Naručilac
Naziv nabavke
Rok za dostavljanje ponuda
Preuzmite dokumenta
Obaveštenja
Naručilac: Blok Energetika
Naziv nabavke: L_Analiza motornog ulja za potrebe bloka Energetika lokacija Energana Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 06.04.2017
Preuzmite dokumenta: File
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_Drumski prevoz bitumena do ino-kupaca
Rok za dostavljanje ponuda: 06.04.2017
Preuzmite dokumenta: File
Obaveštenja
Naručilac: Blok Promet
Naziv nabavke: Usluge nabavke, izrade, isporuke i ugradnje mobilijara prodajnog, servisnog prostora i terase na stanicama za snabdevanje gorivom Blok Prometa u NIS Petrol brendu na teritoriji Republike Srbije u toku 2017. godine“ - krovni ugovor
Rok za dostavljanje ponuda: 07.04.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Promet
Naziv nabavke: Nabavka, isporuka, montaža i puštanje u rad gastro opreme i bele tehnike za potrebe izgradnje stanica za snabdevanje gorivom Bloka Promet u NIS Petrol brendu – Krovni ugovor
Rok za dostavljanje ponuda: 07.04.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Promet
Naziv nabavke: Nabavka, isporuka, montaža i puštanje u rad televizora sa nosačem za potrebe izgradnje stanica za snabdevanje gorivom Bloka Promet u NIS Petrol brendu, na teritoriji Republike Srbije u toku 2017 godine
Rok za dostavljanje ponuda: 07.04.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Promet
Naziv nabavke: Nabavka, transport, montaža, ugradnja i puštanje u rad automatskog kafe aparata, na stanicama za snabdevanje gorivom Bloka Promet u NIS Petrol brendu, na teritoriji Republike Srbije
Rok za dostavljanje ponuda: 07.04.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Promet
Naziv nabavke: Usluga nabavke, izrade, isporuke i ugradnje neutralne opreme prodajnog i servisnog prostora na stanicama za snabdevanje gorivom Bloka Promet u NIS Petrol brendu, na teritoriji Republike Srbije u toku 2017.godine
Rok za dostavljanje ponuda: 07.04.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_Service of stabilization of near-wellbore zone
Rok za dostavljanje ponuda: 12.04.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_Izrada Studije opravdanosti sa idejnim rešenjem za povezivanje malih objekata na hidrotermalni sistem Kanjiža“ za potrebe Bloka Energetika
Rok za dostavljanje ponuda: 13.04.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_Sanacija i adaptacija prostorija Odeljenja za tehnološki transport (OTT) Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 03.04.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_Nabavka usluge „realizacija prikaza podataka sa ABB NGC 8206 i Elster FC1 u Mernoj platformi JP Srbijagas
Rok za dostavljanje ponuda: 31.03.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_Realizacija radova na zatvaranju jednog bazena na Deponiji otpadne isplake u Novom Miloševu
Rok za dostavljanje ponuda: 05.04.2017
Preuzmite dokumenta: File
Obaveštenja
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Angažovanje izvođača za iznajmljivanje opreme, mehaničko čišćenje i hemisjko pranje industrijske opreme u NIS a.d. za potrebe NAFTAGAS Tehnički servisi doo, Zrenjanin
Rok za dostavljanje ponuda: 07.04.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_Ugradnja strajnera i loptastih slavina na punilištima TNG-a
Rok za dostavljanje ponuda: 07.04.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_Rekonstrukcija dalekovoda na napajanje NP Elemir i NP Turija
Rok za dostavljanje ponuda: 05.04.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_Rekonstrukcija trafostanica STS A3 NP Elemir
Rok za dostavljanje ponuda: 04.04.2017
Preuzmite dokumenta: File
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: Nabavka Primavera licenci
Rok za dostavljanje ponuda: 29.03.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_Elektronski portal za distribuciju dokumenata komintentima
Rok za dostavljanje ponuda: 03.04.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: Rekonstrukcija i izgradnja Sistema za zaštitu od požara na SS-I Velebit
Rok za dostavljanje ponuda: 06.04.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Prerada
Naziv nabavke: Fabrication and delivery of the Filter Unit of FA-2601 vessel
Rok za dostavljanje ponuda: 13.04.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Promet
Naziv nabavke: Nabavka usluge izrade majica i kačketa
Rok za dostavljanje ponuda: 07.04.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Istraživanje i proizvodnja
Naziv nabavke: L_Projekat analize sa planom konsultacija za unapređenje korišćenja Autodesk 3D softvera
Rok za dostavljanje ponuda: 28.03.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Istraživanje i proizvodnja
Naziv nabavke: L_Uspostavljanje linkova za prenos podataka
Rok za dostavljanje ponuda: 29.03.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_Nabavka usluge rekonstrukcije trafostanica
Rok za dostavljanje ponuda: 04.05.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
ObaveštenjaProdužen je rok za dostavljanje ponuda
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_Zamena košuljice kompresora GB-302C u Rafineriji nafte Pančevo – ključ u ruke
Rok za dostavljanje ponuda: 13.04.2017
Preuzmite dokumenta: File
Obaveštenja
Naručilac: Blok Promet
Naziv nabavke: L_Izrada light box panela na NIS Petrol benzinskim stanicama
Rok za dostavljanje ponuda: 24.03.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Prerada
Naziv nabavke: Technical support for the following process units in Pančevo Oil Refinery: Hydrogen Generation Unit (S-5000), Spent Acid Regeneration Unit (S-4700) and Naphtha Hydrotreating Unit (S-400).
Rok za dostavljanje ponuda: 04.04.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: Service for cleaning well tubing from parafin usign mechanical pig
Rok za dostavljanje ponuda: 04.04.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Prerada
Naziv nabavke: Rotametri i senzor temperature
Rok za dostavljanje ponuda: 04.04.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Prerada
Naziv nabavke: Ultrazvučni uređaj za proveru ispravnosti rada odvajača kondenzata
Rok za dostavljanje ponuda: 04.04.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_Petrotechnical in-house group trainings at NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 28.03.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Istraživanje i proizvodnja
Naziv nabavke: L_Proširenje alarmnog sistema pogona TNG i integracija D-27A na DCS
Rok za dostavljanje ponuda: 03.04.2017
Preuzmite dokumenta: File
Obaveštenja
Naručilac: Blok Istraživanje i proizvodnja
Naziv nabavke: L_Proširenje ESD sistema
Rok za dostavljanje ponuda: 03.04.2017
Preuzmite dokumenta: File
Obaveštenja
Naručilac: Blok Istraživanje i proizvodnja
Naziv nabavke: L_Zamena dotrajalog MCC1.1 novim po sistemu „ključ u ruke“
Rok za dostavljanje ponuda: 03.04.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_Training “ Workover and Isolation Works in Oil and Gas Wells“
Rok za dostavljanje ponuda: 28.03.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_Izrada kompletne tehničke dokumentacije za potrebe ishodovanja rešenja o odobrenju izvođenja radova, prijave i izvođenja radova za projekat: Rekonstrukcija industrijskog koloseka / Produženje železničke vage u okviru industrijskog koloseka u RNP
Rok za dostavljanje ponuda: 03.04.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Promet
Naziv nabavke: Nabavka i isporuka plivajuće zaustavne brane na Kanalu Dunav-Tisa-Dinav kod Novog Sad– na bunker stanici Novi Sad u Bloku „Promet“
Rok za dostavljanje ponuda: 31.03.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Nabavka autoelektrike
Rok za dostavljanje ponuda: 31.03.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Prerada
Naziv nabavke: Izrada i isporuka rezernih segmenata vazdušnih hladnjaka EC-2101 ( 5 kom ) na osnovu projektnog zadatka
Rok za dostavljanje ponuda: 31.03.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Prerada
Naziv nabavke: Mašinska obrada materijala – godišnji ugovor za 2017 godinu
Rok za dostavljanje ponuda: 31.03.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Prerada
Naziv nabavke: Neutralizacija rezervoara FB-2602
Rok za dostavljanje ponuda: 24.03.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Prerada
Naziv nabavke: Izrada projektno-tehničke dokumentacije za Službu elektroenergetike
Rok za dostavljanje ponuda: 31.03.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Prerada
Naziv nabavke: Pumpa pneumatska membranska
Rok za dostavljanje ponuda: 31.03.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_Ugradnja ventila sigurnosti za rasterećenje cevovoda u Manipulaciji i izrada izveštaja generisanih iz Schneider Electric BOSS
Rok za dostavljanje ponuda: 07.04.2017
Preuzmite dokumenta: File
ObaveštenjaProdužen je rok za dostavljanje ponuda
Naručilac: Blok Promet
Naziv nabavke: L_Izrada tehničke dokumentacije za izvođenje radova na rekonstrukciji instalacija i opreme na pontonu na bunker stanici u Prahovu
Rok za dostavljanje ponuda: 24.03.2017
Preuzmite dokumenta: File
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: Krovno ugovranje za nadogradnju i proširenje postojeće IT Enterprise infrastrukturne, serverske, prateće opreme i usluga
Rok za dostavljanje ponuda: 03.04.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Promet
Naziv nabavke: L_Ugradnja i montaža pumpnih automata
Rok za dostavljanje ponuda: 24.03.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Energetika
Naziv nabavke: L_Rekonstrukcija vibracionog monitoringa rashladnog monitoringa na rashladnom tornju EF-9132 u Energani Pančevo po sistemu „ključ u ruke“
Rok za dostavljanje ponuda: 24.03.2017
Preuzmite dokumenta: File
Obaveštenja
Naručilac: Blok Istraživanje i proizvodnja
Naziv nabavke: L_Zamena glikolne pumpe na GR-101
Rok za dostavljanje ponuda: 30.03.2017
Preuzmite dokumenta: File
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_Sakupljanje, transport i deponovanje otpada – Zemlja i kamen koji sadrže opasne supstance
Rok za dostavljanje ponuda: 20.03.2017
Preuzmite dokumenta: File
Obaveštenja