Naručilac
Naziv nabavke
Rok za dostavljanje ponuda
Preuzmite dokumenta
Obaveštenja
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Nabavka betona lokacija deponija isplake Novo Miloševo OFS KN 2018-167-K
Rok za dostavljanje ponuda: 27.08.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: Nabavka, isporuka, ugradnja i puštanje u rad opreme za sisteme tehičke zaštite na objektima NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 07.09.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: Nabavka usluge izgradnje trening-centra u Elemiru
Rok za dostavljanje ponuda: 04.09.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Ostali
Naziv nabavke: Nabakva laboratorijske opreme za ispitivanje ulja i maziva za potrebe Direkcije Laboratorija Downstream NTC NIS Naftagas
Rok za dostavljanje ponuda: 30.08.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: NIS Petrol doo Banja Luka / G - Petrol doo, Sarajevo
Naziv nabavke: Isporuka i ugradnja opreme za tehničku zaštitu na terminalu Popovi i benzinskim stanicama Popovi i Trnjaci
Rok za dostavljanje ponuda: 22.08.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Prerada
Naziv nabavke: Dekontaminacija i čišćenje opreme u kapitalnom remontu 2019
Rok za dostavljanje ponuda: 28.08.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Servis i popravka vozila, MAN - 164
Rok za dostavljanje ponuda: 17.08.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: Uređaj za ispitivanje opruga - 162
Rok za dostavljanje ponuda: 17.08.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Nabavka uređaja za lociranje kvarova kablova - 165
Rok za dostavljanje ponuda: 17.08.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Prerada
Naziv nabavke: Stručni nadzor na izvođenju „Remontnih radova u sklopu kapitalnog remonta 2019. godine u RNP“
Rok za dostavljanje ponuda: 07.09.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
ObaveštenjaProdužen je rok za dostavljanje ponuda
Naručilac: ZD NIS Petrol EOOD, Bugarska
Naziv nabavke: Training and personal development of the employees
Rok za dostavljanje ponuda: 14.08.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Nabavka usluge sanacije otpadnog materijala generisanog u procesima bušenja -144
Rok za dostavljanje ponuda: 10.08.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Nabavka crne i obojene metalurgije - 151
Rok za dostavljanje ponuda: 03.08.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Nabavka guma za pogon Seizmički servisi,OFS KN-2018-154
Rok za dostavljanje ponuda: 16.08.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
ObaveštenjaProdužen je rok za dostavljanje ponuda
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Nabavka i ugradnja podesta, gazišta, stepeništa, gazišta platformi, stubova ograda, rukohvata, nogobrana, lajsni od kompozitnih materijala i elemenata za pričvršćivanje za potrebe ZD THS Pogon Izgradnja -161
Rok za dostavljanje ponuda: 01.08.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: Izbor konsultanta za usluge sprovođenja studije izvodljivosti razvojnog projekta i izrade idejnog rešenja za Hotel Bečići, Crna Gora i Hotel Vis, Zlatibor, Srbija
Rok za dostavljanje ponuda: 24.08.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Servisiranje vozila - radnih mašina - 157
Rok za dostavljanje ponuda: 07.08.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Nabavka lanaca , semeringa , klinastog remenja , ležajeva , pneumatskih i hidrauličnih ventila , vijčane robe , čeličnih užadi - 159
Rok za dostavljanje ponuda: 06.08.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Nabavka usluge izrade čeličnih užadi i čeličnih priveznica -158-K
Rok za dostavljanje ponuda: 06.08.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Istraživanje i proizvodnja
Naziv nabavke: Nabavka laboratorijskog nameštaja, montaža, instaliranje i puštanje u rad
Rok za dostavljanje ponuda: 10.08.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Usluga mašinske obrade materijala - 150
Rok za dostavljanje ponuda: 30.07.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Prerada
Naziv nabavke: Vatrostalni radovi u Kapitalnom remontu 2019
Rok za dostavljanje ponuda: 15.08.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
ObaveštenjaProdužen je rok za dostavljanje ponuda
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Popravka hidrauličnih komponenti za potrebe zavisnog društva Naftagas Naftni Servisi doo, Pogon Seizmički servisi - 156
Rok za dostavljanje ponuda: 07.08.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
ObaveštenjaProdužen je rok za dostavljanje ponuda
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Angažovanje supervizora iz oblasti isplačnih fluida
Rok za dostavljanje ponuda: 27.07.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
ObaveštenjaProdužen je rok za dostavljanje ponuda
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: Adaptacija ESD sistema na FCC-u, Bitumenu, Sulfolanu, Bloku 5 i 6 sa zamenom instrumentacije u polju – po principu „ključ u ruke“
Rok za dostavljanje ponuda: 15.08.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
ObaveštenjaProdužen je rok za dostavljanje ponuda
Naručilac: ZD NIS Petrol EOOD, Bugarska
Naziv nabavke: Measurement of working environment parameters
Rok za dostavljanje ponuda: 12.07.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Prerada
Naziv nabavke: RAM studija za DCU
Rok za dostavljanje ponuda: 17.08.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
ObaveštenjaProdužen je rok za dostavljanje ponuda
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: Unapređenje sistema radio veza
Rok za dostavljanje ponuda: 18.07.2018
Preuzmite dokumenta: File
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: Adaptacija (zamena) 6kV razvodnog postrojenja u procesnoj transformatorskoj stanici TS C u RNP – nabavka opreme i izvođenje radova, izrada projekta izvedenog objekta (PIO)
Rok za dostavljanje ponuda: 25.07.2018
Preuzmite dokumenta: File
Obaveštenja
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Nabavka polimernih materijala
Rok za dostavljanje ponuda: 27.07.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
ObaveštenjaProdužen je rok za dostavljanje ponuda
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Iznajmljivanje terenskih vozila bez vozača za potrebe Naftagas-Transporta doo, OFS KN 2018-152-K
Rok za dostavljanje ponuda: 17.07.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Prerada
Naziv nabavke: LOT-1 - Nabavka opreme i materijala i izvođenje radova na remontu turbine T/GB-2301, T/GB-2501 i T/GB-2601 i LOT-2 - Nabavka opreme i materijala i izvođenje radova na remontu turbine T/GB-4301
Rok za dostavljanje ponuda: 14.08.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
ObaveštenjaProdužen je rok za dostavljanje ponuda
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Mašinsko-montažni radovi za potrebe NAFTAGAS Tehnički servisi -147
Rok za dostavljanje ponuda: 16.07.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
ObaveštenjaProdužen je rok za dostavljanje ponuda
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: Zamena 6kV napojnih kablova za TS N2 (FCC kompleks)
Rok za dostavljanje ponuda: 16.07.2018
Preuzmite dokumenta: File
ObaveštenjaProdužen je rok za dostavljanje ponuda
Naručilac: Blok Promet
Naziv nabavke: Usluga sanacije saobraćajnice i ugradnja vodonepropusne septičke jame na SSG Ada
Rok za dostavljanje ponuda: 06.07.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Prerada
Naziv nabavke: Internals for Top Section of Atmospheric Tower DA-2101 and relevant accessories
Rok za dostavljanje ponuda: 13.07.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
ObaveštenjaProdužen je rok za dostavljanje ponuda
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Nabavka ležajeva
Rok za dostavljanje ponuda: 05.07.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Promet
Naziv nabavke: Usluga organizacije promotivnih događaja
Rok za dostavljanje ponuda: 05.07.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Prerada
Naziv nabavke: Sanacija – crpljenje ugljovodonika iz pijezometarske mreže
Rok za dostavljanje ponuda: 28.06.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Rentiranje sistema kontrole parametara bušenja i sistema video nadzora, za potrebe Naftagas naftnih servisa - 146
Rok za dostavljanje ponuda: 13.07.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
ObaveštenjaProdužen je rok za dostavljanje ponuda
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Popravka radnih mašina JCB, CAT, BOMAG za potrebe zavisnog društva NAFTAGAS-Tehnički Servisi doo -142
Rok za dostavljanje ponuda: 17.07.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
ObaveštenjaProdužen je rok za dostavljanje ponuda
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Nabavka materijala za sanaciju PPZ sistema STNG Čačak i STNG Beograd KN 141
Rok za dostavljanje ponuda: 19.06.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Nabavka pripremaka KN 134
Rok za dostavljanje ponuda: 03.07.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Nabavka rezervnih delova za Pogon Bušenje OFS KN 2018-143
Rok za dostavljanje ponuda: 26.06.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Prerada
Naziv nabavke: Nabavka opreme i materijala i izvođenje radova na remontu GB-5001
Rok za dostavljanje ponuda: 02.07.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Prerada
Naziv nabavke: Ležaji (aksijalni) za SULZER pumpe
Rok za dostavljanje ponuda: 02.07.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Prerada
Naziv nabavke: Segmenti ispune kolone i pritisne rešetke
Rok za dostavljanje ponuda: 13.07.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
ObaveštenjaProdužen je rok za dostavljanje ponuda
Naručilac: Blok Prerada
Naziv nabavke: Elektromaterijal – REMONT 2019.god
Rok za dostavljanje ponuda: 22.06.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Prerada
Naziv nabavke: Nabavka delova proizvođača Metso (LOT 1), Flowserve (LOT 2) i Samson (LOT 3)
Rok za dostavljanje ponuda: 22.06.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Priprema, organizacija, nadzor i kontrola kvaliteta remontnih radova za potrebe kapitalnog remonta 2019. godine, za potrebe NAFTAGAS - Tehnički servisi d.o.o. Zrenjanin, OFS KN 2018-140-K
Rok za dostavljanje ponuda: 21.06.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja