Naručilac
Naziv nabavke
Rok za dostavljanje ponuda
Preuzmite dokumenta
Obaveštenja
Naručilac: Blok Promet
Naziv nabavke: Nabavka usluge „Uslužno punjenje i pakovanje G-Drive proizvoda u „Doypack“ ambalaži – sa kapicom“ zapremine od 3 litra
Rok za dostavljanje ponuda: 06.03.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_Unapređenje dela infrastrukture u skladištu SSO Bloka UPS u Elemiru po principu „ključ u ruke“
Rok za dostavljanje ponuda: 08.03.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Promet
Naziv nabavke: Izbor izvođača za pružanje usluge tehničkog pregleda objekta - stanica za snabdevanje gorivom (SSG) na teritoriji Republike Srbije koje će biti izgrađene u toku 2017. godine
Rok za dostavljanje ponuda: 10.03.2017
Preuzmite dokumenta: File
Obaveštenja
Naručilac: Blok Promet
Naziv nabavke: Nabavka studije prodaje goriva na tržištima zemalja Centralnoistočne i Jugoistočne Evrope
Rok za dostavljanje ponuda: 10.03.2017
Preuzmite dokumenta: File
Obaveštenja
Naručilac: Blok Prerada
Naziv nabavke: Revitalizacija S-2450- instrumentalna oprema
Rok za dostavljanje ponuda: 10.03.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Prerada
Naziv nabavke: Elektro motori
Rok za dostavljanje ponuda: 10.03.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: Održavanje higijene u objektima NIS a.d. Novi Sad i ćerkama firmama
Rok za dostavljanje ponuda: 09.03.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Promet
Naziv nabavke: L_Održavanje vozila u radionicama i na terenu marke ROHR Bloka Promet za 2017
Rok za dostavljanje ponuda: 03.03.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: Kompleksna logistička usluga prevoza nafte, naftnih derivata, prirodnog gasa i derivata prirodnog gasa – TNG-a u međunarodnom železničkom transportu (uvoz – izvoz)
Rok za dostavljanje ponuda: 09.03.2017
Preuzmite dokumenta: File
Obaveštenja
Naručilac: Blok Energetika
Naziv nabavke: L_Usluga antikorozivne zaštite na tekućem održavanju Hidrotermalnih i kogeneracionih sistema za 2017 godinu
Rok za dostavljanje ponuda: 01.03.2017
Preuzmite dokumenta: File
Obaveštenja
Naručilac: Blok Energetika
Naziv nabavke: L_Održavanje zelenih i parkovskih površina u Bloku Energetika (Energana Pančevo, Energana Novi Sad i u delu Hidrotermalnih sistema)
Rok za dostavljanje ponuda: 01.03.2017
Preuzmite dokumenta: File
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_Sanacija i adaptacija prostorija Odeljenja za tehnološki transport (OTT) Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 03.03.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_"Kreiranje izveštaja“ i „Kreiranje efektnih izveštaja u Excell-u
Rok za dostavljanje ponuda: 27.02.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_Finansijska pismenost za prodavce
Rok za dostavljanje ponuda: 27.02.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_Atestacija opreme za rad
Rok za dostavljanje ponuda: 28.02.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_Maintenance of packers with the associated equipment and engineering and technical support in the performance of work (technical supervision), as well as organization of equipment delivery to the Customer’s premises
Rok za dostavljanje ponuda: 21.03.2017
Preuzmite dokumenta: File
Obaveštenja
Naručilac: Blok Prerada
Naziv nabavke: Zamena klinastog remenog prenosa sa zupčastim remenim prenosom na ventilatorima S-2100
Rok za dostavljanje ponuda: 14.03.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Prerada
Naziv nabavke: Set za popravku zaptivača EagleBurgmann
Rok za dostavljanje ponuda: 06.03.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_Nabavka UPS uređaja sa pratećim uslugama povezivanja i montaže
Rok za dostavljanje ponuda: 27.02.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Promet
Naziv nabavke: L_Nabavka usluge popravke kosačica za 2017. godinu.
Rok za dostavljanje ponuda: 27.02.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: Nabavka predformi
Rok za dostavljanje ponuda: 06.03.2017
Preuzmite dokumenta: File
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_Ugradnja kotlova za grejanje na skladištu TNG Novi Sad i ND Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 28.02.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Promet
Naziv nabavke: Pružanje usluge overavanja podzemnih rezervoara volumetrijskom metodom
Rok za dostavljanje ponuda: 03.03.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Promet
Naziv nabavke: Nabavka sigurnosnih sistema za Blok promet
Rok za dostavljanje ponuda: 03.03.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: ZD NIS Petrol EOOD, Bugarska
Naziv nabavke: Food supply for gastro zone in the working gas stations owned by NIS Petrol EOOD on the territory the Republic of Bulgaria
Rok za dostavljanje ponuda: 02.03.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_Montaža i demontaža skela za potrebe Bloka Istraživanje i proizvodnja
Rok za dostavljanje ponuda: 24.02.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_Nabavka usluge preventivnog održavanja UPS uređaja
Rok za dostavljanje ponuda: 23.02.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_Izgradnja postrojenja za proizvodnju i distribuciju komprimovanog prirodnog gasa na SSG Žarkovo 2 - K.O. Čukarica
Rok za dostavljanje ponuda: 14.03.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Nabavka alata za potrebe ZD NAFTAGAS Tehnički servisi doo
Rok za dostavljanje ponuda: 22.02.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_Study of the hot water system at RNP
Rok za dostavljanje ponuda: 03.03.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Prerada
Naziv nabavke: Remont lokomotive SCHÖMA 5756
Rok za dostavljanje ponuda: 01.03.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Promet
Naziv nabavke: Košenje trave i održavanje zelenih površina na objektima Bloka Promet za 2017 godinu
Rok za dostavljanje ponuda: 24.02.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_Rekonstrukcija rezervoara FB-0805
Rok za dostavljanje ponuda: 07.03.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Prerada
Naziv nabavke: Spojnica membranska kontaktora DC2601/2
Rok za dostavljanje ponuda: 01.03.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Prerada
Naziv nabavke: Vršenje stručnog nadzora na investicionom projektu Blok Prerada "Razvoj rafinerijske prerade u NIS a.d. Novi Sad"
Rok za dostavljanje ponuda: 15.03.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_Prevoz vode Jazak, reklamnog i repromatrijala materijala u Republici Srbiji i inostranstvu
Rok za dostavljanje ponuda: 21.02.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_Antikorozivna zaštita spoljnih površina rezervoara R11 na skladištu ND Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 21.02.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_Izrada elaborata o zonama opasnosti za potrebe odobrenja lokacije, projekata elektro instalacija, elaborata zaštite od požara i glavnog projekta zaštite od požara koji su deo tehničke dokumentacije za dogradnju postrojenja za istakanjekomprimovanog prirodnog gasa (KPG) na SSG Žarkovo 2
Rok za dostavljanje ponuda: 21.02.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_Nabavka materijala i izvođenje radova na projektu investicionog održavanja „Zamena pratećeg grejanja na instrumentima elektro grejanjem“
Rok za dostavljanje ponuda: 27.02.2017
Preuzmite dokumenta: File
Obaveštenja
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Nabavka usluge reparacije delova pumpi
Rok za dostavljanje ponuda: 27.02.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Nabavka usluge izrade rezervnih delova procesne opreme i rezervni delovi od grafita za pumpe
Rok za dostavljanje ponuda: 27.02.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Nabavka usluge izrade rezervnih delova za hidraulična klešta
Rok za dostavljanje ponuda: 27.02.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Promet
Naziv nabavke: L_Nabavka usluge popravke kosačica za 2017. godinu.
Rok za dostavljanje ponuda: 17.02.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_Asfaltiranje saobraćajnica na skladištima
Rok za dostavljanje ponuda: 20.02.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Promet
Naziv nabavke: Nabavka kancelarijskog materijala za Blok Promet
Rok za dostavljanje ponuda: 24.02.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Promet
Naziv nabavke: Fleksibilnila creva za rad vagon pretakališta na SND Novi Sad i Požega Blok Promet za 2017.g
Rok za dostavljanje ponuda: 24.02.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Promet
Naziv nabavke: Usluga izrade antistatik poda u punionici boca na Skladištu TNG u Čačku
Rok za dostavljanje ponuda: 24.02.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Promet
Naziv nabavke: Nabavka rezervnih delova za vitalne sisteme na skladištima
Rok za dostavljanje ponuda: 24.02.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_Kvantitativna i kvalitativna kontrola sirove nafte i derivata nafte u zemlji i inostranstvu i kontrole uslovnosti prevoznih sredstava
Rok za dostavljanje ponuda: 17.02.2017
Preuzmite dokumenta: File
Obaveštenja
Naručilac: Blok Energetika
Naziv nabavke: L_Usluga interventnog održavanja opreme pod pritiskom
Rok za dostavljanje ponuda: 17.02.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja