Аукције

Назив набавке
Рок за достављање понуда
Преузмите документа
Обавештења
Назив набавке: А-032 Aукцијa за продају објеката - непокретности НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 10.05.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив набавке: А-031 Aукцијa за продају металног отпада у лотовима у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 25.04.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив набавке: А-026 Aукцијa за продају расходованих основних средстава у лотовима, у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 25.04.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив набавке: А-029 Aукцијa за продају расходованих основних средстава у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 25.04.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив набавке: А-030 Aукцијa за продају отпадних каблова у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 25.04.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив набавке: А-028 Aукцијa за продају неликвидне робе-отпада у лотовима у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 19.04.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив набавке: А-027 Aукцијa за продају расходованих основних средстава, у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 23.04.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив набавке: А-025 Aукцијa за продају расходованих „Tubing“ цеви у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 23.04.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив набавке: А-024 аукцијa за продају расходованих основних средстава и теретних возила у лотовима у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 19.04.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив набавке: А-022 аукцијa за продају расходованих основних средстава, у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 19.04.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив набавке: А-023 аукцијa за продају расходованих теретних возила у лотовима у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 12.04.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив набавке: А-021 Аукција за продају отпадне гуме
Рок за достављање понуда: 11.04.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив набавке: А-020 Аукција за продају расходованих возила у лотовима
Рок за достављање понуда: 11.04.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив набавке: A-019 Аукција за продају непокретности
Рок за достављање понуда: 05.04.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив набавке: А-018 аукцијa за продају металног отпада у лотовима у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 28.03.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив набавке: А-017 аукцијa за продају расходованих основних средстава-инвентар ресторана у Кикинди, у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 27.03.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив набавке: А-016 Аукција за продају неликвидне робе у лотовима у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 22.03.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив набавке: A-015 Аукција за продају расходованих основних средстава-теретна возила у лотовима у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 15.03.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив набавке: Бр. А-013 Аукција за продају неликвидне робе-отпада у лотовима у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 14.03.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив набавке: А-012 аукцијa за продају расходованих "tubing" цеви у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 11.03.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив набавке: А-011 аукцијa за продају расходованих контејнера у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 01.03.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив набавке: А-009 аукцијa за продају неликвидне робe, у лотовима, у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 01.03.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив набавке: A-010 Aукцијa за продају објеката - непокретности НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 01.03.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив набавке: A-008 аукцијa за продају расходованих основних средстава, у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 19.02.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив набавке: А-007 аукцијa за продају расходованих контејнера у лотовима НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 19.02.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив набавке: A-004 Aукцијa за продају отпадног метала, у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 06.02.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив набавке: A-005 Aукцијa за продају објеката - непокретности НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 01.02.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив набавке: A-002 Аукција за продају расходованих контејнера у лотовима у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 25.01.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив набавке: A-003 Аукција за продају расходованих основних средстава у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 25.01.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив набавке: А-147 Аукција за продају расходованих основних средстава- теретних возила у лотовима у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 27.12.2012
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив набавке: A-145 аукцијa за продају отпадних акумулатора и отпадне гуме у лотовима у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 27.12.2012
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив набавке: A-136 аукцијa за продају расходованог основног средства-аутобуса у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 27.12.2012
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив набавке: A-144 аукцијa за продају рeзeрвoaрa и oстaлих oснoвних срeдстaвa НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 25.12.2012
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив набавке: А143 Аукција за продају објеката-непокретности у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 14.12.2012
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив набавке: А-141 Аукција за продају неликвидне робе
Рок за достављање понуда: 07.12.2012
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив набавке: А-142 Aукција за продају отпадног метала
Рок за достављање понуда: 07.12.2012
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив набавке: A-135 Аукција за продају расходованих основних средстава у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 13.11.2012
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив набавке: A-137 Аукција за продају објеката - непокретности НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 15.11.2012
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив набавке: A-140 Аукција за продају додатног асортимана са Бензинских Станица, у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 08.11.2012
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив набавке: A-134 аукцијa за продају расходованих основних средстава у лотовима – теретнa возила у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 08.11.2012
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив набавке: A-132 аукцијa за продају расходованих основних средстава у лотовима – теретних возила у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 05.11.2012
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив набавке: A-131 Аукција за продају неликвидне робе (метални отпад)
Рок за достављање понуда: 18.10.2012
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив набавке: A133 Аукција за продају објеката - непокретности НИС а.д. Нови Сад по лотовима
Рок за достављање понуда: 19.10.2012
Преузмите документа: Package icon
Обавештења:
Назив набавке: A128 Аукција за продају објеката - непокретности НИС а.д. Нови Сад по лотовима
Рок за достављање понуда: 18.10.2012
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив набавке: A-129 Аукција за продају металног отпада у лотовима
Рок за достављање понуда: 16.10.2012
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив набавке: А-127 Расходоване контејнер кућице у лотовима
Рок за достављање понуда: 05.10.2012
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив набавке: A-130 Aукцијa за продају генерисане неликвидне робе-отпада, у лотовима
Рок за достављање понуда: 05.10.2012
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив набавке: A-124 аукција за продају отпадног материјала, у лотовима у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 24.09.2012
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив набавке: A 125 Аукција за продају расходованих основних средстава
Рок за достављање понуда: 21.09.2012
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив набавке: А123 Аукција за продају објеката-непокретноси НИС а.д. Нови Сад по лотовима
Рок за достављање понуда: 17.09.2012
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:

Pages