Aukcije

Naziv aukcije
Rok za dostavljanje ponuda
Preuzmite dokumenta
Obaveštenja
Naziv aukcije: A-020/2018 Aukcija za prodaju rashodovanih osnovnih sredstava u lotovima zavisnog društva Naftagas - Tehnički sevisi d.o.o. Zrenjanin
Rok za dostavljanje ponuda: 30.07.2018
Preuzmite dokumenta: File
Obaveštenja:
Naziv aukcije: A-019/2018 Aukcija za prodaju nekurentne imovine (vozila) u lotovima Bloka Promet u NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 04.07.2018
Preuzmite dokumenta: File Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv aukcije: A-018/2018 Aukcija za prodaju nepokretnosti (Apartmani u Buljaricama, Republika Crna Gora) u NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 20.07.2018
Preuzmite dokumenta: File
Obaveštenja:
Naziv aukcije: A-017/2018 Aukcija za prodaju nepokretnosti (zemljišta) u NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 06.07.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja: Aukcija se poništava!
Naziv aukcije: A-016/2018 Aukcija za prodaju nekurentne imovine (vozila) u lotovima Bloka Promet u NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 20.06.2018
Preuzmite dokumenta: File Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv aukcije: A-015/2018 Aukcija za prodaju nekurentne imovine (vozila) u lotovima Bloka Promet u NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 29.05.2018
Preuzmite dokumenta: File Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv aukcije: A-014/2018 Aukcija za prodaju nekurentne imovine (rashodovano putničko vozilo, Volkswagen Pasat) Bloka Promet u NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 09.05.2018
Preuzmite dokumenta: File
Obaveštenja: NIS a.d. proglašava Aukciju A014/2018 neuspelom
Naziv aukcije: A-I/2018 Dostavljanje ponuda za kupovinu KPG-a sa gasnog polja Palić
Rok za dostavljanje ponuda: 14.05.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja:
Naziv aukcije: A-013/2018 Aukcija za prodaju nepokretnosti (objekata i zemljišta) u NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 25.05.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv aukcije: A-012/2018 Aukcija za prodaju nekurentne robe U lotovima Bloka Istraživanje i proizvodnja u NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 11.05.2018
Preuzmite dokumenta: File Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv aukcije: A-011/2018 Aukcija za prodaju nelikvidne robe Bloka Istraživanje i proizvodnja u NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 09.05.2018
Preuzmite dokumenta: File Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv aukcije: A-010/2018 Aukcija za prodaju rashodovanih vozila u lotovima Bloka Promet u NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 11.05.2018
Preuzmite dokumenta: File Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv aukcije: A-009/2018 Aukcija za prodaju nelikvidne robe Bloka Prerada u NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 11.05.2018
Preuzmite dokumenta: File Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv aukcije: A-008/2018 Aukcija za prodaju nelikvidne robe zavisnog društva Naftagas - Naftni sevisi d.o.o. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 09.05.2018
Preuzmite dokumenta: File Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv aukcije: A-007/2018 Aukcija za prodaju nelikvidne robe U lotovima zavisnog društva Naftagas - Tehnički sevisi d.o.o. Zrenjanin
Rok za dostavljanje ponuda: 09.05.2018
Preuzmite dokumenta: File Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv aukcije: A-006/2018 Aukcija za prodaju nekurentne imovine (rashodovano putničko vozilo, Volkswagen Pasat) Bloka Promet u NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 25.04.2018
Preuzmite dokumenta: File
Obaveštenja: Aukcija se poništava!
Naziv aukcije: A-005/2018 Aukcija za prodaju nekurentne robe U lotovima Bloka Istraživanje i proizvodnja u NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 17.04.2018
Preuzmite dokumenta: File Microsoft Office document icon
Obaveštenja: NIS a.d. Novi Sad ovim putem obaveštava učesnike da odustaje od sprovođenja postupka aukcije A-005/2018
Naziv aukcije: A-004/2018 Aukcija za prodaju nekurentne imovine u lotovima (rashodovana vozila) Bloka Promet u NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 10.04.2018
Preuzmite dokumenta: File Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv aukcije: A-003/2018 Aukcija za prodaju nelikvidne robe-otpada u lotovima u NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 23.03.2018
Preuzmite dokumenta: File Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv aukcije: A-002/2018 Aukcija za prodaju nepokretnosti (objekata i zemljišta) u NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 23.03.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv aukcije: A-001/2018 Aukcija za prodaju nekurentne imovine (vozila) Bloka Promet u NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 07.02.2018
Preuzmite dokumenta: File Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv aukcije: A-068/2017 Aukcija za prodaju nekurentne imovine (vozila) Bloka Promet u NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 25.12.2017
Preuzmite dokumenta: File
Obaveštenja: Aukcija se poništava!
Naziv aukcije: A-067/2017 Aukcija za prodaju Prikolice cisterne „UTVA“ Tip: CP-14NB 11000L Š.01227 zavisnog društva Naftagas-Naftni servisi d.o.o. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 20.12.2017
Preuzmite dokumenta: File Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv aukcije: A-066/2017 Aukcija za prodaju nelikvidne robe Bloka Prerada u NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 18.12.2017
Preuzmite dokumenta: File Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv aukcije: A-065/2017 Aukcija za prodaju nelikvidne robe Zavisnog društva Naftagas-Transport d.o.o. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 18.12.2017
Preuzmite dokumenta: File Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv aukcije: A-064/2017 Aukcija za prodaju nelikvidne robe Bloka Energetika u NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 18.12.2017
Preuzmite dokumenta: File Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv aukcije: A-063/2017 Aukcija za prodaju nekurentne imovine u lotovima ( vozila) Bloka Promet u NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 13.12.2017
Preuzmite dokumenta: File Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv aukcije: A-062/2017 Aukcija za prodaju nepokretnosti (objekata i zemljišta) u NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 12.01.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv aukcije: A-061/2017 Aukcija za prodaju vozila zavisnog društva Naftagas-Trasport d.o.o. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 06.12.2017
Preuzmite dokumenta: File Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv aukcije: A-060/2017 Aukcija za prodaju nekurentne imovine (Mašina za hemijsko čišćenje lične zaštitne opreme „TANDEM“ 2 x 15kg) Bloka Prerada u NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 06.12.2017
Preuzmite dokumenta: File
Obaveštenja: Aukcija se poništava!
Naziv aukcije: A-059/2017 Aukcija za prodaju Prikolice cisterne „UTVA“ Tip: CP-14NB 11000L Š.01227 zavisnog društva Naftagas-Naftni servisi d.o.o. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 06.12.2017
Preuzmite dokumenta: File
Obaveštenja: Aukcija se poništava!
Naziv aukcije: A-058/2017 Aukcija za prodaju nekurentne imovine (Mašina za hemijsko čišćenje lične zaštitne opreme „TANDEM“ 2 x 15kg) Bloka Prerada u NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 21.11.2017
Preuzmite dokumenta: File Microsoft Office document icon
Obaveštenja: Aukcija se poništava!
Naziv aukcije: A-057/2017 Aukcija za prodaju vozila u lotovima zavisnog društva Naftagas-Trasport d.o.o. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 21.11.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv aukcije: A-056/2017 Aukcija za prodaju nekurentne imovine u lotovima (rashodovana vozila) Bloka Promet u NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 15.11.2017
Preuzmite dokumenta: File Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv aukcije: A-055/2017 Aukcija za prodaju vozila u lotovima zavisnog društva Naftagas-Naftni servisi d.o.o. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 15.11.2017
Preuzmite dokumenta: File Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv aukcije: A-054/2017 Aukcija za prodaju nekurentne imovine u lotovima (rashodovana vozila) Bloka Promet u NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 01.11.2017
Preuzmite dokumenta: File Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv aukcije: A-053/2017 Aukcija za prodaju nelikvidne robe Bloka Promet u NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 25.10.2017
Preuzmite dokumenta: File Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv aukcije: A-052/2017 Aukcija za prodaju vozila u lotovima zavisnog društva Naftagas-Trasport d.o.o. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 31.10.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv aukcije: A-051/2017 Aukcija za prodaju nelikvidne robe (Katalizator) Bloka Prerada u NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 19.10.2017
Preuzmite dokumenta: File Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv aukcije: A-049/2017 Aukcija za prodaju nekurentne imovine u lotovima (rashodovana vozila)
Rok za dostavljanje ponuda: 18.10.2017
Preuzmite dokumenta: Binary Data
Obaveštenja:
Naziv aukcije: A-048/2017 Aukcija za prodaju nepokretnosti (objekata i zemljišta) u NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 20.10.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv aukcije: A-047/2017 Aukcija za prodaju nekurentne robe u lotovima Zavisnog društva Naftagas-Naftni servisi d.o.o. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 11.10.2017
Preuzmite dokumenta: File Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv aukcije: A-046/2017 Aukcija za prodaju nelikvidne robe Bloka Energetika u NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 04.10.2017
Preuzmite dokumenta: File Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv aukcije: A-045/2017 Aukcija za prodaju nelikvidne robe Zavisnog društva Naftagas-Naftni servisi d.o.o. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 21.09.2017
Preuzmite dokumenta: File Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv aukcije: A-044/2017 Aukcija za prodaju nelikvidne robe u lotovima Bloka Prerada u NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 20.09.2017
Preuzmite dokumenta: File Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv aukcije: A-043/2017 Aukcija za prodaju nelikvidne imovine Zavisnog društva Naftagas-Transport d.o.o. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 20.09.2017
Preuzmite dokumenta: File Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv aukcije: A-042/2017 Aukcija za prodaju nekurentne robe (drveni železnički pragovi) Bloka Promet u NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 20.09.2017
Preuzmite dokumenta: File Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv aukcije: A-041/2017 Aukcija za prodaju nekurente imovine (rashodovana vozila u lotovima) Bloka Promet u NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 13.09.2017
Preuzmite dokumenta: File Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv aukcije: A-038/2017 Aukcija za prodaju nelikvidne robe Bloka Promet u NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 13.09.2017
Preuzmite dokumenta: File Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv aukcije: A-039/2017 Aukcija za prodaju nepokretnosti (objekata i zemljišta) u NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 11.08.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon Microsoft Office document icon
Obaveštenja:

Pages