Naručilac
Naziv nabavke
Rok za dostavljanje ponuda
Preuzmite dokumenta
Obaveštenja
Naručilac: Blok Prerada
Naziv nabavke: Nabavka mehaničkih zaptivača na pumpama S-2400
Rok za dostavljanje ponuda: 06.10.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Prerada
Naziv nabavke: Servisiranje analizatora tačke rose na sušačima kompresora za instrumentalni vazduh
Rok za dostavljanje ponuda: 29.09.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Nabavka cevne armature za kapitalni remont FB-0902
Rok za dostavljanje ponuda: 28.09.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Gumiranje OFS KN 2017-81-K
Rok za dostavljanje ponuda: 05.10.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_Nabavka usluge generalnog remonta kogeneracionog seta proizvođača Cummins Power Generation i usluga redovnog održavanja u periodu od 2 godine“ za potrebe Bloka Energetika
Rok za dostavljanje ponuda: 11.10.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Nabavka crne metalurgije, potrošnog materijala i alata
Rok za dostavljanje ponuda: 27.09.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_Građevinski radovi za potrebe Bloka Energetika u 2018. godini
Rok za dostavljanje ponuda: 06.10.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Nabavka građevinskog materijala i termotehničkke instalacije za izgradnju SSG za potrebe NAFTAGAS Tehnički servisi doo
Rok za dostavljanje ponuda: 27.09.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: ZD NIS Petrol SRL, Rumunija
Naziv nabavke: Invitation for participation in tender for Directional drilling services and bits for deviated well in Timis county
Rok za dostavljanje ponuda: 06.10.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: ZD NIS Petrol SRL, Rumunija
Naziv nabavke: Drilling fluid and engineering services for deviated well in Timis county
Rok za dostavljanje ponuda: 06.10.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: ZD NIS Petrol SRL, Rumunija
Naziv nabavke: Cement services on deviated well in Timis county area ( Romania)”
Rok za dostavljanje ponuda: 06.10.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: ZD NIS Petrol SRL, Rumunija
Naziv nabavke: Purchasing Casing for deviated well in Timis county (Romania)
Rok za dostavljanje ponuda: 06.10.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_Dogradnja ME Velebit 3 - povezivanje ME velebit 3B sa akumulatorom toplote i kotlarnicom
Rok za dostavljanje ponuda: 11.10.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Promet
Naziv nabavke: Usluga adaptacije pumpne stanice 340 na skladištu naftnih derivata Smederevo
Rok za dostavljanje ponuda: 04.10.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Promet
Naziv nabavke: Nabavka poklona za zimsku nagradnu akciju „Instant Win“ na NIS Petrol i Gazprom benzinskim stanicama
Rok za dostavljanje ponuda: 29.09.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Nabavka vatrogasne pumpe i prenosnog protivpožarnog monitoraza potrebe zavisnog društva NAFTAGAS-Naftni servisi doo OFS KN 2017-86
Rok za dostavljanje ponuda: 04.10.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Energetika
Naziv nabavke: L_Usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije URP povezivanja objekta „ Vila Aleksandar“ na Paliću sa HTS Pj-1/H u cilju snabdevanja termalnom vodom za potrebe grejanja objekta i punjenja bazena za potrebe bloka Energetika Usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije URP povezivanja objekta „Tehnocoop“ na Paliću sa HTS Pj-1/H u cilju snabdevanja termalnom vodom za potrebe grejanja objekta i punjenja bazena za potrebe bloka Energetika Usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije URP povezivanja termalnog bazena na Paliću sa HTS Pj-2/H u cilju snabdevanja termalnom vodom za punjenje bazena
Rok za dostavljanje ponuda: 27.09.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_Adaptacija elektroenergetskog napajanja i rezervnog izvora napajanja na US Nadrljan
Rok za dostavljanje ponuda: 29.09.2017
Preuzmite dokumenta: File
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_Sanacija rezervoara R1 I R3 sa ugradnjom plivajućih usisa - Jermenovci
Rok za dostavljanje ponuda: 03.10.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_Izrada tehno ekonomske analize varijantnih rešenja zamene dve postojeće napojne pumpe i izrade tehničke dokumentacije za adaptaciju/rekonstrukciju za odabrano rešenje u Energani Rafinerije nafte Pančevo
Rok za dostavljanje ponuda: 10.10.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Prerada
Naziv nabavke: Uređaj "CIVACON 8800E" za blokadu prepunjavanja i proveru uzemljenja cisterni na Autopunilištu
Rok za dostavljanje ponuda: 03.10.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Prerada
Naziv nabavke: Automatski aparat - Mikroseparometar za određivanje separacionih karakteristika vode u mlaznom gorivu JET A1 prema zahtevu standarda ASTM D 3948
Rok za dostavljanje ponuda: 26.09.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: ZD NIS Petrol EOOD, Bugarska
Naziv nabavke: Delivery and installation of UPS devices for the for the needs of 3 petrol stations
Rok za dostavljanje ponuda: 26.09.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Promet
Naziv nabavke: Usluga izrade paketa tehničke dokumentacije u skladu sa Zakonom o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama, za potrebe utvrđivanja/proširenja lučkih područja, upisa u upisnik lučkih operatera i pribavljanja energetskih licenci za bunker stanice kompanije NIS ad Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 02.10.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_Mašinsko montažni radovi za potrebe Naftagas-tehnički servisi
Rok za dostavljanje ponuda: 25.09.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Servisiranje i održavanje autocisterni za potrebe Naftagas Transporta OFS KN 2017-89
Rok za dostavljanje ponuda: 25.09.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Opremanje autocisterni sistemima protiv smrzavanja nadgradnje vozila za potrebe Naftagas Transporta OFS KN 2017-88
Rok za dostavljanje ponuda: 25.09.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_Zamena balastnih potrošača (load banks) radi povećanja električne snage kogeneracionih elektrana „Velebit 1“ i Velebit 2“ po modelu „ključ u ruke“
Rok za dostavljanje ponuda: 22.09.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_Nabavka usluge izvođenja radova sa nabavkom i isporukom materijala i opreme za potrebe rekonstrukcije male elektrane Velebit 3B“ za potrebe Bloka Energetika
Rok za dostavljanje ponuda: 06.10.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Alat za bušotinske servise - 87
Rok za dostavljanje ponuda: 06.10.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: Nabavka kejzinga i tubinga za 2018.godinu
Rok za dostavljanje ponuda: 29.09.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_Drumski prevoz bitumena do Kupca na teritoriji Kosova i Metohije“ za potrebe Bloka Promet
Rok za dostavljanje ponuda: 20.09.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Promet
Naziv nabavke: L_Nabavka usluge isporuke i ugradnje vazdušnih zavesa
Rok za dostavljanje ponuda: 22.09.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_Isporuka i ugradnja materijala (po jediničnim cenama) i izvođenje radova na zameni dela cevovoda sirove vode u Bloku 9 RNP
Rok za dostavljanje ponuda: 04.10.2017
Preuzmite dokumenta: File
Obaveštenja
Naručilac: Blok Istraživanje i proizvodnja
Naziv nabavke: L_SERVIS DEA CUMMINS -UPS-SU-OPEX LFO-60-09-NT-17
Rok za dostavljanje ponuda: 25.09.2017
Preuzmite dokumenta: File
Obaveštenja
Naručilac: Blok Istraživanje i proizvodnja
Naziv nabavke: L_Nabavka usluge LFO – 2017-UPS-SU-LFO-CAP-2537-PV-51-1
Rok za dostavljanje ponuda: 21.09.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Istraživanje i proizvodnja
Naziv nabavke: L_Servis DEA –WILSON
Rok za dostavljanje ponuda: 25.09.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Prerada
Naziv nabavke: Nabavka delova kompresora GB 2401, 2402
Rok za dostavljanje ponuda: 27.09.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_Usluga generalnog remonta kompresorske jedinice Sertco za komprimovanje gasa na proizvodnom objektu Investitora
Rok za dostavljanje ponuda: 18.09.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Prerada
Naziv nabavke: Nabavka tragača i testera elektroenergetskih kablova i električarske torbe sa alatom
Rok za dostavljanje ponuda: 26.09.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Nabavka retajnera - 83
Rok za dostavljanje ponuda: 26.09.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: ZD NIS Petrol EOOD, Bugarska
Naziv nabavke: Replacement of MPD with Combo dispenser on FS Pazardjik/Bulgaria
Rok za dostavljanje ponuda: 19.09.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Istraživanje i proizvodnja
Naziv nabavke: Nabavka laboratorijskih hemikalija i potrošnog materijala za NTC
Rok za dostavljanje ponuda: 09.10.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Promet
Naziv nabavke: L_Štampa i isporuka samolepljivih folija za obeležavanje i označavanje listicama opasnosti prema pravilniku RID i ostalih samolepljivih folija.
Rok za dostavljanje ponuda: 18.09.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Prerada
Naziv nabavke: L_Usluga luke za skladištenje opreme
Rok za dostavljanje ponuda: 18.09.2017
Preuzmite dokumenta: File
Obaveštenja
Naručilac: Blok Prerada
Naziv nabavke: Izolacioni aparat prenosni SCOTT crevni
Rok za dostavljanje ponuda: 25.09.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: N/A
Rok za dostavljanje ponuda: 19.09.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
ObaveštenjaProdužen je rok za dostavljanje ponuda
Naručilac: Blok Promet
Naziv nabavke: Usluga produkcije sport polica „G drive“
Rok za dostavljanje ponuda: 15.09.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_Drumski prevoz GM-1 iz RN Pančevo do kupca u Rumuniji - Kluž“ za potrebe Bloka Promet
Rok za dostavljanje ponuda: 13.09.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_Drumski prevoz GM-1 iz RN Pančevo do kupca u Mađarskoj – Aerodrom Budimpešta
Rok za dostavljanje ponuda: 11.09.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja