HSE упитник

У циљу побољшања праксе из области БЗР, ЗЖС и ЗОП-а, а у складу са нашим опредељењем да будемо друштвено одговорна компанија, почевши од 01.04.2013.године само добављачи одређених услуга* (и њихови подизвођачи) које испињавају минимум законске регулативе Републике Србије из области БЗР, ЗЖС и ЗОП, ће бити у могућности да учествују на тендерима и поступцима набавке, а које организује и спроводи НИС а.д. Нови Сад.

 

* Услуге за које се не спроводи поступак HSE претквалификације:

  • Административне услуге (превођење, консултантске, правне, софтверске, пројектантско/ дизајнерске, шпедитерско / логистичке(без услуге транспорта), штампарске, банкарске услуге, услуге процене имовине и др.). 
  • Здравствене установе које су у јавном сектору
  • За остале услуге пружене од стране јавних предузећа, установа или органа

Због наставка пословне сарадње, а уз поштовање законске регулативе из области БЗР, ЗЖС и ЗОП, веома је важно да Ваша компанија буде квалификована са аспекта безбедности и здравља на раду, заштите животне средине и заштите од пожара, што се остварује путем процеса HSE квалификације, односно попуњавањем HSE упитника и достављањем одређених докумената.

Молимо Вас да нам у прилогу попуњеног HSE упитника доставите документацију и верификоване обрасце искључивo на е-маил: hse.kvalifikacija@nis.eu kако бисмо потврдили наводе у упитнику и тако започели/наставили успешну сарадњу.

Уколико имате додатних питања, молимо Вас да контактирате с нама.

Контакт особе:

  • Владимир Тодоровић: (021) 481 3832, (064) 888 2714.

 

 

Документа потребна за квалификацију са аспекта БЗР, ЗЖС и ЗОП: