Naručilac
Naziv nabavke
Rok za dostavljanje ponuda
Preuzmite dokumenta
Obaveštenja
Naručilac: Blok Promet
Naziv nabavke: Usluga sanacije saobraćajnice i ugradnja vodonepropusne septičke jame na SSG Ada
Rok za dostavljanje ponuda: 06.07.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Prerada
Naziv nabavke: Internals for Top Section of Atmospheric Tower DA-2101 and relevant accessories
Rok za dostavljanje ponuda: 06.07.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Nabavka ležajeva
Rok za dostavljanje ponuda: 05.07.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Promet
Naziv nabavke: Usluga organizacije promotivnih događaja
Rok za dostavljanje ponuda: 05.07.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Prerada
Naziv nabavke: Sanacija – crpljenje ugljovodonika iz pijezometarske mreže
Rok za dostavljanje ponuda: 28.06.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Rentiranje sistema kontrole parametara bušenja i sistema video nadzora, za potrebe Naftagas naftnih servisa - 146
Rok za dostavljanje ponuda: 03.07.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Popravka radnih mašina JCB, CAT, BOMAG za potrebe zavisnog društva NAFTAGAS-Tehnički Servisi doo -142
Rok za dostavljanje ponuda: 03.07.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Nabavka materijala za sanaciju PPZ sistema STNG Čačak i STNG Beograd KN 141
Rok za dostavljanje ponuda: 19.06.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Nabavka pripremaka KN 134
Rok za dostavljanje ponuda: 03.07.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Nabavka rezervnih delova za Pogon Bušenje OFS KN 2018-143
Rok za dostavljanje ponuda: 26.06.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Prerada
Naziv nabavke: Nabavka opreme i materijala i izvođenje radova na remontu GB-5001
Rok za dostavljanje ponuda: 02.07.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Prerada
Naziv nabavke: Ležaji (aksijalni) za SULZER pumpe
Rok za dostavljanje ponuda: 02.07.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Prerada
Naziv nabavke: Segmenti ispune kolone i pritisne rešetke
Rok za dostavljanje ponuda: 02.07.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Prerada
Naziv nabavke: Elektromaterijal – REMONT 2019.god
Rok za dostavljanje ponuda: 22.06.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Prerada
Naziv nabavke: Rezervni delovi NUOVO PIGNONE za GB 502B - REMONT 2019
Rok za dostavljanje ponuda: 22.06.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Prerada
Naziv nabavke: Spirometalni zaptivači – REMONT 2019.god
Rok za dostavljanje ponuda: 22.06.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Prerada
Naziv nabavke: Prekidači, detektori uzemljenja i elektronika
Rok za dostavljanje ponuda: 22.06.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Prerada
Naziv nabavke: Nabavka delova proizvođača Metso (LOT 1), Flowserve (LOT 2) i Samson (LOT 3)
Rok za dostavljanje ponuda: 22.06.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Prerada
Naziv nabavke: Rezervni delovi za stacionarnu opremu LOT 1 - 7 - REMONT
Rok za dostavljanje ponuda: 22.06.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Priprema, organizacija, nadzor i kontrola kvaliteta remontnih radova za potrebe kapitalnog remonta 2019. godine, za potrebe NAFTAGAS - Tehnički servisi d.o.o. Zrenjanin, OFS KN 2018-140-K
Rok za dostavljanje ponuda: 21.06.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Nabavka materijala, opreme i rezervnih delova za potrebe kapitalnog remonta
Rok za dostavljanje ponuda: 20.06.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: ZD NIS Petrol EOOD, Bugarska
Naziv nabavke: Isporuka, montaža i servisiranje automatskih kafe aparata za tople napitke na benzinskim stanicama u vlasništvu NIS Petrol EOOD, Bugarska
Rok za dostavljanje ponuda: 21.06.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
ObaveštenjaProdužen je rok za dostavljanje ponuda
Naručilac: Blok Prerada
Naziv nabavke: Ulje
Rok za dostavljanje ponuda: 19.06.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Promet
Naziv nabavke: Nabavka uređaja za duvanje pneumatika i samouslužnih usisivača na stanicama za snabdevanje gorivom Bloka Promet
Rok za dostavljanje ponuda: 14.06.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Nabavka potrošnog materijala za potrebe kapitalnog remonta u Rafineriji nafte Pančevo
Rok za dostavljanje ponuda: 18.06.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Promet
Naziv nabavke: Nabavka usluge distribucije reklamnog - promo materijala i promo opreme (kurirske usluge)
Rok za dostavljanje ponuda: 14.06.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Servis kompresora OFS KN 2018-140-K
Rok za dostavljanje ponuda: 18.06.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Kalibracija sistema za detekciju gasa, servis sistema, montaža i nulto puštanje sistema u rad - 139-K
Rok za dostavljanje ponuda: 18.06.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Prerada
Naziv nabavke: Koalescer filterska jedinica za posude FA-2610 i FA-2611
Rok za dostavljanje ponuda: 29.06.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
ObaveštenjaProdužen je rok za dostavljanje ponuda
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Nabavka brusno-reznog materijala i klingerita za kapitalni remont
Rok za dostavljanje ponuda: 15.06.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Promet
Naziv nabavke: Nabavka usluga zamene neispravnog merača protoka na pontonu 1 u skladištu ND Smederevo
Rok za dostavljanje ponuda: 13.06.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Istraživanje i proizvodnja
Naziv nabavke: LOT 2-Trasiranje cevovoda za 2018-202.godina i LOT 3-Ispitivanje stanja katodne zaštite i izolacione opreme za 2018-2020. godina
Rok za dostavljanje ponuda: 27.06.2018
Preuzmite dokumenta: File
ObaveštenjaProdužen je rok za dostavljanje ponuda
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Nabavka usluge demontaže, ispitivanja, sanacije i montaže armature za potrebe kapitalnog remonta
Rok za dostavljanje ponuda: 13.06.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: NIS Petrol doo Banja Luka / G - Petrol doo, Sarajevo
Naziv nabavke: Marketing - Zakup medija
Rok za dostavljanje ponuda: 07.06.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Prerada
Naziv nabavke: Nabavka radnih kožnih fotelja za korišćenje 24 sata , (24/7)
Rok za dostavljanje ponuda: 12.06.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Prerada
Naziv nabavke: Oprema za određivanje sadržaja ukupnih sedimenata vrućom filtracijom u rezidualnim uljima za loženje - postupak određivanja posle starenja prema zahtevima standarda ISO 10307-1 i ISO 10307-2 sa pratećim priborom
Rok za dostavljanje ponuda: 12.06.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: ZD NIS Petrol EOOD, Bugarska
Naziv nabavke: Delivery of Densitometer for warehouse Kostinbrod
Rok za dostavljanje ponuda: 13.06.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
ObaveštenjaProdužen je rok za dostavljanje ponuda
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Ispitivanje rotorskih upuštača za potrebe kapitalnog remonta RNP OFS KN 130-2018-K
Rok za dostavljanje ponuda: 11.06.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Usluga ispitivanja visokonaponskih transformatora za potebe kapitalnog remonta RNP OFS KN 2018-129-K
Rok za dostavljanje ponuda: 11.06.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: Usluga montaže / demontaže elektro pratećeg grejanja za potrebe kapitalnog remonta u RNP OFS KN 2018-128-K
Rok za dostavljanje ponuda: 11.06.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Usluga remonta elektromotora za potrebe kapitalnog remonta RNP OFS KN 2018-127-K
Rok za dostavljanje ponuda: 11.06.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Iznajmljivanje dizel kompresora za potrebe kapitalnog remonta RNP OFS KN 126-2018-K
Rok za dostavljanje ponuda: 11.06.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Usluga iznajmljivanja dizel agregata za poterbe kapitalnog remonta RNP OFS KN 125-2018-K
Rok za dostavljanje ponuda: 11.06.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Angažovanje pumpi visokog pritiska za pranje opreme za potrebe kapitalnog remonta RNP OFS KN 2018-124-K
Rok za dostavljanje ponuda: 19.06.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
ObaveštenjaRok za dostavu ponuda je produžen
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: Zamena 6kV razvodnih postrojenja u trafo stanicama TS Estara, TS Enova i TS G
Rok za dostavljanje ponuda: 15.06.2018
Preuzmite dokumenta: File
Obaveštenja
Naručilac: Blok Prerada
Naziv nabavke: Nabavka materijala za projekat zamene niskolegiranih cevovoda na S-2200
Rok za dostavljanje ponuda: 08.06.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Logistic support for business activities in Romania
Rok za dostavljanje ponuda: 31.05.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Nabavka usluge geodetski radovi
Rok za dostavljanje ponuda: 07.06.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Nabavka usluge elektromontažni i instrumentalni radovi OFS KN 2018-132-K
Rok za dostavljanje ponuda: 26.06.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
ObaveštenjaProdužen je rok za dostavljanje ponuda
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Mehaničko čišćenje opreme za potrebe remontnih aktivnosti na postrojenjima Bloka Prerada tokom kapitalnog remonta
Rok za dostavljanje ponuda: 07.06.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja