Аукције

Назив набавке
Рок за достављање понуда
Преузмите документа
Обавештења
Назив набавке: А-059/2017 Аукција за продају Приколице цистерне „УТВА“ Тип: ЦП-14НБ 11000Л Ш.01227 зависног друштва Нафтагас-Нафтни сервиси д.о.о. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 06.12.2017
Преузмите документа: File
Обавештења:
Назив набавке: А-058/2017 Аукција за продају некурентне имовине (Машина за хемијско чишћење личне заштитне опреме „TANDEM“ 2 x 15кг) Блока Прерада у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 21.11.2017
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења: Аукција се поништава!
Назив набавке: А-057/2017 Аукција за продају возила у лотовима зависног друштва Нафтагас-Траспорт д.о.о. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 21.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења:
Назив набавке: А-056/2017 Аукција за продају некурентне имовине у лотовима (расходована возила) Блока Промет у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 15.11.2017
Преузмите документа: File
Обавештења:
Назив набавке: А-055/2017 Аукција за продају возила у лотовима зависног друштва Нафтагас-Нафтни сервиси д.о.о. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 15.11.2017
Преузмите документа: File
Обавештења:
Назив набавке: А-054/2017 Аукција за продају некурентне имовине у лотовима (расходована возила) Блока Промет у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 01.11.2017
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив набавке: A-053/2017 Aukcija za prodaju nelikvidne robe Bloka Promet u NIS a.d. Novi Sad
Рок за достављање понуда: 25.10.2017
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив набавке: А-052/2017 Аукција за продају возила у лотовима зависног друштва Нафтагас-Траспорт д.о.о. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 31.10.2017
Преузмите документа: Package icon Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив набавке: А-051/2017 Аукција за продају неликвидне робе (Катализатор) Блока Прерада у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 19.10.2017
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив набавке: А-049/2017 Аукција за продају некурентне имовине у лотовима (расходована возила)
Рок за достављање понуда: 18.10.2017
Преузмите документа: Binary Data
Обавештења:
Назив набавке: A-048/2017 Аукција за продају непокретности (објеката и земљишта) у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 20.10.2017
Преузмите документа: Package icon Microsoft Office document icon
Обавештења: НИС а.д. Одустаје од продаје лота бр. 4, Складиште у Младеновцу
Назив набавке: А-047/2017 Аукција за продају некурентне робе у лотовима Зависног друштва Нафтагас-Нафтни сервиси д.о.о. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 11.10.2017
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив набавке: А-046/2017 Аукција за продају неликвидне робе Блока Енергетика у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 04.10.2017
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив набавке: А-045/2017 Аукција за продају неликвидне робе Зависног друштва Нафтагас-Нафтни сервиси д.о.о. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 21.09.2017
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив набавке: А-044/2017 Аукција за продају неликвидне робе у лотовима Блока Прерада у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 20.09.2017
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив набавке: А-043/2017 Аукција за продају неликвидне имовине Зависног друштва Нафтагас-Транспорт д.о.о. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 20.09.2017
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив набавке: А-042/2017 Аукција за продају некурентне робе (дрвени железнички прагови) Блока Промет у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 20.09.2017
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив набавке: А-041/2017 Аукција за продају некуренте имовине (расходована возила у лотовима) Блока Промет у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 13.09.2017
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив набавке: А-038/2017 Аукција за продају неликвидне робе Блока Промет у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 13.09.2017
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив набавке: A-039/2017 Аукција за продају непокретности (објеката и земљишта) у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 11.08.2017
Преузмите документа: Package icon Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив набавке: А-037/2017 Аукција за продају некуренте имовине (расходована возила у лотовима) Блока Промет у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 17.07.2017
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив набавке: А-036/2017 Аукција за продају неликвидне робе- отпад у лотовима (дрво и пластика) у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 05.07.2017
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив набавке: A-035/2017 Аукција за продају некуренте имовине (расходована возила у лотовима) Блока Промет
Рок за достављање понуда: 27.06.2017
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив набавке: А-034/2017 Аукција за продају некуренте имовине (расходована возила у лотовима) Блока Промет у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 09.06.2017
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив набавке: A-033/2017 Аукција за продају непокретности (објеката и земљишта) у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 19.06.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења: Аукција се поништава!
Назив набавке: А032/2017 Аукција за продају неликвидне робе-отпада у лотовима у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 22.05.2017
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив набавке: А-031/2017 Аукција за продају неликвидне робе Блока Прерада у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 17.05.2017
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив набавке: А-030/2017 Аукција за продају неликвидне имовине- отпад (дрво, стакло и пластика) зависног друштва Нафтагас-Нафтни севиси д.о.о. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 10.05.2017
Преузмите документа: File
Обавештења: Аукција се поништава!
Назив набавке: А-029/2017 Аукција за продају неликвидне робе у лотовима зависног друштва Нафтагас-Нафтни севиси д.о.о. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 26.04.2017
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив набавке: А-028/2017 Аукција за продају неликвидне имовине у лотовима-компресори Блока Енергетика у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 26.04.2017
Преузмите документа: File
Обавештења: Аукција се поништава!
Назив набавке: А-027/2017 Аукција за продају неликвидне робе Блока Промет у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 26.04.2017
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив набавке: A-026/2017 Аукција за продају непокретности (објеката и земљишта) у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 05.05.2017
Преузмите документа: Package icon Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив набавке: А-025/2017 Аукција за продају некурентне имовине – расходоване вагон цистерне Блока Промет у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 19.04.2017
Преузмите документа: File
Обавештења: Аукција се поништава!
Назив набавке: А-024/2017 Аукција за продају расходованих основних средстава-отпада у лотовима
Рок за достављање понуда: 24.04.2017
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив набавке: А-023/2017 Аукција за продају неликвидне робе зависног друштва Нафтагас - Технички севиси д.о.о. Зрењанин
Рок за достављање понуда: 10.04.2017
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив набавке: А-022/2017 Аукција за продају некурентне имовине Блока Промет
Рок за достављање понуда: 05.04.2017
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив набавке: А-021/2017 Аукција за продају неликвидне робе зависног друштва Нафтагас - Транспорт д.о.о. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 04.04.2017
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив набавке: А-020/2017 Аукција за продају неликвидне имовине у лотовима зависног друштва Нафтагас–Нафтни севиси д.о.о. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 03.04.2017
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив набавке: А-019/2017 Аукција за продају некурентне имовине – расходоване вагон цистерне Блока Промет у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 28.03.2017
Преузмите документа: File
Обавештења: Аукција се поништава!
Назив набавке: А-018/2017 Аукција за продају неликвидне имовине у лотовима-компресори Блока Енергетика у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 27.03.2017
Преузмите документа: File
Обавештења: Аукција се поништава!
Назив набавке: А-017/2017 Аукција за продају неликвидне имовине Блока Прерада (РНП)-опека у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 15.03.2017
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив набавке: A-016/2017 Аукција за продају непокретности (објеката и земљишта) у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 24.03.2017
Преузмите документа: Package icon Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив набавке: А-015/2017 Аукција за продају некурентне имовине Расходована возила у лотовима Блока Промет у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 06.03.2017
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив набавке: А-014/2017 Аукција за продају неликвидне робе из складишта у Младеновцу у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 06.03.2017
Преузмите документа: File
Обавештења: Аукција се поништава!
Назив набавке: А-013/2017 Аукција за продају некурентне имовине-расходованo возилo Блока Промету НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 06.03.2017
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив набавке: А-011/2017 Аукција за продају неликвидне имовине-расходована основна средства Блока Промет у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 27.02.2017
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив набавке: А-012/2017Аукција за продају неликвидне имовине Блока Прерада (РНП)-опека у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 27.02.2017
Преузмите документа: File
Обавештења:
Назив набавке: А-009/2017 Аукција за продају неликвидне имовине зависног друштва Нафтагас–Нафтни севиси д.о.о. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 17.02.2017
Преузмите документа: File
Обавештења: Аукција се поништава!
Назив набавке: А-008/2017 Аукција за продају неликвидне имовине-расходовани хангар у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 17.02.2017
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:
Назив набавке: А-007/2017 Аукција за продају некурентне имовине у лотовима зависног друштва Нафтагас - Технички севиси д.о.о. Зрењанин
Рок за достављање понуда: 17.02.2017
Преузмите документа: File Microsoft Office document icon
Обавештења:

Pages