Аукције

Назив аукције
Рок за достављање понуда
Преузмите документа
Обавештења
Назив аукције: А-036/2016 Аукција за продају возила НАФТАГАС - Транспорт д.о.о. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 08.08.2016
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења: Аукција се поништава.
Назив аукције: А-037/2016 Аукција за продају неликвидне робе НАФТАГАС-Технички сервиси д.о.о. Зрењанин
Рок за достављање понуда: 08.08.2016
Преузмите документа: File
Обавештења: Аукција се поништава!
Назив аукције: А-032/2016 Аукција за продају неликвидне имовине - Коришћених тубинга у Блоку Истраживање и производња НИС а.д
Рок за достављање понуда: 20.07.2016
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив аукције: А-033/2016 Аукција за продају возила , Нафтагас-Транспортд.о.о. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 21.07.2016
Преузмите документа: File
Обавештења: Аукција се поништава!
Назив аукције: А-031/2016 Аукција за продају Неликвидне робе НАФТАГАС-Технички сервиси д.о.о. Зрењанин
Рок за достављање понуда: 11.07.2016
Преузмите документа: File
Обавештења: Аукција се поништава!
Назив аукције: А-030/2016 Аукција за продају Неликвидне робе Блока Енергетика, НИС, а.д., Нови Сад
Рок за достављање понуда: 28.06.2016
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив аукције: А-029/2016Аукција за продају непокретности (објеката и земљишта) у лотовима (14 лотова), у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 01.07.2016
Преузмите документа: Package icon Microsoft Office document icon
Обавештења: НИС а.д. Нови Сад, одустаје од процедуре продаје лота бр. 14 (БС Коцељева као пословни простор).
Назив аукције: A-027/2016 Аукција за продају Неликвидне робе (возила у лотовима), Нафтагас-Транспорт д.о.о. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 04.07.2016
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења: НИС а.д. обавештава све потенцијалне учеснике да се предметна возила под редним бројевима 15, 16, 17, 18, 22 и 23 повлаче из аукцијске продаје.
Назив аукције: А-028/2016 Аукција за продају Неликвидне робе, Нафтагас-Транспорт д.о.о., Нови Сад  
Рок за достављање понуда: 15.06.2016
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив аукције: А-026/2016 Аукција за продају Неликвидне робе, Блока Промет НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 14.06.2016
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив аукције: А-025/2016 Аукција за продају Неликвидне робе, ЗД Нафтагас Нафтни Сервиси НИС, а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 14.06.2016
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив аукције: А-024/2016 Аукција за продају Неликвидне робе (сајле) НАФТАГАС-Нафтни сервиси д.о.о. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 14.06.2016
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив аукције: А-022/2016 Аукција за продају непокретности (објеката и земљишта) у лотовима (19 лотова), у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 30.05.2016
Преузмите документа: Package icon Microsoft Office document icon
Обавештења: - Одустаје се од продаје лота бр. 16 (БС Житни Поток)! - Одустаје се од продаје лота бр. 17 (БС Глушци)!
Назив аукције: А-021/2016 Аукција за продају Расходованих основних средстава (инвентар и челична конструкција прилаз “О” пристану), Блок Прерада, НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 16.05.2016
Преузмите документа: File
Обавештења: Аукција се поништава!
Назив аукције: А-023/2016 Аукција за продају Неликвидне робе,Блок Прерада, НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 16.05.2016
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив аукције: А-020/2016 Аукција за продају Неликвидне имовине ЗД Нафтагас Технички Сервиси (Расходовани багер) НИС, а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 16.05.2016
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив аукције: А-019/2016 Аукција за продају неликвидне робе- отпада у лотовима НИС-а, а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 18.05.2016
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења: Обавештавамо потенцијалне Учеснике да је рок за достављање понуда продужен до 18.05.2016. до 12 часова. Такође Вас обавештавамо да је ће Аукција А-019/2016 бити одржана 20.05.2015. у 12 часова.
Назив аукције: А-018/2016 Аукција за продају неликвидне имовине- тубинг и клипне шипке Блока Истраживање и производња НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 26.04.2016
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив аукције: А-017/2016 Аукција за продају Расходованих основних средстава (инвентар и челична конструкција прилаз “О” пристану), Блок Прерада, НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 25.04.2016
Преузмите документа: File
Обавештења: Аукција се поништава!
Назив аукције: А-016/2016 Аукција за продају некурентне имовине- возила у лотовима Блока Промет НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 31.03.2016
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив аукције: А-015/2016 Аукција за продају Неликвидне робе, Блока Прерада НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 23.03.2016
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив аукције: А-014/2016 Аукција за продају Неликвидне имовине (расхладни уређај чилер), Дирекције пословни центар, НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 23.03.2016
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив аукције: А-013/2016 Аукција за продају непокретности (објеката и земљишта) у лотовима, у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 13.04.2016
Преузмите документа: Package icon Microsoft Office document icon
Обавештења: Поступак за Лот 16 биће поновљен.
Назив аукције: А-012/2016 Аукција за продају некурентне имовине- возила у лотовима Блока Промет НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 16.03.2016
Преузмите документа: File
Обавештења: Аукција се поништава!
Назив аукције: А-011/2016 Аукција за продају некурентне имовине- возила у лотовима Блока Промет НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 03.03.2016
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив аукције: А-010/2016 Аукција за продају Неликвидне имовине (расхладни уређај чилер), Дирекције пословни центар, НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 08.03.2016
Преузмите документа: File
Обавештења: Аукција се поништава!
Назив аукције: А-009/2016 Аукција за продају Неликвидне имовине (комплети прве помоћи чији је рок трајања истекао), Блока Промет НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 08.03.2016
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив аукције: А-008/2016 Аукција за продају неликвидне робе истрошени катализатор (равнотежни FCC катализатор настао након деактивације катализатора на постројењу РНП FCC (S-2300) за каталитички крекинг и обраду гасова) Блока „Прерада“ у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 02.03.2016
Преузмите документа: File
Обавештења: Аукција се поништава!
Назив аукције: А-007/2016 Аукција за продају Неликвидне имовине у лотовима (месингани вентили и отпадно јестиво уље), Блока Промет НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 08.03.2016
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив аукције: А-006/2016 Аукција за продају неликвидне робе-истрошени катализатор (равнотежни FCC катализатор настао након деактивације катализатора на постројењу РНП FCC (S-2300) за каталитички крекинг и обраду гасова) Блока „Прерада“ у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 04.02.2016
Преузмите документа: File
Обавештења: Аукција се поништава!
Назив аукције: А-005/2016 Аукција за продају Неликвидне имовине (комплети прве помоћи чији је рок трајања истекао), Блока Промет НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 04.02.2016
Преузмите документа: File
Обавештења: Аукција се поништава!
Назив аукције: А-004/2016 Аукција за продају непокретности (објеката и земљишта) у лотовима, у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 17.02.2016
Преузмите документа: Package icon Microsoft Office document icon
Обавештења: - Рок за достављање понуда за Лот бр.11 и Лот бр. 17, продужен је до 02.03.2016.год до 12:00 часова. Аукција ће се одржати 04.03.2016.год. у 12:00 Часова
Назив аукције: А-003/2016 Аукција за продају Неликвидне имовине-расходована основна средства Блока Промет НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 21.01.2016
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив аукције: А-002/2016 Аукција за продају Неликвидне имовине-расходована основна средства Блока Истраживање и производња НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 21.01.2016
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив аукције: А-001/2016 Аукција за продају неликвидне робе истрошени катализатор (равнотежни FCC катализатор настао након деактивације катализатора на постројењу РНП FCC (S-2300) за каталитички крекинг и обраду гасова) Блока „Прерада“ у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 21.01.2016
Преузмите документа: File
Обавештења: Аукција се поништава!
Назив аукције: А-100/2015 Aукција за продају неликвидне робе Блока „Истраживање и производња“ , у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 28.12.2015
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив аукције: А-102/2015 Аукција за продају неликвидне имовине у лотовима (каблови и метални отпад) у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 24.12.2015
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив аукције: А-101/2015 Аукција за продају неликвидне робе зависног друштва „Нафтагас-Нафтни сервиси“,д.о.о.Нови Сад, НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 22.12.2015
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив аукције: А-099/2015 Аукција за продају неликвидне робе у лотовима Блока „Енергетика“, у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 10.12.2015
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив аукције: А-098/2015 Аукција за продају неликвидне робе у лотовима зависног друштва „Нафтагас-Нафтни сервиси“,д.о.о.Нови Сад, у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 10.12.2015
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив аукције: А-097/2015 Аукција за продају неликвидне робе З.Д. „Нафтагас Технички сервиси“, д.о.о., Зрењанин у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 01.12.2015
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив аукције: А-096/2015 Аукција за продају неликвидне робе Блока „Истраживање и производња“, у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 01.12.2015
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив аукције: А-095/2015 Аукција за продају неликвидне робе зависног друштва „Нафтагас-Tранспорт“, д.о.о.Нови Сад, у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 01.12.2015
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив аукције: А-094/2015 Аукција за продају некурентне имовине–возила, у лотовима, Блока Промет, у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 01.12.2016
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив аукције: А-093/2015 Аукција за продају неликвидне имовине (дубинске пумпе) Блока „Истраживање и производња“, НИС а.д. Нови Сад.
Рок за достављање понуда: 25.11.2015
Преузмите документа: File
Обавештења: Аукција се поништава !
Назив аукције: А-092/2015 Аукција за продају некурентне имовине Блока „Промет“-Линија за ревизију боца, НИС а.д. Нови Сад.
Рок за достављање понуда: 25.11.2015
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив аукције: А-091/2015 Aукција за продају путничких возила НАФТАГАС – Транспорт д.о.о. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 25.11.2015
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив аукције: А-090/2015 Аукција за продају некурентне имовине–возила, у лотовима, Блока Промет, у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 17.11.2015
Преузмите документа: File
Обавештења: Аукција се поништава!
Назив аукције: А-089/2015 Aукција за продају путничких возила НАФТАГАС – Транспорт д.о.о. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 12.11.2015
Преузмите документа: File
Обавештења: Аукција се поништава!
Назив аукције: А-088/2015 Аукција за продају некурентне имовине Блока „Промет“-Линија за ревизију боца, НИС а.д. Нови Сад.
Рок за достављање понуда: 12.11.2015
Преузмите документа: File
Обавештења: Аукција се поништава!

Pages