Aukcije

Naziv aukcije
Rok za dostavljanje ponuda
Preuzmite dokumenta
Obaveštenja
Naziv aukcije: A-002/2018 Aukcija za prodaju nepokretnosti (objekata i zemljišta) u NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 23.03.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja:
Naziv aukcije: A-001/2018 Aukcija za prodaju nekurentne imovine (vozila) Bloka Promet u NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 07.02.2018
Preuzmite dokumenta: File Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv aukcije: A-068/2017 Aukcija za prodaju nekurentne imovine (vozila) Bloka Promet u NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 25.12.2017
Preuzmite dokumenta: File
Obaveštenja: Aukcija se poništava!
Naziv aukcije: A-067/2017 Aukcija za prodaju Prikolice cisterne „UTVA“ Tip: CP-14NB 11000L Š.01227 zavisnog društva Naftagas-Naftni servisi d.o.o. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 20.12.2017
Preuzmite dokumenta: File Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv aukcije: A-066/2017 Aukcija za prodaju nelikvidne robe Bloka Prerada u NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 18.12.2017
Preuzmite dokumenta: File Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv aukcije: A-065/2017 Aukcija za prodaju nelikvidne robe Zavisnog društva Naftagas-Transport d.o.o. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 18.12.2017
Preuzmite dokumenta: File Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv aukcije: A-064/2017 Aukcija za prodaju nelikvidne robe Bloka Energetika u NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 18.12.2017
Preuzmite dokumenta: File Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv aukcije: A-063/2017 Aukcija za prodaju nekurentne imovine u lotovima ( vozila) Bloka Promet u NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 13.12.2017
Preuzmite dokumenta: File Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv aukcije: A-062/2017 Aukcija za prodaju nepokretnosti (objekata i zemljišta) u NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 12.01.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv aukcije: A-061/2017 Aukcija za prodaju vozila zavisnog društva Naftagas-Trasport d.o.o. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 06.12.2017
Preuzmite dokumenta: File Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv aukcije: A-060/2017 Aukcija za prodaju nekurentne imovine (Mašina za hemijsko čišćenje lične zaštitne opreme „TANDEM“ 2 x 15kg) Bloka Prerada u NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 06.12.2017
Preuzmite dokumenta: File
Obaveštenja: Aukcija se poništava!
Naziv aukcije: A-059/2017 Aukcija za prodaju Prikolice cisterne „UTVA“ Tip: CP-14NB 11000L Š.01227 zavisnog društva Naftagas-Naftni servisi d.o.o. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 06.12.2017
Preuzmite dokumenta: File
Obaveštenja: Aukcija se poništava!
Naziv aukcije: A-058/2017 Aukcija za prodaju nekurentne imovine (Mašina za hemijsko čišćenje lične zaštitne opreme „TANDEM“ 2 x 15kg) Bloka Prerada u NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 21.11.2017
Preuzmite dokumenta: File Microsoft Office document icon
Obaveštenja: Aukcija se poništava!
Naziv aukcije: A-057/2017 Aukcija za prodaju vozila u lotovima zavisnog društva Naftagas-Trasport d.o.o. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 21.11.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv aukcije: A-056/2017 Aukcija za prodaju nekurentne imovine u lotovima (rashodovana vozila) Bloka Promet u NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 15.11.2017
Preuzmite dokumenta: File Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv aukcije: A-055/2017 Aukcija za prodaju vozila u lotovima zavisnog društva Naftagas-Naftni servisi d.o.o. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 15.11.2017
Preuzmite dokumenta: File Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv aukcije: A-054/2017 Aukcija za prodaju nekurentne imovine u lotovima (rashodovana vozila) Bloka Promet u NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 01.11.2017
Preuzmite dokumenta: File Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv aukcije: A-053/2017 Aukcija za prodaju nelikvidne robe Bloka Promet u NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 25.10.2017
Preuzmite dokumenta: File Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv aukcije: A-052/2017 Aukcija za prodaju vozila u lotovima zavisnog društva Naftagas-Trasport d.o.o. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 31.10.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv aukcije: A-051/2017 Aukcija za prodaju nelikvidne robe (Katalizator) Bloka Prerada u NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 19.10.2017
Preuzmite dokumenta: File Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv aukcije: A-049/2017 Aukcija za prodaju nekurentne imovine u lotovima (rashodovana vozila)
Rok za dostavljanje ponuda: 18.10.2017
Preuzmite dokumenta: Binary Data
Obaveštenja:
Naziv aukcije: A-048/2017 Aukcija za prodaju nepokretnosti (objekata i zemljišta) u NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 20.10.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv aukcije: A-047/2017 Aukcija za prodaju nekurentne robe u lotovima Zavisnog društva Naftagas-Naftni servisi d.o.o. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 11.10.2017
Preuzmite dokumenta: File Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv aukcije: A-046/2017 Aukcija za prodaju nelikvidne robe Bloka Energetika u NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 04.10.2017
Preuzmite dokumenta: File Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv aukcije: A-045/2017 Aukcija za prodaju nelikvidne robe Zavisnog društva Naftagas-Naftni servisi d.o.o. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 21.09.2017
Preuzmite dokumenta: File Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv aukcije: A-044/2017 Aukcija za prodaju nelikvidne robe u lotovima Bloka Prerada u NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 20.09.2017
Preuzmite dokumenta: File Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv aukcije: A-043/2017 Aukcija za prodaju nelikvidne imovine Zavisnog društva Naftagas-Transport d.o.o. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 20.09.2017
Preuzmite dokumenta: File Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv aukcije: A-042/2017 Aukcija za prodaju nekurentne robe (drveni železnički pragovi) Bloka Promet u NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 20.09.2017
Preuzmite dokumenta: File Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv aukcije: A-041/2017 Aukcija za prodaju nekurente imovine (rashodovana vozila u lotovima) Bloka Promet u NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 13.09.2017
Preuzmite dokumenta: File Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv aukcije: A-038/2017 Aukcija za prodaju nelikvidne robe Bloka Promet u NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 13.09.2017
Preuzmite dokumenta: File Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv aukcije: A-039/2017 Aukcija za prodaju nepokretnosti (objekata i zemljišta) u NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 11.08.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv aukcije: A-037/2017 Aukcija za prodaju nekurente imovine (rashodovana vozila u lotovima) Bloka Promet u NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 17.07.2017
Preuzmite dokumenta: File Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv aukcije: A-036/2017 Aukcija za prodaju nelikvidne robe- otpad u lotovima (drvo i plastika) u NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 05.07.2017
Preuzmite dokumenta: File Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv aukcije: N/A
Rok za dostavljanje ponuda: 27.06.2017
Preuzmite dokumenta: File Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv aukcije: A-034/2017 Aukcija za prodaju nekurente imovine (rashodovana vozila u lotovima) Bloka Promet u NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 09.06.2017
Preuzmite dokumenta: File Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv aukcije: A-034/2017 Aukcija za prodaju nekurente imovine (rashodovana vozila u lotovima) Bloka Promet u NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 09.06.2017
Preuzmite dokumenta: File
Obaveštenja:
Naziv aukcije: A-033/2017 Aukcija za prodaju nepokretnosti (objekata i zemljišta) u NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 19.06.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja: Aukcija se poništava!
Naziv aukcije: A032/2017 Aukcija za prodaju nelikvidne robe-otpada u lotovima u NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 22.05.2017
Preuzmite dokumenta: File Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv aukcije: A-031/2017 Aukcija za prodaju nelikvidne robe Bloka Prerada u NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 17.05.2017
Preuzmite dokumenta: File Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv aukcije: A-030/2017 Aukcija za prodaju nelikvidne imovine- otpad (drvo, staklo i plastika) zavisnog društva Naftagas-Naftni sevisi d.o.o. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 10.05.2017
Preuzmite dokumenta: File
Obaveštenja: Aukcija se poništava!
Naziv aukcije: A-029/2017 Aukcija za prodaju nelikvidne robe u lotovima zavisnog društva Naftagas-Naftni sevisi d.o.o. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 26.04.2017
Preuzmite dokumenta: File Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv aukcije: A-028/2017 Aukcija za prodaju nelikvidne imovine u lotovima-kompresori Bloka Energetika u NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 26.04.2017
Preuzmite dokumenta: File
Obaveštenja: Aukcija se poništava!
Naziv aukcije: A-027/2017 Aukcija za prodaju nelikvidne robe Bloka Promet u NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 26.04.2017
Preuzmite dokumenta: File Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv aukcije: A-026/2017 Aukcija za prodaju nepokretnosti (objekata i zemljišta) u NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 05.05.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv aukcije: A-025/2017 Aukcija za prodaju nekurentne imovine – rashodovane vagon cisterne Bloka Promet u NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 19.04.2017
Preuzmite dokumenta: File
Obaveštenja: Aukcija se poništava!
Naziv aukcije: A-024/2017 Aukcija za prodaju rashodovanih osnovnih sredstava-otpada u lotovima
Rok za dostavljanje ponuda: 24.04.2017
Preuzmite dokumenta: File Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv aukcije: A-023/2017 Aukcija za prodaju nelikvidne robe zavisnog društva Naftagas - Tehnički sevisi d.o.o. Zrenjanin
Rok za dostavljanje ponuda: 10.04.2017
Preuzmite dokumenta: File Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv aukcije: A-022/2017 Aukcija za prodaju nekurentne imovine Bloka Promet
Rok za dostavljanje ponuda: 05.04.2017
Preuzmite dokumenta: File Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv aukcije: A-021/2017 Aukcija za prodaju nelikvidne robe zavisnog društva Naftagas - Transport d.o.o. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 04.04.2017
Preuzmite dokumenta: File Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv aukcije: A-020/2017 Aukcija za prodaju nelikvidne imovine u lotovima zavisnog društva Naftagas–Naftni sevisi d.o.o. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 03.04.2017
Preuzmite dokumenta: File Microsoft Office document icon
Obaveštenja:

Pages