Наручилац
Назив набавке
Рок за достављање понуда
Преузмите документа
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка услуга одржавања возила IVECO сандучари у гарантном року Блока Промет у 2018. години
Рок за достављање понуда: 06.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Л_Завршни грађевински радови у грађевинарству за потребе НАФТАГАС - Технички сервиси д.о.о. Зрењанин ОФС КН 2017-113
Рок за достављање понуда: 01.12.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Услуга годишње одржавање анализатора у Енергани Панчево
Рок за достављање понуда: 30.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Сервисирање и одржавање система за детекцију и дојаву пожара на објектима малих електрана
Рок за достављање понуда: 28.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуга сервисирања и одржавања теретног лифта за 2018.годину
Рок за достављање понуда: 29.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Израдa пројектне документације инвестиционог одржавања цевовода рафината објекта сулфолан за уградњу електро пратећег грејања и термоизолације на линији рафината са S-3600
Рок за достављање понуда: 05.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Одржавање одвајача кондезата у току 2018. године
Рок за достављање понуда: 05.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Одржавање Schneider мерно регулационе опреме у РНП – вишегодишњи уговор
Рок за достављање понуда: 05.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Замена катализатора, слојева грејдинга и керамичких куглица у реакторима за хидротретман Рафинерија нафте Панчево
Рок за достављање понуда: 05.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Грађевински радови на специјалној санацији против-пожарног цевовода у РНП
Рок за достављање понуда: 27.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Монтажа и демонтажа скела за потребе Блока Прерада, Блока Енергетика, Нафтагас - техничких сервиса и Блока Истраживање и производња у периоду од 2018 - 2020. године godine
Рок за достављање понуда: 30.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Израдa пројектне документације и добијање дозвола и сагласности за релизацију пројекта „Обезбеђивање одговарајућег притиска противпожарне паре за реакторе DC-0251/0252
Рок за достављање понуда: 04.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Израда пројектно техничке документације за реконструкцију постројења за производњу и пласман КПГ са ГПС КПГ Палић
Рок за достављање понуда: 30.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Гушење бушотина које претходи ремонту бушотина
Рок за достављање понуда: 04.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Nabavka rezervnih delova za Alatnu službu – pogon Bušenje OFS KN 2018-42
Рок за достављање понуда: 08.12.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Gasna oprema i kablovi za Bušotinske servise
Рок за достављање понуда: 01.12.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Модификација компресора за компримовање природног гаса на локацији МОС Палић
Рок за достављање понуда: 27.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: L_Preparation of project documentation (basic design package & local authority documentation) on the Project reconstruction of corrosion prevention system on S-2100
Рок за достављање понуда: 29.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Припрема за зимске услове
Рок за достављање понуда: 24.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Заштита водотока реке Дунав у току 2018. године
Рок за достављање понуда: 24.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Трошкови слања узорака - друмски и авионски превоз у 2018, у НИС а.д, Блок „Прерада“ – Рафинерија нафте“
Рок за достављање понуда: 01.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Мерење емисије на ВРУ (Пристаниште, Аутопунилиште и Железничко пунилиште) – Партија 1 и високим емитерима – Партија 2 на период од три године, у НИС а.д, Блок „Прерада“ – Рафинерија нафте“
Рок за достављање понуда: 01.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка услуге ревизије челичних боца за ТНГ називног пуњења 2,3,5,10 и 35 кг из складишта ТНГ
Рок за достављање понуда: 30.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Израда ПТД и извођење радова на изградњи железничких вага на складиштима ТНГ Чачак и ТНГ Зрењанин
Рок за достављање понуда: 24.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Ревизија енергетских трансформатора у мобилним трафо станицaма Блока Енергетике, Енергана Панчево
Рок за достављање понуда: 23.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Инструментални рад на сервисирању процесних рачунара ДСЦ-ПЛЦ
Рок за достављање понуда: 23.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Геодетски радови
Рок за достављање понуда: 27.11.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка усисних црева
Рок за достављање понуда: 29.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Превоз пакованих роба у унутрашњем друмском саобраћају“, за 2018. годину
Рок за достављање понуда: 22.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуга набавке и брендирања промотивних поклона за корпоративне клијенте и пословне партнере
Рок за достављање понуда: 20.11.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Набавка Регенератора триетилен гликола – пакет јединица, са услугом пуштања у рад, обуком оператера Наручиоца на локацији за пуштање у рад, опреативан рад, оперативно и превентивно одржавање и сервисирање
Рок за достављање понуда: 05.12.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Редовно и ванредно одржавање CEMS система у Енергани Панчево
Рок за достављање понуда: 22.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Поправка и ревизија 0,4 и 6kV електромотора у 2018 г.
Рок за достављање понуда: 05.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Услуга сервисирања компресорских јединица на производним објектима инвеститора
Рок за достављање понуда: 04.12.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Израда техничке документације постројења у Енергани Панчево у току 2018. године.
Рок за достављање понуда: 20.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка RIDGID алата, ОФС КН 2018-41-K
Рок за достављање понуда: 01.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка дрвених талпи за потребе НАФТАГАС-Тeхничких сервиса д.о.о ОФС КН 2017-112
Рок за достављање понуда: 17.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Набавка услуге санације танквана резервоара МГ-3 и МГ-4 на бункер станици Нови Сад за 2018.годину
Рок за достављање понуда: 22.11.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаРок за достављање понуда је продужен
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Екстерне лабораторијске анализе у 2018 г.
Рок за достављање понуда: 24.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Контролна испитивања стања материјала и процесне опреме са и без разарања у 2018
Рок за достављање понуда: 24.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Редован и ванредан сервис дизел агрегата за 2018. годину
Рок за достављање понуда: 17.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: L_Feasibility Study for Spent Acid Regeneration Unit Capacity Increasing
Рок за достављање понуда: 08.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Услуга превоза у речној пловидби
Рок за достављање понуда: 23.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Изнајмљивање опреме за сеизмичка истраживања
Рок за достављање понуда: 30.11.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Матица
Назив набавке: Друмски превоз битумена у међународном саобраћају - превоз од РН Панчево до ино купаца
Рок за достављање понуда: 24.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Друмски превоз авио горива у међународном саобраћају - превоз од РН Панчево до ино-купаца
Рок за достављање понуда: 23.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Објављивање позива за понуду за набавку и испоруку Металних бачви
Рок за достављање понуда: 22.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Извођење завршно-занатских радова у грађевинарству у објекту бр. 6 на Новом комплексу у Зрењанину за потребе НАФТАГАС - Нафтних сервиса д.о.о
Рок за достављање понуда: 27.11.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка брусно-резног материјала за потребе НАФТАГАС-Тeхничких сервиса д.о.о- Број поступка ОФС КН 2018-3-K
Рок за достављање понуда: 22.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка покретне платформе за рад на висини
Рок за достављање понуда: 15.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења