Aukcije

Naziv nabavke
Rok za dostavljanje ponuda
Preuzmite dokumenta
Obaveštenja
Naziv nabavke: A-045/2017 Aukcija za prodaju nelikvidne robe Zavisnog društva Naftagas-Naftni servisi d.o.o. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 21.09.2017
Preuzmite dokumenta: File
Obaveštenja:
Naziv nabavke: A-044/2017 Aukcija za prodaju nelikvidne robe u lotovima Bloka Prerada u NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 20.09.2017
Preuzmite dokumenta: File
Obaveštenja:
Naziv nabavke: A-043/2017 Aukcija za prodaju nelikvidne imovine Zavisnog društva Naftagas-Transport d.o.o. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 20.09.2017
Preuzmite dokumenta: File
Obaveštenja:
Naziv nabavke: A-042/2017 Aukcija za prodaju nekurentne robe (drveni železnički pragovi) Bloka Promet u NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 20.09.2017
Preuzmite dokumenta: File
Obaveštenja:
Naziv nabavke: A-041/2017 Aukcija za prodaju nekurente imovine (rashodovana vozila u lotovima) Bloka Promet u NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 13.09.2017
Preuzmite dokumenta: File Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv nabavke: A-038/2017 Aukcija za prodaju nelikvidne robe Bloka Promet u NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 13.09.2017
Preuzmite dokumenta: File Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv nabavke: A-039/2017 Aukcija za prodaju nepokretnosti (objekata i zemljišta) u NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 11.08.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv nabavke: A-037/2017 Aukcija za prodaju nekurente imovine (rashodovana vozila u lotovima) Bloka Promet u NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 17.07.2017
Preuzmite dokumenta: File Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv nabavke: A-036/2017 Aukcija za prodaju nelikvidne robe- otpad u lotovima (drvo i plastika) u NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 05.07.2017
Preuzmite dokumenta: File Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv nabavke: N/A
Rok za dostavljanje ponuda: 27.06.2017
Preuzmite dokumenta: File Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv nabavke: A-034/2017 Aukcija za prodaju nekurente imovine (rashodovana vozila u lotovima) Bloka Promet u NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 09.06.2017
Preuzmite dokumenta: File Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv nabavke: A-034/2017 Aukcija za prodaju nekurente imovine (rashodovana vozila u lotovima) Bloka Promet u NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 09.06.2017
Preuzmite dokumenta: File
Obaveštenja:
Naziv nabavke: A-033/2017 Aukcija za prodaju nepokretnosti (objekata i zemljišta) u NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 19.06.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja: Aukcija se poništava!
Naziv nabavke: A032/2017 Aukcija za prodaju nelikvidne robe-otpada u lotovima u NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 22.05.2017
Preuzmite dokumenta: File Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv nabavke: A-031/2017 Aukcija za prodaju nelikvidne robe Bloka Prerada u NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 17.05.2017
Preuzmite dokumenta: File Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv nabavke: A-030/2017 Aukcija za prodaju nelikvidne imovine- otpad (drvo, staklo i plastika) zavisnog društva Naftagas-Naftni sevisi d.o.o. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 10.05.2017
Preuzmite dokumenta: File
Obaveštenja: Aukcija se poništava!
Naziv nabavke: A-029/2017 Aukcija za prodaju nelikvidne robe u lotovima zavisnog društva Naftagas-Naftni sevisi d.o.o. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 26.04.2017
Preuzmite dokumenta: File Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv nabavke: A-028/2017 Aukcija za prodaju nelikvidne imovine u lotovima-kompresori Bloka Energetika u NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 26.04.2017
Preuzmite dokumenta: File
Obaveštenja: Aukcija se poništava!
Naziv nabavke: A-027/2017 Aukcija za prodaju nelikvidne robe Bloka Promet u NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 26.04.2017
Preuzmite dokumenta: File Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv nabavke: A-026/2017 Aukcija za prodaju nepokretnosti (objekata i zemljišta) u NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 05.05.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv nabavke: A-025/2017 Aukcija za prodaju nekurentne imovine – rashodovane vagon cisterne Bloka Promet u NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 19.04.2017
Preuzmite dokumenta: File
Obaveštenja: Aukcija se poništava!
Naziv nabavke: A-024/2017 Aukcija za prodaju rashodovanih osnovnih sredstava-otpada u lotovima
Rok za dostavljanje ponuda: 24.04.2017
Preuzmite dokumenta: File Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv nabavke: A-023/2017 Aukcija za prodaju nelikvidne robe zavisnog društva Naftagas - Tehnički sevisi d.o.o. Zrenjanin
Rok za dostavljanje ponuda: 10.04.2017
Preuzmite dokumenta: File Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv nabavke: A-022/2017 Aukcija za prodaju nekurentne imovine Bloka Promet
Rok za dostavljanje ponuda: 05.04.2017
Preuzmite dokumenta: File Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv nabavke: A-021/2017 Aukcija za prodaju nelikvidne robe zavisnog društva Naftagas - Transport d.o.o. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 04.04.2017
Preuzmite dokumenta: File Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv nabavke: A-020/2017 Aukcija za prodaju nelikvidne imovine u lotovima zavisnog društva Naftagas–Naftni sevisi d.o.o. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 03.04.2017
Preuzmite dokumenta: File Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv nabavke: A-019/2017 Aukcija za prodaju nekurentne imovine – rashodovane vagon cisterne Bloka Promet u NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 28.03.2017
Preuzmite dokumenta: File
Obaveštenja: Aukcija se poništava!
Naziv nabavke: A-018/2017 Aukcija za prodaju nelikvidne imovine u lotovima-kompresori Bloka Energetika u NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 27.03.2017
Preuzmite dokumenta: File
Obaveštenja: Aukcija se poništava!
Naziv nabavke: A-017/2017 Aukcija za prodaju nelikvidne imovine Bloka Prerada (RNP)-opeka u NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 15.03.2017
Preuzmite dokumenta: File Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv nabavke: A-016/2017 Aukcija za prodaju nepokretnosti (objekata i zemljišta) u NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 24.03.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv nabavke: A-015/2017 Aukcija za prodaju nekurentne imovine Rashodovana vozila u lotovima Bloka Promet u NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 06.03.2017
Preuzmite dokumenta: File Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv nabavke: A-014/2017 Aukcija za prodaju nelikvidne robe iz skladišta u Mladenovcu u NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 06.03.2017
Preuzmite dokumenta: File
Obaveštenja: Aukcija se poništava!
Naziv nabavke: A-013/2017 Aukcija za prodaju nekurentne imovine-rashodovano vozilo Bloka Prometu NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 06.03.2017
Preuzmite dokumenta: File Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv nabavke: A-011/2017 Aukcija za prodaju nelikvidne imovine-rashodovana osnovna sredstva Bloka Promet u NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 27.02.2017
Preuzmite dokumenta: File Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv nabavke: A-012/2017Aukcija za prodaju nelikvidne imovine Bloka Prerada (RNP)-opeka u NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 27.02.2017
Preuzmite dokumenta: File
Obaveštenja:
Naziv nabavke: A-009/2017 Aukcija za prodaju nelikvidne imovine zavisnog društva Naftagas–Naftni sevisi d.o.o. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 17.02.2017
Preuzmite dokumenta: File
Obaveštenja: Aukcija se poništava!
Naziv nabavke: A-008/2017 Aukcija za prodaju nelikvidne imovine-rashodovani hangar u NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 17.02.2017
Preuzmite dokumenta: File Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv nabavke: A-007/2017 Aukcija za prodaju nekurentne imovine u lotovima zavisnog društva Naftagas - Tehnički sevisi d.o.o. Zrenjanin
Rok za dostavljanje ponuda: 17.02.2017
Preuzmite dokumenta: File Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv nabavke: A-010/2017 Aukcija za prodaju nepokretnosti (objekata i zemljišta) u NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 20.02.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv nabavke: A-006/2017 Aukcija za prodaju nekurentne imovineRashodovana vozila u lotovima Bloka Promet u NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 10.02.2017
Preuzmite dokumenta: File
Obaveštenja: Aukcija se poništava!
Naziv nabavke: A-005/2017 Aukcija za prodaju nelikvidne robe iz skladišta u Mladenovcu u NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 10.02.2017
Preuzmite dokumenta: File
Obaveštenja: Aukcija se poništava!
Naziv nabavke: A-004/2017 Aukcija za prodaju nekurentne imovine-Rashodovana vozila u lotovima Bloka Promet u NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 10.02.2017
Preuzmite dokumenta: File
Obaveštenja: Aukcija se poništava!
Naziv nabavke: A-003/2017 Aukcija za prodaju nelikvidne robe Bloka Promet u NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 06.02.2017
Preuzmite dokumenta: File Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv nabavke: N/A
Rok za dostavljanje ponuda: 06.02.2017
Preuzmite dokumenta: File Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv nabavke: A-001/2017 Aukcija za prodaju nelikvidne robe-otpada u lotovima u NIS a.d. Novi Sad
Rok za dostavljanje ponuda: 06.02.2017
Preuzmite dokumenta: File Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv nabavke: Sale of real estates, owned by NIS Petrol EOOD
Rok za dostavljanje ponuda: 20.01.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja:
Naziv nabavke: A-068/2016 Aukcija za prodaju Nelikvidne robe Bloka Promet
Rok za dostavljanje ponuda: 19.12.2016
Preuzmite dokumenta: File
Obaveštenja:
Naziv nabavke: A-067/2016 Aukcija za prodaju nelikvidne robe – rashodovane vagon cisterne Bloka Promet
Rok za dostavljanje ponuda: 19.12.2016
Preuzmite dokumenta: File Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv nabavke: A-066/2016 Aukcija za prodaju Nekurentne imovine-rashodovana vozila u lotovima Bloka Promet
Rok za dostavljanje ponuda: 19.12.2016
Preuzmite dokumenta: File Microsoft Office document icon
Obaveštenja:
Naziv nabavke: A-065/2016 Aukcija za prodaju Nelikvidne robe Naftagas-Naftni Servisi
Rok za dostavljanje ponuda: 19.12.2016
Preuzmite dokumenta: File Microsoft Office document icon
Obaveštenja:

Pages