестера електроенергетских каблова и електричарске торбе са алатом
Рок за достављање понуда: 26.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка ретајнера - 83
Рок за достављање понуда: 26.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: ЗД НИС Петрол ЕООД, Бугарска
Назив набавке: Replacement of MPD with Combo dispenser on FS Pazardjik/Bulgaria
Рок за достављање понуда: 19.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Набавка лабораторијских хемикалија и потрошног материјала за НТЦ
Рок за достављање понуда: 09.10.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Штампа и испорука самолепљивих фолија за обележавање и означавање листицама опасности према правилнику РИД и осталих самолепљивих фолија.
Рок за достављање понуда: 18.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Л_Услуга луке за складиштење опреме
Рок за достављање понуда: 18.09.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Изолациони aпарат преносни SCOTT цревни
Рок за достављање понуда: 25.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Монтажа и повезивање дозир пумпи контејнерског типа
Рок за достављање понуда: 19.09.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Услуга продукције спорт полица „G drive“
Рок за достављање понуда: 15.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Друмски превоз ГМ-1 из РН Панчево до купца у Румунији - Клуж“ за потребе Блока Промет
Рок за достављање понуда: 13.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Друмски превоз ГМ-1 из РН Панчево до купца у Мађарској – Аеродром Будимпешта
Рок за достављање понуда: 11.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења