Аукције

Назив аукције
Рок за достављање понуда
Преузмите документа
Обавештења
Назив аукције: А-003/2015 Аукција за продају неликвидне Блока „Енергетика“, у НИС а.д. Нови Сад.
Рок за достављање понуда: 05.02.2015
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив аукције: А-002/2015 Аукција за продају неликвидне робе у лотовима Блока „Прeрада“, у НИС а.д. Нови Сад.
Рок за достављање понуда: 29.01.2015
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив аукције: А-001/2015 Аукција за продају неликвидне робе зависног друштва „Нафтагас – Технички сервиси д.о.о. Зрењанин“, у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 15.01.2015
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив аукције: А-071/2014 Аукција за продају објеката – непокретности у лотовима у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 25.12.2014
Преузмите документа: Package icon Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив аукције: А-072/2014 Аукција за продају неликвидне рoбе-отпада у лотовима у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 25.12.2014
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив аукције: А-070/2014 Аукција за продају неликвидне имовине-контејнера у лотовима, у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 18.12.2014
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив аукције: N/A
Рок за достављање понуда: 27.11.2014
Преузмите документа: Microsoft Office document icon Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив аукције: A-066/2014 Аукција за продају неликвидне имовине зависног друштва „Нафтагас-Tехнички сервиси“, д.о.о.Зрењанин у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 27.11.2014
Преузмите документа: Package icon
Обавештења:
Назив аукције: А-065/2014 Аукција за продају неликвидне имовине Блока „Прерада“ у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 27.11.2014
Преузмите документа: Package icon Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив аукције: А-064/2014 Аукција за продају објеката - непокретности у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 18.11.2014
Преузмите документа: Package icon Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив аукције: А-063/2014 Аукција за продају некурентне имовине у лотовима Блока „Промет“ у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 13.11.2014
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: А-062/2014 Аукција за продају неликвидне робе у лотовима ЗД „Нафтагас Транспорт“д.о.о, Нови Сад и Блока „Прoмет“ у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 13.11.2014
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: А-061/2014 Аукција за продају неликвидне робе-делова турбине Блока „Прерада“ у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 16.10.2014
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: А-060/2014 Аукција за продају Неликвидне имовине- расходованих тубинг цеви Блока „Истраживање и производња“ у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 09.10.2014
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: А-059/2014 Аукција за продају Неликвидне имовине-шкарта цеви из тубинг центра у Кикинди у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 09.10.2014
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: А-058/2014 Аукција за продају возила у лотовима Блока“Промет”д.о.о.Нови Сад, у НИС а.д.Нови Сад
Рок за достављање понуда: 16.10.2014
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: А-057/2014 Аукција за продају неликвидне имовине Блока „Енергетика“ у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 02.10.2014
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: А-056/2014 Аукција за продају некурентне имовине-расходованих пумпних аутомата у лотовима,, у НИС а.д.Нови Сад
Рок за достављање понуда: 02.10.2014
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: А-055/2014 Аукција за продају неликвидне робе Блока „Истарживање и производња“ у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 25.09.2014
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: А-054/2014 аукцијa за продају возила у лотовима, Блока „Промет”, у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 25.09.2014
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: А-053/2014 Аукција за продају објеката - непокретности у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 25.09.2014
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: А-052/2014 Аукција за продају неликвидне робе у лотовима Блока „Прерада“ у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 18.09.2014
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: А-051/2014 Аукција за продају неликвидне робе из складишта у Младеновцу, у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 04.09.2014
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: А-050/2014 Аукција за продају возила з.д. НАФТАГАС-Транспорт д.о.о. Нови Сад, у НИС а.д.Нови Сад
Рок за достављање понуда: 11.09.2014
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: А-049/2014 Аукција за продају возила у лотовима Блока“Промет”д.о.о.Нови Сад, у НИС а.д.Нови Сад
Рок за достављање понуда: 04.09.2014
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: A-046 Аукција за продају неликвидне робе из складишта у Младеновцу, у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 28.08.2014
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: А-047/2014 Аукција за продају објеката - непокретности у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 28.08.2014
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: А-048/2014 Аукција за продају неликвидне робе зависног друштва „Нафтагас- Тахнички сервиси“, у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 21.08.2014
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: А-045/2014 Аукција за продају возила у лотовима з.д. НАФТАГАС-Транспорт д.о.о. Нови Сад, у НИС а.д.Нови Сад
Рок за достављање понуда: 14.08.2014
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: А-044/2014 Аукција за продају неликвидне имовине-расходованих резервоара на складишту у Рашкој, у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 14.08.2014
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: А 043/2014 Аукцијa за продају старе хартије у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 07.08.2014
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: А-042/2014 Аукција за продају неликвидне робе-месингани вентили за боце за ТНГ
Рок за достављање понуда: 10.07.2014
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: А-041/2014 Аукција за продају објеката - непокретности у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 10.07.2014
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: А-040/2014 Аукција за продају неликвидне робе Блока „Прерада“ у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 03.07.2014
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: А-039/2014 Аукција за продају неликвидне робе и кварцног шљунка у лотовима, зависног друштва“Нафтагас-Нафтни сервиси“. у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 12.06.2014
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: А-038/2014 Аукција за продају објеката - непокретности у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 26.06.2014
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: А-037/2014 Аукција за продају неликвидне робе зависног друштва „Нафтагас-Транспорт“ у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 12.06.2014
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: А-036/2014 Аукција за продају неликвидне робе Блокoва „Прерада“ и „Енергетика“ у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 29.05.2014
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: А-035/2014 Аукција за продају неликвидне робе и кварцног шљунка у лотовима, зависног друштва“Нафтагас-Нафтни сервиси“. у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 29.05.2014
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: А-032/2014 Аукција за продају објеката - непокретности у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 29.05.2014
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: А-029/2014 Аукција за продају неликвидне робе зависног друштва „Нафтагас-Технички сервиси“ у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 22.05.2014
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: А-033/2014 Аукција за продају возила у лотовима Блока“Промет”д.о.о.Нови Сад, у НИС а.д.Нови Сад
Рок за достављање понуда: 22.05.2014
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: А-028/2014 Аукција за продају неликвидне робе Блока „Истарживање и производња“ у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 22.05.2014
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: А-030/2014 Аукција за продају неликвидне робе-отпада (црни метал) у лотовима Блока „Прерада“-Рафинерија Нови Сад у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 15.05.2014
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: А-031/2014 Аукција за продају расходованог возила у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 15.05.2014
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: А-027/2014 Аукција за продају неликвидне робе Блока „Истарживање и производња“ у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 25.04.2014
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: А-026/2014 Аукција за продају расходованих аутобуса, у лотовима, у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 25.04.2014
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: А-025/2014 Аукција за продају објеката - непокретности у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 24.04.2014
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: А-024/2014 Aукцијa за продају неликвидне робе, Блок „Истраживање и производња“ , НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 03.04.2014
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив аукције: А-023/2014 Аукција за продају неликвидне робе Блока „Прерада“ у лотовима у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 03.04.2014
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:

Pages