Naručilac
Naziv nabavke
Rok za dostavljanje ponuda
Preuzmite dokumenta
Obaveštenja
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Nabavka akumulatorskih baterija OFS KN 2018-105-K
Rok za dostavljanje ponuda: 07.05.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Promet
Naziv nabavke: Nabavka usluga uspostavljanja Sistema upravljanja bezbednošću za železnički prevoz i sertifikaciju lica zaduženog za održavanje teretnih kola u kompaniji NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 03.05.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Renting of BOP Equipment in Romania OFS KN 2018-63
Rok za dostavljanje ponuda: 14.05.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: Nabavka sistema za detekciju gasa OFS KN 104 2018
Rok za dostavljanje ponuda: 30.04.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Nabavka materijala i uslue za sanaciju rezervoara OFS KN 2018-106-K
Rok za dostavljanje ponuda: 20.04.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Prerada
Naziv nabavke: Sistem za monitoring performansi izmenjivača na S-2100 i S-2200
Rok za dostavljanje ponuda: 27.04.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Servis i popravka kompresora OFS KN 2018-96-K
Rok za dostavljanje ponuda: 25.04.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Prerada
Naziv nabavke: Nabavka i ugradnja saobraćajne signalizacije i opreme u skladu sa Projektom saobraćaja i saobraćajne signalizacije unapređenja bezbednosti saobraćaja na deonici Spoljnostarčevačke ulice ispred Rafinerije nafte Pančevo KP 16000 i KP15712/1
Rok za dostavljanje ponuda: 25.04.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Procurement of Spare Parts OFS KN 2018-103
Rok za dostavljanje ponuda: 24.04.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Prerada
Naziv nabavke: Izrada projekta izvedenog objekta za projekat „Integralna tehnička zaštita u RNP“
Rok za dostavljanje ponuda: 24.04.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: ZD NIS Petrol EOOD, Bugarska
Naziv nabavke: Health, Life and Accident Insurance for the employees of NIS Petrol EOOD and Rep. Office of NIS AD in Bulgaria
Rok za dostavljanje ponuda: 16.04.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Nabavka elektromontažnih i instrumentalnih radova OFS KN 2018-102
Rok za dostavljanje ponuda: 13.04.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Promet
Naziv nabavke: Nabavka usluge izrade novih formatnih delova proizvodnih mašina prema novom dizajnu boce 0,5l i 1,5l
Rok za dostavljanje ponuda: 20.04.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
ObaveštenjaProdužen je rok za dostavljanje ponuda
Naručilac: Blok Prerada
Naziv nabavke: Angažovanje brod dizalice
Rok za dostavljanje ponuda: 19.04.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Prerada
Naziv nabavke: Laboratorijski aparat za ispitivanje kompatibilnosti sirovih nafti
Rok za dostavljanje ponuda: 19.04.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Promet
Naziv nabavke: Usluga unapređenja HSE performansi na pontonima 2 i 3 na skladištu Novi Sad – Nabavka i ugradnja zaštitnih gumenih odbojnika za pontonima 2 i 3 na skladištu Novi Sadu
Rok za dostavljanje ponuda: 18.04.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Nabavka zaptivki za pogon Bušotinski servisi OFS KN 2018-95-K
Rok za dostavljanje ponuda: 18.04.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Prerada
Naziv nabavke: Projektantske usluge u 2018. Godini
Rok za dostavljanje ponuda: 17.04.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: NABAVKA USLUGE IZVOĐENJA RADOVA SA NABAVKOM MATERIJALA I OPREME ZA REKONSTRUKCIJU I DOGRADNJU FEKALNE KANALIZACIJE, TEHNOLOŠKE KANALIZACIJE I POSTROJENJA ZA TRETMAN OTPADNIH VODA NA SKLADIŠTU NAFTNIH DERIVATA U NOVOM SADU
Rok za dostavljanje ponuda: 25.04.2018
Preuzmite dokumenta: File
Obaveštenja
Naručilac: ZD NIS Petrol EOOD, Bugarska
Naziv nabavke: Repairing works on railway from Station Kostinbrod to Depot Kostinbrod, incl. rail arrows no.no. 201, 202, 203 and 205
Rok za dostavljanje ponuda: 04.04.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Prerada
Naziv nabavke: Elektromotori za GP1 i GP2
Rok za dostavljanje ponuda: 17.04.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: ZD NIS Petrol SRL, Rumunija
Naziv nabavke: CORING Services for three + one wells - Timis County (Romania
Rok za dostavljanje ponuda: 18.04.2018
Preuzmite dokumenta: File
Obaveštenja
Naručilac: Blok Prerada
Naziv nabavke: Bezazbestne ploče - krovni ugovor
Rok za dostavljanje ponuda: 10.04.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Popravka i servis mašina za toplo pranje OFS KN 2018-99-K
Rok za dostavljanje ponuda: 17.04.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Nabavka mehaničarskog i električarskog alata OFS KN 2018-101
Rok za dostavljanje ponuda: 17.04.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Usluga održavanja viljuškara OFS KN-2018-79-K
Rok za dostavljanje ponuda: 17.04.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Usluga mehaničkog čišćenja i odmašćivanja površina
Rok za dostavljanje ponuda: 05.04.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Nabavka crne i obojene metalurgije i materijala za zavarivanje OFS KN 2018-100
Rok za dostavljanje ponuda: 04.04.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: ZD NIS Petrol EOOD, Bugarska
Naziv nabavke: VPN to all NIS Petrol – premises, Client Wi-Fi Zones
Rok za dostavljanje ponuda: 04.04.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: Kompleksna logistička usluga prevoza bitumena u međunarodnom železničkom transportu - izvoz
Rok za dostavljanje ponuda: 12.04.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Izvođenje radova i rekonstrukcija stanice za snabdevanje gorivom i drugim industrijskim objektima na teritoriji Republike Srbije
Rok za dostavljanje ponuda: 24.04.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
ObaveštenjaRok za dostavljanje ponuda je produžen.
Naručilac: Blok Prerada
Naziv nabavke: LOT 1 – Slavina kuglasta sa oprugom, LOT 2 – Zasun sa reduktorom
Rok za dostavljanje ponuda: 20.04.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
ObaveštenjaProdužen je rok za dostavljanje ponuda
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: Krovno ugovaranje - Nabavka, isporuka, montaža i puštanje u rad sistema za merenja nivoa derivata u rezervoarima za potrebe izgradnje stanica za snabdevanje gorivom na teritoriji Republike Srbije
Rok za dostavljanje ponuda: 16.04.2018
Preuzmite dokumenta: File
Obaveštenja
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Iznajmljivanje automatskih hidrauličnih klešta OFS KN 2018-82
Rok za dostavljanje ponuda: 04.04.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Popravka i servis mašina za toplo pranje 2018-52-K
Rok za dostavljanje ponuda: 04.04.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Nabavka crne metalurgije OFS KN 2018-88
Rok za dostavljanje ponuda: 28.03.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Energetika
Naziv nabavke: Usluga godišnjeg servisa gorionika tipa TF DDZG – 260, proizvod kompanije „Saaske“
Rok za dostavljanje ponuda: 05.04.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Prerada
Naziv nabavke: Nabavka bicikala
Rok za dostavljanje ponuda: 04.04.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Prerada
Naziv nabavke: Lampa baterijska ručna prenosna, lampa prenosna akumulatorska u Ex izvedbi
Rok za dostavljanje ponuda: 04.04.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Prerada
Naziv nabavke: Instrumenti za ispitivanje elektroopreme
Rok za dostavljanje ponuda: 04.04.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: NIS Petrol doo Banja Luka / G - Petrol doo, Sarajevo
Naziv nabavke: Mjerenje produkcija i montaža Drive Cafe brend elemenata na Gazprom i NIS Petrol benzinskim stanicama na teritoriji Bosne i Hercegovine
Rok za dostavljanje ponuda: 05.04.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Nabavka opreme za potrebe NAFTAGAS Tehnički servisi doo OFS KN 2018-86
Rok za dostavljanje ponuda: 03.04.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: Održavanje higijene u NIS ad i ćerkama firmama
Rok za dostavljanje ponuda: 02.04.2018
Preuzmite dokumenta: File
Obaveštenja
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Servis i popravka klima uređaja
Rok za dostavljanje ponuda: 02.04.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Obezbeđivanje ulaska u posed na Projektu 3D seizmičkih istraživanja Turija 4 i Ada Mol
Rok za dostavljanje ponuda: 26.03.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Promet
Naziv nabavke: Nabavka usluge štampanja, savijanja, koričenja i uvezivanje u jemstvenik tehničke dokumentacije (IDR, PGD, PZI, PIO, IDP elaborati, studije, analize i dr.) za izgradnju stanica za snabdevanje gorivom (SSG) – KROVNI UGOVOR
Rok za dostavljanje ponuda: 30.03.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Nabavka usluge servisa i popravke kardana, poluosovina i upornih spona OFS KN 2018-76-K
Rok za dostavljanje ponuda: 30.03.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Promet
Naziv nabavke: Nabavka fleksibilnih creva
Rok za dostavljanje ponuda: 30.03.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_Isporuka građevinskog materijala za teritoriju Požarevca
Rok za dostavljanje ponuda: 20.03.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
ObaveštenjaRok za dostavljanje ponuda je produžen
Naručilac: Blok Promet
Naziv nabavke: Usluga nabavke i brendiranja promotivnih poklona za potrebe marketing kampanje – zaštitnici od sunca.
Rok za dostavljanje ponuda: 22.03.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja