Naručilac
Naziv nabavke
Rok za dostavljanje ponuda
Preuzmite dokumenta
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_Nabavka održavanja UPS uređaja
Rok za dostavljanje ponuda: 25.01.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_Izrada tehničke dokumentacije za poznatu glavnu opremu i ishodovanje dozvola i saglasnosti nadležnih državnih organa za postrojenje za odvajanje vodonik sulfida (H2S) iz rastvorenog gasa na dve odvojene lokacije kojim se snabdevaju: a) mala elektrana Turija nazivne snage 995 kW na lokaciji SOS Turija Sever i b) mala elektrana Boka nazivne snage 329 kW na lokaciji US Boka
Rok za dostavljanje ponuda: 01.02.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Nabavka usluge tehničkih pregleda
Rok za dostavljanje ponuda: 24.01.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Prerada
Naziv nabavke: Revitalizacija S-2450 – nabavka stacionarne opreme (LOT 1 - LOT 12)
Rok za dostavljanje ponuda: 31.01.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_Usluga ugradnje novog izmenjivača za zagrevanje vode za desalter FA-2151 (zamena EA-2116 A/V) po sistemu ključ u ruke
Rok za dostavljanje ponuda: 07.02.2017
Preuzmite dokumenta: File
Obaveštenja
Naručilac: Blok Energetika
Naziv nabavke: L_Usluga redovnog i vanrednog servisa dizel agregata za 2017 godinu
Rok za dostavljanje ponuda: 23.01.2017
Preuzmite dokumenta: File
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_Zbrinjavanje opasnog otpada – Zemlja i kamen koji sadrže opasne supstance
Rok za dostavljanje ponuda: 19.01.2017
Preuzmite dokumenta: File
Obaveštenja
Naručilac: Blok Istraživanje i proizvodnja
Naziv nabavke: L_Održavanje nadzorno upravljačkog sistema (NUS) LOT 1 - Održavanje nadzorno upravljačkog sistema (NUS), ažuriranje datoteka, korekcije dizajna i integracija novih elemenata sistema. Softver je EMERSON LOT 2 - Održavanje nadzorno upravljačkog sistema (NUS), ažuriranje datoteka, korekcije dizajna i integracija novih elemenata sistema. Softver je EUROTHERM
Rok za dostavljanje ponuda: 30.01.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_Prevoz rasute robe (industrijska ulja) autocisternama u unutrašnjem drumskom saobraćaju
Rok za dostavljanje ponuda: 20.01.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Energetika
Naziv nabavke: L_Održavanje cirkulacionih pumpi za potrebe Bloka Energetika
Rok za dostavljanje ponuda: 18.01.2017
Preuzmite dokumenta: File
Obaveštenja
Naručilac: Blok Promet
Naziv nabavke: L_Usluga održavanja kafe aparata marke „WMF“
Rok za dostavljanje ponuda: 19.01.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Prerada
Naziv nabavke: L_Nabavka inženjering usluga u Rafinieriji Nafte Pančevo
Rok za dostavljanje ponuda: 02.02.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Promet
Naziv nabavke: L_Rekonstrukcija toaleta na 13 Stanica za snabdevanje gorivom NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 18.01.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Promet
Naziv nabavke: L_Usluga izrade polica za ulja i tehničke tečnosti
Rok za dostavljanje ponuda: 19.01.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Promet
Naziv nabavke: L_Usluga kontrolnog monitoringa cena u maloprodaji
Rok za dostavljanje ponuda: 18.01.2017
Preuzmite dokumenta: File
Obaveštenja
Naručilac: Blok Promet
Naziv nabavke: L_Nabavka usluge merenje nivoa buke u životnoj sredini – merenje akustičnih parametara na objektima Bloka Promet
Rok za dostavljanje ponuda: 18.01.2017
Preuzmite dokumenta: File
Obaveštenja
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Nabavka elektromontažnih i instrumentalnih radova za potrebe NAFTAGAS Tehnički servisi doo, Zrenjanin
Rok za dostavljanje ponuda: 24.01.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Energetika
Naziv nabavke: L_Održavanje kogeneratora Srbobran 1&2 za 2017. godinu
Rok za dostavljanje ponuda: 27.01.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
ObaveštenjaProdužen je rok za dostvljanje ponuda
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_Izgradnja stubnih transformatorskih stanica: 1. STS Ve-237, 400 kVa, 20(10)/0,4 kV, pogon "Severni Banat" 2. STS Ve-280, 400 kVa, 20(10)/0,4 kV, pogon "Severni Banat"
Rok za dostavljanje ponuda: 20.01.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_Usluga prenosa podataka domaćem saobraćaju
Rok za dostavljanje ponuda: 16.01.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_Obezbeđenje komunikacionih linkova preko mobilne mreže
Rok za dostavljanje ponuda: 16.01.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Energetika
Naziv nabavke: L_Održavanje kogeneracionog postrojenja Boka za 2017. godinu
Rok za dostavljanje ponuda: 27.01.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Energetika
Naziv nabavke: L_Sanacija antistatik poda
Rok za dostavljanje ponuda: 13.01.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_„PREVOZ RASUTE ROBE AUTOCISTERNAMA U UNUTRAŠNJEM DRUMSKOM SAOBRAĆAJU“ za potrebe NIS a.d. Novi Sad, Bloka Promet, Direkcije Maziva
Rok za dostavljanje ponuda: 11.01.2017
Preuzmite dokumenta: File
Obaveštenja
Naručilac: Blok Energetika
Naziv nabavke: L_Usluga održavanja analizatora u Energani Pančevo
Rok za dostavljanje ponuda: 11.01.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Ručni iskop za potrebe NAFTAGAS Tehnički servisi doo, Zrenjanin
Rok za dostavljanje ponuda: 17.01.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_HSE forum izvođača
Rok za dostavljanje ponuda: 16.01.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_Zamena niskonaponskog razvoda TS 23 u Energani Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 23.01.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_MDM Maintenance
Rok za dostavljanje ponuda: 16.01.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_Unapređenje i zamena komponenti „ArcSight“ sistema za praćenje sigurnosnih incidenata
Rok za dostavljanje ponuda: 13.01.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Promet
Naziv nabavke: Usluga izrade tehničke dokumentacije za ozakonjenje stanica za snabdevanje gorivom
Rok za dostavljanje ponuda: 03.02.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
ObaveštenjaProdužen je rok za dostavljanje ponuda
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_Usluga izrade Elaborata o rezervama ugljovodonika polja
Rok za dostavljanje ponuda: 23.01.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_Nabavka usluge „osposobljavanja za rad za sledeća zanimanja: 1. Operater na proizvodnjiu nafte i gasa 3. kategorije, Operater za pripremu nafte i gasa 4. i 5. kategorije, operater HDM, Operater azotnog postrojenja, Operater alata na žici, Operater savitljivog tubinga. Šef tornja/Vođa smene na remontnom postrojenju, Operater EK, Operater CIS-a
Rok za dostavljanje ponuda: 30.12.2016
Preuzmite dokumenta: File
Obaveštenja
Naručilac: Blok Istraživanje i proizvodnja
Naziv nabavke: Iznajmljivanje dizel električnih agregata
Rok za dostavljanje ponuda: 12.01.2017
Preuzmite dokumenta: File
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: Procurement of Service of Hydraulic Fracturing in 2017
Rok za dostavljanje ponuda: 20.01.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
ObaveštenjaBid submission deadline was extended.
Naručilac: Blok Prerada
Naziv nabavke: Cleaning of Furnace in Operation - ON-LINE Cleaning in Pancevo Oil Refinery
Rok za dostavljanje ponuda: 16.01.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_"Servisiranje i održavanje viljuškara" za potrebe Sektora skladišnih operacija, FMTSPiKI
Rok za dostavljanje ponuda: 18.01.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_ Usluga operatera sistema upravljanja ambalažnim otpadom
Rok za dostavljanje ponuda: 29.12.2016
Preuzmite dokumenta: File
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_Izvođenje mašinsko-montažnih i građevinskih radova i nabavka opreme i materijala u okviru projekta "Optimizacija linija pare u manipulaciji"
Rok za dostavljanje ponuda: 23.01.2017
Preuzmite dokumenta: File
Obaveštenja
Naručilac: Blok Energetika
Naziv nabavke: L_Pregled i ispitivanje opreme pod pritiskom“– godišnji ugovor za 2017. godinu
Rok za dostavljanje ponuda: 29.12.2016
Preuzmite dokumenta: File
Obaveštenja
Naručilac: Blok Promet
Naziv nabavke: L_Nabavka usluge transporta burića sa aditivom
Rok za dostavljanje ponuda: 30.12.2016
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_Implementacija sistema za kontinualno hemijsko čišćenje peći BA-2201A/B u radu po principu „ključ u ruke
Rok za dostavljanje ponuda: 06.01.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: L_Angažovanje izvođača za ručno čišćenje i odmašćivanje i mehaničko pranje
Rok za dostavljanje ponuda: 30.12.2016
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Prerada
Naziv nabavke: Delovi pumpe GA 4305 A/B
Rok za dostavljanje ponuda: 20.01.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
ObaveštenjaProdužen je rok za dostavljanje ponuda
Naručilac: Blok Prerada
Naziv nabavke: Merenje emisije na visokim emiterima – Partija 1 i proračun emisije na API separatoru – Partija 2 u 2017, u NIS a.d, Blok "Prerada" - Rafinerija nafte
Rok za dostavljanje ponuda: 30.12.2016
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Prerada
Naziv nabavke: L_Ugradnja termoizolacije na zasunima – Jacketing metoda
Rok za dostavljanje ponuda: 21.12.2016
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_Obnova licenci za aplikaciju Maximo
Rok za dostavljanje ponuda: 20.12.2016
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Energetika
Naziv nabavke: L_Održavanje instrumentalne, komunikacione i opreme na ASUTP sistemima, u Energani Novi Sad za 2017. godinu
Rok za dostavljanje ponuda: 22.12.2016
Preuzmite dokumenta: File
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: Usluge održavanja sistema radio veza u NIS ad Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 09.01.2017
Preuzmite dokumenta: File
Obaveštenja
Naručilac: Blok Istraživanje i proizvodnja
Naziv nabavke: L_Nabavka laboratorijske opreme za modernizaciju laboratorije za ulja i maziva za potrebe Direkcija Laboratorija Downstream, NTC NIS-Naftagas
Rok za dostavljanje ponuda: 20.12.2016
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja