Naručilac
Naziv nabavke
Rok za dostavljanje ponuda
Preuzmite dokumenta
Obaveštenja
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Materijal za zavarivanje za potrebe ZD Tehnički servisi i ZD Naftni servisi
Rok za dostavljanje ponuda: 16.06.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_Usluga angažovanja autocisterne sa vozačem za sipanje EURO DIZELA u dizel elektro agregate
Rok za dostavljanje ponuda: 29.05.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Energetika
Naziv nabavke: L_Ugradnja zaštitnih rešetki na difuzorima ventilatora rashladnog tornja EF-9132 za potrebe bloka Energetika lokacija Energana Pančevo
Rok za dostavljanje ponuda: 29.05.2017
Preuzmite dokumenta: File
Obaveštenja
Naručilac: Blok Promet
Naziv nabavke: Nabavka usluge merenja, produkcija i montaža brend elemenata naftnih derivata na NIS Petrol benzinskim stanicama
Rok za dostavljanje ponuda: 31.05.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: Isporuka opreme i materijala, izvođenje radova, i puštanje u rad istema za pranje ejektorskog gasa na S-2200 kao i usluge reatestacije po Atex i PED direktivi i prvog pregleda opreme u Ex zaštiti
Rok za dostavljanje ponuda: 20.06.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Promet
Naziv nabavke: Nabavka usluge izrade brendiranih poklona
Rok za dostavljanje ponuda: 05.06.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Istraživanje i proizvodnja
Naziv nabavke: L_
Rok za dostavljanje ponuda: 26.05.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Promet
Naziv nabavke: L_Usluga angažovanja korpe za potrebe montaža.
Rok za dostavljanje ponuda: 31.05.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Energetika
Naziv nabavke: L Usluga izrade i montaže panela za dozir pumpe na rashladnim tornjevima EF-9131 i EF-9132 za potrebe bloka Energetika lokacija Energana Pančevo
Rok za dostavljanje ponuda: 30.05.2017
Preuzmite dokumenta: File
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_Kapitalni remont turbogeneratora TG-9601 u Energani Pančevo
Rok za dostavljanje ponuda: 06.06.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Energetika
Naziv nabavke: L_Zamena komunikacione kartice u trafo-stanici TS220/6/6kV
Rok za dostavljanje ponuda: 29.05.2017
Preuzmite dokumenta: File
Obaveštenja
Naručilac: Blok Promet
Naziv nabavke: L_Nabavka promo zaštitinih maski za mobilne telefone
Rok za dostavljanje ponuda: 29.05.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Promet
Naziv nabavke: L_Usluga remonta podizno prelazne rampe (pasarele) na utovarnoj istovarnim mestima na skladištima Bloka Promet HD Novi Sad, ND Beograd, ND Smederevo, ND Niš i ND Požega.
Rok za dostavljanje ponuda: 29.05.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_Izrada urbanističko-tehničke i tehničke dokumentacije za potrebe realizacije projektno-istraživačke faze za nabavku i ugradnju topilice za polimer modifikovani bitumen na Skladištu nafte Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 09.06.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Prerada
Naziv nabavke: Izrada i isporuka rezernih segmenata vazdušnih hladnjaka EC-2602 ( 4 kom ) na osnovu projektnog zadatka
Rok za dostavljanje ponuda: 02.06.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: ZD NIS Petrol SRL, Rumunija
Naziv nabavke: Invitation for participation in Open tender for Project Design Service And Manufacturing, Delivery, Installation, And Commissioning Of Mobile Oil Well Production Testing Unit And Mobile Gas Well Production Testing Unit For Use In Romania
Rok za dostavljanje ponuda: 09.06.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: ZD NIS Petrol SRL, Rumunija
Naziv nabavke: Invitation for participation in Open tender for Project Design Service And Manufacturing, Delivery, Installation, And Commissioning Of Mobile Oil Well Production Testing Unit And Mobile Gas Well Production Testing Unit For Use In Romania
Rok za dostavljanje ponuda: 19.06.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_Izrada pristupnog puta i platoa bušotine El-83 za bušaće postrojenje ID-6 metodom cemente stabilizacije
Rok za dostavljanje ponuda: 24.05.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Promet
Naziv nabavke: L_Montaža novogodišnje dekoracije BS za Novu 2018. godinu
Rok za dostavljanje ponuda: 26.05.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_Izrada tehničke dokumentacije i ishodovanje dozvola za zamenu rezervoara za skladištenje H2SO4 u Energani Pančevo
Rok za dostavljanje ponuda: 25.05.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_Prevoz rasute robe (industrijska ulja) autocisternama u unutrašnjem drumskom saobraćaju“ za potrebe Direkcije Maziva
Rok za dostavljanje ponuda: 24.05.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_USLUGA ANGAŽOVANJA AUTOCISTERNE SA VOZAČEM ZA SIPANJE EURO DIZELA U DIZEL ELEKTRO AGREGATE
Rok za dostavljanje ponuda: 24.05.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Nabavka pneumatika sa vulkanizerskim uslugama i skladištenjem pneumatika na motornim vozilima za potrebe NAFTAGAS – Transporta d.o.o. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 29.05.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Promet
Naziv nabavke: Nabavka, montaža, demontaža, puštanje u rad i servisiranje sistema za centralizovano upravljanje multimedijalnim sadržajem na SSG "Digital signage"
Rok za dostavljanje ponuda: 08.06.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Promet
Naziv nabavke: Nabavka usluge izrade majica i kačketa
Rok za dostavljanje ponuda: 02.06.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Promet
Naziv nabavke: Nabavka usluge produkcije promo opreme
Rok za dostavljanje ponuda: 01.06.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: Ugradnja on-line analizatora za destilaciju i za tačku zamućenja na liniji dizela sa MHC/DHT-a po principu ključ u ruke
Rok za dostavljanje ponuda: 14.06.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Energetika
Naziv nabavke: L_Godišnje održavanje kompresora tip ZR55 7,5 FF proizvođača Atlas Copco
Rok za dostavljanje ponuda: 23.05.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_Investiociono održavanje rezervoara FB-0804 - zamena poda i krova“ za potrebe Bloka Prerada
Rok za dostavljanje ponuda: 26.05.2017
Preuzmite dokumenta: File
Obaveštenja
Naručilac: ZD NIS Petrol SRL, Rumunija
Naziv nabavke: Provision of Brand Elements Manufacture, Delivery and Installation Services at Gazprom Branded Petrol Stations in Romania”
Rok za dostavljanje ponuda: 26.05.2017
Preuzmite dokumenta: File
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_Sanacija saobraćajnica na benzinskim stanicama
Rok za dostavljanje ponuda: 23.05.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Energetika
Naziv nabavke: L_RADOVI ZA ISPITIVANJE, DEFEKTACIJU I SERVISIRANJE ZAŠTITNIH PREKIDAČA SEKUNDARA TRANSFORMATORA I SPOJNOG POLJA U CA I CB POSTROJENJU ENERGANE PANČEVO PROIZVOĐAČA OPREME ABB
Rok za dostavljanje ponuda: 22.05.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_Projekat za izvođenje radova na investicionom održavanju na postojećem kotlovskom postrojenju BF – 9602 radi popravke odnosno zamene oštećenih delova kompezatora na vezi dimovodnog kanala i ekonomajzera i obezbeđenju lakšeg pristupa pojedinim delovima kotlovskog postrojenja
Rok za dostavljanje ponuda: 30.05.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_Povećanje funkcionalnosti prezentacione i komunikacione IT
Rok za dostavljanje ponuda: 19.05.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_Izgradnja sistema za paljenje baklje na SS1 Velebit
Rok za dostavljanje ponuda: 02.06.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
ObaveštenjaProdužen je rok za dostavljanje ponuda
Naručilac: Blok Energetika
Naziv nabavke: L_Ispitivanje vibracionog stanja sistema elektromotor –reduktor -ventilator na rashladnom tornju EF-9132 u Energani Pančevo
Rok za dostavljanje ponuda: 19.05.2017
Preuzmite dokumenta: File
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_Ugradnja termoizolacije na instrumentima i impulsnim vodovima na S - 200“
Rok za dostavljanje ponuda: 26.05.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Promet
Naziv nabavke: L_Usluga ispitivanja i periodična overavanja mernih sredstava na teretnim vozilima (gravitaciona metoda) i vanrednog ispitivanja i overavanja mernih sredstava na Skladištima naftnih derivata i TNG-a i u Bloku Promet u 2017. godini
Rok za dostavljanje ponuda: 05.06.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
ObaveštenjaRok za dostavljanje ponuda je produžen samo za LOT 3
Naručilac: Blok Promet
Naziv nabavke: L_Montaža novogodišnje dekoracije BS za Novu 2018. godinu
Rok za dostavljanje ponuda: 17.05.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Promet
Naziv nabavke: L_Usluga premeštanja i programiranja računara merne opreme.
Rok za dostavljanje ponuda: 16.05.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: ZD NIS Petrol EOOD, Bugarska
Naziv nabavke: L_Training of the employees of NIS Petrol EOOD – communicative and managerial skills
Rok za dostavljanje ponuda: 25.05.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_PODLIVANJE prema projektu: URP Ugradnja kompresorske jedinice kontejnerskog tipa na proizvodnom objektu KS KP (TEI – 00684)
Rok za dostavljanje ponuda: 18.05.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Promet
Naziv nabavke: L_Usluga isporuke novogodišnje dekoracije SSG za Novu 2017/18. godinu
Rok za dostavljanje ponuda: 19.05.2017
Preuzmite dokumenta: File
Obaveštenja
Naručilac: Blok Energetika
Naziv nabavke: L_Ispitivanje relejne zaštite 220kV razvodnog postrojenja u TS220/6/6kV
Rok za dostavljanje ponuda: 15.05.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: Sanacija upojnih bazena
Rok za dostavljanje ponuda: 23.05.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Energetika
Naziv nabavke: L_Zamena 6kV kabla za napajanje GA-9532
Rok za dostavljanje ponuda: 12.05.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_Ugradnja grejanja na usisu kompresora GB-2301
Rok za dostavljanje ponuda: 19.05.2017
Preuzmite dokumenta: File
Obaveštenja
Naručilac: Blok Promet
Naziv nabavke: Usluga nabavke i ugradnje umirujućih cevi na rezervoarima MG-3 i MG-4 u skladu sa preporukama proizvođača na Skladištu nafte Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 19.05.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Energetika
Naziv nabavke: L_Ugradnja zaštitnih rešetki na difuzorima ventilatora rashladnog tornja EF-9132 za potrebe bloka Energetika lokacija Energana Pančevo
Rok za dostavljanje ponuda: 15.05.2017
Preuzmite dokumenta: File
Obaveštenja
Naručilac: Blok Prerada
Naziv nabavke: Angažovanje specijalista za kontrolu podmazivanja na rotacionim agregatima u RNP na period od 3 meseca
Rok za dostavljanje ponuda: 19.05.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja