Аукције

Назив аукције
Рок за достављање понуда
Преузмите документа
Обавештења
Назив аукције: Бр. А-047 Аукција за продају неликвидне робе Блока „Промет“ у НИС а.д. Нови Сад 
Рок за достављање понуда: 01.07.2015
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив аукције: А-046 Аукција за продају дрвeног отпада у лотовима у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 01.07.2015
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив аукције: А-045/2015 Аукција за продају неликвидне робе – амбалажни отпад у лотовима, Блока „Промет“ (регион Београд), у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 01.07.2015
Преузмите документа: Package icon
Обавештења: Aukcija se proglašava neuspelom
Назив аукције: А-042/2015 Аукција за продају непокретности (објеката и земљишта) у лотовима, у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 15.06.2015
Преузмите документа: Package icon
Обавештења: Аукција је поништена!
Назив аукције: А-044/2015 Аукција за продају неликвидне робе – амбалажни отпад у лотовима, Блока „Промет“ (регион Београд), у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 03.06.2015
Преузмите документа: Package icon
Обавештења: Аукција се поништава!
Назив аукције: А-043 Аукција за продају неликвидне робе зависног душтва “Нафтагас Транспорт” у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 03.06.2015
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив аукције: А-041/2015 Аукција за продају неликвидне имовине Блока „Прeрада“ у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 27.05.2015
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив аукције: А-040/2015 Aукцијa за продају неликвидне имовине Блока „Промет“ (зауљена метална бурад), у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 27.05.2015
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив аукције: А-039/2015 Аукција за продају неликвидне робе- расходованих возила Блока Промет , у НИС а.д. Нови Сад.
Рок за достављање понуда: 27.05.2015
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив аукције: А-038/2015 Аукција за продају неликвидне имовине-расходованих основних средстава зависног друштва „Научно-технолошки центар“, д.о.о., НИС „Нафтагас“
Рок за достављање понуда: 19.05.2015
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив аукције: А-037/2015 Аукција за продају неликвидне робе зависног друштва „Нафтагас-Нафтни сервиси“ д.о.о.,Нови Сад
Рок за достављање понуда: 22.05.2015
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив аукције: А-036/2015 Аукција за продају некурентнe имовинe у лотовима Блока „Промет“ у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 22.05.2015
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив аукције: А-035/2015 Аукција за продају Неликвидне роба у лотовима Блока «Прерада», у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 22.05.2015
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив аукције: А-033/2015 Аукција за продају неликвидне имовине-расходоване тубинг цеви и клипне шипке, у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 19.05.2015
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив аукције: А-028/2015 Аукција за продају дрвeног отпада у лотовима у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 12.04.2015
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив аукције: А-032/2015 Аукција за продају неликвидне имовине-контејнера у лотовима, у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 13.05.2015
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив аукције: А-030/2015 Аукција за продају неликвидне робе-месинганих вентила у НИС а.д. Нови Сад.
Рок за достављање понуда: 13.05.2015
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив аукције: А-029/2015 Аукција за продају неликвидне робе Блока „Промет“ (расходоване бутан боце), у НИС а.д. Нови Сад.
Рок за достављање понуда: 13.05.2015
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив аукције: А-027/2015 Аукција за продају у лотовима, расходованих основних средстава зависног друштва „Нафтагас нафтни сервиси“, д.о.о., у НИС а.д. Нови Сад.
Рок за достављање понуда: 29.04.2015
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив аукције: А-026/2015 Аукција за продају Расходована основна средства Блока Истраживање и производња“, у НИС а.д. Нови Сад.
Рок за достављање понуда: 27.04.2015
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив аукције: А-025/2015 Аукција за продају расходованих возила у лотовима, у НИС а.д. Нови Сад.
Рок за достављање понуда: 27.04.2015
Преузмите документа: File
Обавештења: Обавештење Аукција А-025/2015, поништава се!
Назив аукције: А-024/2015 Аукција за продају некурентне имовине-метални отпад, Блока „Прерада“, у НИС а.д. Нови Сад.
Рок за достављање понуда: 27.04.2015
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив аукције: А-023/2015 Аукција за продају неликвидне робе зависног друштва „Нафтагас нафтни сервиси д.о.о. Нови Сад“, у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 16.04.2015
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив аукције: А-022/2015 Аукција за продају неликвидне робе Блока „Прeрада“, у НИС а.д. Нови Сад.
Рок за достављање понуда: 16.04.2015
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив аукције: А-021/2015 Aукцијa за продају неликвидне робе (измењивачи топлоте) у лотовима, Блока „Прeрада“, у НИС а.д. Нови Сад.
Рок за достављање понуда: 16.04.2015
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив аукције: А-020/2015 Аукција за продају објеката - непокретностиу НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 22.04.2015
Преузмите документа: Package icon Microsoft Office document icon
Обавештења: Наручилац одлаже процедуру
Назив аукције: А-019/2015 Аукција за продају расходованих основних средстава, у НИС а.д. Нови Сад.
Рок за достављање понуда: 08.04.2015
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив аукције: А-018/2015 Аукција за продају возила у лотовима Блока“Промет”, у НИС а.д.Нови Сад
Рок за достављање понуда: 08.04.2015
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив аукције: А-017/2015 Аукција за продају некурентне имовине -расходоване утоварне руке Блок „Прерада“, у НИС а.д. Нови Сад.
Рок за достављање понуда: 07.04.2015
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив аукције: А-016/2015 Аукција за продају расходованих возила у лотовима, у НИС а.д. Нови Сад.
Рок за достављање понуда: 07.04.2015
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења: Аукција ће се одржати 09.04.2015 !
Назив аукције: А-015/2015 Аукција за продају неликвидне робе Блока „Прeрада“, у НИС а.д. Нови Сад.
Рок за достављање понуда: 01.04.2015
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив аукције: А-012/2015 Аукција за продају неликвидне робе, у НИС а.д. Нови Сад.
Рок за достављање понуда: 25.03.2015
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив аукције: А-014/2015 Аукција за продају неликвидне робе Блока „Прeрада“, у НИС а.д. Нови Сад.
Рок за достављање понуда: 01.04.2015
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив аукције: А-013/2015 Аукција за продају возила у лотовима Блока“Промет”, у НИС а.д.Нови Сад
Рок за достављање понуда: 25.03.2015
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив аукције: А-011/2015 Аукција за продају објеката - непокретности у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 23.03.2015
Преузмите документа: Package icon Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив аукције: А-010/2015 Аукција за продају неликвидне робе Блока „Прeрада“, у НИС а.д. Нови Сад.
Рок за достављање понуда: 18.03.2015
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив аукције: А-009/2015 Аукција за продају некурентне имовине -расходоване утоварне руке Блок „Прерада“, у НИС а.д. Нови Сад.
Рок за достављање понуда: 18.03.2015
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив аукције: А-008/2015 Аукција за продају неликвидне робе зависног друштва „Нафтагас – Транспорт д.о.о. Нови Сад“, у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 12.02.2015
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив аукције: А-007/2015 Аукција за продају неликвидне робе Блока „Прeрада“, у НИС а.д. Нови Сад.
Рок за достављање понуда: 12.02.2015
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив аукције: А-006/2015 Аукција за продају неликвидне рoбе-отпада у лотовима у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 12.02.2015
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив аукције: А-005/2015 Аукција за продају неликвидне рoбе-отпада у лотовима у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 29.01.2015
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив аукције: А-004/2015 Аукција за продају објеката - непокретности у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 19.02.2015
Преузмите документа: Package icon Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив аукције: А-003/2015 Аукција за продају неликвидне Блока „Енергетика“, у НИС а.д. Нови Сад.
Рок за достављање понуда: 05.02.2015
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив аукције: А-002/2015 Аукција за продају неликвидне робе у лотовима Блока „Прeрада“, у НИС а.д. Нови Сад.
Рок за достављање понуда: 29.01.2015
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив аукције: А-001/2015 Аукција за продају неликвидне робе зависног друштва „Нафтагас – Технички сервиси д.о.о. Зрењанин“, у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 15.01.2015
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив аукције: А-071/2014 Аукција за продају објеката – непокретности у лотовима у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 25.12.2014
Преузмите документа: Package icon Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив аукције: А-072/2014 Аукција за продају неликвидне рoбе-отпада у лотовима у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 25.12.2014
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив аукције: А-070/2014 Аукција за продају неликвидне имовине-контејнера у лотовима, у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 18.12.2014
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив аукције: N/A
Рок за достављање понуда: 27.11.2014
Преузмите документа: Microsoft Office document icon Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив аукције: A-066/2014 Аукција за продају неликвидне имовине зависног друштва „Нафтагас-Tехнички сервиси“, д.о.о.Зрењанин у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 27.11.2014
Преузмите документа: Package icon
Обавештења:

Pages