Prodaja nelikvidne robe – otpada

Broj predmeta: P-002-2017 -ZAVRŠENO

Naziv predmeta: PRODAJA NELIKVIDNE ROBE OTPADA-NAFTAGAS TEHNIČKI SERVISI d.o.o. Zrenjanin, Naftagas Naftni servisi d.o.o. Novi Sad, Naftagas Transport d.o.o. Novi Sad

Predmet prodaje: papir, karton, PET, drvo i limenke

Poziv za dostavljanje ponuda sa pratećom dokumentacijom možete preuzeti OVDE.

 

Broj predmeta: P-001-2017 -ZAVRŠENO

Naziv predmeta: PRODAJA NELIKVIDNE ROBE OTPADA- NAFTAGAS TEHNIČKI SERVISI d.o.o. Zrenjanin

Predmet prodaje: otuđenje aluminijuma sa nečistoćama

Poziv za dostavljanje ponuda sa pratećom dokumentacijom možete preuzeti  OVDE.

 

Kontakt osoba za komercijalna pitanja:

Milan Kravić (milan.kravic@nis.eu), tel.: 064 888 8734