Aukcije

Naziv nabavke
Rok za dostavljanje ponuda
Preuzmite dokumenta
Obaveštenja
Naziv nabavke: A-033/2017 Aukcija za prodaju nepokretnosti (objekata i zemljišta) u NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 02.06.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja:
Naziv nabavke: A032/2017 Aukcija za prodaju nelikvidne robe-otpada u lotovima u NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 22.05.2017
Preuzmite dokumenta: File
Obaveštenja:
Naziv nabavke: A-031/2017 Aukcija za prodaju nelikvidne robe Bloka Prerada u NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 17.05.2017
Preuzmite dokumenta: File Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv nabavke: A-030/2017 Aukcija za prodaju nelikvidne imovine- otpad (drvo, staklo i plastika) zavisnog društva Naftagas-Naftni sevisi d.o.o. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 10.05.2017
Preuzmite dokumenta: File
Obaveštenja: Aukcija se poništava!
Naziv nabavke: A-029/2017 Aukcija za prodaju nelikvidne robe u lotovima zavisnog društva Naftagas-Naftni sevisi d.o.o. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 26.04.2017
Preuzmite dokumenta: File Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv nabavke: A-028/2017 Aukcija za prodaju nelikvidne imovine u lotovima-kompresori Bloka Energetika u NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 26.04.2017
Preuzmite dokumenta: File
Obaveštenja: Aukcija se poništava!
Naziv nabavke: A-027/2017 Aukcija za prodaju nelikvidne robe Bloka Promet u NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 26.04.2017
Preuzmite dokumenta: File Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv nabavke: A-026/2017 Aukcija za prodaju nepokretnosti (objekata i zemljišta) u NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 05.05.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv nabavke: A-025/2017 Aukcija za prodaju nekurentne imovine – rashodovane vagon cisterne Bloka Promet u NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 19.04.2017
Preuzmite dokumenta: File
Obaveštenja: Aukcija se poništava!
Naziv nabavke: A-024/2017 Aukcija za prodaju rashodovanih osnovnih sredstava-otpada u lotovima
Rok za dostavljanje ponuda: 24.04.2017
Preuzmite dokumenta: File Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv nabavke: A-023/2017 Aukcija za prodaju nelikvidne robe zavisnog društva Naftagas - Tehnički sevisi d.o.o. Zrenjanin
Rok za dostavljanje ponuda: 10.04.2017
Preuzmite dokumenta: File Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv nabavke: A-022/2017 Aukcija za prodaju nekurentne imovine Bloka Promet
Rok za dostavljanje ponuda: 05.04.2017
Preuzmite dokumenta: File Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv nabavke: A-021/2017 Aukcija za prodaju nelikvidne robe zavisnog društva Naftagas - Transport d.o.o. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 04.04.2017
Preuzmite dokumenta: File Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv nabavke: A-020/2017 Aukcija za prodaju nelikvidne imovine u lotovima zavisnog društva Naftagas–Naftni sevisi d.o.o. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 03.04.2017
Preuzmite dokumenta: File Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv nabavke: A-019/2017 Aukcija za prodaju nekurentne imovine – rashodovane vagon cisterne Bloka Promet u NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 28.03.2017
Preuzmite dokumenta: File
Obaveštenja: Aukcija se poništava!
Naziv nabavke: A-018/2017 Aukcija za prodaju nelikvidne imovine u lotovima-kompresori Bloka Energetika u NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 27.03.2017
Preuzmite dokumenta: File
Obaveštenja: Aukcija se poništava!
Naziv nabavke: A-017/2017 Aukcija za prodaju nelikvidne imovine Bloka Prerada (RNP)-opeka u NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 15.03.2017
Preuzmite dokumenta: File Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv nabavke: A-016/2017 Aukcija za prodaju nepokretnosti (objekata i zemljišta) u NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 24.03.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv nabavke: A-015/2017 Aukcija za prodaju nekurentne imovine Rashodovana vozila u lotovima Bloka Promet u NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 06.03.2017
Preuzmite dokumenta: File Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv nabavke: A-014/2017 Aukcija za prodaju nelikvidne robe iz skladišta u Mladenovcu u NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 06.03.2017
Preuzmite dokumenta: File
Obaveštenja: Aukcija se poništava!
Naziv nabavke: A-013/2017 Aukcija za prodaju nekurentne imovine-rashodovano vozilo Bloka Prometu NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 06.03.2017
Preuzmite dokumenta: File Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv nabavke: A-011/2017 Aukcija za prodaju nelikvidne imovine-rashodovana osnovna sredstva Bloka Promet u NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 27.02.2017
Preuzmite dokumenta: File Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv nabavke: A-012/2017Aukcija za prodaju nelikvidne imovine Bloka Prerada (RNP)-opeka u NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 27.02.2017
Preuzmite dokumenta: File
Obaveštenja:
Naziv nabavke: A-009/2017 Aukcija za prodaju nelikvidne imovine zavisnog društva Naftagas–Naftni sevisi d.o.o. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 17.02.2017
Preuzmite dokumenta: File
Obaveštenja: Aukcija se poništava!
Naziv nabavke: A-008/2017 Aukcija za prodaju nelikvidne imovine-rashodovani hangar u NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 17.02.2017
Preuzmite dokumenta: File Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv nabavke: A-007/2017 Aukcija za prodaju nekurentne imovine u lotovima zavisnog društva Naftagas - Tehnički sevisi d.o.o. Zrenjanin
Rok za dostavljanje ponuda: 17.02.2017
Preuzmite dokumenta: File Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv nabavke: A-010/2017 Aukcija za prodaju nepokretnosti (objekata i zemljišta) u NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 20.02.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv nabavke: A-006/2017 Aukcija za prodaju nekurentne imovineRashodovana vozila u lotovima Bloka Promet u NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 10.02.2017
Preuzmite dokumenta: File
Obaveštenja: Aukcija se poništava!
Naziv nabavke: A-005/2017 Aukcija za prodaju nelikvidne robe iz skladišta u Mladenovcu u NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 10.02.2017
Preuzmite dokumenta: File
Obaveštenja: Aukcija se poništava!
Naziv nabavke: A-004/2017 Aukcija za prodaju nekurentne imovine-Rashodovana vozila u lotovima Bloka Promet u NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 10.02.2017
Preuzmite dokumenta: File
Obaveštenja: Aukcija se poništava!
Naziv nabavke: A-003/2017 Aukcija za prodaju nelikvidne robe Bloka Promet u NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 06.02.2017
Preuzmite dokumenta: File Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv nabavke: N/A
Rok za dostavljanje ponuda: 06.02.2017
Preuzmite dokumenta: File Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv nabavke: A-001/2017 Aukcija za prodaju nelikvidne robe-otpada u lotovima u NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 06.02.2017
Preuzmite dokumenta: File Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv nabavke: Sale of real estates, owned by NIS Petrol EOOD
Rok za dostavljanje ponuda: 20.01.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja:
Naziv nabavke: A-068/2016 Aukcija za prodaju Nelikvidne robe Bloka Promet
Rok za dostavljanje ponuda: 19.12.2016
Preuzmite dokumenta: File
Obaveštenja:
Naziv nabavke: A-067/2016 Aukcija za prodaju nelikvidne robe – rashodovane vagon cisterne Bloka Promet
Rok za dostavljanje ponuda: 19.12.2016
Preuzmite dokumenta: File Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv nabavke: A-066/2016 Aukcija za prodaju Nekurentne imovine-rashodovana vozila u lotovima Bloka Promet
Rok za dostavljanje ponuda: 19.12.2016
Preuzmite dokumenta: File Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv nabavke: A-065/2016 Aukcija za prodaju Nelikvidne robe Naftagas-Naftni Servisi
Rok za dostavljanje ponuda: 19.12.2016
Preuzmite dokumenta: File Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv nabavke: A-064/2016 Aukcija za prodaju Nelikvidne imovine-rezervoari Bloka Promet (Rafinerija nafte Novi Sad)
Rok za dostavljanje ponuda: 05.12.2016
Preuzmite dokumenta: File Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv nabavke: A-063/2016 Aukcija za prodaju nelikvidne robe Bloka Promet
Rok za dostavljanje ponuda: 28.11.2016
Preuzmite dokumenta: File Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv nabavke: A-062/2016 Aukcija za prodaju Nelikvidne robe Bloka Promet
Rok za dostavljanje ponuda: 28.11.2016
Preuzmite dokumenta: File
Obaveštenja:
Naziv nabavke: A-061/2016 Aukcija za prodaju nepokretnosti (Benzinska stanica Aleksinac auto-put)
Rok za dostavljanje ponuda: 12.12.2016
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja:
Naziv nabavke: A-060/2016 Aukcija za prodaju nepokretnosti (Apartmani Buljarice, Republika Crna Gora)
Rok za dostavljanje ponuda: 12.12.2016
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja:
Naziv nabavke: A-059/2016 Aukcija za prodaju rashodovanih vozila u lotovima Bloka Promet
Rok za dostavljanje ponuda: 21.11.2016
Preuzmite dokumenta: File Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv nabavke: A-058/2016 za prodaju nekurentne imovine Bloka Promet, NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 14.11.2016
Preuzmite dokumenta: File Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv nabavke: A-057/2016 Aukcija za prodaju nelikvidne robe Naftagas-Naftni Servisi d.o.o. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 14.11.2016
Preuzmite dokumenta: File
Obaveštenja:
Naziv nabavke: A-056/2016 Aukcija za prodaju rashodovanih vozila u lotovimaBloka Promet NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 02.11.2016
Preuzmite dokumenta: File
Obaveštenja:
Naziv nabavke: A-055/2016 Aukcija za prodaju rashodovanih vozila u lotovima Bloka Promet NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 26.10.2016
Preuzmite dokumenta: File Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv nabavke: A-054/2016 Aukcija za prodaju Nelikvidne robe (vozila),Naftagas-Transport d.o.o. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 26.10.2016
Preuzmite dokumenta: File Microsoft Office document icon
Obaveštenja: Svim potencijalnim kupcima biće omogućen pregled vozila u sredu 19.10.2016.i u petak 21.10.2016 u vremenu od 10:00 do 14:00 časova
Naziv nabavke: A-053/2016 Aukcija za prodaju rashodovanih osnovnih sredstava Bloka Istraživanje i proizvodnja NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 02.11.2016
Preuzmite dokumenta: File File
Obaveštenja: Rok za dostavu ponuda se produžava do

Pages