Наручилац
Назив набавке
Рок за достављање понуда
Преузмите документа
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка услуге „Услужно пуњење и паковање G-Drive производа у „Doypack“ амбалажи – са капицом“ запремине од 3 литра
Рок за достављање понуда: 06.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Унапређење дела инфраструктуре у складишту ССО Блока УПС у Елемиру по принципу „кључ у руке“
Рок за достављање понуда: 08.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Избор извођача за пружање услуге техничког прегледа објекта - станица за снабдевање горивом (ССГ) на територији Републике Србије које ће бити изграђене у току 2017. године
Рок за достављање понуда: 10.03.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Nабавкa студијe продаје горива на тржиштима земаља Централноисточне и Југоисточне Европе
Рок за достављање понуда: 10.03.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Ревитализација С-2450- инструментална опрема
Рок за достављање понуда: 10.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Електро мотори
Рок за достављање понуда: 10.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Одржавање хигијене у објектима НИС а.д. Нови Сад и ћеркама фирмама
Рок за достављање понуда: 09.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Одржавање возила у радионицама и на терену марке ROHR Блока Промет за 2017
Рок за достављање понуда: 03.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Kомплекснa логистичкa услуга превоза нафте, нафтних деривата, природног гаса и деривата природног гаса – ТНГ-а у међународном железничком транспорту (увоз – извоз)
Рок за достављање понуда: 09.03.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Услуга антикорозивне заштите на текућем одржавању Хидротермалних и когенерационих система за 2017 годину
Рок за достављање понуда: 01.03.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Одржавање зелених и парковских површина у Блоку Енергетика (Енергана Панчево, Енергана Нови Сад и у делу Хидротермалних система)
Рок за достављање понуда: 01.03.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Санација и адаптација просторија Одељења за технолошки транспорт (ОТТ) Нови Сад
Рок за достављање понуда: 03.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_"Креирање извештаја“ и „Креирање ефектних извештаја у Excell-у
Рок за достављање понуда: 27.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Финансијска писменост за продавце
Рок за достављање понуда: 27.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Атестација опреме за рад
Рок за достављање понуда: 28.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: L_Maintenance of packers with the associated equipment and engineering and technical support in the performance of work (technical supervision), as well as organization of equipment delivery to the Customer’s premises
Рок за достављање понуда: 21.03.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Замена клинастог ременог преноса са зупчастим ременим преносом на вентилаторима С-2100
Рок за достављање понуда: 14.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Сет за поправку заптивача EagleBurgmann
Рок за достављање понуда: 06.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Набавка УПС уређаја са пратећим услугама повезивања и монтаже
Рок за достављање понуда: 27.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Набавка услуге поправке косачица за 2017. годину.
Рок за достављање понуда: 27.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Набавка предформи
Рок за достављање понуда: 06.03.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Уградња котлова за грејање на складишту ТНГ Нови Сад и НД Нови Сад
Рок за достављање понуда: 28.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Пружање услуге оверавања подземних резервоара волуметријском методом
Рок за достављање понуда: 03.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка сигурносних система за Блок промет
Рок за достављање понуда: 03.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: ЗД НИС Петрол ЕООД, Бугарска
Назив набавке: Food supply for gastro zone in the working gas stations owned by NIS Petrol EOOD on the territory the Republic of Bulgaria
Рок за достављање понуда: 02.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Монтажа и демонтажа скела за потребе Блока Истраживање и производња
Рок за достављање понуда: 24.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Набавка услуге превентивног одржавања UPS уређаја
Рок за достављање понуда: 23.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Изградња постројења за производњу и дистрибуцију компримованог природног гаса на ССГ Жарково 2 - К.О. Чукарица
Рок за достављање понуда: 14.03.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достваљање понуда
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка алата за потребе ЗД НАФТАГАС Технички сервиси доо
Рок за достављање понуда: 22.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: L_Study of the hot water system at RNP
Рок за достављање понуда: 03.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Ремонт локомотиве SCHÖMA 5756
Рок за достављање понуда: 01.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Kошење траве и одржавањe зелених површина на објектима Блока Промет за 2017 годину
Рок за достављање понуда: 24.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Реконструкција резервоара ФБ-0805
Рок за достављање понуда: 07.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Спојница мембранска контактора DC2601/2
Рок за достављање понуда: 01.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Вршење стручног надзора на инвестиционом пројекту Блок Прерада "Развој рафинеријске прераде у НИС а.д. Нови Сад"
Рок за достављање понуда: 15.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Превоз воде Јазак, рекламног и репроматријала материјала у Републици Србији и иностранству
Рок за достављање понуда: 21.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Антикорозивна заштита спољних површина резервоара Р11 на складишту НД Нови Сад
Рок за достављање понуда: 21.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Израда елабората о зонама опасности за потребе одобрења локације, пројеката електро инсталација, елабората заштите од пожара и главног пројекта заштите од пожара који су део техничке документације за доградњу постројења за истакањекомпримованог природног гаса (КПГ) на ССГ Жарково 2
Рок за достављање понуда: 21.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Набавка материјала и извођење радова на пројекту инвестиционог одржавања „Замена пратећег грејања на инструментима електро грејањем“
Рок за достављање понуда: 27.02.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка услуге репарације делова пумпи
Рок за достављање понуда: 27.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка услуге израде резервних делова процесне опреме и резервни делови од графита за пумпе
Рок за достављање понуда: 27.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка услуге израде резервних делова за хидраулична клешта
Рок за достављање понуда: 27.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Набавка услуге поправке косачица за 2017. годину.
Рок за достављање понуда: 17.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Асфалтирање саобраћајница на складиштима
Рок за достављање понуда: 20.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка канцеларијског материјала за Блок Промет
Рок за достављање понуда: 24.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Флексибилнила црева за рад вагон претакалишта на СНД Нови Сад и Пожега Блок Промет за 2017.г
Рок за достављање понуда: 24.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Услуга израде антистатик пода у пунионици боца на Складишту ТНГ у Чачку
Рок за достављање понуда: 24.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка резервних делова за виталне системе на складиштима
Рок за достављање понуда: 24.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Квантитативна и квалитативна контрола сирове нафте и деривата нафте у земљи и иностранству и контроле условности превозних средстава
Рок за достављање понуда: 17.02.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Услуга интервентног одржавања опреме под притиском
Рок за достављање понуда: 17.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења