Аукције

Назив аукције
Рок за достављање понуда
Преузмите документа
Обавештења
Назив аукције: A-035/2017 Аукција за продају некуренте имовине (расходована возила у лотовима) Блока Промет
Рок за достављање понуда: 27.06.2017
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив аукције: А-034/2017 Аукција за продају некуренте имовине (расходована возила у лотовима) Блока Промет у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 09.06.2017
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив аукције: A-033/2017 Аукција за продају непокретности (објеката и земљишта) у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 19.06.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења: Аукција се поништава!
Назив аукције: А032/2017 Аукција за продају неликвидне робе-отпада у лотовима у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 22.05.2017
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив аукције: А-031/2017 Аукција за продају неликвидне робе Блока Прерада у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 17.05.2017
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив аукције: А-030/2017 Аукција за продају неликвидне имовине- отпад (дрво, стакло и пластика) зависног друштва Нафтагас-Нафтни севиси д.о.о. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 10.05.2017
Преузмите документа: File
Обавештења: Аукција се поништава!
Назив аукције: А-029/2017 Аукција за продају неликвидне робе у лотовима зависног друштва Нафтагас-Нафтни севиси д.о.о. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 26.04.2017
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив аукције: А-028/2017 Аукција за продају неликвидне имовине у лотовима-компресори Блока Енергетика у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 26.04.2017
Преузмите документа: File
Обавештења: Аукција се поништава!
Назив аукције: А-027/2017 Аукција за продају неликвидне робе Блока Промет у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 26.04.2017
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив аукције: A-026/2017 Аукција за продају непокретности (објеката и земљишта) у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 05.05.2017
Преузмите документа: Package icon Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив аукције: А-025/2017 Аукција за продају некурентне имовине – расходоване вагон цистерне Блока Промет у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 19.04.2017
Преузмите документа: File
Обавештења: Аукција се поништава!
Назив аукције: А-024/2017 Аукција за продају расходованих основних средстава-отпада у лотовима
Рок за достављање понуда: 24.04.2017
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив аукције: А-023/2017 Аукција за продају неликвидне робе зависног друштва Нафтагас - Технички севиси д.о.о. Зрењанин
Рок за достављање понуда: 10.04.2017
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив аукције: А-022/2017 Аукција за продају некурентне имовине Блока Промет
Рок за достављање понуда: 05.04.2017
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив аукције: А-021/2017 Аукција за продају неликвидне робе зависног друштва Нафтагас - Транспорт д.о.о. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 04.04.2017
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив аукције: А-020/2017 Аукција за продају неликвидне имовине у лотовима зависног друштва Нафтагас–Нафтни севиси д.о.о. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 03.04.2017
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив аукције: А-019/2017 Аукција за продају некурентне имовине – расходоване вагон цистерне Блока Промет у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 28.03.2017
Преузмите документа: File
Обавештења: Аукција се поништава!
Назив аукције: А-018/2017 Аукција за продају неликвидне имовине у лотовима-компресори Блока Енергетика у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 27.03.2017
Преузмите документа: File
Обавештења: Аукција се поништава!
Назив аукције: А-017/2017 Аукција за продају неликвидне имовине Блока Прерада (РНП)-опека у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 15.03.2017
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив аукције: A-016/2017 Аукција за продају непокретности (објеката и земљишта) у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 24.03.2017
Преузмите документа: Package icon Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив аукције: А-015/2017 Аукција за продају некурентне имовине Расходована возила у лотовима Блока Промет у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 06.03.2017
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив аукције: А-014/2017 Аукција за продају неликвидне робе из складишта у Младеновцу у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 06.03.2017
Преузмите документа: File
Обавештења: Аукција се поништава!
Назив аукције: А-013/2017 Аукција за продају некурентне имовине-расходованo возилo Блока Промету НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 06.03.2017
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив аукције: А-011/2017 Аукција за продају неликвидне имовине-расходована основна средства Блока Промет у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 27.02.2017
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив аукције: А-012/2017Аукција за продају неликвидне имовине Блока Прерада (РНП)-опека у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 27.02.2017
Преузмите документа: File
Обавештења:
Назив аукције: А-009/2017 Аукција за продају неликвидне имовине зависног друштва Нафтагас–Нафтни севиси д.о.о. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 17.02.2017
Преузмите документа: File
Обавештења: Аукција се поништава!
Назив аукције: А-008/2017 Аукција за продају неликвидне имовине-расходовани хангар у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 17.02.2017
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив аукције: А-007/2017 Аукција за продају некурентне имовине у лотовима зависног друштва Нафтагас - Технички севиси д.о.о. Зрењанин
Рок за достављање понуда: 17.02.2017
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив аукције: A-010/2017 Аукција за продају непокретности (објеката и земљишта) у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 20.02.2017
Преузмите документа: Package icon Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив аукције: А-006/2017 Аукција за продају некурентне имовинеРасходована возила у лотовима Блока Промет у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 10.02.2017
Преузмите документа: File
Обавештења: Аукција се поништава!
Назив аукције: А-005/2017 Аукција за продају неликвидне робе из складишта у Младеновцу у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 10.02.2017
Преузмите документа: File
Обавештења: Аукција се поништава!
Назив аукције: А-004/2017 Аукција за продају некурентне имовине-Расходована возила у лотовима Блока Промет у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 10.02.2017
Преузмите документа: File
Обавештења: Аукција се поништава!
Назив аукције: А-003/2017 Аукција за продају неликвидне робе Блока Промет у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 06.02.2017
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив аукције: А-002/2017 Аукција за продају неликвидне робе-отпада у лотовима у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 06.02.2017
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив аукције: А-001/2017 Аукција за продају неликвидне робе-отпада у лотовима у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 06.02.2017
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив аукције: Sale of real estates, owned by NIS Petrol EOOD
Рок за достављање понуда: 20.01.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења:
Назив аукције: A-068/2016 Аукција за продају Неликвидне робе Блока Промет
Рок за достављање понуда: 19.12.2016
Преузмите документа: File
Обавештења:
Назив аукције: A-067/2016 Aукцијa за продају неликвидне робе – расходоване вагон цистерне Блока Промет
Рок за достављање понуда: 19.12.2016
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив аукције: А-066/2016 Аукција за продају Некурентне имовине-расходована возила у лотовима Блока Промет
Рок за достављање понуда: 19.12.2016
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив аукције: A-065/2016 Aукциja за продају Неликвидне робе Нафтагас-Нафтни Сервиси
Рок за достављање понуда: 19.12.2016
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив аукције: A-064/2016 Aукцијa за продају Неликвидне имовине-резервоари Блока Промет (Рафинерија нафте Нови Сад)
Рок за достављање понуда: 05.12.2016
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив аукције: А-063/2016 Аукција за продају неликвидне робе Блока Промет
Рок за достављање понуда: 28.11.2016
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења: Аукција ће бити одржана на 8. спрату, у Салону 11. са почетком у 12:30 часова.
Назив аукције: A-062/2016 Aукцијa за продају Неликвидне робе Блока Промет
Рок за достављање понуда: 28.11.2016
Преузмите документа: File
Обавештења: Аукција ће бити одржана на 8. спрату, у Салону 11. са почетком у 12:00 часова.
Назив аукције: А-061/2016 Аукција за продају непокретности (Бензинска станица Алексинац ауто-пут)
Рок за достављање понуда: 12.12.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења:
Назив аукције: A-060/2016 Аукција за продају непокретности (Апартмани Буљарице, Република Црна Гора)
Рок за достављање понуда: 12.12.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења:
Назив аукције: А-059/2016 Аукција за продају расходованих возила у лотовима Блока Промет
Рок за достављање понуда: 21.11.2016
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив аукције: A-058/2016 за продају некурентне имовине Блока Промет
Рок за достављање понуда: 14.11.2016
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив аукције: А-057/2016 Аукција за продају неликвидне робе Нафтагас-Нафтни Сервиси д.о.о. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 14.11.2016
Преузмите документа: File
Обавештења:
Назив аукције: А-056/2016 Аукција за продају расходованих возила у лотовимаБлока Промет НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 02.11.2016
Преузмите документа: File
Обавештења:
Назив аукције: А-055/2016 Аукција за продају расходованих возила у лотовима Блока Промет НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 26.10.2016
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:

Pages