Naručilac
Naziv nabavke
Rok za dostavljanje ponuda
Preuzmite dokumenta
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_Izrada pristupnih puteva i platoa kod bušotina na teritoriji Kikinde, Mokrina i Majdana metodom cemente stabilizacije“ za potrebe Bloka Istraživanje i proizvodnja
Rok za dostavljanje ponuda: 01.08.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_Vršenje stručnog nadzora u toku izvođenja radova na projektu Sanacija konvektivnog isparivača kotla BF-9501 u Energani Pančevo
Rok za dostavljanje ponuda: 27.07.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: Isporuka opreme i materijala, izvođenje radova i izrada Projekta izvedenog objekta za projekat „Unapređenje gromobranske instalacije u RNP“
Rok za dostavljanje ponuda: 11.08.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_
Rok za dostavljanje ponuda: 27.07.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_Zamena oštećene i nedostajuće termoizolacije na opremi u Rafineriji Nafte Pančevo
Rok za dostavljanje ponuda: 25.07.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Promet
Naziv nabavke: Usluga revitalizacije kotlarnice na skladištu ND Smederevo
Rok za dostavljanje ponuda: 02.08.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Energetika
Naziv nabavke: L_Popravka mernih instrumenata
Rok za dostavljanje ponuda: 27.07.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_Nabavka i isporuka glavne opreme, usluga povezivanja i puštanja u rad stanice za komprimovani prirodni gas (KPG) na lokaciji opštine Novi Beograd – SSG Blok 45
Rok za dostavljanje ponuda: 11.08.2017
Preuzmite dokumenta: File
Obaveštenja
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Sanacija skladišta za hemikalije na proizvodnom objektu SGS Martonoš i limarske usluge za potrebe NAFTAGAS - Tehnički servisi d.o.o. Zrenjanin
Rok za dostavljanje ponuda: 26.07.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Popravka i servis radnih mašina za potrebe zavisnog društva Naftagas –Tehnički servisi – Pogon Izgradnja
Rok za dostavljanje ponuda: 03.08.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_Projekat rekonstrukcije industrijskog koloseka u krugu RNP
Rok za dostavljanje ponuda: 10.08.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Promet
Naziv nabavke: Nabavka usluge izrade projektne dokumentacije za izgradnju čelične platforme za vagon cisterne sa nadstrešnicom na skladištima ND Novi Sad, Beograd i Niš
Rok za dostavljanje ponuda: 02.08.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_ Rentiranje gravimetra
Rok za dostavljanje ponuda: 25.07.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Izvođenje radova na rekonstrukciji stanice za snabdevanje gorivom za potrebe ZD NAFTAGAS Tehnički servisi doo
Rok za dostavljanje ponuda: 28.07.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Nadzor nad elektroradovima za potrebe NAFTAGAS Tehnički servisi
Rok za dostavljanje ponuda: 26.07.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Nabavka materijala za sanaciju skladišta za hemikalije na proizvodnom objektu SGS Martonoš za potrebe ZD NAFTAGAS Tehnički servisi doo
Rok za dostavljanje ponuda: 26.07.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_
Rok za dostavljanje ponuda: 27.07.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Prerada
Naziv nabavke: LOT 1 - Slavine kuglaste; LOT 2 - Ventili i zasuni
Rok za dostavljanje ponuda: 02.08.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Prerada
Naziv nabavke: Lim 2 mm MONEL 400
Rok za dostavljanje ponuda: 02.08.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Istraživanje i proizvodnja
Naziv nabavke: L_Usluga održavanja softverskog paketa „Dspace“ u projektu razvoja baze podataka THINKER
Rok za dostavljanje ponuda: 25.07.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_Atestacija opreme za rad - ispitivanje opreme za rad sa aspekta bezbednosti i zdravlja na radu
Rok za dostavljanje ponuda: 25.07.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Prerada
Naziv nabavke: Rezervni delovi za upravljačke sisteme
Rok za dostavljanje ponuda: 09.08.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Istraživanje i proizvodnja
Naziv nabavke: L_Izbor imenovanog tela za razvrstavanje,ocenjivanje usaglašenosti I ispitivanje opreme pod pritiskom
Rok za dostavljanje ponuda: 21.07.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Istraživanje i proizvodnja
Naziv nabavke: L_Otkrivanje i snimanje trase i dubine postojećih podzemnih instalacija sa unošenjem podataka u geodetske podloge i elektro šeme
Rok za dostavljanje ponuda: 28.07.2017
Preuzmite dokumenta: File
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_Zaštita peći u slučaju isticanja gasa na postrojenjima RNP
Rok za dostavljanje ponuda: 02.08.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Prerada
Naziv nabavke: Regeneracija solventa na seriji S-3600 u RNP
Rok za dostavljanje ponuda: 08.08.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_GRP za razradu i eksploataciju ugljovodonika naftnog polja Kasidol
Rok za dostavljanje ponuda: 24.07.2017
Preuzmite dokumenta: File
Obaveštenja
Naručilac: Blok Prerada
Naziv nabavke: Ugradnja CEMS-a na S-5000 u RNP
Rok za dostavljanje ponuda: 07.08.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_Projekat rekonstrukcije industrijskog koloseka u krugu RNP
Rok za dostavljanje ponuda: 07.08.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Prerada
Naziv nabavke: Izrada i isporuka dvojne ukrsne (engleske) skretnice na drvenim pragovima
Rok za dostavljanje ponuda: 07.08.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Istraživanje i proizvodnja
Naziv nabavke: L_Usluga izrade projekta izvedenog stanja katodne zaštite
Rok za dostavljanje ponuda: 26.07.2017
Preuzmite dokumenta: File
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_Građevinski radovi za potrebe Bloka Energetika
Rok za dostavljanje ponuda: 25.07.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: N/A
Rok za dostavljanje ponuda: 27.07.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
ObaveštenjaProdužen je rok za dostavljanje ponuda
Naručilac: Blok Prerada
Naziv nabavke: Filteri „Faudi“
Rok za dostavljanje ponuda: 28.07.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_Drumski prevoz GM-1 iz RN Pančevo do kupca u Rumuniji - Kluž
Rok za dostavljanje ponuda: 18.07.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Iznajmljivanje (rentiranje) mobilnih jedinica video nadzora OFS KN 2017-49
Rok za dostavljanje ponuda: 27.07.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_Wireless pristup internetu
Rok za dostavljanje ponuda: 19.07.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Promet
Naziv nabavke: L_Sanacija akcidentnih situacija
Rok za dostavljanje ponuda: 21.07.2017
Preuzmite dokumenta: File
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_UPGRADE WINGUARD sistema za monitoring dojave požara i detekcije gasa u RNP” – ključ u ruke
Rok za dostavljanje ponuda: 28.07.2017
Preuzmite dokumenta: File
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_Investor Relations Website Maintenance
Rok za dostavljanje ponuda: 19.07.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_Vršenje stručnog tehničkog nadzora u toku izvođenja radova na projektu Sanacija konvektivnog isparivača kotla BF-9501 u Energani Pančevo
Rok za dostavljanje ponuda: 19.07.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_Izvođenje građevinskih radova na izradi sistema za monitoring i postavljanje specijalne folije za izolaciju deponija
Rok za dostavljanje ponuda: 17.07.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Energetika
Naziv nabavke: L_Mehaničko i hemijsko čišćenje rezervoara za skladištenje mazuta FB-0902 i rezervoara za skladištenje visbrekovanog benzina FB-0901 u okviru projekta kapitalni remont rezervoara FB-0902
Rok za dostavljanje ponuda: 18.07.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: Rekonstrukcija sistema za zaštitu od požara na NP Boka
Rok za dostavljanje ponuda: 25.07.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_Usluga ugradnje i puštanje u rad separatora, pijezometara i merača protoka i izradu projektno – tehničke dokumentacije na 16 SSG Bloka Promet“ za potrebe Bloka PRO
Rok za dostavljanje ponuda: 20.07.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Promet
Naziv nabavke: L_Nabavka usluge izrade Projektno-tehničke dokumentacije čelične nadstrešnice za transportna vozila na kompleksu OTT Niš.
Rok za dostavljanje ponuda: 20.07.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_Godišnje održavanje automatskog sistema monitoringa energetskog bilansa Bloka Energetika
Rok za dostavljanje ponuda: 25.07.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
ObaveštenjaProdužen je rok za dostavljanje ponuda
Naručilac: Blok Istraživanje i proizvodnja
Naziv nabavke: L_Izrada, isporuka i montaža duplog poda za potrebe NTC-a
Rok za dostavljanje ponuda: 13.07.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_Izrada projekta za uspostavljanje uklopne šeme sa dvostranim napajanjem na 0,4 kV nivou u TS L i TS R
Rok za dostavljanje ponuda: 17.07.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Istraživanje i proizvodnja
Naziv nabavke: L_Nabavka usluge sistematskih, specijalističkih i oftalmoloških pregleda zaposlenih NTC-a
Rok za dostavljanje ponuda: 21.07.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja