Аукције

Назив набавке
Рок за достављање понуда
Преузмите документа
Обавештења
Назив набавке: А-025/2015 Аукција за продају расходованих возила у лотовима, у НИС а.д. Нови Сад.
Рок за достављање понуда: 27.04.2015
Преузмите документа: File
Обавештења: Обавештење Аукција А-025/2015, поништава се!
Назив набавке: А-024/2015 Аукција за продају некурентне имовине-метални отпад, Блока „Прерада“, у НИС а.д. Нови Сад.
Рок за достављање понуда: 27.04.2015
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив набавке: А-023/2015 Аукција за продају неликвидне робе зависног друштва „Нафтагас нафтни сервиси д.о.о. Нови Сад“, у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 16.04.2015
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив набавке: А-022/2015 Аукција за продају неликвидне робе Блока „Прeрада“, у НИС а.д. Нови Сад.
Рок за достављање понуда: 16.04.2015
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив набавке: А-021/2015 Aукцијa за продају неликвидне робе (измењивачи топлоте) у лотовима, Блока „Прeрада“, у НИС а.д. Нови Сад.
Рок за достављање понуда: 16.04.2015
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив набавке: А-020/2015 Аукција за продају објеката - непокретностиу НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 22.04.2015
Преузмите документа: Package icon Microsoft Office document icon
Обавештења: Наручилац одлаже процедуру
Назив набавке: А-019/2015 Аукција за продају расходованих основних средстава, у НИС а.д. Нови Сад.
Рок за достављање понуда: 08.04.2015
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив набавке: А-018/2015 Аукција за продају возила у лотовима Блока“Промет”, у НИС а.д.Нови Сад
Рок за достављање понуда: 08.04.2015
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив набавке: А-017/2015 Аукција за продају некурентне имовине -расходоване утоварне руке Блок „Прерада“, у НИС а.д. Нови Сад.
Рок за достављање понуда: 07.04.2015
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив набавке: А-016/2015 Аукција за продају расходованих возила у лотовима, у НИС а.д. Нови Сад.
Рок за достављање понуда: 07.04.2015
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења: Аукција ће се одржати 09.04.2015 !
Назив набавке: А-015/2015 Аукција за продају неликвидне робе Блока „Прeрада“, у НИС а.д. Нови Сад.
Рок за достављање понуда: 01.04.2015
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив набавке: А-012/2015 Аукција за продају неликвидне робе, у НИС а.д. Нови Сад.
Рок за достављање понуда: 25.03.2015
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив набавке: А-014/2015 Аукција за продају неликвидне робе Блока „Прeрада“, у НИС а.д. Нови Сад.
Рок за достављање понуда: 01.04.2015
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив набавке: А-013/2015 Аукција за продају возила у лотовима Блока“Промет”, у НИС а.д.Нови Сад
Рок за достављање понуда: 25.03.2015
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив набавке: А-011/2015 Аукција за продају објеката - непокретности у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 23.03.2015
Преузмите документа: Package icon Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив набавке: А-010/2015 Аукција за продају неликвидне робе Блока „Прeрада“, у НИС а.д. Нови Сад.
Рок за достављање понуда: 18.03.2015
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив набавке: А-009/2015 Аукција за продају некурентне имовине -расходоване утоварне руке Блок „Прерада“, у НИС а.д. Нови Сад.
Рок за достављање понуда: 18.03.2015
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив набавке: А-008/2015 Аукција за продају неликвидне робе зависног друштва „Нафтагас – Транспорт д.о.о. Нови Сад“, у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 12.02.2015
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив набавке: А-007/2015 Аукција за продају неликвидне робе Блока „Прeрада“, у НИС а.д. Нови Сад.
Рок за достављање понуда: 12.02.2015
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив набавке: А-006/2015 Аукција за продају неликвидне рoбе-отпада у лотовима у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 12.02.2015
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив набавке: А-005/2015 Аукција за продају неликвидне рoбе-отпада у лотовима у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 29.01.2015
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив набавке: А-004/2015 Аукција за продају објеката - непокретности у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 19.02.2015
Преузмите документа: Package icon Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив набавке: А-003/2015 Аукција за продају неликвидне Блока „Енергетика“, у НИС а.д. Нови Сад.
Рок за достављање понуда: 05.02.2015
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив набавке: А-002/2015 Аукција за продају неликвидне робе у лотовима Блока „Прeрада“, у НИС а.д. Нови Сад.
Рок за достављање понуда: 29.01.2015
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив набавке: А-001/2015 Аукција за продају неликвидне робе зависног друштва „Нафтагас – Технички сервиси д.о.о. Зрењанин“, у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 15.01.2015
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив набавке: А-071/2014 Аукција за продају објеката – непокретности у лотовима у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 25.12.2014
Преузмите документа: Package icon Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив набавке: А-072/2014 Аукција за продају неликвидне рoбе-отпада у лотовима у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 25.12.2014
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив набавке: А-070/2014 Аукција за продају неликвидне имовине-контејнера у лотовима, у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 18.12.2014
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив набавке: N/A
Рок за достављање понуда: 27.11.2014
Преузмите документа: Microsoft Office document icon Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив набавке: A-066/2014 Аукција за продају неликвидне имовине зависног друштва „Нафтагас-Tехнички сервиси“, д.о.о.Зрењанин у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 27.11.2014
Преузмите документа: Package icon
Обавештења:
Назив набавке: А-065/2014 Аукција за продају неликвидне имовине Блока „Прерада“ у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 27.11.2014
Преузмите документа: Package icon Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив набавке: А-064/2014 Аукција за продају објеката - непокретности у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 18.11.2014
Преузмите документа: Package icon Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив набавке: А-063/2014 Аукција за продају некурентне имовине у лотовима Блока „Промет“ у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 13.11.2014
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив набавке: А-062/2014 Аукција за продају неликвидне робе у лотовима ЗД „Нафтагас Транспорт“д.о.о, Нови Сад и Блока „Прoмет“ у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 13.11.2014
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив набавке: А-061/2014 Аукција за продају неликвидне робе-делова турбине Блока „Прерада“ у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 16.10.2014
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив набавке: А-060/2014 Аукција за продају Неликвидне имовине- расходованих тубинг цеви Блока „Истраживање и производња“ у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 09.10.2014
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив набавке: А-059/2014 Аукција за продају Неликвидне имовине-шкарта цеви из тубинг центра у Кикинди у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 09.10.2014
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив набавке: А-058/2014 Аукција за продају возила у лотовима Блока“Промет”д.о.о.Нови Сад, у НИС а.д.Нови Сад
Рок за достављање понуда: 16.10.2014
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив набавке: А-057/2014 Аукција за продају неликвидне имовине Блока „Енергетика“ у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 02.10.2014
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив набавке: А-056/2014 Аукција за продају некурентне имовине-расходованих пумпних аутомата у лотовима,, у НИС а.д.Нови Сад
Рок за достављање понуда: 02.10.2014
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив набавке: А-055/2014 Аукција за продају неликвидне робе Блока „Истарживање и производња“ у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 25.09.2014
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив набавке: А-054/2014 аукцијa за продају возила у лотовима, Блока „Промет”, у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 25.09.2014
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив набавке: А-053/2014 Аукција за продају објеката - непокретности у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 25.09.2014
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив набавке: А-052/2014 Аукција за продају неликвидне робе у лотовима Блока „Прерада“ у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 18.09.2014
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив набавке: А-051/2014 Аукција за продају неликвидне робе из складишта у Младеновцу, у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 04.09.2014
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив набавке: А-050/2014 Аукција за продају возила з.д. НАФТАГАС-Транспорт д.о.о. Нови Сад, у НИС а.д.Нови Сад
Рок за достављање понуда: 11.09.2014
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив набавке: А-049/2014 Аукција за продају возила у лотовима Блока“Промет”д.о.о.Нови Сад, у НИС а.д.Нови Сад
Рок за достављање понуда: 04.09.2014
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив набавке: A-046 Аукција за продају неликвидне робе из складишта у Младеновцу, у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 28.08.2014
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив набавке: А-047/2014 Аукција за продају објеката - непокретности у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 28.08.2014
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:
Назив набавке: А-048/2014 Аукција за продају неликвидне робе зависног друштва „Нафтагас- Тахнички сервиси“, у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 21.08.2014
Преузмите документа: Package icon Package icon
Обавештења:

Pages