Аукције

Назив аукције
Рок за достављање понуда
Преузмите документа
Обавештења
Назив аукције: A-015 Аукција за продају расходованих основних средстава-теретна возила у лотовима у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 15.03.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: Бр. А-013 Аукција за продају неликвидне робе-отпада у лотовима у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 14.03.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: А-012 аукцијa за продају расходованих "tubing" цеви у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 11.03.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: А-011 аукцијa за продају расходованих контејнера у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 01.03.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: А-009 аукцијa за продају неликвидне робe, у лотовима, у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 01.03.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: A-010 Aукцијa за продају објеката - непокретности НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 01.03.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: A-008 аукцијa за продају расходованих основних средстава, у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 19.02.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: А-007 аукцијa за продају расходованих контејнера у лотовима НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 19.02.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: A-004 Aукцијa за продају отпадног метала, у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 06.02.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: A-005 Aукцијa за продају објеката - непокретности НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 01.02.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: A-002 Аукција за продају расходованих контејнера у лотовима у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 25.01.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: A-003 Аукција за продају расходованих основних средстава у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 25.01.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: А-147 Аукција за продају расходованих основних средстава- теретних возила у лотовима у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 27.12.2012
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: A-145 аукцијa за продају отпадних акумулатора и отпадне гуме у лотовима у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 27.12.2012
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: A-136 аукцијa за продају расходованог основног средства-аутобуса у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 27.12.2012
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: A-144 аукцијa за продају рeзeрвoaрa и oстaлих oснoвних срeдстaвa НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 25.12.2012
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: А143 Аукција за продају објеката-непокретности у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 14.12.2012
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: А-141 Аукција за продају неликвидне робе
Рок за достављање понуда: 07.12.2012
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: А-142 Aукција за продају отпадног метала
Рок за достављање понуда: 07.12.2012
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: A-135 Аукција за продају расходованих основних средстава у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 13.11.2012
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: A-137 Аукција за продају објеката - непокретности НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 15.11.2012
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: A-140 Аукција за продају додатног асортимана са Бензинских Станица, у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 08.11.2012
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: A-134 аукцијa за продају расходованих основних средстава у лотовима – теретнa возила у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 08.11.2012
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: A-132 аукцијa за продају расходованих основних средстава у лотовима – теретних возила у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 05.11.2012
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: A-131 Аукција за продају неликвидне робе (метални отпад)
Рок за достављање понуда: 18.10.2012
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: A133 Аукција за продају објеката - непокретности НИС а.д. Нови Сад по лотовима
Рок за достављање понуда: 19.10.2012
Преузмите документа: Package icon
Обавештења:
Назив аукције: A128 Аукција за продају објеката - непокретности НИС а.д. Нови Сад по лотовима
Рок за достављање понуда: 18.10.2012
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: A-129 Аукција за продају металног отпада у лотовима
Рок за достављање понуда: 16.10.2012
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: А-127 Расходоване контејнер кућице у лотовима
Рок за достављање понуда: 05.10.2012
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: A-130 Aукцијa за продају генерисане неликвидне робе-отпада, у лотовима
Рок за достављање понуда: 05.10.2012
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: A-124 аукција за продају отпадног материјала, у лотовима у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 24.09.2012
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: A 125 Аукција за продају расходованих основних средстава
Рок за достављање понуда: 21.09.2012
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: А123 Аукција за продају објеката-непокретноси НИС а.д. Нови Сад по лотовима
Рок за достављање понуда: 17.09.2012
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: A122 Аукција за продају неликвидне робе-расходованих возила
Рок за достављање понуда: 04.09.2012
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: A121 Аукција за продају објеката - непокретности НИС а.д. Нови Сад по лотовима
Рок за достављање понуда: 04.09.2012
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: A 120 Аукција за продају расходованих основних средстава у лотовима
Рок за достављање понуда: 16.08.2012
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: A119 Аукција за продају расходованих основних средстава у лотовима
Рок за достављање понуда: 16.08.2012
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: A118 Аукција за продају расходованих основних средстава у лотовима
Рок за достављање понуда: 16.08.2012
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: A117 Аукција за продају расходованих материјала-резервних делова
Рок за достављање понуда: 16.08.2012
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: A116 Аукција за продају објеката - непокретности НИС а.д. Нови Сад по лотовима
Рок за достављање понуда: 26.07.2012
Преузмите документа: Package icon
Обавештења:
Назив аукције: А115 Аукција за продају отпадних каблова
Рок за достављање понуда: 19.07.2012
Преузмите документа: Package icon
Обавештења:
Назив аукције: А113 Аукција за продају Tubing цеви
Рок за достављање понуда: 19.07.2012
Преузмите документа: Package icon
Обавештења:
Назив аукције: A112 Аукција за продају неликвидне робе - елементи измењивача топлоте у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 28.06.2012
Преузмите документа: Package icon
Обавештења:
Назив аукције: A111 Аукција за продају објеката - непокретности НИС а.д. Нови Сад по лотовима
Рок за достављање понуда: 09.07.2012
Преузмите документа: Package icon
Обавештења:
Назив аукције: A110 Аукција за продају расходованих основних средстава – тубинг цеви
Рок за достављање понуда: 22.06.2012
Преузмите документа: Package icon
Обавештења:
Назив аукције: A108 Аукција за продају расходованих основних средстава у лотовима
Рок за достављање понуда: 22.06.2012
Преузмите документа: Package icon
Обавештења:
Назив аукције: A107 Аукција за продају отпада у лотовима
Рок за достављање понуда: 19.06.2012
Преузмите документа: Package icon
Обавештења:
Назив аукције: А105 Аукција за продају расходованих основних средства у лотовима
Рок за достављање понуда: 20.06.2012
Преузмите документа: Package icon
Обавештења:
Назив аукције: A104 Аукција за продају отпадних каблова
Рок за достављање понуда: 13.06.2012
Преузмите документа: Package icon
Обавештења:
Назив аукције: A106 Аукција за продају 7 расходованих возила
Рок за достављање понуда: 18.06.2012
Преузмите документа: Package icon
Обавештења:

Pages