Аукције

Назив аукције
Рок за достављање понуда
Преузмите документа
Обавештења
Назив аукције: А-076 Аукција за продају расходованих О.С. са интерних бензинских станица Блока „Промет“ , у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 17.10.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: А-074 Аукција за продају некурентне робе-расходованa ОС амбуланте на Чукарици у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 17.10.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: А-071 Аукција за продају објеката - непокретности у НИС а.д. Нови Сад (локали, пословни простори, и станови)
Рок за достављање понуда: 27.09.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: А-073 Аукција за продају расходованих О.С. са интерних бензинских станица Блока „Промет“ у лотовима, у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 27.09.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: A-072 аукцијa за продају „ДАС“ материјала, неликвиднe робe Блока „Промет“ у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 27.09.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: А-070 Аукција за продају некурентне робе-расходованa ОС амбуланте на Чукарици у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 25.09.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: A-069 Aукцијa за продају објеката – непокретности у НИС а.д. Нови Сад (локали, пословни простори и станови)
Рок за достављање понуда: 13.09.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: А- 068 аукцијa за продају објеката – непокретности у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 29.08.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: A-065 Aукцијa за продају неликвидне робе - расходованих О.С. Блока „Прерада“, у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 23.08.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: A-063 аукцијa за продају неликвиднe робe-расходована основна средства НИС а.д. Нови Сад у лотовима
Рок за достављање понуда: 16.08.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: A-062 Aукцијa за продају неликвиднe робe (Е.Е. опрема) у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 16.08.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: A-064 Aукцијa за продају расходованих возила Нафтагас-Транспорта д.о.о. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 09.08.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: A-061 Аукција за продају неликвидне робе у НИС а.д.
Рок за достављање понуда: 09.08.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: A-060 Aукцијa за продају расходованих возила Нафтагас-Транспорта д.о.о. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 05.08.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: A-059 Aукцијa за продају неликвидне робе у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 26.07.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: A-058 Аукција за продају објеката - непокретности у НИС а.д. Нови Сад (локали, пословни простори, гаражe и станови)
Рок за достављање понуда: 26.07.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: A-057 Aукцијa за продају расходованих теретних возила технолошког транспорта у лотовима у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 26.07.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: А-056 Аукција за продају расходованих теретних возила технолошког транспорта у лотовима у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 11.07.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: А-055 Аукција за продају расходованих основних средставa Блока „Промет“ (понтон и остала припадајућа основна средства) у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 19.07.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: A-054 Aукцијa за продају расходованих „Тубинг“ цеви у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 04.07.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: А- 049 Aукцијa за продају објеката – непокретности у НИС а.д. Нови Сад (локали, пословни простори и гаражно место)
Рок за достављање понуда: 27.06.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: Бр. А-052 Аукција за продају расходованих теретних возила технолошког транспорта у лотовима
Рок за достављање понуда: 28.06.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: А-053 Аукција за продају расходованих Основних средстава Блока „Прерада“ у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 28.06.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: Бр. А-051 Аукција за продају неликвидне робе Блока „Истраживање и производња“ у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 28.06.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: А-050 Аукција за продају расходованих Основних средстава у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 28.06.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: A-048 Aукцијa за продају расходованих основних средстава Нафтагас „Нафтни сервиси“ д.о.о. Нови Сад у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 13.06.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: A-047 Aукцијa за продају неликвидне робе Блока „УПС“ у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 13.06.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: A-046 Aукцијa за продају расходованих основних средстава Блока „Промет“ у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 13.06.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: A-045 аукцијa за продају расходованих теретних возила технолошког транспорта у лотовима у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 07.06.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: A-044 аукцијa за продају расходованих основних средстава Блока „Енергетика“ у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 06.06.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: A-043 аукцијa за продају расходованих основних средстава у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 06.06.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: A-042 аукцијa за продају расходованих О.С. у лотовима, у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 06.06.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: A-041 аукцијa за продају расходоване аутоцистерне у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 06.06.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: A-039 аукцијa за продају расходованих основних средстава у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 31.05.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: A-040 аукцијa за продају отпадне гуме у НИС а.д. Нови
Рок за достављање понуда: 31.05.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: A-038 аукцијa за продају расходованих основних средстава у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 31.05.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: A-037 аукцијa за продају расходованих челичних каса у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 31.05.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: A-034 Аукција за продају објеката - непокретности у НИС а.д. Нови Сад (локали, пословни простори, гараже и станови)
Рок за достављање понуда: 29.05.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: A-036 Аукција за продају неликвиднe робe Блока Прерада у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 24.05.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: А-035 Аукција за продају расходованих основних средстава у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 24.05.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: А-033 Аукцијa за продају резервоара и осталих основних средстава у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 24.05.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: А-032 Aукцијa за продају објеката - непокретности НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 10.05.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: А-031 Aукцијa за продају металног отпада у лотовима у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 25.04.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: А-026 Aукцијa за продају расходованих основних средстава у лотовима, у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 25.04.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: А-029 Aукцијa за продају расходованих основних средстава у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 25.04.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: А-030 Aукцијa за продају отпадних каблова у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 25.04.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: А-028 Aукцијa за продају неликвидне робе-отпада у лотовима у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 19.04.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: А-027 Aукцијa за продају расходованих основних средстава, у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 23.04.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: А-025 Aукцијa за продају расходованих „Tubing“ цеви у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 23.04.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: А-024 аукцијa за продају расходованих основних средстава и теретних возила у лотовима у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 19.04.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:

Pages