Аукције

Назив аукције
Рок за достављање понуда
Преузмите документа
Обавештења
Назив аукције: А-013/2014 Аукција за продају неликвидне робе-цеви, Блок „Истраживање и производња“, у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 06.03.2014
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: А-009/2014 Аукција за продају неликвидне робе-метала (цеви), нафтно поље „Бока“ у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 27.02.2014
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: А-011/2014 Аукција за продају неликвидне робе (расходовани резервоари) Блока Промет у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 20.02.2014
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: А-012/2014 Аукција за продају некурентне робе, Блок „Промет“, у лотовима, у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 20.02.2014
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: А-010/2014 Аукција за продају неликвидне робе, Блок „Истраживање и производња“, у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 27.02.2014
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: А-008/2014 Аукција за продају објеката - непокретности у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 27.02.2014
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: А-007/2014 Аукција за продају неликвидне робе у НИС-a а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 13.02.2014
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: А-006/2014 Аукција за продају некуретне робе у лотовима Блока „Прерада“ у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 13.02.2014
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: А-005/2014 Аукција за продају неликвидне робе-отпада у лотовима Блока „Промет“ у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 13.02.2014
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: А-003/2014 Аукција за продају неликвидне робе-отпада НИС-a а.д. Нови Сад у лотовима
Рок за достављање понуда: 31.01.2014
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: А-004/2014 Аукција за продају објеката - непокретности у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 20.02.2014
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: A-002/2014 Aукцијa за продају неликвидне робе Блока „Промет“, у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 23.01.2014
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: A-001/2014 Аукција за продају објеката - непокретности у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 30.01.2014
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: А-103 Аукција за продају објеката - непокретности у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 23.12.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: А-104 Аукција за продају неликвидне робе-отпада у лотовима Блока „Промет“ у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 19.12.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: А-102 Аукција за продају расходованих „Тубинг“ цеви у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 19.12.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: А-101 Аукција за продају неликвидне робе Блока „Прерада“ у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 19.12.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: А-100 Аукција за продају објеката – непокретности у лотовима у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 19.12.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: А-099 Аукција за продају расходованих аутобуса у лотовима у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 06.12.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: А-098 Аукција за продају неликвидне робе „Нафтагас“ Нафтних сервиса, у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 06.12.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: А-097 Аукција за продају расходованих теретних возила технолошког транспорта у лотовима у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 06.12.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: А-095 Аукција за продају објеката - непокретности у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 05.12.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: A-096 Aукција за продају „ДАС“ материјала, неликвидна роба Блока „Промет“ у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 02.12.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: А-094 Аукција за продају неликвидне робе-отпада црног метала Блока „Прерада“ у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 02.12.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: А-093 Аукција за продају неликвидне робе Блока „Прерада“ у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 02.12.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: А-090 Аукција за продају неликвидне робе-отпада у лотовима Блока „Промет“ у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 02.12.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: А-092 Аукција за продају неликвидне робе –расходованих бутан боца Блока „Промет“ у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 18.11.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: А-091 Аукција за продају неликвидне робе Блока „Истраживање и производња“ у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 18.11.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: А-087 Аукција за продају расходованих теретних возила технолошког транспорта у лотовима у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 15.11.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: А-089 Аукција за продају неликвидне робе-отпада у лотовима Блока „Прерада“у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 18.11.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: А-083 Аукција за продају неликвидне робе –расдходовани цевни материјал складишта Елемир у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 12.11.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: А-088 Аукција за продају објеката - непокретности у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 14.11.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: А-086 Аукција за продају неликвидне робе Блока „Прерада“ Рафинерија Нови Сад у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 15.11.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: A-085 Aукција за продају сумпорне киселине Блока „Прерада“ у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 14.11.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: А-084 Аукција за продају неликвидне робе Блока „Промет“ у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 14.11.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: А-082 Аукција за продају неликвидне робе Блока „Промет“ у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 12.11.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: А-080 Аукција за продају објеката - непокретности у НИС а.д. Нови Сад (локали, пословни простори, и станови)
Рок за достављање понуда: 04.11.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: А-081 Аукција за продају расходованих возила у лотовима магацина „Младеновац 1“ у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 12.11.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: А-079 Аукција за продају неликвидне робе у лотовима Блока Прерада у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 30.10.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: А-078 Аукција за продају расходованих теретних возила технолошког транспорта у лотовима у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 24.10.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: A-077 Aукција за продају сумпорне киселине Блока „Прерада“ у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 24.10.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: Bр. A-075 Aукција за продају „ДАС“ материјала, неликвидна роба Блока „Промет“ у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 17.10.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: А-076 Аукција за продају расходованих О.С. са интерних бензинских станица Блока „Промет“ , у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 17.10.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: А-074 Аукција за продају некурентне робе-расходованa ОС амбуланте на Чукарици у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 17.10.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: А-071 Аукција за продају објеката - непокретности у НИС а.д. Нови Сад (локали, пословни простори, и станови)
Рок за достављање понуда: 27.09.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: А-073 Аукција за продају расходованих О.С. са интерних бензинских станица Блока „Промет“ у лотовима, у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 27.09.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: A-072 аукцијa за продају „ДАС“ материјала, неликвиднe робe Блока „Промет“ у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 27.09.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: А-070 Аукција за продају некурентне робе-расходованa ОС амбуланте на Чукарици у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 25.09.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: A-069 Aукцијa за продају објеката – непокретности у НИС а.д. Нови Сад (локали, пословни простори и станови)
Рок за достављање понуда: 13.09.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: А- 068 аукцијa за продају објеката – непокретности у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 29.08.2013
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:

Pages